Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.5.1

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyny zabezpieczeń MS08-043 i MS08-051. Te biuletyny zabezpieczeń zawierają wszystkie istotne informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla pakietu Microsoft Office 2004 for Mac. Aby wyświetlić pełne biuletyny zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web.

Biuletyn zabezpieczeń MS08-043 Biuletyn zabezpieczeń MS08-051
Więcej informacji

Szczegółowe informacje dotyczące aktualizacji

Ta aktualizacja obejmuje ulepszenia zwiększające stabilność i wydajność. Ponadto zawiera poprawki eliminujące luki w zabezpieczeniach, które umożliwiają osobie atakującej zastąpienie zawartości pamięci komputera złośliwym kodem.

Ulepszenia uwzględnione w tej aktualizacji

Aktualizacja pakietu Office 2004 for Mac 11.5.1 obejmuje następujące ulepszenia.

Ulepszenia wszystkich aplikacji pakietu Office 2004 for Mac

 • Udoskonalone zabezpieczenia.
  Ta aktualizacja zawiera poprawki eliminujące luki w zabezpieczeniach pakietu Office 2004, które umożliwiają osobie atakującej zastąpienie zawartości pamięci komputera złośliwym kodem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz biuletyn zabezpieczeń wymieniony w sekcji „Wprowadzenie”.

Ulepszenia programu Word 2004 for Mac

 • Zwiększona stabilność podczas otwierania dokumentów.
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący nieoczekiwane zamykanie aplikacji Word 2004 podczas otwierania dokumentu, który zawiera listę numerowaną.

Ulepszenia programu Entourage 2004 for Mac

 • Zaktualizowany słownik japońskich kodów pocztowych.
  Aktualizacja słownika japońskich kodów pocztowych obejmuje najnowsze informacje z maja 2008 roku.

Wcześniej wydane ulepszenia uwzględnione w tej aktualizacji

Ta aktualizacja zawiera wszystkie ulepszenia wydane w poprzednich aktualizacjach pakietu Office 2004. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
883951 Opis dodatku Service Pack 1 (11.1.0) dla pakietu Microsoft Office 2004 for Mac (j. ang.)
915054 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.1.1 (j. ang.)
915055 Opis dodatku Service Pack 2 (11.2.0) dla pakietu Microsoft Office 2004 for Mac (j. ang.)
915056 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.2.1 (j. ang.)
915057 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.2.3 (j. ang.)
918963 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.2.4 (j. ang.)
921213 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.2.5 (j. ang.)
923151 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.2.6 (j. ang.)
924999 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.3.0 (j. ang.)
927738 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.3.2 (j. ang.)
930402 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.3.3
932185 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.3.4 (j. ang.)
936749 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.3.5 (j. ang.)
939699 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.3.6 (j. ang.)
940763 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.3.7 (j. ang.)
941809 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.3.8 (j. ang.)
948056 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.4.0 (j. ang.)
949357 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.4.1 (j. ang.)
952332 Opis aktualizacji pakietu Office 2004 for Mac 11.4.2
953824 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.5.0 (j. ang.)

Wymagania wstępne

Przed zainstalowaniem aktualizacji pakietu Office 2004 for Mac 11.5.1 należy upewnić się, że na danym komputerze jest uruchomiony system Mac OS X 10.2.8 (Jaguar) lub nowsza wersja systemu operacyjnego Mac OS X.

Aby sprawdzić, czy komputer spełnia te wymagania wstępne, należy kliknąć polecenie About This Mac (Informacje o tym komputerze) w menu Apple.

Ponadto przed zainstalowaniem aktualizacji pakietu Office 2004 for Mac 11.5.1 na danym komputerze musi być zainstalowana aktualizacja pakietu Microsoft Office 2004 11.5.0. Aby sprawdzić, czy aktualizacja pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.5.0 jest zainstalowana, wykonaj następujące kroki:
 1. W menu Go (Przejdź do) kliknij polecenie Applications (Aplikacje).
 2. Otwórz folder Microsoft Office 2004, a następnie otwórz folder Office.
 3. Kliknij plik Microsoft Component Plugin.
 4. W menu File (Plik) kliknij polecenie Get Info (Pobierz informacje).
 5. Kliknij kartę General (Ogólne). Zostaną wyświetlone informacje o wersji.

Jak uzyskać aktualizację

Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:
PobierzPobierz teraz pakiet aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.5.1.

Data wydania: 12 sierpnia 2008

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Uwaga Aktualizacja pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.5.1 jest również dostępna za pośrednictwem programu AutoUpdate firmy Microsoft. Program AutoUpdate automatycznie aktualizuje oprogramowanie firmy Microsoft. Aby skorzystać z programu AutoUpdate, uruchom program pakietu Microsoft Office. Następnie w menu Help (Pomoc) kliknij polecenie Check for Updates (Sprawdź aktualizacje). Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zasobów dla pakietu Office 2004 for Mac, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Zaktualizowane pliki

Zastosowanie tej aktualizacji powoduje zmianę lub dodanie plików aplikacji pakietu Office wymienionych na poniższej liście. Po zainstalowaniu tej aktualizacji można porównać numery wersji tych plików, aby sprawdzić, czy zostały zainstalowane lub zaktualizowane. Aby sprawdzić numer wersji pliku, należy zaznaczyć jego nazwę w wyszukiwarce, a następnie kliknąć polecenie Get Info (Pobierz informacje) w menu File (Plik). Ponadto w pliku dziennika aktualizacji (11.5.1 Update log.txt) w folderze Microsoft Office 2004/Updater Logs na dysku twardym można znaleźć pełną ścieżkę instalacji każdego zaktualizowanego pliku.
PlikWersja
Advzip.dic124.00.00.01
Microsoft Component Plugin11.5.1
Microsoft Excel11.5.1
Microsoft Graph11.5.1
Microsoft PowerPoint11.5.1
Word Open XML11.5.0
Właściwości

Identyfikator artykułu: 956343 — ostatni przegląd: 01/16/2015 17:50:28 — zmiana: 1.0

Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition, Microsoft Entourage 2004 for Mac, Microsoft Excel 2004 for Mac, Microsoft PowerPoint 2004 for Mac, Microsoft Word 2004 for Mac

 • kbnosurvey kbarchive kbexpertisebeginner kbqfe kbbug kbprb KB956343
Opinia