Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

MS08-052: Opis aktualizacji zabezpieczeń interfejsu GDI+ dla programu Visual FoxPro 9.0 z dodatkiem Service Pack 2: 9 września 2008

WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS08-052. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń, korzystając z ogólnych danych kontaktowych pomocy technicznej.

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

  • Podczas próby zainstalowania aktualizacji programu Microsoft Visual FoxPro 9.0 może zostać wyświetlony komunikat o błędzie. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
    957599 Komunikat o błędzie podczas próby zainstalowania aktualizacji dla programu Visual FoxPro 8.0 lub Visual FoxPro 9.0: „Funkcja, której próbujesz użyć, znajduje się w niedostępnym zasobie sieciowym” (j. ang.).
  • Tę aktualizację zabezpieczeń można zainstalować tylko na komputerze, na którym jest zainstalowany Instalator Windows w wersji 3.1. Aby uzyskać najnowszą wersję Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Przełączniki wiersza polecenia tej aktualizacji zabezpieczeń

Informacje dotyczące różnych przełączników wiersza polecenia obsługiwanych przez tę aktualizację zabezpieczeń można znaleźć w biuletynie zabezpieczeń MS08-052 oraz w następującej witrynie MSDN (Microsoft Developer Network) w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę MSDN w sieci Web:

Informacje dotyczące usuwania aktualizacji

Aby usunąć tę aktualizację zabezpieczeń, należy użyć apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Podczas wyświetlania informacji o plikach są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
File nameVersionDateTimeSize
Gdiplus.dll5.1.3102.335215-Apr-200817:541,724,416
aktualizacja zabezpieczeń poprawka biuletyn Visual FoxPro 9.0 Service Pack 2 VFP9 SP2 GDI+ luka złośliwy atakujący wykorzystać
Właściwości

Identyfikator artykułu: 955370 — ostatni przegląd: 09/15/2008 13:15:34 — zmiana: 1.0

Microsoft Visual FoxPro 9.0 Service Pack 2

  • kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbqfe kbexpertisebeginner KB955370
Opinia