Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Niektóre komputery nie odbierają aktualizacji z serwera WSUS

Aktualizacja techniczna: 1 sierpnia 2008

Firma Microsoft wydała przeznaczony dla informatyków dokument Microsoft Security Advisory dotyczący tego problemu. Zawiera on dodatkowe informacje związane z zabezpieczeniami. Aby przeczytać ten dokument, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Symptomy
Do wdrażania aktualizacji i poprawek dla oprogramowania na komputerach znajdujących się w organizacji jest używany program Windows Server Update Services (WSUS) 3.0. Jednak na niektórych komputerach aktualizacje z serwera WSUS nie są odbierane. Ten problem występuje w przypadku używania komputerów, na których jest zainstalowany pakiet Microsoft Office 2003 lub jego składniki.

UwagaTen problem dotyczy programów Microsoft Windows Server Update Services 3.0 i Windows Server Update Services 3.0 z dodatkiem Service Pack 1 (WSUS 3.0 SP1). Jednak w niektórych przypadkach problem może dotyczyć także następujących produktów:
 • System Windows Small Business Server 2003 (Windows SBS), w którym uaktualniono składnik WSUS z wersji 2.0 do 3.0.
 • Oprogramowanie System Center Essentials 2007
 • Program System Center Configuration Manager 2007
Więcej informacji można znaleźć w dokumencie zawierającym porady.

W przypadku wystąpienia tego problemu w pliku dziennika usługi Aktualizacje automatyczne (%windir%\WindowsUpdate.log) na danym komputerze jest rejestrowany komunikat podobny do następującego:
Data Godzina 788 ee4 PT +++++++++++ PT: Synchronizing server updates +++++++++++
Data Godzina 788 ee4 PT + ServiceId = {3DA21691-E39D-4DA6-8A4B-B43877BCB1B7}, Server URL = http://serwer_WSUS/ClientWebService/client.asmx
Data Godzina 788 ee4 PT WARNING: SyncUpdates failure, error = 0x8024400E, soap client error = 7, soap error code = 400, HTTP status code = 200
Data Godzina 788 ee4 PT WARNING: SOAP Fault: 0x000190
Data Godzina 788 ee4 PT WARNING: faultstring:Fault occurred
Data Godzina 788 ee4 PT WARNING: ErrorCode:InternalServerError(5)
Data Godzina 788 ee4 PT WARNING: Message:(null)
Data Godzina 788 ee4 PT WARNING: Method:"http://www.microsoft.com/SoftwareDistribution/Server/ClientWebService/SyncUpdates"
Data Godzina 788 ee4 PT WARNING: ID:c0a7445f-b989-43fa-ac20-11f8ca65fa8c
Ten komunikat jest rejestrowany na etapie wykrywania.

Ponadto w pliku dziennika programu WSUS (%ProgramFiles%\Update Services\Log Files\SoftwareDistribution.log) na komputerze, na którym działa ten program, jest rejestrowany komunikat podobny do następującego:
Data Godzina UTC Error w3wp.12 ClientImplementation.SyncUpdates System.ArgumentException: Item has already been added. Key in dictionary: '8862' Key being added: '8862'
at System.Collections.Hashtable.Insert(Object key, Object nvalue, Boolean add)
at System.Collections.Hashtable.Add(Object key, Object value)
at Microsoft.UpdateServices.Internal.ClientImplementation.GetSyncInfo(DataAccess dataAccess, Hashtable stateTable, Hashtable deploymentTable, Boolean haveGroupsChanged, Boolean doChunking)
at Microsoft.UpdateServices.Internal.ClientImplementation.SoftwareSync(DataAccess dataAccess, UnencryptedCookieData cookieData, Int32[] installedNonLeafUpdateIds, Int32[] leafUpdateIds, Boolean haveGroupsChanged, Boolean expressQuery)
at Microsoft.UpdateServices.Internal.ClientImplementation.SyncUpdates(Cookie cookie, SyncUpdateParameters parameters)
at Microsoft.UpdateServices.Internal.ClientImplementation.SyncUpdates(Cookie cookie, SyncUpdateParameters parameters)
at Microsoft.UpdateServices.Internal.Client.SyncUpdates(Cookie cookie, SyncUpdateParameters parameters)
usunięte wiersze
Data Godzina UTC Warning w3wp.12 SoapUtilities.CreateException ThrowException: actor = http://wsusebc/ClientWebService/client.asmx, ID=c0a7445f-b989-43fa-ac20-11f8ca65fa8c, ErrorCode=InternalServerError, Message=, Client=?
Aby znaleźć ten komunikat, należy wyszukać na serwerze WSUS identyfikator uzyskany z dziennika klienta.
Przyczyna
Przyczyną występowania tego problemu jest nowa poprawka aktualizacji dodatku Service Pack 1 (SP1) dla pakietu Microsoft Office 2003, która powoduje, że niektóre serwery WSUS 3.0 niepoprawnie synchronizują poprawioną aktualizację z jej zatwierdzeniami. Gdy komputery klienckie, których dotyczy ten problem, komunikują się z takim serwerem, usługa sieci Web nie może przetworzyć zatwierdzeń. Z tego powodu wykrywanie kończy się niepowodzeniem.
Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem na serwerze z uruchomionym programem WSUS 3.0 z dodatkiem SP1

 1. Upewnij się, że bieżące ustawienie regionu i języka na serwerze WSUS jest takie samo jak ustawienie użyte podczas instalacji programu WSUS. Jeśli na przykład na serwerze WSUS podczas instalacji programu WSUS ustawiono język angielski (Stany Zjednoczone), a bieżące ustawienie to język niemiecki (Szwajcaria), to przed zainstalowaniem tej aktualizacji zmień język na język angielski (Stany Zjednoczone).
 2. Zainstaluj aktualizację 954960. Kliknij łącze do witryny Centrum pobierania Microsoft odpowiednie dla używanego serwera:

  PobierzPobierz teraz pakiet aktualizacji dla programu Windows Server Update Services (WSUS) 3 z dodatkiem Service Pack 1 (KB954960).

  PobierzPobierz teraz pakiet aktualizacji dla programu Windows Server Update Services (WSUS) 3 z dodatkiem Service Pack 1 dla komputerów z procesorami x64.

  Data wydania: 1 sierpnia 2008

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
  Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.
 3. Jeśli jest to konieczne, zmień język serwera WSUS.

Aby rozwiązać ten problem na serwerze z uruchomionym programem WSUS 3.0 RTM

Wykonaj jedną z następujących czynności:
Obejście problemu
Zaleca się wykonanie uaktualnienia do programu WSUS 3.0 z dodatkiem SP1 i pobranie aktualizacji 954960. W przypadku rezygnacji z uaktualniania do programu WSUS 3.0 z dodatkiem SP1 należy wykonać przedstawioną w tej sekcji procedurę ręcznego resetowania zatwierdzeń na serwerze WSUS w celu uzyskania spójnego stanu.
 1. W konsoli administracyjnej programu WSUS na liście aktualizacji znajdź aktualizację Office 2003 Service Pack 1.
  • Uwaga Opublikowanych mogło zostać wiele aktualizacji Office 2003 Service Pack 1. Należy odnaleźć odpowiednią wersję aktualizacji potrzebnej do wykonania tej procedury. W dolnej części okienka szczegółów powinien być wyświetlany następujący identyfikator aktualizacji:
   D359F493-0AAD-43FA-AF5C-6763326CD98F
  • W celu wyświetlenia tej aktualizacji może wystąpić konieczność zmiany filtrów w węźle aktualizacji. W tym celu ustaw pozycję Stan na wartość Dowolny, a następnie ustaw pozycję Zatwierdzenie na wartość Odrzucone. Jeśli aktualizacja w dalszym ciągu nie jest wyświetlana, ustaw pozycję Zatwierdzenie na wartość Dowolne z wyjątkiem odrzuconych.
 2. Upewnij się, że została wybrana pozycja Odrzucone. Jeśli aktualizacja nie została odrzucona, kliknij ją prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Odrzuć.
 3. Zatwierdź aktualizację. W tym celu kliknij aktualizację prawym przyciskiem myszy, kliknij polecenie Zatwierdź, a następnie kliknij przycisk OK. Nie wprowadzaj żadnych zmian w ustawieniach zatwierdzania w oknie dialogowym Zatwierdzanie aktualizacji.
 4. Odrzuć aktualizację. W tym celu kliknij aktualizację prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Odrzuć.
 5. Komputery powinny teraz pomyślnie wykrywać i pobierać odpowiednie aktualizacje przy użyciu danego serwera WSUS. Aby sprawdzić możliwość synchronizacji na komputerze:
  1. Otwórz wiersz polecenia.
  2. Wpisz następujące polecenie:
   wuauclt.exe/detectnow
  3. Naciśnij klawisz ENTER.
 6. Przejrzyj plik WindowsUpdate.log, aby sprawdzić, czy synchronizacja przebiegła pomyślnie. Może wystąpić konieczność dwukrotnego uruchomienia polecenia detectnow. Niektórzy klienci zgłaszali, że pierwsza próba synchronizacji kończyła się niepowodzeniem, ale kolejne próby były pomyślne.
 7. Jeśli istnieje hierarchia serwerów WSUS, powtórz tę procedurę na każdym serwerze. Należy rozpocząć od serwera najwyższego poziomu. Jeśli którykolwiek z serwerów jest podrzędnym serwerem repliki, skonfiguruj go jako serwer autonomiczny w oknie dialogowym Opcje/Źródło aktualizacji i ustawienia serwera proxy. Po wykonaniu procedury ponownie skonfiguruj ten serwer autonomiczny jako podrzędny serwer repliki.
Więcej informacji

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji

 • Jeśli ta aktualizacja jest instalowana na komputerze z programem WSUS obsługującym także inne usługi internetowe, takie jak protokoły HTTP, FTP, NNTP lub SMTP, w trakcie instalacji aktualizacji te usługi mogą zostać zatrzymane, a następnie ponownie uruchomione.
 • Taj aktualizacji nie można odinstalować. Aby usunąć tę aktualizację, należy odinstalować i ponownie zainstalować program WSUS.

  W celu usunięcia tej aktualizacji zaleca się wybranie opcji domyślnej podczas odinstalowywania programu WSUS. Opcja domyślna sprawia, że w systemie pozostaje baza danych i zawartość, co umożliwia zachowanie niestandardowych ustawień na potrzeby ponownej instalacji programu WSUS.
 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji nie jest ona wyświetlana na liście funkcji Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania. Aby sprawdzić, czy aktualizacja została zainstalowana poprawnie, wykonaj następujące czynności:
  1. Otwórz następujący folder:
   %ProgramFiles%\Update Services\WebServices\ClientWebService\bin\
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik Microsoft.UpdateServices.WebServices.Client.Dll, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  3. Kliknij kartę Wersja.
   • Jeśli aktualizacja została zainstalowana poprawnie, wersja pliku będzie następująca: 3.1.6001.66.
   • Jeśli aktualizacja została zainstalowana niepoprawnie, wersja pliku będzie następująca: 3.1.6001.65.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 954960 — ostatni przegląd: 06/11/2009 19:03:41 — zmiana: 7.0

Microsoft Windows Server Update Services 3.0, Microsoft Windows Server Update Services 3.0 Service Pack 1

 • kbinfo kbbug kbexpertiseinter kbpubtypekc kbsecurity kbsecvulnerability kbsecadvisory KB954960
Opinia
body>