Dostępna jest aktualizacja narzędzia do sprawdzania zgodności aplikacji dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008 (sierpień 2008)

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Wprowadzenie
Aktualizacja narzędzia do sprawdzania zgodności aplikacji dla systemu Windows Vista umożliwia rozwiązanie typowych problemów ze zgodnością aplikacji w systemie Windows Vista. Firma Microsoft regularnie wydaje aktualizacje narzędzia do sprawdzania zgodności aplikacji dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008.

Aby natychmiast zainstalować tę aktualizację, kliknij przycisk StartPrzycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, a następnie kliknij polecenie Windows Update. W okienku nawigacji kliknij łącze Sprawdź, czy są aktualizacje, a następnie wykonaj kolejne kroki w celu zainstalowania wszystkich zalecanych aktualizacji.
Więcej informacji

Typy problemów rozwiązywanych przy użyciu aktualizacji narzędzia do sprawdzania zgodności aplikacji

Podczas próby zainstalowania i uruchomienia starszych gier lub aplikacji w systemie Windows Vista lub systemie Windows Server 2008 może wystąpić jeden lub więcej z następujących symptomów:
 • Gra, aplikacja lub oprogramowanie układowe nie zostaje zainstalowane poprawnie.
 • Gra, aplikacja lub oprogramowanie układowe powoduje niestabilność systemu.
 • Podstawowe funkcje gry, aplikacji lub oprogramowania układowego nie działają poprawnie.

Aplikacje, których sposób działania zmienia się po zainstalowaniu tej aktualizacji

W poniższej tabeli wymieniono aplikacje dodane do zbiorczego pakietu aktualizacji z sierpnia 2008 roku. W tabeli przedstawiono również sposób działania aplikacji po zainstalowaniu aktualizacji.

Aktualizacje narzędzia do sprawdzania zgodności aplikacji powodują kilka zmian w systemach Windows Vista i Windows Server 2008. Najczęściej występują następujące trzy zmiany:
 • Twarda blokada. Aktualizacja umieszcza twardą blokadę aplikacji. Twarda blokada uniemożliwia uruchomienie w systemie Windows Vista aplikacji niezgodnych z tym systemem.

  Uwaga Firma Microsoft umieszcza twardą blokadę aplikacji innych firm tylko w przypadku wyrażenia na to zgody przez producentów aplikacji.
 • Miękka blokada. Aktualizacja umieszcza miękką blokadę aplikacji. Miękka blokada powoduje wyświetlenie powiadomienia w momencie uruchamiania aplikacji niezgodnej z systemem Windows Vista.
 • Aktualizacja. Aktualizacja poprawia funkcjonalność aplikacji w systemie Windows Vista.

Aplikacje uwzględnione w aktualizacji z sierpnia 2008

AplikacjaSposób działania po zainstalowaniu aktualizacji
Microsoft SQL Server 2005Zaktualizowana w celu poprawy funkcjonalności
Microsoft .NET Framework 3.5Zaktualizowana w celu poprawy funkcjonalności
Saming One Key Recovery 5.0Twarda blokada
Uwaga Aktualizacje narzędzia do sprawdzania zgodności aplikacji dla systemu Windows Vista mają charakter kumulacyjny. Każda aktualizacja zawiera wszystkie poprawki wchodzące w skład poprzednich aktualizacji zgodności aplikacji. Aby zapoznać się z pełną listą aplikacji, których dotyczą aktualizacje zgodności, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
953960 Jak uzyskać najnowszą aktualizację narzędzia do sprawdzania zgodności aplikacji dla systemu Windows Vista (oraz omówienie aplikacji uwzględnionych w tej aktualizacji) (j. ang.)

Jak rozwiązywać problemy ze zgodnością aplikacji, których nie rozwiązuje najnowsza aktualizacja narzędzia do sprawdzania zgodności aplikacji

Jeśli najnowsza wersja aktualizacji narzędzia do sprawdzania zgodności aplikacji została zainstalowana, ale nadal występują problemy ze zgodnością aplikacji w systemie Windows Vista, wykonaj następujące czynności w celu rozwiązania problemów:
 • Po zainstalowaniu aktualizacji narzędzia do sprawdzania zgodności aplikacji ponownie uruchom komputer, aby umożliwić zakończenie wszystkich dodatkowych procesów i poprawne załadowanie sterowników.
 • Uruchom program w trybie zgodności.

  Podczas pracy z programem w trybie zgodności system Windows Vista emuluje wybrany system operacyjny.

  Aby uruchomić program w trybie zgodności, wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start, a następnie wpisz nazwę programu w polu Rozpocznij wyszukiwanie.
  2. Na liście Programy kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę programu, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  3. Na karcie Zgodność zaznacz pole wyboru Uruchom ten program w trybie zgodności z.
  4. Wybierz system operacyjny z listy i kliknij przycisk OK.
 • Skontaktuj się z dostawcą programu.

  Jeśli nie można uruchomić programu w systemie Windows Vista lub składnik sprzętowy nie działa zgodnie z oczekiwaniami po zainstalowaniu systemu Windows Vista, skontaktuj się z dostawcą oprogramowania lub producentem sprzętu w celu uzyskania porad dotyczących rozwiązywania problemów. Zazwyczaj w witrynie dostawcy oprogramowania w sieci Web znajduje się sekcja pomocy technicznej zawierająca więcej informacji dotyczących zgodności.

  Często dostawca oprogramowania będzie mógł pomóc w rozwiązaniu problemu niezgodności, udostępniając jedno z następujących rozwiązań:
  • Aktualizacja zapewniająca zgodność bieżącej wersji programu z systemem Windows Vista.
  • Wersja programu zgodna z systemem Windows Vista.
  • Informacje o zmianach w konfiguracji, dzięki którym program będzie zgodny z systemem Windows Vista.

  Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak skontaktować się z producentami sprzętu i oprogramowania, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Zapewnione przez firmę Microsoft informacje, jak skontaktować się z innymi firmami, mają ułatwiać uzyskiwanie potrzebnej pomocy technicznej. Informacje te mogą się zmienić bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje dokładności informacji dotyczących innych firm.

Informacje o aktualizacji

Jak uzyskać aktualizację narzędzia do sprawdzania zgodności aplikacji dla systemu Windows Vista

Metoda 1. Włączenie aktualizacji automatycznych (zalecane)
Należy włączyć funkcję aktualizacji automatycznych w systemie Windows Vista. Jest to zalecana i najpewniejsza metoda uzyskania najnowszych aktualizacji.

W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, a następnie kliknij polecenie Windows Update.
 2. W okienku nawigacji kliknij łącze Zmień ustawienia.
 3. Wybierz odpowiednie ustawienie aktualizacji automatycznych.
 4. Kliknij pole wyboru Uwzględnij zalecane aktualizacje podczas pobierania, instalowania lub powiadamiania mnie o aktualizacjach w celu jego zaznaczenia, a następnie kliknij przycisk OK.

  Kontrola konta użytkownika — zgoda na uruchomienie programu Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Zezwalaj.
Metoda 2. Wyszukanie aktualizacji w witrynie Windows Update
Zamiast włączania funkcji aktualizacji automatycznych można uruchomić usługę Windows Update. Ta metoda spowoduje zainstalowanie najnowszej wersji aktualizacji narzędzia do sprawdzania zgodności aplikacji dla systemu Windows Vista.

W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, a następnie kliknij polecenie Windows Update.
 2. W okienku nawigacji kliknij łącze Sprawdź, czy są aktualizacje.
 3. Gdy witryna Windows Update zakończy wyszukiwanie aktualizacji, kliknij łącze Wyświetl dostępne aktualizacje.
 4. Zaznacz pola wyboru obok aktualizacji, które chcesz zainstalować, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj.

  Kontrola konta użytkownika — zgoda na uruchomienie programu Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Zezwalaj.
Metoda 3. Pobranie najnowszej wersji aktualizacji narzędzia do sprawdzania zgodności aplikacji dla systemu Windows Vista z witryny Centrum pobierania Microsoft
Następujące pliki są dostępne do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:

PobierzPobierz teraz pakiet aktualizacji systemu Windows Server 2008 (KB954336)

PobierzPobierz teraz pakiet aktualizacji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach Itanium (KB954336)

PobierzPobierz teraz pakiet aktualizacji systemu Windows Server 2008 x64 Edition (KB954336)

PobierzPobierz teraz pakiet aktualizacji systemu Windows Vista (KB954336)

PobierzPobierz teraz pakiet aktualizacji systemu Windows Vista dla komputerów z procesorami x64 (KB954336)

Data wydania: 12 sierpnia 2008

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Jak sprawdzić, czy jest zainstalowana najnowsza aktualizacja

Aktualizacje narzędzia do sprawdzania zgodności aplikacji dla systemu Windows Vista są dostarczane za pośrednictwem funkcji Aktualizacje automatyczne w systemie Windows Vista. Aktualizacja z sierpnia 2008 roku może już być zainstalowana na komputerze. Aby sprawdzić, czy ta aktualizacja jest już zainstalowana, należy odwiedzić witrynę Windows Update w sieci Web, a następnie kliknąć łącze Przejrzyj historię aktualizacji.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących najnowszych aktualizacji narzędzia do sprawdzania zgodności aplikacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
953960 Jak uzyskać najnowszą aktualizację narzędzia do sprawdzania zgodności aplikacji dla systemu Windows Vista (oraz omówienie aplikacji uwzględnionych w tej aktualizacji) (j. ang.)

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta aktualizacja zastępuje aktualizacje opisane w następujących artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
929427 Aktualizacja narzędzia do sprawdzania zgodności aplikacji dla systemu Windows Vista
932246 Aktualizacja narzędzia do sprawdzania zgodności aplikacji dla systemu Windows Vista, marzec 2007 (j. ang.)
935280 Aktualizacja narzędzia do sprawdzania zgodności aplikacji dla systemu Windows Vista, lipiec 2007
943302 Aktualizacja narzędzia do sprawdzania zgodności aplikacji dla systemu Windows Vista, grudzień 2007
947562 Aktualizacja narzędzia do sprawdzania zgodności aplikacji dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008, maj 2008

Znane problemy występujące po zainstalowaniu tej aktualizacji

Po zainstalowaniu tej aktualizacji urządzenie CD lub DVD może nie działać poprawnie. Po zaznaczeniu urządzenia w Menedżerze urządzeń, a następnie wyświetleniu właściwości urządzenia może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Oprogramowanie dla tego urządzenia zostało zablokowane przed uruchomieniem, ponieważ wiadomo o nim, że powoduje problemy z systemem Windows. Skontaktuj się z producentem sprzętu w celu uzyskania nowego sterownika. (Kod 48)
Ten problem występuje, jeśli starsza aplikacja zainstalowała sterowniki niezgodne z systemem Windows Vista.

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
KB932246 KB935280 KB947562
Właściwości

Identyfikator artykułu: 954366 — ostatni przegląd: 01/16/2015 10:24:19 — zmiana: 1.1

Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard

 • kbnosurvey kbarchive kbexpertisebeginner kbinfo KB954366
Opinia