Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.2

WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS08-043. Ten biuletyn zabezpieczeń zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla pakietu Microsoft Office 2008 for Mac. Aby wyświetlić pełny biuletyn, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Szczegółowe informacje dotyczące aktualizacji

W aktualizacji pakietu Office 2008 for Mac 12.1.2 uwzględniono zmiany zwiększające stabilność i wydajność. Ponadto zawiera ona poprawki eliminujące luki w zabezpieczeniach, które umożliwiają osobie atakującej zastąpienie zawartości pamięci komputera złośliwym kodem.

Ulepszenia uwzględnione w tej aktualizacji

Aktualizacja pakietu Office 2008 for Mac 12.1.2 obejmuje następujące ulepszenia.

Ulepszenia wszystkich aplikacji pakietu Microsoft Office 2008 for Mac

 • Udoskonalone zabezpieczenia.
  Ta aktualizacja zawiera poprawki eliminujące luki w zabezpieczeniach pakietu Office 2008, które umożliwiają osobie atakującej zastąpienie zawartości pamięci komputera złośliwym kodem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz biuletyn zabezpieczeń wymieniony wcześniej w tym dokumencie.
 • Zwiększona niezawodność programu AppleScript.
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem, który uniemożliwia uruchamianie skryptów programu AppleScript w aplikacjach pakietu Office 2008 z menu Script (Skrypt) do czasu ponownego uruchomienia aplikacji pakietu Office 2008.

Ulepszenia programu Microsoft Word 2008 for Mac

 • Szybsze uruchamianie programu Word.
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem, który powoduje powolne otwieranie programu Word.
 • Udoskonalone wyświetlanie tekstu w tabelach.
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem, który powoduje wyświetlanie pewnych fragmentów tekstu w tabeli jako pogrubionych, nawet jeśli do tekstu nie zastosowano stylu pogrubionego.
 • Zwiększona niezawodność podczas korzystania z nagłówków i stopek.
  Ta aktualizacja rozwiązuje następujące problemy:
  • Wpisywany tekst nie jest wyświetlany w stopkach. Ten problem występuje w sytuacji, gdy do dokumentu wstawiono podział sekcji.
  • W widoku nagłówka i stopki nie jest wyświetlany przycisk Zamknij.
 • Udoskonalone wyświetlanie pól formularzy.
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący rysowanie obramowania wokół pól formularzy w programie Word.

Ulepszenia programu Microsoft Excel 2008 for Mac

 • Udoskonalone zabezpieczenia.
  W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i stabilności w programach Excel 2008 for Mac i Excel 2007 dla systemu Windows nie można otwierać plików zapisanych w formacie wykresów programu Excel (xlc).
 • Pliki zawierające nieprawidłowe znaki w nazwie arkusza są otwierane poprawnie.
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem uniemożliwiający otwieranie skoroszytów w programie Microsoft Excel 2008 for Mac z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) i w nowszych wersjach, gdy niektóre nazwy arkuszy zawierają nieprawidłowe znaki, takie jak ukośnik (/).
 • Zwiększona niezawodność podczas pracy z formułami w sytuacji, gdy dla preferencji formatu międzynarodowego jest ustawiona wartość Nowa Zelandia.
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący występowanie błędów formuł w przypadku używania przecinków jako separatorów. Błędy formuł występują tylko wtedy, gdy w celu określenia formatu daty, godziny i liczb w preferencjach systemu na komputerze jako region geograficzny wybrano Nową Zelandię.
 • Udoskonalone formatowanie liczb w niektórych językach.
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący występowanie błędów formatowania liczb w sytuacji, gdy w ustawieniach regionalnych wybrano region inny niż Stany Zjednoczone.
 • Zwiększona niezawodność.
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem uniemożliwiający otwieranie w programie Excel skoroszytów zawierających zakres, który obejmuje więcej niż jeden wiersz i jest posortowany od lewej do prawej strony. Ten problem występuje tylko wtedy, gdy skoroszyt jest zapisany w formacie skoroszytu programu Excel (xslx).
 • Zwiększona wydajność obliczeń.
  Ta aktualizacja zwiększa ogólną wydajność obliczeń wykonywanych w programie Excel 2008. Dotyczy to szczególnie dużych zestawów danych i złożonych formuł.
 • Zwiększona stabilność podczas zapisywania skoroszytów zawierających raporty tabel przestawnych.
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem uniemożliwiający zapisywanie w programie Excel skoroszytów w formacie skoroszytów programu Excel (xslx) po skopiowaniu do takiego skoroszytu raportu tabeli przestawnej. W przypadku wystąpienia tego problemu jest wyświetlany następujący komunikat:
  Dokument nie został zapisany

Ulepszenia programu Microsoft Entourage 2008 for Mac

 • Zwiększona stabilność podczas korzystania z programu Microsoft Sync Services.
  Ta aktualizacja rozwiązuje następujące problemy:
  • Duplikowanie zdarzeń i innych elementów w programach Entourage oraz iCal.
  • Usuwanie i ponowne tworzenie wszystkich kontaktów w programach Entourage i Apple Address Book podczas korzystania z programu Microsoft Sync Services.
 • Zwiększona niezawodność cyklicznych zdarzeń kalendarza.
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem dotyczący programu Entourage 2008, który powoduje ponowne dodawanie anulowanych wystąpień spotkań cyklicznych do kalendarza organizatora po odebraniu odpowiedzi od uczestnika spotkania.
 • Zwiększona niezawodność.
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący następujące działanie programu Entourage 2008:
  • Osadzone elementy graficzne i obrazy nie są poprawnie wyświetlane podczas odczytywania lub przeglądania wiadomości.
  • Wiadomości e-mail w formacie HTML są wyświetlane jako puste wiadomości.
  • W programie Entourage 2008 z dodatkiem SP1 część znaków poprzedzonych znakiem handlowego „i” (&) w hiperłączu jest obcinana.
 • Zaktualizowany słownik japońskich kodów pocztowych.
  Aktualizacja słownika japońskich kodów pocztowych obejmuje informacje z maja 2008 roku.
 • Zaktualizowane informacje o strefach czasowych.
  Ta aktualizacja obejmuje zaktualizowane informacje o strefach czasowych.
 • Zwiększona niezawodność podczas ustanawiania szyfrowanego kanału przez program Entourage.
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem dotyczący programu Entourage 2008 z dodatkiem SP1, który powoduje ustanawianie połączeń SSL z nieprawidłowymi hostami. W przypadku ustanowienia nieprawidłowego połączenia jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:
  Unable to establish a secure connection to hostname because the server name of IP address does not match the name or IP address on the server’s certificate. (Nie można ustanowić bezpiecznego połączenia z nazwa_hosta, ponieważ nazwa serwera w adresie IP jest niezgodna z nazwą lub adresem IP podanymi w certyfikacie serwera). If you continue, the information you view and send will be encrypted, but will not be secure. (W przypadku kontynuowania pracy wyświetlane i wysyłane informacje będą zaszyfrowane, lecz nie będą bezpieczne).
 • Zaktualizowany filtr wiadomości-śmieci.
  Ta aktualizacja zawiera nowy plik definicji służący do ochrony przed wiadomościami-śmieciami.

Wymagania wstępne

Przed zainstalowaniem aktualizacji pakietu Office 2008 for Mac 12.1.2 należy upewnić się, że na danym komputerze jest uruchomiony system Mac OS X 10.4.9 (Tiger) lub nowsza wersja systemu operacyjnego Mac OS X.

Aby sprawdzić, czy komputer spełnia te wymagania wstępne, należy kliknąć polecenie About This Mac (Informacje o tym komputerze) w menu Apple.

Ponadto przed zainstalowaniem aktualizacji pakietu Office 2008 for Mac 12.1.2 na danym komputerze musi być zainstalowana aktualizacja pakietu Microsoft Office 2008 12.1.1.

Aby sprawdzić, czy aktualizacja pakietu Office 2008 12.1.1 jest zainstalowana, wykonaj następujące kroki:
 1. W menu Go (Przejdź do) kliknij polecenie Applications (Aplikacje).
 2. Otwórz folder Microsoft Office 2008, a następnie otwórz dowolną aplikację pakietu Office. Na przykład otwórz program Word.
 3. W menu Word kliknij polecenie About Word (Word — informacje).
 4. W oknie dialogowym About Word (Word — informacje) sprawdź numer wersji, który znajduje się obok etykiety Latest Installed Update (Najnowsza zainstalowana aktualizacja).

Jak uzyskać aktualizację

Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:
PobierzPobierz teraz pakiet aktualizacji pakietu Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.2.Data wydania: 12 sierpnia 2008

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Zaktualizowane pliki

Aby zapoznać się z pełną listą plików, które są dodawane lub zmieniane w wyniku zastosowania tej aktualizacji, kliknij dwukrotnie instalatora aktualizacji, a następnie kliknij polecenie Show Files (Pokaż pliki) w menu File (Plik).

Uwagi
 • Aktualizacja pakietu Office 2008 12.1.2 jest również dostępna za pośrednictwem programu AutoUpdate firmy Microsoft. Program AutoUpdate automatycznie aktualizuje oprogramowanie firmy Microsoft.

  Aby skorzystać z programu AutoUpdate, uruchom program pakietu Microsoft Office, a następnie kliknij polecenie Check for Updates (Sprawdź aktualizacje) w menu Help (Pomoc).

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zasobów dla pakietu Office 2008 for Mac, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 956344 — ostatni przegląd: 08/20/2008 13:19:11 — zmiana: 1.0

Microsoft Office 2008 for Mac, Microsoft Office 2008 for Mac (Home and Student Edition), Microsoft Office 2008 for Mac Special Media Edition, Microsoft Entourage 2008 for Mac, Microsoft Office Excel 2008 for Mac, Microsoft Office PowerPoint 2008 for Mac, Microsoft Office Word 2008 for Mac

 • kbfix kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug KB956344
Opinia