Jak uruchomić narzędzie konfiguracji programu Silverlight w programie Silverlight 4

Streszczenie
W tym artykule opisano, jak uruchomić narzędzie konfiguracji programu Silverlight w programie Microsoft Silverlight 4.
Więcej informacji
W programie Microsoft Silverlight 3 i starszych wersjach narzędzie konfiguracji programu Silverlight jest uruchamiane przez kliknięcie zawartości programu Silverlight prawym przyciskiem myszy i kliknięcie polecenia Silverlight. W programie Silverlight 4 można bezpośrednio uruchomić narzędzie konfiguracji programu Silverlight.

Aby uruchomić narzędzie konfiguracji programu Silverlight w programie Silverlight 4, należy wykonać procedurę odpowiednią dla używanego systemu operacyjnego.

Systemy operacyjne Microsoft Windows

  1. Kliknij przycisk Windows, kliknij polecenie Wszystkie programy, kliknij polecenie Microsoft Silverlight, a następnie kliknij polecenie Microsoft Silverlight.

Systemy operacyjne Apple Macintosh

  1. Kliknij pozycję Finder.
  2. W oknie Finder kliknij pozycję Aplikacje, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Microsoft Silverlight.
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 957939 — ostatni przegląd: 03/23/2015 13:42:00 — zmiana: 1.0

Microsoft Silverlight for Windows, Microsoft Silverlight for Macintosh

  • kbexpertiseadvanced kbhowto kbinfo KB957939
Opinia