Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Opis pakietu poprawek dla programu Outlook 2007 (Outlook.msp): 28 października 2008 roku.

WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to:957692
Streszczenie
W tym artykule opisano problemy Microsoft Office Outlook 2007, które zostały rozwiązane w pakiecie poprawek z dnia 28 października 2008 roku.
W tym artykule opisano następujące elementy dotyczące pakietu poprawek:
 • Problemy rozwiązywane przez ten pakiet poprawek.
 • Wymagania wstępne dotyczące instalacji pakietu poprawek.
 • Czy po zainstalowaniu pakietu poprawki należy ponownie uruchomić komputer.
 • Czy pakiet poprawek jest zastępowany przez innych pakietów poprawek.
 • Czy należy wprowadzić zmiany w rejestrze.
 • Pliki, które zawiera pakiet poprawek.
WPROWADZENIE

Problemy, które ten pakiet poprawek

Ten pakiet poprawek rozwiązuje następujące problemy, które dotychczas nie zostały udokumentowane w artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • W programie Outlook 2007 Otwórz wiadomość e-mail format (.rtf) tekst sformatowany, która ma dołączony jest dokument programu Word 2007.

  Uwaga Aby otworzyć wiadomość e-mail, Zapisz wiadomość e-mail jako plik .rtf, otwórz plik RTF w programie Word 2007 i kliknij dwukrotnie załączony dokument programu Word 2007.

  Po wykonaniu tej czynności program Word 2007 może przestać odpowiadać. Ponadto Otwieranie załącznika zostanie wyświetlone okno dialogowe nieoczekiwanego okna programu Word 2007.
 • W programie Outlook 2007 dane zostaną zapisane na dysku, zgodnie z harmonogramem. W przypadku programu Outlook 2007 może przestać odpowiadać przez kilka sekund, gdy dane są zapisywane na dysku.
 • Rozważmy następujący scenariusz:
  • Dodać pełnomocnika skrzynki pocztowej programu Outlook 2007.
  • Włączanie funkcji "Foldery udostępnione pamięci podręcznej" skrzynki pocztowej.
   Aby uzyskać więcej informacji dotyczących włączania funkcji "Foldery udostępnione pamięci podręcznej" kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   955572Nie można buforować folderów udostępnionych poczty w programie Outlook 2007
  W tym scenariuszu próba otwarcia terminu w kalendarzu pełnomocnika pełnomocnik może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
  Nie można otworzyć tego elementu
 • Program Outlook 2007 może przestać odpowiadać podczas zza udostępniony kalendarz w okienku nawigacji.
 • Microsoft Windows ma wstępnie zdefiniowanych kolorów, które są używane dla wielu elementów na ekranie. Na przykład istnieje wstępnie zdefiniowanego koloru tła wszystkich okien i wstępnie zdefiniowanych kolorów tekstu dla wszystkich okien. Można określić niestandardowy kolor tła dla wszystkich okien i tekstu dla wszystkich okien. Jednak po wykonaniu tej niektóre aplikacje nadal używać wstępnie zdefiniowanych kolorów zamiast niestandardowych kolorów tła wszystkich okien i tekstu dla wszystkich okien. Ten problem może występować w programie Outlook 2007.
 • W programie Outlook 2007 podczas próby wysłania kalendarz przy użyciu wiadomości e-mail informacje wolny/zajęty w pliku (ICS) w formacie iCalendar, który zostanie dołączony do wiadomości e-mail jest poprawny. Jednakże informacje wolny/zajęty w treści wiadomości e-mail jest niepoprawny nieoczekiwanie.
 • Rozważmy następujący scenariusz:
  • W programie Outlook 2007 użytkownik ma zarządzanych zainstalować dodatek. Ten zarządzanych dodatek nasłuchiwania zdarzeń na poziomie aplikacji.
  • Organizator spotkania użytkownik wysyła wezwanie na spotkanie do uczestnika.
  • Następnie Organizator otwiera termin spotkania do wprowadzania pewnych zmian.
  • Po kliknięciu przez organizatora Wyślij aktualizację Aby spróbować wysłać aktualizacji spotkania.
  • Podczas wysyłania aktualizacji spotkania organizatora anuluje wysyłania i kliknie przycisk Nie zapisuj zmian.
  W tym scenariuszu aktualizacji spotkania jest nieoczekiwanie wysłane do uczestnika. Ponadto zmiany terminu spotkania są również zapisywane w kalendarzu programu organizer.
 • Program Outlook 2007 przestaje odpowiadać podczas próby drukowania kalendarza miesięcznego stylu. Ten problem może wystąpić, jeśli Drukuj jeden miesiąc na stronę pole wyboru nie jest zaznaczone w Ustawienia strony: Styl miesięczny okno dialogowe.
 • Podczas próby usunięcia partii wiadomości w programie Outlook 2007 niektóre wybrane wiadomości są usuwane. Niektóre wiadomości nadal pozostają w oryginalnym folderze nieoczekiwanie.
 • Gdy programistycznie usunąć wiele załączników z wiadomości e-mail w formacie tekstu sformatowanego za pomocą modelu obiektów programu Outlook może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
  Operacja nie powiodła się
 • Jeśli masz dwa nakładające się terminy dla tego samego dnia w programie Outlook 2007 zajęty informacji pojawia się tylko dla pierwszego terminu. Ten problem występuje po uruchomieniu nakładających się terminy, w tym samym czasie.
 • Otwórz dowolny wystąpienia spotkania cyklicznego w programie Outlook 2007. Podczas próby otwarcia następne wystąpienie spotkania cyklicznego może zostać wyświetlony następujący komunikat ostrzegawczy:
  Nie można odczytać jedno wystąpienie terminu cyklicznego. Zamknij otwarte terminy i spróbuj ponownie lub ponownie utwórz termin
  Po zamknięciu ten komunikat ostrzegawczy zostanie wyświetlony Otwórz to wystąpienie okno dialogowe lub Otwórz serię okno dialogowe.
 • Rozważmy następujący scenariusz:
  • Otrzymasz wezwanie na spotkanie z organizatorem spotkania w programie Outlook 2007.
  • Są w strefie czasowej, która różni się od strefa czasowa organizatora spotkania.
  W tym scenariuszu podczas próby Zaproponuj nowy termin na wezwanie na spotkanie, można zauważyć, Zaproponuj nowy termin okno dialogowe nieoczekiwanego używa strefa czasowa organizatora spotkania.

  Uwaga W Zaproponuj nowy termin okno dialogowe, należy użyć lokalnej strefy czasowej.

  Po zastosowaniu tej poprawki występują następujące zmiany:
  • W Zaproponuj nowy termin okno dialogowe używa uczestnik spotkania lokalna strefa czasowa, zgodnie z oczekiwaniami.
  • Uczestnik spotkania widzi, czy formanty strefy czasowej są zacieniowane dla spotkań. Jako uczestnik spotkania można wyświetlić informacje o strefie czasowej. Nie można jednak zmienić strefę czasową.
  • Jako uczestnik spotkania nie można zmienić wydarzenie całodzienne spotkanie.
 • W programie Outlook 2007 można otworzyć kalendarz i udostępniony Kalendarz innemu użytkownikowi w widoku dnia, który ma Dzienna lista zadań pokazane. Gdy zmieniany jest rozmiar Dzienna lista zadań w widoku dzień można zauważyć pionowo przesunięcie głównych i udostępnionych kalendarzy z listy razy po lewej stronie kalendarzy.
 • W programie Outlook 2007 zapisywania wiadomości e-mail zawierającej załącznik pliku Format wiadomości programu Outlook (msg).Podczas otwierania pliku .msg i spróbuj zapisać załącznik występuje jeden z następujących problemów:
  • Jeśli próby zapisania załącznika wiadomości e-mail programu Outlook, może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
   Zasób jest zajęty lub brak wystarczających uprawnień dostępu
  • W przypadku próby zapisania załącznika innego rodzaju dokumentu, takiego jak dokument programu Word lub skoroszytu programu Excel, nic się nie dzieje.
 • Szablon formularza programu InfoPath 2007 zawiera formanty pola wyboru i przycisk opcji. Szablon formularza ma również połączenia danych do przesyłania danych formularza do określonego adresata przy użyciu wiadomości e-mail. W takim przypadku podczas przesyłania formularzy, adresat otrzyma wiadomości e-mail, które zostały przesłane formularzy załączonych.

  Gdy adresat otwiera przesłanego formularza w programie Outlook 2003, formanty mogą być wyświetlane niepoprawnie jako ikony telefonu.

  Uwaga Gdy adresat otwiera przesłanego formularza w programie Outlook 2007, formanty są poprawnie wyświetlane.
 • Program Word 2007 może przestać odpowiadać podczas wysyłania spersonalizowanych wiadomości e-mail do listy adres e-mail, która zawiera dużą ilość odbiorców, takie jak 10 000 adresatów za pomocą korespondencji seryjnej.
 • Po dołączeniu pliku do wiadomości e-mail programu Outlook 2007 ikony załącznika mogą nie być wyświetlane zgodnie z oczekiwaniami.
 • W programie Outlook 2007 odbierać wiadomości zaszyfrowanych wiadomości e-mail zawierającej załącznik duże. Podczas próby otwarcia wiadomości wystąpić niska wydajność w programie Outlook 2007. Można także zauważyć, że użycie Procesora jest w 100%.
 • Program Outlook 2007 są uruchomione w trybie innym niż Unicode. W takim przypadku po rozwinięciu listy dystrybucyjnej w nowej wiadomości e-mail, może wystąpić dowolny z następujących symptomów:
  • Nazwy nie są rozwijane z listy.
  • Nazwy rozwinięto z listy są wypełniane średnikami.
  Uwaga Aby sprawdzić, czy program Outlook 2007 są uruchomione w trybie innym niż Unicode, wykonaj następujące kroki:
  1. W programie Outlook 2007 kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij przycisk Ustawienia konta.
  2. Na Wiadomości e-mail Kliknij pozycję Zmiana.
  3. W Zmiana konta E-mail okno dialogowe, kliknij przycisk Więcej ustawień.
  4. Na Zaawansowane Karta w Program Microsoft Exchange okno dialogowe upewnij się, że Program Outlook jest uruchomiony w trybie innym niż Unicode programu Microsoft Exchange jest wyświetlany w obszarze Tryb skrzynki pocztowej.

Ten pakiet poprawek rozwiązuje również problemy

 • 957378 Zestaw w kodzie HTML znaków różni się od zestawu znaków nagłówka content-type, po otwarciu w programie Outlook 2007 potwierdzenie przeczytania
 • 957418 Aby włączyć wiadomości Internet Message Access Protocol (IMAP) użyć INTERNALDATE jako data dostawy wiadomości w programie Outlook 2007 dostępna jest poprawka
 • 958012 Adresat wiadomości e-mail zobaczy załącznik o nazwie Winmail.dat podczas wysyłania wiadomości e-mail za pomocą programu Outlook 2007
Więcej informacji

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest dostępna w firmie Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona do rozwiązania problemów opisanych w tym artykule. Poprawkę tę należy stosować tylko w systemach których występują problemy opisane w tym artykule. Ta poprawka może być dodatkowo testowana. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, jest sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Ta sekcja nie jest wyświetlany, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu, należy utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe technicznej będą pobierane dodatkowych pytań i problemów, które nie kwalifikują się do tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których poprawka jest dostępna. Jeśli język nie jest widoczny, jest to, ponieważ poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Nie ma żadnych wymagań wstępnych instalacji tej poprawki.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Nie trzeba ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

Informacje dotyczące rejestru

Aby skorzystać z jednej z poprawek w tym pakiecie, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Informacje o pliku

Ten pakiet poprawek nie może zawierać wszystkich plików niezbędnych do pełnej aktualizacji produktu do nowszej kompilacji. Ten pakiet poprawek zawiera tylko pliki niezbędne do rozwiązania problemów, które są wymienione w tym artykule.

Wersja globalna tego pakietu poprawek używa pakietu Instalator systemu Microsoft Windows do zainstalowania pakietu poprawek. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wymienione w poniższej tabeli skoordynowanego czasu uniwersalnego (UTC). Podczas przeglądania informacji o pliku są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć Strefa czasowa Karta w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

Informacje dotyczące pobierania

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Office-kb957692-fullfile-x 86-glb.exe12.0.6331.500013,326,04820-Paź-200823: 43x 86


Informacje dotyczące plików msp Instalator systemu Microsoft Windows

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Outlook.mspNie dotyczy14,294,52820-Paź-200810: 58Nie dotyczy


Informacje o pakiecie poprawek
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Contab32.dll12.0.6315.5000136,23209-Maj-200820: 09x 86
Dlgsetp.dll12.0.6315.500090,65609-Maj-200820: 09x 86
Emsmdb32.dll12.0.6329.50001,474,99203-Paź-200822: 12x 86
Envelope.dll12.0.6331.5000155,01616-Paź-200803: 40x 86
Exsec32.dll12.0.6331.5000392,00818-Paź-200818: 42x 86
Impmail.dll12.0.6326.5000140,82404-Sie-200823: 57x 86
MIMEDIR.dll12.0.6325.5000343,56822-Lip-200823: 20x 86
016 Mspst32.dll12.0.6330.50001,081,25610-Paź-200807: 34x 86
Olmapi32.dll12.0.6331.50002,953,59218-Paź-200818: 42x 86
Omsmain.dll12.0.6300.5000663,08813-Gru-200701: 40x 86
Omsxp32.dll12.0.6300.5000195,13613-Gru-200701: 40x 86
Outlmime.dll12.0.6329.5000598,41603-Paź-200822: 12x 86
Outlook.exe12.0.6331.500012,853,60818-Paź-200818: 42x 86
Outlph.dll12.0.6318.5000179,26405-Cze-200817: 12x 86
Outlrpc.dll12.0.6327.500047,62419-Sie-200816: 45x 86
Outlvbs.dll12.0.6315.500060,44809-Maj-200820: 10x 86
504 Pstprx32.dll12.0.6328.5000416,79214-Wrz-200818: 35x 86
Scanpst.exe12.0.6315.500040,52009-Maj-200820: 10x 86
Scnpst32.dll12.0.6327.5000265,81619-Sie-200816: 45x 86
Scnpst64.dll12.0.6327.5000275,55219-Sie-200816: 45x 86
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 957692 — ostatni przegląd: 06/25/2011 14:26:00 — zmiana: 2.0

Microsoft Office Outlook 2007

 • kbexpertiseinter kbqfe kbhotfixrollup kbautohotfix kbHotfixServer kbmt KB957692 KbMtpl
Opinia