Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

MS08-052: Opis aktualizacji zabezpieczeń interfejsu GDI+ dla programu Forefront Client Security zainstalowanego w systemie Windows 2000: 9 września 2008

WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS08-052. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń, korzystając z ogólnych danych kontaktowych pomocy technicznej.

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

  • Ta aktualizacja nie jest widoczna w aplecie Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania. W celu odinstalowania tej aktualizacji należy otworzyć wiersz polecenia, wpisać poniższe polecenie, a następnie nacisnąć klawisz ENTER:
    Msiexec.exe/i {E8B56B38-A826-11DB-8C83-0011430C73A4} MSIPATCHREMOVE={1D07A92B-5945-4369-84B7-6BE19AF5714D}
  • Do poprawnego działania agenta Forefront Client Security wykrywającego złośliwe oprogramowanie jest wymagane zainstalowanie interfejsu GDI+. Interfejs GDI+ nie jest jednak obecny w systemie Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4. Z tego powodu Instalator klienta programu Forefront Client Security instaluje plik Gdiplus.dll w podkatalogu programu wykrywającego złośliwe oprogramowanie na komputerze z systemem Windows 2000 z dodatkiem SP4. W biuletynie MS08-052 jest zawarta informacja o tym, że system Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4 nie jest oprogramowaniem, którego dotyczy ta kwestia. Z tego powodu ta aktualizacja zabezpieczeń jest wymagana do wyeliminowania luk powstałych w wyniku wdrożenia programu Forefront Client Security w systemie Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4.

    Ta aktualizacja dotyczy jedynie systemu Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4 i modyfikuje wyłącznie plik Gdiplus.dll wdrożony przez Instalatora klienta programu Forefront Client Security. Jeśli oprócz biblioteki programu Forefront Client Security na komputerze z systemem Windows 2000 znajdują się zawierające luki biblioteki interfejsu GDI+ zainstalowane wraz z innymi pakietami oprogramowania, te biblioteki nie zostaną zaktualizowane.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Podczas wyświetlania informacji o plikach są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Gdiplus.dll5.2.3790.42781,732,60824-Apr-200806:16x86
Gdiplus.manNot Applicable39724-Apr-200806:18Not Applicable
aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi DoS TSE WinNT Win2000
Właściwości

Identyfikator artykułu: 957177 — ostatni przegląd: 09/15/2008 13:15:34 — zmiana: 1.0

Microsoft Forefront Client Security

  • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB957177
Opinia