Opis aktualizacji funkcji oprogramowania instalacyjnego dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008, wydanej 28 kwietnia 2009 roku

Streszczenie
W tym artykule opisano aktualizację oprogramowania przeznaczoną dla wszystkich wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008, które wymieniono w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”. Po wydaniu dodatków Service Pack 2 dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008 ta aktualizacja oprogramowania będzie wymagana do ich zainstalowania. Ponadto ta aktualizacja zwiększa niezawodność podczas instalowania lub usuwania dodatków SP2 dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008.
Więcej informacji

Informacje dotyczące aktualizacji

Ta aktualizacja zawiera aktualizacje oprogramowania instalacyjnego dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008. Oprogramowanie instalacyjne jest składnikiem obsługującym instalowanie i usuwanie aktualizacji oprogramowania, pakietów językowych, opcjonalnych funkcji systemu Windows i dodatków Service Pack. Ta aktualizacja jest niezbędna do pomyślnego instalowania i usuwania dodatków SP2 dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008 we wszystkich wersjach tych systemów. Aktualizacja nie jest konieczna do pomyślnego instalowania i usuwania dodatku Service Pack, jeśli instalowana jest jego pełna wersja. Pełna wersja dodatku Service Pack zawiera tę aktualizację.

Następujące pliki są udostępnione do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:
Pobierz aktualizację dla systemu Windows Vista przeznaczonego dla komputerów z procesorami x86.
PobierzPobierz pakiet 955430.
Pobierz aktualizację dla systemu Windows Vista przeznaczonego dla komputerów z procesorami x64.
PobierzPobierz pakiet 955430.
Pobierz aktualizację dla systemu Windows Server 2008 przeznaczonego dla komputerów z procesorami x86.
PobierzPobierz pakiet 955430.
Pobierz aktualizację dla systemu Windows Server 2008 przeznaczonego dla komputerów z procesorami Itanium.
PobierzPobierz pakiet 955430.
Pobierz aktualizację dla systemu Windows Server 2008 przeznaczonego dla komputerów z procesorami x64.
PobierzPobierz pakiet 955430.Data wydania: 28 kwietnia

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Uwaga: Ten pakiet aktualizacji trzeba zainstalować w uruchomionym systemie Windows Vista lub Windows Server 2008. Nie można go zainstalować w obrazie w trybie offline.

Ta aktualizacja będzie dostępna w usłudze Windows Update. Aktualizację będzie można uzyskać po udostępnieniu jej w usłudze Windows Update. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij polecenie Zabezpieczenia.
  2. W obszarze Windows Update kliknij przycisk Sprawdź aktualizacje.
Ważne:
  • Przed zainstalowaniem tej aktualizacji należy zainstalować aktualizację 937287.
  • Jeśli jakiekolwiek inne aktualizacje oczekują na ponowne uruchomienie, musi ono nastąpić przed zainstalowaniem tej aktualizacji.

Wymagania wstępne

Nie określono wymagań wstępnych związanych z zainstalowaniem tej aktualizacji w systemie Windows Server 2008.

Tę poprawkę można zastosować na komputerze z systemem Windows Vista, na którym zainstalowano aktualizację opisaną w artykule 937287 lub dodatek Service Pack 1 dla systemu Vista.

Wymagania dotyczące ponownego uruchamiania

Po zastosowaniu tej poprawki nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych uprzednio wydanych poprawek.

Informacje dotyczące usuwania aktualizacji

Nie można usunąć tej aktualizacji.

Znany problem

Jeśli ta aktualizacja zostanie zainstalowana za pomocą usługi Windows Update, to może zostać wyświetlony komunikat o błędzie 800F082F.

Tej aktualizacji nie można instalować razem z innymi aktualizacjami. Jeśli więc wcześniej zainstalowano inne aktualizacje bez ponownego uruchomienia, a następnie podjęto próbę zainstalowania tej aktualizacji, to może zostać wyświetlony komunikat o błędzie 800F082F. Aby rozwiązać ten problem, uruchom ponownie komputer, a następnie zainstaluj tę aktualizację jeszcze raz.

Informacje o pliku

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Po wyświetleniu informacji dotyczących plików są one zamieniane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008


Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla komputerów z procesorami x86

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
Apds.dll6.0.6002.180051 744 38411-kwi-200906:28
Apircl.dll6.0.6002.18005222 20811-kwi-200906:28
Apss.dll6.0.6002.18005199 16811-kwi-200906:28
Cbscore.dll6.0.6002.18005535 04011-kwi-200906:28
Cbsmsg.dll6.0.6002.1800522 01611-kwi-200906:28
Cmiadapter.dll6.0.6002.18005119 80811-kwi-200906:28
Cmitrust.dll6.0.6002.18005271 36011-kwi-200906:28
Cmiv2.dll6.0.6002.180052 032 64011-kwi-200906:28
Cntrtextinstaller.dll6.0.6002.18005243 71211-kwi-200906:28
Dpx.dll6.0.6002.18005258 04811-kwi-200906:28
Drupdate.dll6.0.6002.18005100 35211-kwi-200906:28
Drvstore.dll6.0.6002.18005247 80811-kwi-200906:28
Esscli.dll6.0.6002.18005265 72811-kwi-200906:28
Fastprox.dll6.0.6002.18005614 91211-kwi-200906:28
Globalinstallorder.xmlNie dotyczy1 842 87616-kwi-200800:32
Helpcins.dll6.0.6002.18005100 35211-kwi-200906:28
Locdrv.dll6.0.6002.18005222 72011-kwi-200906:28
Mofd.dll6.0.6002.18005189 44011-kwi-200906:28
Mofinstall.dll6.0.6002.18005102 40011-kwi-200906:28
Msdelta.dll6.0.6002.18005305 15211-kwi-200906:28
Mspatcha.dll6.0.6002.1800535 32811-kwi-200906:28
Oemhelpins.dll6.0.6002.18005146 43211-kwi-200906:28
Pkgmgr.exe6.0.6002.18005130 56011-kwi-200906:27
Poqexec.exe6.0.6002.18005119 29611-kwi-200906:27
Repdrvfs.dll6.0.6002.18005265 72811-kwi-200906:28
Rescinst.dll6.0.6002.18005126 46411-kwi-200906:28
Smiengine.dll6.0.6002.18005705 53611-kwi-200906:28
Smiinstaller.dll6.0.6002.18005139 26411-kwi-200906:28
Smipi.dll6.0.6002.18005116 73611-kwi-200906:28
Wbemcomn.dll6.0.6002.18005357 88811-kwi-200906:28
Wbemcore.dll6.0.6002.18005744 44811-kwi-200906:28
Wbemprox.dll6.0.6002.1800530 20811-kwi-200906:28
Wcmtypes.xsdNie dotyczy1 04716-kwi-200800:54
Wcp.dll6.0.6002.180051 835 52011-kwi-200906:28
Wdscore.dll6.0.6002.18005218 62411-kwi-200906:28
Wmiutils.dll6.0.6002.1800583 96811-kwi-200906:28
Wrpint.dll6.0.6002.1800551 71211-kwi-200906:28
X86_installedNie dotyczy916-kwi-200800:36
Xmllite.dll1.2.1009.0182 78411-kwi-200906:28

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla komputerów z procesorami x64

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
Amd64_installedNie dotyczy903-wrz-200818:36
Apds.dll6.0.6002.180052 125 82411-kwi-200907:11
Apircl.dll6.0.6002.18005273 40811-kwi-200907:11
Apss.dll6.0.6002.18005231 42411-kwi-200907:11
Cbscore.dll6.0.6002.18005643 07211-kwi-200907:11
Cbsmsg.dll6.0.6002.1800522 01611-kwi-200907:11
Cmiadapter.dll6.0.6002.18005124 92811-kwi-200907:11
Cmitrust.dll6.0.6002.18005453 63211-kwi-200907:11
Cmiv2.dll6.0.6002.180053 815 93611-kwi-200907:11
Cntrtextinstaller.dll6.0.6002.18005271 87211-kwi-200907:11
Dpx.dll6.0.6002.18005403 45611-kwi-200907:11
Drupdate.dll6.0.6002.18005118 27211-kwi-200907:11
Drvstore.dll6.0.6002.18005315 90411-kwi-200907:11
Esscli.dll6.0.6002.18005428 03211-kwi-200907:11
Fastprox.dll6.0.6002.18005891 39211-kwi-200907:11
Globalinstallorder.xmlNie dotyczy1 842 87603-wrz-200818:33
Helpcins.dll6.0.6002.18005136 19211-kwi-200907:11
Locdrv.dll6.0.6002.18005371 71211-kwi-200907:11
Mofd.dll6.0.6002.18005272 89611-kwi-200907:11
Mofinstall.dll6.0.6002.18005117 24811-kwi-200907:11
Msdelta.dll6.0.6002.18005459 77611-kwi-200907:11
Mspatcha.dll6.0.6002.1800546 59211-kwi-200907:11
Oemhelpins.dll6.0.6002.18005207 87211-kwi-200907:11
Pkgmgr.exe6.0.6002.18005138 75211-kwi-200907:10
Poqexec.exe6.0.6002.18005137 72811-kwi-200907:10
Repdrvfs.dll6.0.6002.18005381 44011-kwi-200907:11
Rescinst.dll6.0.6002.18005148 48011-kwi-200907:11
Smiengine.dll6.0.6002.18005936 44811-kwi-200907:11
Smiinstaller.dll6.0.6002.18005145 40811-kwi-200907:11
Smipi.dll6.0.6002.18005122 36811-kwi-200907:11
Wbemcomn.dll6.0.6002.18005528 38411-kwi-200907:11
Wbemcore.dll6.0.6002.180051 172 99211-kwi-200907:11
Wbemprox.dll6.0.6002.1800543 52011-kwi-200907:11
Wcmtypes.xsdNie dotyczy1 04703-wrz-200819:12
Wcp.dll6.0.6002.180052 630 65611-kwi-200907:11
Wdscore.dll6.0.6002.18005293 88811-kwi-200907:11
Wmiutils.dll6.0.6002.18005131 58411-kwi-200907:11
Wrpint.dll6.0.6002.1800558 36811-kwi-200907:11
Xmllite.dll1.2.1009.0180 22411-kwi-200907:11

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla komputerów z procesorami Itanium

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
Apds.dll6.0.6002.180053 299 32811-kwi-200906:59
Apircl.dll6.0.6002.18005749 05611-kwi-200906:59
Apss.dll6.0.6002.18005556 03211-kwi-200906:59
Cbscore.dll6.0.6002.180051 510 91211-kwi-200906:59
Cbsmsg.dll6.0.6002.1800533 79211-kwi-200906:59
Cmiadapter.dll6.0.6002.18005280 06411-kwi-200906:59
Cmitrust.dll6.0.6002.18005922 11211-kwi-200906:59
Cmiv2.dll6.0.6002.180056 516 22411-kwi-200906:59
Cntrtextinstaller.dll6.0.6002.18005589 31211-kwi-200906:59
Dpx.dll6.0.6002.18005766 46411-kwi-200906:59
Drupdate.dll6.0.6002.18005218 62411-kwi-200906:59
Drvstore.dll6.0.6002.18005616 44811-kwi-200906:59
Esscli.dll6.0.6002.180051 000 44811-kwi-200906:59
Fastprox.dll6.0.6002.180052 096 64011-kwi-200906:59
Globalinstallorder.xmlNie dotyczy1 842 87603-wrz-200818:34
Helpcins.dll6.0.6002.18005184 32011-kwi-200906:59
Ia64_installedNie dotyczy903-wrz-200818:36
Locdrv.dll6.0.6002.18005793 60011-kwi-200906:59
Mofd.dll6.0.6002.18005637 95211-kwi-200906:59
Mofinstall.dll6.0.6002.18005288 25611-kwi-200906:59
Msdelta.dll6.0.6002.18005889 85611-kwi-200906:59
Mspatcha.dll6.0.6002.18005109 56811-kwi-200906:59
Oemhelpins.dll6.0.6002.18005400 89611-kwi-200906:59
Pkgmgr.exe6.0.6002.18005324 60811-kwi-200906:58
Poqexec.exe6.0.6002.18005274 43211-kwi-200906:58
Repdrvfs.dll6.0.6002.18005935 93611-kwi-200906:59
Rescinst.dll6.0.6002.18005338 94411-kwi-200906:59
Smiengine.dll6.0.6002.180051 954 81611-kwi-200906:59
Smiinstaller.dll6.0.6002.18005288 76811-kwi-200906:59
Smipi.dll6.0.6002.18005231 42411-kwi-200906:59
Wbemcomn.dll6.0.6002.18005991 23211-kwi-200906:59
Wbemcore.dll6.0.6002.180052 797 56811-kwi-200906:59
Wbemprox.dll6.0.6002.18005104 44811-kwi-200906:59
Wcmtypes.xsdNie dotyczy1 04703-wrz-200819:10
Wcp.dll6.0.6002.180054 946 94411-kwi-200906:59
Wdscore.dll6.0.6002.18005601 08811-kwi-200906:59
Wmiutils.dll6.0.6002.18005265 72811-kwi-200906:59
Wrpint.dll6.0.6002.18005120 32011-kwi-200906:59
Xmllite.dll1.2.1009.0447 48811-kwi-200906:59
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Dodatkowe informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla komputerów z procesorami x86

Nazwa plikuPackage_1_for_kb955430~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.cat
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku22 235
Data (UTC)11-kwi-2009
Godzina (UTC)09:50
Nazwa plikuPackage_1_for_kb955430~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2 033
Data (UTC)11-kwi-2009
Godzina (UTC)09:49
Nazwa plikuPackage_2_for_kb955430~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.cat
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku22 235
Data (UTC)11-kwi-2009
Godzina (UTC)09:50
Nazwa plikuPackage_2_for_kb955430~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 876
Data (UTC)11-kwi-2009
Godzina (UTC)09:49
Nazwa plikuPackage_3_for_kb955430~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.cat
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku22 235
Data (UTC)11-kwi-2009
Godzina (UTC)09:50
Nazwa plikuPackage_3_for_kb955430~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 876
Data (UTC)11-kwi-2009
Godzina (UTC)09:49
Nazwa plikuPackage_for_kb955430_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.cat
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku9 019
Data (UTC)11-kwi-2009
Godzina (UTC)09:50
Nazwa plikuPackage_for_kb955430_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 461
Data (UTC)11-kwi-2009
Godzina (UTC)09:49
Nazwa plikuPackage_for_kb955430_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.cat
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku9 004
Data (UTC)11-kwi-2009
Godzina (UTC)09:50
Nazwa plikuPackage_for_kb955430_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 525
Data (UTC)11-kwi-2009
Godzina (UTC)09:49
Nazwa plikuPackage_for_kb955430_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.cat
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku9 004
Data (UTC)11-kwi-2009
Godzina (UTC)09:50
Nazwa plikuPackage_for_kb955430_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 516
Data (UTC)11-kwi-2009
Godzina (UTC)09:49
Nazwa plikuPackage_for_kb955430_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.cat
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku9 019
Data (UTC)11-kwi-2009
Godzina (UTC)09:50
Nazwa plikuPackage_for_kb955430_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 517
Data (UTC)11-kwi-2009
Godzina (UTC)09:49
Nazwa plikuPackage_for_kb955430_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.cat
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku9 004
Data (UTC)11-kwi-2009
Godzina (UTC)09:50
Nazwa plikuPackage_for_kb955430_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 520
Data (UTC)11-kwi-2009
Godzina (UTC)09:49
Nazwa plikuPackage_for_kb955430_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.cat
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku9 004
Data (UTC)11-kwi-2009
Godzina (UTC)09:50
Nazwa plikuPackage_for_kb955430_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 525
Data (UTC)11-kwi-2009
Godzina (UTC)09:49
Nazwa plikuX86_07c90178eb85ecfe5d8204c941e7516e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18005_none_f8e5d6c3933d777c.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku702
Data (UTC)11-kwi-2009
Godzina (UTC)09:49
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18005_none_0b4ada54c46c45b0.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku45 290
Data (UTC)11-kwi-2009
Godzina (UTC)07:14

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla komputerów z procesorami x64

Nazwa plikuAmd64_07c90178eb85ecfe5d8204c941e7516e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18005_none_550472474b9ae8b2.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku704
Data (UTC)11-kwi-2009
Godzina (UTC)11:51
Nazwa plikuAmd64_0bb25f4ee3af8845c1b8707f05c800bb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18005_none_e130004ddde2e4bd.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku706
Data (UTC)11-kwi-2009
Godzina (UTC)11:51
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18005_none_676975d87cc9b6e6.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku45 358
Data (UTC)11-kwi-2009
Godzina (UTC)07:41
Nazwa plikuPackage_1_for_kb955430~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.18005.cat
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku35 443
Data (UTC)11-kwi-2009
Godzina (UTC)11:50
Nazwa plikuPackage_1_for_kb955430~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.18005.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2 681
Data (UTC)11-kwi-2009
Godzina (UTC)11:51
Nazwa plikuPackage_2_for_kb955430~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.18005.cat
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku35 443
Data (UTC)11-kwi-2009
Time (UTC)11:50
Nazwa plikuPackage_2_for_kb955430~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.18005.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2 522
Data (UTC)11-kwi-2009
Godzina (UTC)11:51
Nazwa plikuPackage_3_for_kb955430~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.18005.cat
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku35 443
Data (UTC)11-kwi-2009
Godzina (UTC)11:50
Nazwa plikuPackage_3_for_kb955430~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.18005.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2 522
Data (UTC)11-kwi-2009
Time (UTC)11:51
Nazwa plikuPackage_for_kb955430_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.18005.cat
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku9 004
Data (UTC)11-kwi-2009
Godzina (UTC)11:50
Nazwa plikuPackage_for_kb955430_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.18005.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 687
Data (UTC)11-kwi-2009
Godzina (UTC)11:51
Nazwa plikuPackage_for_kb955430_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.18005.cat
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku9 004
Data (UTC)11-kwi-2009
Godzina (UTC)11:50
Nazwa plikuPackage_for_kb955430_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.18005.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 534
Data (UTC)11-kwi-2009
Godzina (UTC)11:51
Nazwa plikuPackage_for_kb955430_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.18005.cat
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku9 004
Data (UTC)11-kwi-2009
Godzina (UTC)11:50
Nazwa plikuPackage_for_kb955430_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.18005.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 524
Data (UTC)11-kwi-2009
Godzina (UTC)11:51
Nazwa plikuPackage_for_kb955430_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.18005.cat
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku9 019
Data (UTC)11-kwi-2009
Godzina (UTC)11:50
Nazwa plikuPackage_for_kb955430_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.18005.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 526
Data (UTC)11-kwi-2009
Godzina (UTC)11:51
Nazwa plikuPackage_for_kb955430_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.18005.cat
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku9 004
Data (UTC)11-kwi-2009
Godzina (UTC)11:50
Nazwa plikuPackage_for_kb955430_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.18005.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 528
Data (UTC)11-kwi-2009
Godzina (UTC)11:51
Nazwa plikuPackage_for_kb955430_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.18005.cat
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku9 019
Data (UTC)11-kwi-2009
Godzina (UTC)11:50
Nazwa plikuPackage_for_kb955430_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.18005.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 534
Data (UTC)11-kwi-2009
Godzina (UTC)11:51
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18005_none_0b4ada54c46c45b0.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku45 290
Data (UTC)11-kwi-2009
Godzina (UTC)07:14

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach Itanium

Nazwa plikuIa64_07c90178eb85ecfe5d8204c941e7516e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18005_none_f8e77ab9933b8078.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku703
Data (UTC)11-kwi-2009
Godzina (UTC)11:12
Nazwa plikuIa64_5aced78e7bcd117aa29e575b5a3ea480_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18005_none_ccd96298601c9bba.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku704
Data (UTC)11-kwi-2009
Godzina (UTC)11:12
Nazwa plikuIa64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18005_none_0b4c7e4ac46a4eac.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku45 324
Data (UTC)11-kwi-2009
Godzina (UTC)07:14
Nazwa plikuPackage_1_for_kb955430~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.18005.cat
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku35 722
Data (UTC)11-kwi-2009
Godzina (UTC)11:12
Nazwa plikuPackage_1_for_kb955430~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.18005.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2 521
Data (UTC)11-kwi-2009
Godzina (UTC)11:12
Nazwa plikuPackage_2_for_kb955430~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.18005.cat
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku35 722
Data (UTC)11-kwi-2009
Godzina (UTC)11:12
Nazwa plikuPackage_2_for_kb955430~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.18005.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2 521
Data (UTC)11-kwi-2009
Godzina (UTC)11:12
Nazwa plikuPackage_for_kb955430_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.18005.cat
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku9 019
Data (UTC)11-kwi-2009
Godzina (UTC)11:12
Nazwa plikuPackage_for_kb955430_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.18005.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 520
Data (UTC)11-kwi-2009
Godzina (UTC)11:12
Nazwa plikuPackage_for_kb955430_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.18005.cat
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku9 019
Data (UTC)11-kwi-2009
Godzina (UTC)11:12
Nazwa plikuPackage_for_kb955430_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.18005.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 521
Data (UTC)11-kwi-2009
Godzina (UTC)11:12
Nazwa plikuPackage_for_kb955430_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.18005.cat
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku9 019
Data (UTC)11-kwi-2009
Godzina (UTC)11:12
Nazwa plikuPackage_for_kb955430_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.18005.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 524
Data (UTC)11-kwi-2009
Godzina (UTC)11:12
Nazwa plikuPackage_for_kb955430_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.18005.cat
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku9 019
Data (UTC)11-kwi-2009
Godzina (UTC)11:12
Nazwa plikuPackage_for_kb955430_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.18005.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 529
Data (UTC)11-kwi-2009
Godzina (UTC)11:12
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18005_none_0b4ada54c46c45b0.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku45 290
Data (UTC)11-kwi-2009
Godzina (UTC)07:14
0x800F082F
Właściwości

Identyfikator artykułu: 955430 — ostatni przegląd: 05/15/2009 08:34:30 — zmiana: 1.1

Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V

  • atdownload kbexpertiseinter kbinfo kbsurveynew kbqfe KB955430
Opinia