Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Opis pakietu zbiorczego aktualizacji zbiorczej programu Visual Basic 6.0 Service Pack 6 rozszerzonych plików wykonawczych programu

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 957924
WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała pakiet zbiorczy aktualizacji dla Microsoft Visual Basic 6.0 z dodatkiem Service Pack 6 (SP6) rozszerzonych plików wykonawczych. Ten pakiet zbiorczy aktualizacji zawiera aktualizacje zabezpieczeń i zaktualizowane wersje wiele formantów, które tworzą Visual Basic 6.0 rozszerzonych plików wykonawczych.

Jak uzyskać pakiet zbiorczy aktualizacji dla programu Visual Basic 6.0 Service Pack 6 rozszerzonych plików wykonawczych

Następujący plik jest dostępny do pobrania w witrynie Microsoft Download Center:

PobierzPobierz teraz pakiet zbiorczy aktualizacji dla pakietu Visual Basic 6.0 z dodatkiem Service Pack 6 rozszerzonych plików wykonawczych.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Microsoft użył najbardziej aktualnego oprogramowania do wykrywania wirusów, jaki dostępny był w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o zwiększonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Aby zainstalować ten pakiet zbiorczy aktualizacji, użytkownik musi mieć co najmniej Instalator Windows 3.1 lub nowszy zainstalowany na komputerze. Aby uzyskać najnowszą wersję programu Instalator Windows dla komputera, odwiedź następującą witrynę sieci Web firmy Microsoft:

Co to jest Visual Basic 6.0 rozszerzonych plików wykonawczych?

Visual Basic 6.0 rozszerzonych plików wykonawczych obejmują wybierz pliki OCX formantu ActiveX, bibliotek i narzędzi, które są dostarczane razem z nośnikami programu Visual Basic 6.0 IDE i jako online wydania. Zazwyczaj te pliki w systemie rozwoju instaluje IDE programu Visual Basic 6.0 lub w witrynie Microsoft.com. Następnie Deweloper rozkłada te pliki, łącznie z aplikacjami dla deweloperów.

Jak 8 kwietnia 2008 roku o pomocy technicznej dla programu Visual Basic 6.0 IDE została zakończona. Firma Microsoft oferuje jeszcze obsługę select runtime rozszerzone pliki, które są rozprowadzane wraz z aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat pomocy technicznej dla programu Visual Basic 6.0 rozszerzonych plików wykonawczych odwiedź następującą witrynę sieci Web Microsoft Developer Network (MSDN):
Obsługa instrukcji języka Visual Basic 6.0 w systemach Windows Vista i Windows Server 2008
http://msdn.microsoft.com/en-us/VBRUN/ms788708.aspx

Po zainstalowaniu tego pakietu zbiorczego aktualizacji zbiorczej, muszę zainstalować najnowszą aktualizację zabezpieczeń?

Ten pakiet zbiorczy aktualizacji zawiera i zastępuje wszystkie aktualizacje zabezpieczeń. W związku z tym po zainstalowaniu tego pakietu zbiorczego aktualizacji zbiorczej nie masz do zainstalowania najnowszych aktualizacji zabezpieczeń.

Naprawdę potrzebne ten pakiet aktualizacji zbiorczej?

Tak. Ten pakiet zbiorczy aktualizacji zawiera poprawki zabezpieczeń opisanych powyżej i kilka innych poprawki stabilności i wydajności dla formantów ActiveX, które są zawarte w języku Visual Basic 6.0 rozszerzonych plików wykonawczych. Ponadto formanty ActiveX, które są zawarte w tym pakiecie zbiorczym aktualizacji zbiorczej będzie podstawę wszelkich przyszłych aktualizacji tych formantów ActiveX. Dotyczy to aktualizacji i poprawek dla tych formantów ActiveX. Dlatego zdecydowanie zaleca się zainstalowanie tego pakietu zbiorczego aktualizacji zbiorczej mieć najnowszymi obsługiwanymi dla tych formantów ActiveX.

Jestem deweloper oprogramowania innych firm i używać formantów ActiveX w mojej aplikacji. Co muszę zrobić?

Jeśli redystrybuować formantów ActiveX, upewnij się, pobierając ten pakiet aktualizacji zbiorczej zaktualizować wersję formantów ActiveX, które są instalowane wraz z aplikacją. Aby uzyskać więcej informacji o najważniejszych wskazówkach dotyczących korzystanie ze składników redystrybucji kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
835322 W aplikacjach wykluczających globalnie obsługiwane zestawy side-by-side mogą być narażone na problemy rozwiązane przez aktualizację oprogramowania firmy Microsoft

Zajmuję się tworzeniem oprogramowania, które zawiera formant ActiveX do dystrybucji. Co mam zrobić?

Zainstaluj ten pakiet zbiorczy aktualizacji dla oprogramowania rozwoju. Jeśli redystrybuować formantu ActiveX wraz z aplikacją wydaje zaktualizowaną wersję aplikacji do klientów. W zaktualizowanej wersji aplikacji obejmują zaktualizowaną wersję pliku w tym pakiecie zbiorczym aktualizacji zbiorczej dla rozwoju oprogramowania.
Więcej informacji
UwagaW 2012 sierpnia firma Microsoft opublikowała ponownie zbiorczą aktualizację programu Microsoft Visual Basic 6.0 z dodatkiem Service Pack 6 (SP6) rozszerzonych plików wykonawczych. Zastępuje aktualizacje zbiorcze wydane wcześniej. Ponowne wydanie tej aktualizacji zbiorczej dotyczy wszelkich problemów, które zostały wykryte w poprzednich wydaniach.

Wykaz zabezpieczeń uwolnień, począwszy od najnowszych

  • 2708437 MS12-060: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Visual Basic 6.0 z dodatkiem Service Pack 6: 14 sierpnia 2012
  • 2641426 MS12-027: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu Visual Basic 6: 10 kwietnia 2012
  • 926857 MS08-070: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft Visual Basic 6.0 Service Pack 6 rozszerzonych plików wykonawczych: 9 grudnia 2008

Przełączniki wiersza polecenia dla tego pakietu zbiorczego aktualizacji zbiorczej

Aby uzyskać więcej informacji na temat różnych przełączników wiersza polecenia obsługiwanych przez ten pakiet zbiorczy aktualizacji odwiedź następującą witrynę sieci Web MSDN:

Informacje dotyczące usuwania pakietu zbiorczego aktualizacji zbiorczej

Ten pakiet zbiorczy aktualizacji nie można usunąć po jego zainstalowaniu. Ten problem jest podobny do innych wcześniej wydanych aktualizacji składników programu Visual Basic 6.0.

Informacje dotyczące plików poprawki

Ten manifest zawiera informacje o plikach dla najnowszych pakiet zbiorczy aktualizacji dla programu Visual Basic 6.0 Service Pack 6 rozszerzonych plików wykonawczych. Wersja anglojęzyczna tego pakietu zbiorczego aktualizacji zbiorczej ma atrybuty plików (lub nowsze) wymieniono w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w Panelu sterowania.
Nazwa pliku Wersja pliku Rozmiar pliku Data Godzina
Comct232.cab Nie dotyczy 86310 24-3/2009 15:58
Comct232.DEP Nie dotyczy 2495 24-3/2009 12:33
Comct232.ocx 6.0.98.16170080 24-3/2009 15:52
Comct332.cabNie dotyczy142147 24-3/2009 15:58
Comct332.DEPNie dotyczy3024 24-3/2009 15:54
Comct332.ocx6.7.98.16415552 24-3/2009 15:52
Comctl32.cab Nie dotyczy 2395275/2/2012 12:20
Comctl32.DEP Nie dotyczy 2495 5/2/2012 10:53
Comctl32.ocx 6.0.98.346178165/2/2012 12:17
Comdlg32.cab Nie dotyczy 70382 24-3/2009 15:58
Comdlg32.DEP Nie dotyczy 2494 24-3/2009 12:33
Comdlg32.ocx 6.1.98.16155984 24-3/2009 15:52
Dbadapt.cab Nie dotyczy 26707 24-3/2009 15:58
Dbadapt.DEP Nie dotyczy 2501 24-3/2009 12:46
Dbadapt.dll 6.1.98.1657168 24-3/2009 15:52
Dbgrid32.cab Nie dotyczy 257489 24-3/2009 15:58
Dbgrid32.DEP Nie dotyczy 2387 24-3/2009 16:35
Dbgrid32.ocx 5.1.98.13567104 24-3/2009 15:52
Dblist32.cab Nie dotyczy 104477 24-3/2009 15:58
Dblist32.DEP Nie dotyczy 2494 24-3/2009 12:49
Dblist32.ocx 6.1.98.16222528 24-3/2009 15:52
Mci32.cab Nie dotyczy 92360 24-3/2009 15:58
Mci32.DEP Nie dotyczy 2394 24-3/2009 12:37
Mci32.ocx 6.1.98.16215880 24-3/2009 15:52
Msaddndr.cab Nie dotyczy 49425 24-3/2009 15:58
Msaddndr.DEP Nie dotyczy 2486 24-3/2009 12:52
Msaddndr.dll 6.1.98.1699136 24-3/2009 15:52
Msadodc.cab Nie dotyczy 64038 24-3/2009 15:58
Msadodc.DEP Nie dotyczy 2502 24-3/2009 12:43
Msadodc.ocx 6.1.98.16134976 24-3/2009 15:52
Msbind.cab Nie dotyczy 41564 24-3/2009 15:58
Msbind.DEP Nie dotyczy 492 24-3/2009 12:43
Msbind.dll 6.1.98.1684808 24-3/2009 15:52
Mscdrun.cab Nie dotyczy 28465 24-3/2009 15:57
Mscdrun.DEP Nie dotyczy 2543 24-3/2009 12:35
Mscdrun.dll 6.1.98.1657152 24-3/2009 15:52
Mschrt20.cab Nie dotyczy 452634 24-3/2009 15:58
Mschrt20.DEP Nie dotyczy 2494 24-3/2009 12:45
Mschrt20.ocx 6.1.98.161029968 24-3/2009 15:52
Mscomct2.cab Nie dotyczy 335325 24-3/2009 15:58
Mscomct2.DEP Nie dotyczy 2494 24-3/2009 12:37
Mscomct2.ocx 6.1.98.16659264 24-3/2009 15:52
MSCOMCTL.cab Nie dotyczy 480910 5/2/2012 12:20
MSCOMCTL.DEP Nie dotyczy 24945/2/2012 10:55
MSCOMCTL.ocx 6.1.98.3410701525/2/201212:17
Mscomm32.cab Nie dotyczy 59264 24-3/2009 15:58
Mscomm32.DEP Nie dotyczy 2494 24-3/2009 12:42
Mscomm32.ocx 6.1.98.16119616 24-3/2009 15:52
Mscsfdbg.dll 6.1.98.1669440 24-3/2009 15:52
Msdatgrd.cab Nie dotyczy 133168 24-3/2009 15:58
Msdatgrd.DEP Nie dotyczy 2514 24-3/2009 12:45
Msdatgrd.ocx 6.1.98.16278352 24-3/2009 15:52
Msdatlst.cab Nie dotyczy 117465 24-3/2009 15:58
Msdatlst.DEP Nie dotyczy 2494 24-3/2009 12:50
Msdatlst.ocx 6.1.98.16252240 24-3/2009 15:52
Msdatrep.cab Nie dotyczy 100023 24-3/2009 15:58
Msdatrep.DEP Nie dotyczy 2507 24-3/2009 12:46
Msdatrep.ocx 6.1.98.16206160 24-3/2009 15:52
Msdbrpt.cab Nie dotyczy 146944 24-3/2009 15:58
Msdbrpt.dll 6.1.98.16340800 24-3/2009 15:52
Msdbrptr.cab Nie dotyczy 148222 24-3/2009 15:58
Msdbrptr.DEP Nie dotyczy 2545 24-3/2009 12:47
Msdbrptr.dll 6.1.98.16328512 24-3/2009 15:52
Msflxgrd.cab Nie dotyczy 112053 24-3/2009 15:58
Msflxgrd.DEP Nie dotyczy 2494 24-3/2009 13:18
Msflxgrd.ocx 6.1.98.14258880 24-3/2009 15:52
Mshflxgd.cab Nie dotyczy 207713 24-3/2009 15:58
Mshflxgd.DEP Nie dotyczy 2524 24-3/2009 12:53
Mshflxgd.ocx 6.1.98.16443488 24-3/2009 15:52
Mshtmpgd.cab Nie dotyczy 105828 24-3/2009 15:58
Mshtmpgd.dll 6.1.98.16245584 24-3/2009 15:52
Mshtmpgr.cab Nie dotyczy 44119 24-3/2009 15:57
Mshtmpgr.DEP Nie dotyczy 2486 24-3/2009 12:32
Mshtmpgr.dll 6.1.98.16117584 24-3/2009 15:52
Msinet.cab Nie dotyczy 66922 24-3/2009 15:58
Msinet.DEP Nie dotyczy 2405 24-3/2009 12:42
Msinet.ocx 6.1.98.16136008 24-3/2009 15:52
Msmapi32.cab Nie dotyczy 70315 24-3/2009 15:58
Msmapi32.DEP Nie dotyczy 2494 24-3/2009 12:38
Msmapi32.ocx 6.1.98.16151376 24-3/2009 15:52
Msmask32.cab Nie dotyczy 89928 24-3/2009 15:58
Msmask32.DEP Nie dotyczy 2494 24-3/2009 12:38
Msmask32.ocx 6.1.98.16178512 24-3/2009 15:52
Msrdc20.cab Nie dotyczy 89581 24-3/2009 15:58
Msrdc20.DEP Nie dotyczy 2493 24-3/2009 12:39
Msrdc20.ocx 6.1.98.16190800 24-3/2009 15:52
Msrdo20.cab Nie dotyczy 190950 24-3/2009 15:58
Msrdo20.DEP Nie dotyczy 2670 24-3/2009 12:34
Msrdo20.dll 6.1.98.16449872 24-3/2009 15:52
Msstdfmt.cab Nie dotyczy 66366 24-3/2009 15:58
Msstdfmt.dll 6.1.98.16129872 24-3/2009 15:52
Msstkprp.cab Nie dotyczy 50024 24-3/2009 15:57
Msstkprp.dll 6.1.98.16107840 24-3/2009 15:52
Mswcrun.cab Nie dotyczy 112782 24-3/2009 15:58
Mswcrun.DEP Nie dotyczy 2474 24-3/2009 12:50
Mswcrun.dll 6.1.98.16310592 24-3/2009 15:52
Mswinsck.cab Nie dotyczy 64013 24-3/2009 15:57
Mswinsck.DEP Nie dotyczy 2463 24-3/2009 12:41
Mswinsck.ocx 6.1.98.171268002/16/2010 15:22
Picclp32.cab Nie dotyczy 50631 24-3/2009 15:58
Picclp32.DEP Nie dotyczy 2494 24-3/2009 12:39
Picclp32.ocx 6.1.98.16100160 24-3/2009 15:52
Richtx32.cab Nie dotyczy 100421 24-3/2009 15:58
Richtx32.DEP Nie dotyczy 3008 24-3/2009 12:40
Richtx32.ocx 6.1.98.16218432 24-3/2009 15:52
Sysinfo.cab Nie dotyczy 41911 24-3/2009 15:57
Sysinfo.DEP Nie dotyczy 2481 24-3/2009 12:40
Sysinfo.ocx 6.1.98.1680208 24-3/2009 15:52
Tabctl32.cab Nie dotyczy 109944 24-3/2009 15:58
Tabctl32.DEP Nie dotyczy 2494 24-3/2009 12:40
Tabctl32.ocx 6.1.98.16221504 24-3/2009 15:52
Wbclsdsr.cab Nie dotyczy 159126 24-3/2009 15:58
Wbclsdsr.ocx 6.1.98.16221504 24-3/2009 15:52
Zbiorcza aktualizacja VB6 Visual Basic 6.0 Service Pack 6.0 SP6 rozszerzone wykonawcze formant ActiveX, pliki KB957924 KB926857

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 957924 — ostatni przegląd: 11/01/2013 08:34:00 — zmiana: 5.0

Dodatek Service Pack 1 do systemu Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition

  • kbsurveynew kbexpertiseinter kbhowto kbmt KB957924 KbMtpl
Opinia