MS08-052: Opis aktualizacji zabezpieczeń interfejsu GDI+ dla pakietu redystrybucyjnego programu Microsoft Report Viewer 2008: 9 września 2008

WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS08-052. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń, korzystając z ogólnych danych kontaktowych pomocy technicznej.

Znane problemy

Przełączniki wiersza polecenia tej aktualizacji

Informacje dotyczące różnych przełączników wiersza polecenia obsługiwanych przez tę aktualizację można znaleźć w biuletynie zabezpieczeń MS08-052. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat przełączników wiersza polecenia dla pakietów aktualizacji oprogramowania IExpress, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
197147 Przełączniki wiersza polecenia dla pakietów aktualizacji oprogramowania IExpress
Aby uzyskać więcej informacji na temat Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Podczas wyświetlania informacji o plikach są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Microsoft Report Viewer 2008

File NameVersionDateTimeSize
Microsoft.ReportViewer.Common.dll9.0.21022.14215-Jul-200820:163,649,536
Microsoft.ReportViewer.ProcessingObjectModel.dll9.0.21022.14215-Jul-200820:1653,248
Microsoft.ReportViewer.WebForms.dll9.0.21022.14215-Jul-200820:161,810,432
Microsoft.ReportViewer.WinForms.dll9.0.21022.14215-Jul-200820:16339,968
aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać luki rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi DoS TSE aktualizacja zabezpieczeń poprawka biuletyn Report Viewer 2008 redystrybucyjny luka złośliwy atakujący wykorzystać gdiplus.dll GDI+
Właściwości

Identyfikator artykułu: 954766 — ostatni przegląd: 09/15/2008 13:15:34 — zmiana: 1.0

Microsoft Report Viwer Redistributable 2008

  • kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbqfe kbexpertisebeginner KB954766
Opinia