Opis aktualizacji filtru wiadomości-śmieci dla programu Outlook 2003: 9 września 2008

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WPROWADZENIE
Ta aktualizacja dodaje do filtru wiadomości-śmieci w programie Microsoft Office Outlook 2003 najnowsze definicje wiadomości e-mail, które należy uznać za wiadomości-śmieci. Ta aktualizacja została wydana we wrześniu 2008.
Więcej informacji

Szczegółowe informacje dotyczące aktualizacji

Ta aktualizacja zastępuje następującą uprzednio wydaną aktualizację:
955434 Opis aktualizacji filtru wiadomości-śmieci dla programu Outlook 2003: 12 sierpnia 2008

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji

Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Ta aktualizacja jest dostępna w witrynie Centrum pobierania Microsoft. Aby pobrać tę aktualizację i uzyskać instrukcje dotyczące instalacji oraz strategie wdrażania, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Jak ustalić, czy aktualizacja jest zainstalowana

Ta aktualizacja zawiera pliki, których wersje wymieniono w poniższej tabeli.
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Outlfltr.dat 1.4.6804.13 3,612,656 5-Aug-08 21:02 Not Applicable
Outlfltr.dll 1.4.3504.0 307,440 4-Nov-05 20:36 x86
Aby sprawdzić, które wersje plików są zainstalowane na komputerze, wykonaj poniższe czynności, zgodnie z używanym systemem operacyjnym.
Windows Vista
 1. Kliknij przycisk Start Przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.
 2. Kliknij pozycję Wyszukiwanie zaawansowane.
 3. W polu Lokalizacja kliknij pozycję Lokalne dyski twarde.
 4. W polu Nazwa wpisz nazwę Outlfltr.dat, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 5. Na liście plików kliknij prawym przyciskiem myszy plik Outlfltr.dat, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 6. Na karcie Ogólne sprawdź właściwości pliku Outlfltr.dat zainstalowanego na komputerze.
Windows XP
 1. Uruchom Pomocnika wyszukiwania. Aby to zrobić, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.

  Uwaga Jeśli zostanie uruchomione narzędzie Wyszukiwanie z pulpitu systemu Windows, kliknij opcję Kliknij tutaj, aby skorzystać z Pomocnika wyszukiwania.
 2. W oknie Wyniki wyszukiwania kliknij opcję Wszystkie pliki i foldery w okienku Pomocnik wyszukiwania.
 3. W polu Cała nazwa pliku lub jej część wpisz nazwę Outlfltr.dat, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 4. Na liście plików kliknij prawym przyciskiem myszy plik Outlfltr.dat, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 5. Na kartach Ogólne i Wersja sprawdź właściwości pliku Outlfltr.dat zainstalowanego na komputerze.

Informacje dla administratorów dotyczące plików msp

Ta aktualizacja zawiera pełny plik Instalatora systemu Microsoft Windows (msp). Plik msp jest spakowany w samowyodrębniającym się pliku wykonywalnym. Następujący plik msp jest rozpowszechniany w tej aktualizacji:
Outlfltr.msp

Informacje dla administratorów dotyczące ponownego instalowania określonych składników

Jeśli punkt instalacji administracyjnej zostanie zaktualizowany, a następnie program Outlook 2003 zostanie ponownie zbuforowany i zainstalowany na komputerach klienckich, w wierszu polecenia można uruchomić polecenie zawierające właściwość REINSTALL=[lista funkcji]. Ta właściwość wskazuje, czy określone składniki programu Outlook 2003 mają zostać zainstalowane ponownie z obrazu administracyjnego.

W przypadku tej aktualizacji wartość właściwości REINSTALL=[ lista funkcji ] jest następująca:
OUTLOOKFiles
Można również użyć parametru REINSTALL=ALL, aby ponownie zainstalować wszystkie składniki pakietu Microsoft Office na komputerze klienckim.

Szczegółowe procedury aktualizacji obrazu administracyjnego i aktualizacji komputerów klienckich zamieszczono w sekcji „Updating clients from a patched administrative image” (Aktualizowanie klientów z poprawionego obrazu administracyjnego), zawartej w temacie „Distributing Office 2003 Product Updates” (Rozpowszechnianie aktualizacji produktów pakietu Office 2003). Aby wyświetlić ten temat, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zasad filtrowania poczty e-mail przez filtry wiadomości-śmieci w programie Outlook lub na serwerze Exchange, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
954199 Opis zasad filtrowania poczty e-mail przez filtry wiadomości-śmieci w programie Outlook lub na serwerze Exchange (j. ang.)
W witrynie TechCenter pakietu Office System można znaleźć najnowsze aktualizacje administracyjne i strategiczne zasoby związane z wdrażaniem dla wszystkich wersji pakietu Office. Aby uzyskać więcej informacji na temat witryny TechCenter pakietu Office System, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
2003 poprawka zabezpieczenia stabilność aktualizacja krytyczna office Office Outlook
Właściwości

Identyfikator artykułu: 956077 — ostatni przegląd: 01/15/2015 19:09:50 — zmiana: 1.1

Microsoft Office Outlook, 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbfix atdownload kbqfe kbexpertisebeginner KB956077
Opinia