Wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażania dla aktualizacji zabezpieczeń wydanych 8 lipca 2008

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WPROWADZENIE
Niniejsze wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażania wszystkich aktualizacji zabezpieczeń z danego cyklu wydawniczego centrum MSRC (Microsoft Security Response Center) są udostępniane jako część nieustającego programu firmy Microsoft, w ramach którego dostarczane są narzędzia do wykrywania i zalecenia dotyczące wdrażania wszystkich aktualizacji.

Wśród tych wskazówek znajdują się zalecenia określające sposób postępowania w różnych sytuacjach, które mogą wystąpić w różnych środowiskach systemów operacyjnych firmy Microsoft. Te wskazówki dotyczą sposobu korzystania między innymi z następujących narzędzi:
 • Witryna Windows Update
 • Witryna Microsoft Update
 • Witryna Office Update
 • Narzędzie MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer)
 • Usługi Windows Server Update Services (WSUS)
 • Program Microsoft System Center Configuration Manager
 • Program SMS (Microsoft Systems Management Server)
 • Narzędzie Extended Security Update Inventory Tool
Ten artykuł zawiera opis wskazówek dotyczących wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń wydanych 8 lipca 2008 roku.
Więcej informacji

Wykrywanie i wdrażanie

Środowiska, w których aktualizacje zabezpieczeń są wykrywane i wdrażane przy użyciu witryn Windows Update, Microsoft Update, Office Update i Mactopia

Aktualizacje zabezpieczeń wydane 8 lipca 2008 są dostępne w poniższych witrynach sieci Web. Wszelkie wyjątki opisano w sekcjach dotyczących poszczególnych witryn sieci Web. Na liście uwzględniono również produkty obsługiwane przez poszczególne witryny sieci Web.

Uwaga: Nie wszystkie aktualizacje są dostępne we wszystkich wymienionych witrynach sieci Web.
Windows Update
Ta witryna sieci Web obsługuje następujące produkty:
 • Microsoft Windows 2000
 • Windows XP
 • Windows Server 2003
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
Microsoft Update
Ta witryna sieci Web obsługuje następujące produkty:
 • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004
 • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006
 • Microsoft Exchange 2000 Server
 • Microsoft Exchange Server 2003
 • Microsoft Exchange Server 2007
 • Microsoft Office 2002
 • Microsoft Office 2003
 • Microsoft Office System 2007
 • Windows 2000
 • Windows XP
 • Windows Server 2003
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
 • Microsoft SQL Server 2005
 • Microsoft Forefront Client Security
 • Microsoft Visual Studio 2005
Wyjątki ogólne
 • Witryna Microsoft Update nie obsługuje programu SQL 7.0 i aparatu Microsoft Data Engine (MSDE) 1.0.
 • Witryna Microsoft Update nie obsługuje składników pakietu Office 2000.
 • Witryna Microsoft Update nie obsługuje żadnych produktów Apple Macintosh.
 • Witryna Microsoft Update nie obsługuje programu MSN Messenger ani Windows Live Messenger.
Wyjątki specyficzne
 • W tym miesiącu nie ma żadnych wyjątków.
Office Update
Ta witryna sieci Web obsługuje następujące produkty:
 • Office 2000
 • Office 2002
 • Office 2003
 • Office System 2007
Wyjątki ogólne
 • Witryna Office Update nie obsługuje składników pakietu Office 2007 zainstalowanych na komputerach z systemem Windows Vista lub Windows Server 2008. W takim przypadku należy skorzystać z witryny Microsoft Update.
 • Witryna Office Update nie obsługuje żadnych produktów Macintosh.
Mactopia
Ta witryna sieci Web obsługuje następujące produkty:
 • Microsoft Office 2001 for Mac
 • Microsoft Office 2004 for Mac
 • Microsoft Office X for Mac
 • Microsoft Office 2008 for Mac

Środowiska, w których aktualizacje zabezpieczeń są wykrywane przy użyciu narzędzia Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) w wersji 2.1

Korzystając z narzędzia MBSA w wersji 2.1, można wykrywać aktualizacje zabezpieczeń wydane 8 lipca 2008.

Uwaga Narzędzie MBSA w wersji 2.1 zostało wydane i w pełni obsługuje skanowania związane z oceną zabezpieczeń i luk w zabezpieczeniach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008.

Wyjątki ogólne
 • Narzędzie MBSA w wersji 2.1 nie obsługuje programu SQL 7.0 i aparatu Microsoft Data Engine (MSDE) 1.0.
 • Narzędzie MBSA w wersji 2.1 nie obsługuje żadnych składników pakietu Office 2000.
 • Narzędzie MBSA w wersji 2.1 nie obsługuje żadnych produktów Macintosh.
 • Narzędzie MBSA w wersji 2.1 nie obsługuje programu MSN Messenger ani Windows Live Messenger.
 • Narzędzie MBSA w wersjach 1.2.1 i 2.0.1 nie jest już obsługiwane.
Wyjątki specyficzne
 • W tym miesiącu nie ma żadnych wyjątków.

Środowiska, w których aktualizacje zabezpieczeń są wykrywane i wdrażane przy użyciu programu Windows Server Update Services (WSUS)

Korzystając z dowolnego z następujących składników, można wykrywać i wdrażać aktualizacje zabezpieczeń wydane 8 lipca 2008:
 • Program WSUS 2.0 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)
 • Program WSUS 3.0
 • Program WSUS 3.0 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)
Wyjątki ogólne
 • Program WSUS nie obsługuje programu SQL 7.0 i aparatu Microsoft Data Engine (MSDE) 1.0.
 • Program SUS 1.0 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) nie jest już obsługiwany. Nie będzie więc otrzymywać aktualizacji zabezpieczeń.
Wyjątki specyficzne
 • W tym miesiącu nie ma żadnych wyjątków.

Środowiska, w których aktualizacje zabezpieczeń są wykrywane i wdrażane przy użyciu programu SMS 2.0, SMS 2003 lub SCCM 2007

Korzystając z dowolnego z następujących składników, można wykrywać i wdrażać wszystkie aktualizacje zabezpieczeń wydane 8 lipca 2008:
 • Program SMS (Systems Management Server) 2.0 z pakietem SUS Feature Pack
 • Program SMS (Systems Management Server) 2003 z pakietem SUS Feature Pack
 • Program SMS (Systems Management Server) 2003 z narzędziem ITMU (Inventory Tool for Microsoft Updates)
 • Program System Center Configuration Manager (SCCM) 2007
Wyjątki ogólne
 • Dodatek Service Pack 3 dla programu Microsoft Systems Management Server 2003 zawiera obsługę zarządzania systemami Windows Vista oraz Windows Server 2008 i jest wymagany do zarządzania nimi.
 • Program SMS 2003 z narzędziem ITMU i programem SCCM 2007 nie obsługuje następujących produktów:
  • SQL 7.0
  • Microsoft Data Engine(MSDE) 1.0
 • Program SMS z pakietem SUS Feature Pack nie obsługuje następujących produktów.
  • Microsoft Data Engine(MSDE) 1.0
  • SQL 2005
  • SQL 2008
  • Exchange 2007
  • Office System 2007
  • Windows Internet Explorer 7
  • Windows Vista
  • Windows Server 2008
  • Każda wersja systemu Windows lub programu SQL dla komputerów z procesorami x64
  • Każda wersja systemu Windows lub programu SQL dla komputerów z procesorami Itanium
 • Pakiet SUS Feature Pack programu SMS, narzędzie ITMU programu SMS i program SCCM nie obsługują żadnych produktów Macintosh.
Wyjątki specyficzne
 • W tym miesiącu nie ma żadnych wyjątków.
Uwaga Aby wykryć wszystkie aktualizacje zabezpieczeń, pakiet SUS Feature Pack programu SMS musi używać narzędzia Extended Security Update Inventory Tool.

Aby uzyskać narzędzie Extended Security Update Inventory Tool, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Podsumowanie wskazówek dotyczących wykrywania i wdrażania

Poniższa tabela zawiera podsumowanie wskazówek dotyczących wykrywania i wdrażania każdej nowej aktualizacji zabezpieczeń.

Uwaga Aby uprościć tę tabelę, pominięto elementy wymienione w sekcji „Wyjątki ogólne” dla poszczególnych technologii wykrywania i wdrażania.

Na przykład kolumna Program SMS z pakietem SUS Feature Pack w tej tabeli może zawierać słowo „Tak”. W biuletynie zabezpieczeń wymieniono jednak składnik systemu Windows Vista jako zagrożony. Dotychczas informowano w tabeli, że program SMS z pakietem SUS Feature Pack częściowo obsługuje wdrażanie danej aktualizacji zabezpieczeń, ponieważ nie obsługuje on składników systemu Windows Vista. Obecnie ten wyjątek nie jest już uwzględniany w tabeli, ponieważ jest zawsze wymieniany jako wyjątek ogólny.
Aktualizacja zabezpieczeńBiuletynSkładnikOffice UpdateWindows UpdateMicrosoft UpdateNarzędzie MBSA 2.1Programy WSUS 2.0 i WSUS 3.0Program SMS z pakietem SUS Feature PackProgram SMS Inventory Tool for Microsoft UpdatesProgram System Center Configuration Manager 2007
Wykrywanie i wdrażanieWykrywanie i wdrażanieWykrywanie i wdrażanieTylko wykrywanieWykrywanie i wdrażanieWykrywanie i wdrażanieWykrywanie i wdrażanieWykrywanie i wdrażanie
953230MS08-037DNSNie dotyczyTakTakTakTakTakTakTak
950582MS08-038Eksplorator WindowsNie dotyczyTakTakTakTakTakTakTak
953747MS08-039ExchangeNie dotyczyNie dotyczyTakTakTakTakTakTak
941203MS08-040SQLNie dotyczyNie dotyczyTakTakTakTakTakTak

Ponownie wydane aktualizacje zabezpieczeń

Nie ma ponownych wydań w tym miesiącu.

Często zadawane pytania

Jakie działania podejmuje firma Microsoft, aby zapewnić dostępność wskazówek dotyczących wdrażania tych aktualizacji?

Firma Microsoft zachęca administratorów systemów do udziału w comiesięcznej technicznej emisji internetowej, w której można znaleźć więcej informacji na temat aktualizacji zabezpieczeń. Emisja internetowa dotycząca tych aktualizacji zabezpieczeń odbędzie się 9 lipca 2008 o godzinie 11:00 czasu pacyficznego. Aby się zarejestrować, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Jakie są inne ważne informacje dotyczące narzędzia MBSA?

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących programów aktualnie obsługiwanych przez narzędzie MBSA, odwiedź następującą stronę witryny TechNet firmy Microsoft w sieci Web: Czy można ustalić za pomocą programu SMS lub System Center Configuration Manager, czy te aktualizacje są wymagane?

Tak. Program SMS ułatwia wykrywanie i wdrażanie tych aktualizacji zabezpieczeń. Program SMS 2.0 z pakietem SUS Feature Pack i program SMS 2003 z narzędziem SUSFP używają do wykrywania technologii narzędzia MBSA w wersji 1.2.1. W przypadku programu SMS 2.0 z pakietem SUS Feature Pack i programu SMS 2003 z pakietem SUS Feature Pack obowiązują więc ograniczenia określone dla narzędzia MBSA w wersji 1.2.1.

Aby uzyskać więcej informacji o programie SMS, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Pakiet SUS Feature Pack razem z narzędziem Extended Security Update Inventory Tool jest niezbędny do wykrywania wszystkich aktualizacji zabezpieczeń dla systemów Microsoft Windows i innych zagrożonych produktów firmy Microsoft.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ograniczeń pakietu SUS Feature Pack, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
306460Narzędzie Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) zwraca komunikaty typu note w przypadku niektórych aktualizacji
Program SMS 2.0 z pakietem SUS Feature Pack i program SMS 2003 z pakietem SUS Feature Pack również używają narzędzia Microsoft Office Inventory Tool do wykrywania wymaganych aktualizacji zabezpieczeń dla programów pakietu Microsoft Office, takich jak Microsoft Word.

Użytkownicy programu SMS 2003 do wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń mogą także używać narzędzia ITMU. Narzędzie ITMU korzysta z technologii stosowanej w aktualizacjach firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji o narzędziu ITMU, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Program System Center Configuration Manager 2007 używa programu WSUS 3.0 do wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń. Wszystkie składniki obsługiwane przez program WSUS 3.0 są więc również obsługiwane przez program System Center Configuration Manager 2007.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 955133 — ostatni przegląd: 01/16/2015 17:48:31 — zmiana: 2.0

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business 64-bit edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows 2000 Server SP4, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office XP, Microsoft Office 2003, All Editions, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition, Microsoft Office X for Mac Standard Edition, Microsoft Office 2008 for Mac, Microsoft Office 2008 for Mac (Home and Student Edition), Microsoft Office 2008 for Mac Special Media Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbsecurity kbsecbulletin kbinfo KB955133
Opinia