Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

MS08-052: Opis aktualizacji zabezpieczeń interfejsu GDI+ dla programu SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 2 (poprawka): 9 września 2008

WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS08-052. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń, korzystając z ogólnych danych kontaktowych pomocy technicznej.

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Aktualizacje programu Microsoft SQL Server 2005 nie zakładają, że wystąpienie usługi SQL Server wymaga włączenia. Zgodnie z projektem aktualizacje programu SQL Server 2005 nie włączają wyłączonych wystąpień usługi SQL Server. Dlatego aktualizacje programu SQL Server pozostawiają wystąpienie usługi SQL Server w stanie konfiguracji sprzed aktualizacji. Aby zastosować aktualizację programu SQL Server do wystąpienia usługi SQL Server, należy włączyć to wystąpienie.

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  953739 Instalatorzy programu SQL Server 2005 nie aktualizują wystąpienia usługi SQL Server pozostającej w stanie „wyłączona”
 • Aktualizacje programu SQL Server 2005, które nie zostaną ukończone pomyślnie, mogą po instalacji pozostawiać usługi zależne od usługi SQL Server w stanie zatrzymania. Przed zainstalowaniem tej aktualizacji należy dowiedzieć się, które usługi są zależne od usługi SQL Server.

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  953741 Instalatorzy programu SQL Server 2005 zatrzymują usługi zależne
 • Jeśli instalacja programu SQL Server 2005 lub SQL Server 2005 Express Edition jest uaktualnieniem ze starszej wersji programu SQL Server, podczas próby usunięcia programu SQL Server 2005 Express Edition może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
  1731 Źródłowy pakiet instalacyjny dla produktu [2] nie jest zsynchronizowany z pakietem klienckim. Ponów próbę instalacji, używając prawidłowej kopii pakietu instalacyjnego '[3]'.
  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  955250 Komunikat o błędzie podczas próby odinstalowania pakietu poprawek dla programu SQL Server 2005 Express Edition: „1731 Źródłowy pakiet instalacyjny dla produktu [2] nie jest zsynchronizowany z pakietem klienckim”. (j. ang.)

Dodatkowe informacje o tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących aktualizacji zbiorczej nr 9, która zawiera tę poprawkę aktualizacji zabezpieczeń dla programu SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 2, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
953752 Pakiet zbiorczy aktualizacji nr 9 dla programu SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 2 (j. ang.)

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Podczas wyświetlania informacji o plikach są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Wszystkie obsługiwane 32-bitowe wersje programu SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Autoadmin90.dll2005.90.3282.09016565-Aug-089:08x86
Bcp.exe2005.90.3282.0686325-Aug-089:08x86
Connectiondlg.dll9.0.3282.09595125-Aug-089:08x86
Dts.dll2005.90.3282.011023605-Aug-089:08x86
Dtsconn.dll2005.90.3282.02503925-Aug-089:08x86
Dtspipeline.dll2005.90.3282.06052085-Aug-089:08x86
Flatfiledest.dll2005.90.3282.02560245-Aug-089:08x86
Flatfilesrc.dll2005.90.3282.02647285-Aug-089:08x86
Mergetxt.dll2005.90.3282.0322805-Aug-089:08x86
Microsoft.analysisservices.controls.dll9.0.3282.027658485-Aug-089:08x86
Microsoft.analysisservices.design.dll9.0.3282.054569205-Aug-089:08x86
Microsoft.analysisservices.dll9.0.3282.012175605-Aug-089:08x86
Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll9.0.3282.017172725-Aug-089:08x86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll9.0.3282.061614325-Aug-089:08x86
Microsoft.datawarehouse.dll9.0.3282.012790005-Aug-089:08x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll9.0.3282.01607925-Aug-089:08x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll9.0.3282.0420085-Aug-089:08x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll9.0.3282.05622005-Aug-089:08x86
Microsoft.reportingservices.designer.dll9.0.3282.048179445-Aug-089:08x86
Microsoft.reportingservices.designer.wizards.dll9.0.3282.022210805-Aug-089:08x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3282.07997685-Aug-089:08x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll9.0.3282.03369205-Aug-089:08x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll9.0.3282.03082485-Aug-089:08x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll9.0.3282.02918645-Aug-089:08x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll9.0.3282.016763125-Aug-089:08x86
Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll9.0.3282.01116405-Aug-089:08x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3282.01566965-Aug-089:08x86
Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll9.0.3282.03328245-Aug-089:08x86
Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll9.0.3282.01157365-Aug-089:08x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3282.02959605-Aug-089:08x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll9.0.3282.07219445-Aug-089:08x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.3282.016281845-Aug-089:08x86
Microsoft.sqlserver.scripttask.dll9.0.3282.01607925-Aug-089:08x86
Microsoft.sqlserver.scripttaskui.dll9.0.3282.0624885-Aug-089:08x86
Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3282.0420085-Aug-089:08x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3282.016066805-Aug-089:08x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3282.02222325-Aug-089:08x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3282.08980725-Aug-089:08x86
Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll9.0.3282.0952565-Aug-089:08x86
Msadomdx.dll9.0.3282.05022965-Aug-089:08x86
Msdtssrvr.exe9.0.3282.02058485-Aug-089:08x86
Msgprox.dll2005.90.3282.02002165-Aug-089:08x86
Msmdlocal.dll9.0.3282.0159739125-Aug-089:08x86
Msmdredir.dll9.0.3282.040228085-Aug-089:08x86
Msmdspdm.dll9.0.3282.02017525-Aug-089:08x86
Msmdsrv.exe9.0.3282.0149442805-Aug-089:08x86
Msmgdsrv.dll9.0.3282.060462325-Aug-089:08x86
Msolap90.dll9.0.3282.043003125-Aug-089:08x86
Nsservice.exe9.0.3282.0215285-Aug-089:08x86
Osql.exe2005.90.3282.0537845-Aug-089:08x86
Replerrx.dll2005.90.3282.01147125-Aug-089:08x86
Replisapi.dll2005.90.3282.02729205-Aug-089:08x86
Replprov.dll2005.90.3282.05545205-Aug-089:08x86
Replrec.dll2005.90.3282.07869685-Aug-089:08x86
Replsub.dll2005.90.3282.04080885-Aug-089:08x86
Reportbuilder.applicationn/a187965-Aug-089:15n/a
Reportbuilder.exe9.0.3282.056166645-Aug-089:08x86
Reportbuilder.exe.manifestn/a453265-Aug-089:14n/a
Reportbuilder.resources.dll9.0.3282.010660085-Aug-089:08x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3282.010701045-Aug-089:09x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3282.010701045-Aug-089:09x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3282.010823925-Aug-089:08x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3282.010905845-Aug-089:08x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3282.010905845-Aug-089:08x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3282.010946805-Aug-089:08x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3282.010946805-Aug-089:08x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3282.011438325-Aug-089:08x86
Reportbuilderlocalintranet.applicationn/a188485-Aug-089:15n/a
Reportbuilderlocalintranet.exe.manifestn/a374205-Aug-089:14n/a
Reportingservicesemaildeliveryprovider.dll9.0.3282.0829685-Aug-089:08x86
Reportingserviceslibrary.dll9.0.3282.011192565-Aug-089:08x86
Reportingservicesnativeserver.dll2005.90.3282.01331445-Aug-089:08x86
Reportingservicesservice.exe9.0.3282.0169205-Aug-089:08x86
Reportingserviceswebserver.dll9.0.3282.017254645-Aug-089:08x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll9.0.3282.013322485-Aug-089:08x86
Reportingserviceswmi.dll2005.90.3282.033822965-Aug-089:08x86
Rsclientprint.cabn/a11856215-Aug-089:10n/a
Sac.exe2005.90.3282.0829685-Aug-089:08x86
Sqlbrowser.exe2005.90.3282.02427125-Aug-089:08x86
Sqlcmd.exe2005.90.3282.01438965-Aug-089:08x86
Sqldiag.exe2005.90.3282.010747125-Aug-089:08x86
Sqldumper.exe2005.90.3282.0686325-Aug-089:08x86
Sqlmanagerui.dll9.0.3282.060836085-Aug-089:08x86
Sqlmgmprovider.dll2005.90.3282.02365685-Aug-089:08x86
Sqlsac.exe2005.90.3282.012462325-Aug-089:08x86
Sqlsqm.exe2005.90.3282.01403125-Aug-089:09x86
Sqlwb.exe2005.90.3282.08238325-Aug-089:09x86
Sqlwtsn.exe9.0.3282.0993525-Aug-089:09x86
Ssradd.dll2005.90.3282.0425205-Aug-089:09x86
Ssravg.dll2005.90.3282.0430325-Aug-089:09x86
Ssrmax.dll2005.90.3282.0409845-Aug-089:09x86
Ssrmin.dll2005.90.3282.0409845-Aug-089:09x86
Ssrpub.dll2005.90.3282.0302325-Aug-089:09x86
Svrenumapi.dll2005.90.3282.06149365-Aug-089:09x86
Txagg.dll2005.90.3282.02043125-Aug-089:09x86
Txlookup.dll2005.90.3282.02447605-Aug-089:09x86
Txmergejoin.dll2005.90.3282.01408245-Aug-089:09x86
Xmlsub.dll2005.90.3282.01945845-Aug-089:09x86

Wszystkie obsługiwane 64-bitowe wersje programu SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Autoadmin90.dll2005.90.3282.09016565-Aug-089:08x86
Bcp.exe2005.90.3282.0880885-Aug-089:04x64
Chsbrkr.dll12.0.7822.0169405622-Jun-0710:51x64
Chtbrkr.dll12.0.7822.0610903222-Jun-0710:51x64
Connectiondlg.dll9.0.3282.09595125-Aug-089:08x86
Databasemailengine.dll9.0.3282.0788725-Aug-089:04x86
Databasemailprotocols.dll9.0.3282.0461045-Aug-089:04x86
Distrib.exe2005.90.3282.0865525-Aug-089:04x64
Dts.dll2005.90.3282.011023605-Aug-089:08x86
Dts.dll2005.90.3282.018934005-Aug-089:04x64
Dtsconn.dll2005.90.3282.02503925-Aug-089:08x86
Dtsconn.dll2005.90.3282.04080885-Aug-089:04x64
Dtspipeline.dll2005.90.3282.06052085-Aug-089:08x86
Dtspipeline.dll2005.90.3282.010654965-Aug-089:04x64
Flatfiledest.dll2005.90.3282.02560245-Aug-089:08x86
Flatfiledest.dll2005.90.3282.04208885-Aug-089:04x64
Flatfilesrc.dll2005.90.3282.02647285-Aug-089:08x86
Flatfilesrc.dll2005.90.3282.04306165-Aug-089:04x64
Fteref.dll12.0.7822.043315222-Jun-0710:51x64
Infosoft.dll12.0.7822.062141622-Jun-0710:51x64
Korwbrkr.dll12.0.7822.010173622-Jun-0710:51x64
Langwrbk.dll12.0.7822.023690422-Jun-0710:51x64
Logread.exe2005.90.3282.05258485-Aug-089:04x64
Mergetxt.dll2005.90.3282.0322805-Aug-089:08x86
Mergetxt.dll2005.90.3282.0379125-Aug-089:04x64
Microsoft.analysisservices.controls.dll9.0.3282.027658485-Aug-089:08x86
Microsoft.analysisservices.design.dll9.0.3282.054569205-Aug-089:08x86
Microsoft.analysisservices.dll9.0.3282.012175605-Aug-089:08x86
Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll9.0.3282.017172725-Aug-089:08x86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll9.0.3282.061614325-Aug-089:08x86
Microsoft.datawarehouse.dll9.0.3282.012790005-Aug-089:08x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll9.0.3282.01607925-Aug-089:04x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll9.0.3282.0420085-Aug-089:08x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll9.0.3282.05622005-Aug-089:04x86
Microsoft.reportingservices.designer.dll9.0.3282.048179445-Aug-089:08x86
Microsoft.reportingservices.designer.wizards.dll9.0.3282.022210805-Aug-089:08x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3282.07997685-Aug-089:04x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll9.0.3282.03369205-Aug-089:08x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll9.0.3282.03369205-Aug-089:04x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll9.0.3282.03082485-Aug-089:08x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll9.0.3282.03082485-Aug-089:04x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll9.0.3282.02918645-Aug-089:04x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll9.0.3282.016763125-Aug-089:04x86
Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll9.0.3282.01116405-Aug-089:04x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3282.01566965-Aug-089:04x86
Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll9.0.3282.03328245-Aug-089:08x86
Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll9.0.3282.01157365-Aug-089:04x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3282.02959605-Aug-089:08x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll9.0.3282.07219445-Aug-089:08x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.3282.016281845-Aug-089:08x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.3282.018345205-Aug-089:04x64
Microsoft.sqlserver.scripttask.dll9.0.3282.01607925-Aug-089:04x86
Microsoft.sqlserver.scripttaskui.dll9.0.3282.0624885-Aug-089:08x86
Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3282.0420085-Aug-089:04x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3282.016066805-Aug-089:04x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3282.02222325-Aug-089:04x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3282.08980725-Aug-089:04x86
Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll9.0.3282.0952565-Aug-089:08x86
Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll9.0.3282.0952565-Aug-089:04x86
Microsoft.visualstudio.templatewizardinterface.dll8.0.50727.421587223-Sep-056:56x86
Msadomdx.dll9.0.3282.05022965-Aug-089:08x86
Msdtssrvr.exe9.0.3282.02017525-Aug-089:04x64
Msfte.dll12.0.7822.0380810422-Jun-0710:51x64
Msftefd.exe12.0.7822.09917622-Jun-0710:51x64
Msftepxy.dll12.0.7822.012733622-Jun-0710:51x64
Msftesql.exe12.0.7822.015856822-Jun-0710:51x64
Msgprox.dll2005.90.3282.02002165-Aug-089:08x86
Msgprox.dll2005.90.3282.02616565-Aug-089:04x64
Msgprox.dll2005.90.3282.02616565-Aug-089:04x64
Msir5jp.dll5.0.2130.0342154422-Jun-0710:51x64
Msmdlocal.dll9.0.3282.0159739125-Aug-089:08x86
Msmdlocal.dll9.0.3282.0322534645-Aug-089:04x64
Msmdredir.dll9.0.3282.040228085-Aug-089:08x86
Msmdspdm.dll9.0.3282.02017525-Aug-089:04x86
Msmdsrv.exe9.0.3282.0316431605-Aug-089:04x64
Msmgdsrv.dll9.0.3282.060462325-Aug-089:08x86
Msmgdsrv.dll9.0.3282.098032885-Aug-089:04x64
Msolap90.dll9.0.3282.043003125-Aug-089:08x86
Msolap90.dll9.0.3282.059320565-Aug-089:04x64
Msxmlsql.dll2005.90.3282.013849845-Aug-089:04x64
Nlhtml.dll12.0.7822.019184822-Jun-0710:51x64
Nls400.dll5.0.4217.01410135222-Jun-0710:51x64
Nsservice.exe9.0.3282.0215285-Aug-089:04x86
Odsole70.dll2005.90.3282.0901365-Aug-089:04x64
Osql.exe2005.90.3282.0860405-Aug-089:04x64
Query.dll12.0.7822.06845622-Jun-0710:51x64
Rdistcom.dll2005.90.3282.08294645-Aug-089:04x64
Repldp.dll2005.90.3282.01879285-Aug-089:08x86
Repldp.dll2005.90.3282.02391285-Aug-089:04x64
Replerrx.dll2005.90.3282.01147125-Aug-089:08x86
Replerrx.dll2005.90.3282.01459445-Aug-089:04x64
Replisapi.dll2005.90.3282.02729205-Aug-089:08x86
Replisapi.dll2005.90.3282.03958005-Aug-089:04x64
Replmerg.exe2005.90.3282.04178165-Aug-089:04x64
Replprov.dll2005.90.3282.05545205-Aug-089:08x86
Replprov.dll2005.90.3282.07542005-Aug-089:04x64
Replrec.dll2005.90.3282.07869685-Aug-089:08x86
Replrec.dll2005.90.3282.010142965-Aug-089:04x64
Replsub.dll2005.90.3282.04080885-Aug-089:08x86
Replsub.dll2005.90.3282.05191925-Aug-089:04x64
Replsync.dll2005.90.3282.01310965-Aug-089:04x64
Reportbuilder.applicationn/a187965-Aug-089:15n/a
Reportbuilder.exe9.0.3282.056166645-Aug-089:08x86
Reportbuilder.exe.manifestn/a453265-Aug-089:14n/a
Reportbuilder.resources.dll9.0.3282.010660085-Aug-089:08x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3282.010701045-Aug-089:09x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3282.010701045-Aug-089:09x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3282.010823925-Aug-089:08x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3282.010905845-Aug-089:08x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3282.010905845-Aug-089:08x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3282.010946805-Aug-089:08x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3282.010946805-Aug-089:08x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3282.011438325-Aug-089:08x86
Reportbuilderlocalintranet.applicationn/a188485-Aug-089:15n/a
Reportbuilderlocalintranet.exe.manifestn/a374205-Aug-089:14n/a
Reportingservicesemaildeliveryprovider.dll9.0.3282.0829685-Aug-089:04x86
Reportingserviceslibrary.dll9.0.3282.011192565-Aug-089:04x86
Reportingservicesnativeserver.dll2005.90.3282.01613045-Aug-089:04x64
Reportingservicesservice.exe9.0.3282.0169205-Aug-089:04x86
Reportingserviceswebserver.dll9.0.3282.017254645-Aug-089:04x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll9.0.3282.013322485-Aug-089:04x86
Reportingserviceswmi.dll2005.90.3282.033822965-Aug-089:08x86
Reportingserviceswmi.dll2005.90.3282.036674805-Aug-089:04x64
Rsclientprint.cabn/a11856215-Aug-089:10n/a
Sac.exe2005.90.3282.0829685-Aug-089:08x86
Sqlaccess.dll2005.90.3282.03574005-Aug-089:04x86
Sqladhlp90.exe2005.90.3282.0665845-Aug-089:04x64
Sqlagent90.exe2005.90.3282.04285685-Aug-089:04x64
Sqlbrowser.exe2005.90.3282.02427125-Aug-089:08x86
Sqlcmd.exe2005.90.3282.03389685-Aug-089:04x64
Sqlctr90.dll2005.90.3282.0676085-Aug-089:08x86
Sqlctr90.dll2005.90.3282.0906485-Aug-089:04x64
Sqldiag.exe2005.90.3282.012482805-Aug-089:04x64
Sqldumper.exe2005.90.3282.0686325-Aug-089:08x86
Sqldumper.exe2005.90.3282.0839925-Aug-089:04x64
Sqlmaint.exe2005.90.3282.0932085-Aug-089:04x64
Sqlmanagerui.dll9.0.3282.060836085-Aug-089:08x86
Sqlmergx.dll2005.90.3282.02365685-Aug-089:04x64
Sqlmgmprovider.dll2005.90.3282.02365685-Aug-089:08x86
Sqlmgmprovider.dll2005.90.3282.03179765-Aug-089:04x64
Sqlrepss90.dll2005.90.3282.0368885-Aug-089:04x64
Sqlsac.exe2005.90.3282.012462325-Aug-089:08x86
Sqlservr.exe2005.90.3282.0397209845-Aug-089:04x64
Sqlsqm.exe2005.90.3282.01403125-Aug-089:04x86
Sqlwb.exe2005.90.3282.08238325-Aug-089:09x86
Sqlwep.dll2005.90.3282.0906485-Aug-089:09x86
Sqlwep.dll2005.90.3282.01234165-Aug-089:04x64
Sqlwtsn.exe9.0.3282.0993525-Aug-089:09x86
Sqsrvres.dll2005.90.3282.0829685-Aug-089:04x64
Ssradd.dll2005.90.3282.0425205-Aug-089:09x86
Ssradd.dll2005.90.3282.0507125-Aug-089:04x64
Ssravg.dll2005.90.3282.0430325-Aug-089:09x86
Ssravg.dll2005.90.3282.0517365-Aug-089:04x64
Ssrmax.dll2005.90.3282.0409845-Aug-089:09x86
Ssrmax.dll2005.90.3282.0481525-Aug-089:04x64
Ssrmin.dll2005.90.3282.0409845-Aug-089:09x86
Ssrmin.dll2005.90.3282.0481525-Aug-089:04x64
Ssrpub.dll2005.90.3282.0302325-Aug-089:09x86
Ssrpub.dll2005.90.3282.0348405-Aug-089:04x64
Svrenumapi.dll2005.90.3282.06149365-Aug-089:09x86
Svrenumapi.dll2005.90.3282.08361205-Aug-089:04x64
Tablediff.exe2005.90.3282.0870645-Aug-089:04x86
Thawbrkr.dll12.0.7822.020976822-Jun-0710:51x64
Txagg.dll2005.90.3282.02043125-Aug-089:09x86
Txagg.dll2005.90.3282.03302645-Aug-089:04x64
Txlookup.dll2005.90.3282.02447605-Aug-089:09x86
Txlookup.dll2005.90.3282.04060405-Aug-089:04x64
Txmergejoin.dll2005.90.3282.01408245-Aug-089:09x86
Txmergejoin.dll2005.90.3282.02355445-Aug-089:04x64
Xmlfilt.dll12.0.7822.027120822-Jun-0710:51x64
Xmlsub.dll2005.90.3282.01945845-Aug-089:09x86
Xmlsub.dll2005.90.3282.03190005-Aug-089:04x64
Xpadsi90.exe2005.90.3282.0696565-Aug-089:04x64
Xpqueue.dll2005.90.3282.0711925-Aug-089:04x64
XpRepl.dll2005.90.3282.0891125-Aug-089:04x64
Xpstar90.dll2005.90.3282.05514485-Aug-089:04x64

Wszystkie obsługiwane wersje programu SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) dla komputerów z procesorami Itanium

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Autoadmin90.dll2005.90.3282.09016565-Aug-089:08x86
Bcp.exe2005.90.3282.01572085-Aug-089:12IA-64
Chsbrkr.dll12.0.7822.0188349622-Jun-0710:06IA-64
Chtbrkr.dll12.0.7822.0615357622-Jun-0710:06IA-64
Connectiondlg.dll9.0.3282.09595125-Aug-089:08x86
Databasemailengine.dll9.0.3282.0788725-Aug-089:12x86
Databasemailprotocols.dll9.0.3282.0461045-Aug-089:12x86
Distrib.exe2005.90.3282.02007285-Aug-089:12IA-64
Dts.dll2005.90.3282.011023605-Aug-089:08x86
Dts.dll2005.90.3282.035164405-Aug-089:12IA-64
Dtsconn.dll2005.90.3282.02503925-Aug-089:08x86
Dtsconn.dll2005.90.3282.07250165-Aug-089:12IA-64
Dtspipeline.dll2005.90.3282.06052085-Aug-089:08x86
Dtspipeline.dll2005.90.3282.019328245-Aug-089:12IA-64
Flatfiledest.dll2005.90.3282.02560245-Aug-089:08x86
Flatfiledest.dll2005.90.3282.09083125-Aug-089:12IA-64
Flatfilesrc.dll2005.90.3282.02647285-Aug-089:08x86
Flatfilesrc.dll2005.90.3282.09344245-Aug-089:12IA-64
Fteref.dll12.0.7822.043315222-Jun-0710:06IA-64
Infosoft.dll12.0.7822.0191524022-Jun-0710:06IA-64
Korwbrkr.dll12.0.7822.018263222-Jun-0710:06IA-64
Langwrbk.dll12.0.7822.033316022-Jun-0710:06IA-64
Logread.exe2005.90.3282.010987765-Aug-089:12IA-64
Mergetxt.dll2005.90.3282.0322805-Aug-089:08x86
Mergetxt.dll2005.90.3282.0722165-Aug-089:12IA-64
Microsoft.analysisservices.controls.dll9.0.3282.027658485-Aug-089:08x86
Microsoft.analysisservices.design.dll9.0.3282.054569205-Aug-089:08x86
Microsoft.analysisservices.dll9.0.3282.012175605-Aug-089:08x86
Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll9.0.3282.017172725-Aug-089:08x86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll9.0.3282.061614325-Aug-089:08x86
Microsoft.datawarehouse.dll9.0.3282.012790005-Aug-089:08x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll9.0.3282.01607925-Aug-089:12x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll9.0.3282.0420085-Aug-089:12x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll9.0.3282.05622005-Aug-089:12x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3282.07997685-Aug-089:08x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll9.0.3282.03369205-Aug-089:12x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll9.0.3282.03082485-Aug-089:12x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll9.0.3282.02918645-Aug-089:12x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll9.0.3282.016763125-Aug-089:12x86
Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll9.0.3282.01116405-Aug-089:12x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3282.01566965-Aug-089:12x86
Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll9.0.3282.03328245-Aug-089:08x86
Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll9.0.3282.01157365-Aug-089:12x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3282.02959605-Aug-089:08x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll9.0.3282.07219445-Aug-089:08x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.3282.016281845-Aug-089:08x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.3282.025456885-Aug-089:12IA-64
Microsoft.sqlserver.scripttask.dll9.0.3282.01607925-Aug-089:08x86
Microsoft.sqlserver.scripttaskui.dll9.0.3282.0624885-Aug-089:08x86
Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3282.0420085-Aug-089:12x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3282.016066805-Aug-089:08x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3282.02222325-Aug-089:08x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3282.08980725-Aug-089:08x86
Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll9.0.3282.0952565-Aug-089:08x86
Microsoft.visualstudio.templatewizardinterface.dll8.0.50727.421587223-Sep-056:56x86
Msadomdx.dll9.0.3282.05022965-Aug-089:08x86
Msdtssrvr.exe9.0.3282.02017525-Aug-089:12IA-64
Msfte.dll12.0.7822.0707210422-Jun-0710:06IA-64
Msftefd.exe12.0.7822.017341622-Jun-0710:06IA-64
Msftepxy.dll12.0.7822.013552822-Jun-0710:06IA-64
Msftesql.exe12.0.7822.029476022-Jun-0710:06IA-64
Msgprox.dll2005.90.3282.02002165-Aug-089:08x86
Msgprox.dll2005.90.3282.05447925-Aug-089:12IA-64
Msir5jp.dll5.0.2130.0382448822-Jun-0710:06IA-64
Msmdlocal.dll9.0.3282.0159739125-Aug-089:08x86
Msmdlocal.dll9.0.3282.0500106485-Aug-089:12IA-64
Msmdredir.dll9.0.3282.062986485-Aug-089:12IA-64
Msmdspdm.dll9.0.3282.02017525-Aug-089:12x86
Msmdsrv.exe9.0.3282.0489600245-Aug-089:12IA-64
Msmgdsrv.dll9.0.3282.060462325-Aug-089:08x86
Msmgdsrv.dll9.0.3282.0131732725-Aug-089:12IA-64
Msolap90.dll9.0.3282.043003125-Aug-089:08x86
Msolap90.dll9.0.3282.079150325-Aug-089:12IA-64
Msxmlsql.dll2005.90.3282.027335925-Aug-089:12IA-64
Nlhtml.dll12.0.7822.029578422-Jun-0710:06IA-64
Nls400.dll5.0.4217.01475005622-Jun-0710:06IA-64
Nsservice.exe9.0.3282.0215285-Aug-089:12x86
Odsole70.dll2005.90.3282.01792245-Aug-089:12IA-64
Osql.exe2005.90.3282.01254645-Aug-089:12IA-64
Query.dll12.0.7822.012324022-Jun-0710:06IA-64
Rdistcom.dll2005.90.3282.018872565-Aug-089:12IA-64
Repldp.dll2005.90.3282.01879285-Aug-089:08x86
Repldp.dll2005.90.3282.05135605-Aug-089:12IA-64
Replerrx.dll2005.90.3282.01147125-Aug-089:08x86
Replerrx.dll2005.90.3282.03102965-Aug-089:12IA-64
Replisapi.dll2005.90.3282.02729205-Aug-089:08x86
Replisapi.dll2005.90.3282.07849205-Aug-089:12IA-64
Replmerg.exe2005.90.3282.09579765-Aug-089:12IA-64
Replprov.dll2005.90.3282.05545205-Aug-089:08x86
Replprov.dll2005.90.3282.016307445-Aug-089:12IA-64
Replrec.dll2005.90.3282.07869685-Aug-089:08x86
Replrec.dll2005.90.3282.021514485-Aug-089:12IA-64
Replsub.dll2005.90.3282.04080885-Aug-089:08x86
Replsub.dll2005.90.3282.011602165-Aug-089:12IA-64
Replsync.dll2005.90.3282.02780405-Aug-089:12IA-64
Reportbuilder.applicationn/a187965-Aug-089:15n/a
Reportbuilder.exe9.0.3282.056166645-Aug-089:08x86
Reportbuilder.exe.manifestn/a453265-Aug-089:14n/a
Reportbuilder.resources.dll9.0.3282.010660085-Aug-089:08x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3282.010701045-Aug-089:09x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3282.010701045-Aug-089:09x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3282.010823925-Aug-089:08x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3282.010905845-Aug-089:08x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3282.010905845-Aug-089:08x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3282.010946805-Aug-089:08x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3282.010946805-Aug-089:08x86
Reportbuilderlocalintranet.applicationn/a188485-Aug-089:15n/a
Reportbuilderlocalintranet.exe.manifestn/a374205-Aug-089:14n/a
Reportingservicesemaildeliveryprovider.dll9.0.3282.0829685-Aug-089:12x86
Reportingserviceslibrary.dll9.0.3282.011192565-Aug-089:12x86
Reportingservicesnativeserver.dll2005.90.3282.02744565-Aug-089:12IA-64
Reportingservicesservice.exe9.0.3282.0169205-Aug-089:12x86
Reportingserviceswebserver.dll9.0.3282.017254645-Aug-089:12x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll9.0.3282.013322485-Aug-089:12x86
Reportingserviceswmi.dll2005.90.3282.033822965-Aug-089:08x86
Reportingserviceswmi.dll2005.90.3282.042183925-Aug-089:12IA-64
Rsclientprint.cabn/a11856215-Aug-089:10n/a
Sac.exe2005.90.3282.0829685-Aug-089:08x86
Sqlaccess.dll2005.90.3282.03517685-Aug-089:12x86
Sqladhlp90.exe2005.90.3282.01147125-Aug-089:12IA-64
Sqlagent90.exe2005.90.3282.012528885-Aug-089:12IA-64
Sqlbrowser.exe2005.90.3282.05038325-Aug-089:12IA-64
Sqlcmd.exe2005.90.3282.05330165-Aug-089:12IA-64
Sqlctr90.dll2005.90.3282.0676085-Aug-089:08x86
Sqlctr90.dll2005.90.3282.01310965-Aug-089:12IA-64
Sqldiag.exe2005.90.3282.017741045-Aug-089:12IA-64
Sqldumper.exe2005.90.3282.0686325-Aug-089:08x86
Sqldumper.exe2005.90.3282.01889525-Aug-089:12IA-64
Sqlmaint.exe2005.90.3282.02442485-Aug-089:12IA-64
Sqlmanagerui.dll9.0.3282.060836085-Aug-089:08x86
Sqlmergx.dll2005.90.3282.04459765-Aug-089:12IA-64
Sqlmgmprovider.dll2005.90.3282.02365685-Aug-089:08x86
Sqlmgmprovider.dll2005.90.3282.06180085-Aug-089:12IA-64
Sqlrepss90.dll2005.90.3282.0665845-Aug-089:12IA-64
Sqlsac.exe2005.90.3282.012462325-Aug-089:08x86
Sqlservr.exe2005.90.3282.0726533365-Aug-089:12IA-64
Sqlsqm.exe2005.90.3282.01403125-Aug-089:12x86
Sqlwb.exe2005.90.3282.08238325-Aug-089:09x86
Sqlwep.dll2005.90.3282.0906485-Aug-089:09x86
Sqlwep.dll2005.90.3282.02206965-Aug-089:12IA-64
Sqlwtsn.exe9.0.3282.0993525-Aug-089:12x86
sqsrvres.dll2005.90.3282.01469685-Aug-089:12IA-64
Ssradd.dll2005.90.3282.0425205-Aug-089:09x86
Ssradd.dll2005.90.3282.0947445-Aug-089:12IA-64
Ssravg.dll2005.90.3282.0430325-Aug-089:09x86
Ssravg.dll2005.90.3282.0947445-Aug-089:12IA-64
Ssrmax.dll2005.90.3282.0409845-Aug-089:09x86
Ssrmax.dll2005.90.3282.0880885-Aug-089:12IA-64
Ssrmin.dll2005.90.3282.0409845-Aug-089:09x86
Ssrmin.dll2005.90.3282.0880885-Aug-089:12IA-64
Ssrpub.dll2005.90.3282.0302325-Aug-089:09x86
Ssrpub.dll2005.90.3282.0645365-Aug-089:12IA-64
Svrenumapi.dll2005.90.3282.06149365-Aug-089:09x86
Svrenumapi.dll2005.90.3282.023511285-Aug-089:12IA-64
Tablediff.exe2005.90.3282.0870645-Aug-089:12x86
Thawbrkr.dll12.0.7822.025328822-Jun-0710:06IA-64
Txagg.dll2005.90.3282.02043125-Aug-089:09x86
Txagg.dll2005.90.3282.07849205-Aug-089:12IA-64
Txlookup.dll2005.90.3282.02447605-Aug-089:09x86
Txlookup.dll2005.90.3282.08581365-Aug-089:12IA-64
Txmergejoin.dll2005.90.3282.01408245-Aug-089:09x86
Txmergejoin.dll2005.90.3282.05232885-Aug-089:12IA-64
Xmlfilt.dll12.0.7822.044580022-Jun-0710:06IA-64
Xmlsub.dll2005.90.3282.01945845-Aug-089:09x86
Xmlsub.dll2005.90.3282.05924085-Aug-089:12IA-64
Xmlsub.dll2005.90.3282.05924085-Aug-089:12IA-64
Xpadsi90.exe2005.90.3282.01264885-Aug-089:12IA-64
Xpqueue.dll2005.90.3282.01198325-Aug-089:12IA-64
Xprepl.dll2005.90.3282.01694965-Aug-089:12IA-64
Xpstar90.dll2005.90.3282.09671925-Aug-089:12IA-64
aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi DoS TSE
Właściwości

Identyfikator artykułu: 954607 — ostatni przegląd: 10/06/2008 12:04:01 — zmiana: 2.1

Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 2

 • kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbqfe kbexpertisebeginner KB954607
Opinia