Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Poprawka: Niektóre strony były drukowane w orientacji niepoprawne użycie Terminal Services łatwe drukowanie do drukowania dokumentu, który zawiera zarówno używanie orientacji pionowej i poziomej w tej samej stron

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 954744
Symptomy
Rozważmy następujący scenariusz:
  • Serwer terminali, który jest uruchomiony system Windows Server 2008 należy połączyć sesji usług terminalowych.
  • Terminal łatwe drukowanie w usługach jest włączona na serwerze theterminal.
  • Wydrukować dokument na drukarce przekierowanych w sesji usługi theTerminal.
  • Dokument zawiera zarówno używanie orientacji pionowej i poziomej w tej samej stron.
W tym scenariuszu niektóre strony są drukowane w orientacji niepoprawny. W szczególności wszystkie strony są drukowane w orientacji na pierwszej stronie. Ponadto strony przeciwnej orientacji na pierwszej stronie są przycięte lub odpowiednio zmniejszone Nieprawidłowa orientacja.

Uwaga Ten problem występuje tylko w przypadku użycia łatwe drukowanie w usługach terminalowych.
Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Uwaga Aby współpracować z łatwe drukowanie w usługach terminalowych, komputer kliencki musi mieć klienta usług terminalowych 6.1 i Microsoft.NET Framework 3.0 z dodatkiem Service Pack 1 zainstalowany. Ta poprawka rozwiązuje problem programu.NET Framework 3.0 z dodatkiem Service Pack 1 na komputerach z systemem Windows XP lub Windows Server 2003.

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak ta poprawka jest przeznaczona do usunięcia tylko problemu opisanego w tym artykule. Poprawkę należy stosować tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

eśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę poprawkę, musi być jeden z następujących warunków wstępnych zainstalowanego na komputerze:
  • .NET Framework 3.0 z dodatkiem Service Pack 1
  • .NET Framework 3.0 z dodatkiem Service Pack 2

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje dotyczące plików poprawki

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty pliku (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w Panelu sterowania.
.NET Framework 3.0 z dodatkiem Service Pack 1, wersje dla komputerów z procesorami x 86
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatformawymagania SP
ServiceModelReg.exe3.0.4506.7256144025-wrz-200817:17x86Z DODATKIEM SP1
Tswpfwrp.exe3.0.6920.12012867215-wrz-200809:47x86Z DODATKIEM SP1
.NET Framework 3.0 z dodatkiem Service Pack 1, wersje dla komputerów z procesorami x 64
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
ServiceModelReg.exe3.0.4506.7256144025-wrz-200814:29x86
Tswpfwrp.exe3.0.6920.12012867216-wrz-200802:08x86
ServiceModelReg.exe3.0.4506.7256144025-wrz-200817:17x86
Tswpfwrp.exe3.0.6920.12012867215-wrz-200809:47x86
.NET Framework 3.0 z dodatkiem Service Pack 2, wersje dla komputerów z procesorami x 86
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Tswpfwrp.exe3.0.6920.12012867215-wrz-200809:47x86
.NET Framework 3.0 z dodatkiem Service Pack 2, wersje dla komputerów z procesorami x 64
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Tswpfwrp.exe3.0.6920.12012867216-wrz-200802:08x86
Tswpfwrp.exe3.0.6920.12012867215-wrz-200809:47x86
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft, które są wymienione w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".
Więcej informacji
Po zastosowaniu tej poprawki może wystąpić niska wydajność drukowania korzystając z łatwe drukowanie w usługach terminalowych. Aby rozwiązać ten problem, należy zastosować poprawkę 954743. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących poprawki 954743 kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
954743 Poprawka: Po zastosowaniu poprawki 954744, wydajność drukowania może być znacznie wolniej podczas drukowania dokumentów przy użyciu Terminal Services łatwe drukowanie
Aby uzyskać więcej informacji na temat łatwe drukowanie w usługach terminalowych odwiedź następującą witrynę sieci Web Microsoft TechNet:Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 954744 — ostatni przegląd: 06/24/2014 16:34:00 — zmiana: 1.0

Microsoft .NET Framework 3.0

  • kbexpertiseinter kbbug kbfix kbqfe kbautohotfix kbmt KB954744 KbMtpl
Opinia