Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Komunikat o błędzie podczas próby zainstalowania aktualizacji z witryny Windows Update lub Microsoft Update w sieci Web: "0x8024002D"

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to:958041
Symptomy
Podczas próby zainstalowania aktualizacji za pomocą usługi Windows Update lub witryny Microsoft Update w sieci Web może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
0x8024002D
Przyczyna
Ten problem może wystąpić, jeśli jedna lub więcej z następujących warunków jest spełniony:
 • Instalator Windows napotka odwołanie do dysku, który już nie istnieje lub odwołanie do urządzenia nośników wymiennych, która nie zawiera czytelne dane. Na przykład ten problem może wystąpić, jeśli Instalator Windows napotka odwołanie do pusty dysk CD lub DVD.
 • Spróbuj zainstalować dodatki service Pack lub aktualizacji dla programów pakietu Microsoft Office.
 • W manifeście składnika na podstawie obsługi (CBS) jest uszkodzony.
Rozwiązanie
Ważne Niniejszej sekcji, metodzie lub zadania zawiera kroki, które informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Jednak niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może spowodować poważne problemy. Należy więc dokładnie wykonaj następujące kroki. Aby zapewnić dodatkową ochronę kopii zapasowej rejestru przed przystąpieniem do modyfikacji. Następnie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu tworzenia kopii zapasowych i przywracania rejestru kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową i przywrócić rejestr w systemie Windows
Aby rozwiązać ten problem, wykonaj odpowiednią metodę w danej sytuacji.

Metoda 1: Włóż nośnik instalacyjny lub podłącz dysk wymienny

Podczas próby zainstalowania aktualizacji za pośrednictwem witryny Windows Update lub Microsoft Update w sieci Web wersji systemu Windows, który jest aktualnie zainstalowany może sprawdzić, czy pliki instalacyjne systemu Windows istnieją w oryginalnej lokalizacji pliku. Na przykład po zainstalowaniu systemu Windows przy użyciu dysku DVD na tym komputerze dysku D, system Windows może sprawdzić, czy pliki instalacyjne nadal istnieje w tej lokalizacji. Pliki instalacyjne nie są już istnieje, może zostać wyświetlony komunikat o błędzie wymieniony w sekcji "Symptomy".

Aby rozwiązać ten problem, sprawdź, czy pliki instalacyjne systemu Windows znajdują się w oryginalnej lokalizacji pliku. Na przykład Włóż nośnik instalacyjny systemu Windows do dysku D. Następnie spróbuj ponownie zainstalować aktualizacje.

Metoda 2: Zastosowanie rozdzielczość w artykule bazy wiedzy Knowledge Base (KB), 946691 lub 903772

Jeśli wystąpi błąd, który jest opisany w sekcji "Symptomy" podczas próby zainstalowania dodatku service pack lub aktualizacji dla programu pakietu Office, kliknij jeden z następujące numery artykułów bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base (KB), odpowiednie dla wersji pakietu Office, który jest zainstalowany:

946691 Komunikat o błędzie podczas próby zainstalowania dodatku Service Pack 1 dla pakietu Microsoft Office 2007
903772 Otrzymujesz komunikat o błędzie "Błąd 80070643" podczas próby aktualizacji pakietu Office 2003 za pomocą usług Software Update Services

Metoda 3: Włączanie rejestrowania Instalatora i pełnego rejestrowania usługi Windows Update

Aby rozpocząć rozwiązywanie tego problemu, należy włączyć rejestrowanie Instalatora Microsoft i Windows Update pełne rejestrowanie. Po wykonaniu tej czynności należy spróbować ponownie zainstalować aktualizacje. Niepowodzenia procesu Instalatora Microsoft i plików dziennika usługi Windows Update będzie zawierać kody błędów Instalator Windows. Po dziennika są tworzone pliki, skontaktuj się z firmy Microsoft obsługę usług (CSS) do rozwiązywania problemów.

W szczególności wykonaj następujące kroki:
 1. Włącz rejestrowanie Instalatora Microsoft i rejestrowaniem aktualizacji systemu Windows. Aby to zrobić w systemie Windows 2000, Windows XP lub Windows Server 2003, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij przycisk Uruchom, wpisz Notatnik, a następnie kliknij przycisk OK lub naciśnij klawisz ENTER.
  2. Skopiuj następujący tekst i wkleić go do Notatnika:
   Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer]"Logging"="voicewarmupx" "Debug"=dword:00000007[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Trace]"Flags"=dword:00000016"Level"=dword:00000004
  3. Na Plik menu, kliknij przycisk Zapisz jako, a następnie wpisz LoggingOn.reg.
  4. W Zapisz jako typ Kliknij przycisk Wszystkie pliki.
  5. W Zapisz w Kliknij przycisk Pulpit, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  6. Na Plik menu, kliknij przycisk Zakończ.
  7. Kliknij dwukrotnie plik LoggingOn.reg zapisany w kroku e. Spowoduje to dodanie wartości rejestru do rejestru.
  8. Kliknij przycisk Tak, a następnie kliknij przycisk OK.

  Aby włączyć rejestrowanie Instalatora Microsoft i Windows Update pełne rejestrowanie w systemie Windows Vista lub Windows Server 2008, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start Przycisk Start , wpisz Notatnik w Rozpocznij wyszukiwanie a następnie kliknij przycisk Notatnik w Programy Lista.
  2. Skopiuj następujący tekst i wkleić go do Notatnika:
   Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer]"Logging"="voicewarmupx" "Debug"=dword:00000007[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Trace]"Flags"=dword:00000016"Level"=dword:00000004
  3. Na Plik menu, kliknij przycisk Zapisz jako, a następnie wpisz LoggingOn.reg.
  4. W Zapisz jako typ Kliknij przycisk Wszystkie pliki(*.*).
  5. W Zapisz w Kliknij przycisk Pulpit, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  6. Na Plik menu, kliknij przycisk Zakończ.
  7. Kliknij dwukrotnie plik reg zapisany w kroku e. Dodaje wpis rejestru.

   Uprawnienie Kontrola dostêpu u¿ytkownika Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk W dalszym ciągu.
  8. Kliknij przycisk Tak, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Odwiedź witrynę Windows Update lub Microsoft Update i spróbuj ponownie zainstalować aktualizacje.

  Uwaga Zbieranie informacji dziennika może potrwać kilka minut. Nie przerwać proces instalacji, mimo że proces wydaje się działać niepoprawnie.
 3. Wyłącz Rejestrowanie Instalatora Microsoft i Windows aktualizacji pełne rejestrowanie. Aby to zrobić w systemie Windows 2000, Windows XP lub Windows Server 2003, wykonaj następujące kroki.

  Ważne Po odwiedzeniu witryny Microsoft Update lub witryny Windows Update, aby pliki dziennika były tworzone wyłączyć rejestrowanie Instalatora Microsoft i Windows Update pełne rejestrowanie. Może trwać dłużej instalowanie przyszłych aktualizacji, pozostawienie rejestrowania Instalatora Microsoft i Windows Update pełne rejestrowanie włączone. Ponadto komputer może działać wolniej i pliki dziennika utworzone może wymagać dużej ilości miejsca na dysku.
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij przycisk Uruchom, wpisz Notatnik, a następnie kliknij przycisk OK lub naciśnij klawisz ENTER.
  2. Skopiuj następujący tekst i wkleić go do Notatnika:
   Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer]"Logging"=-"Debug"=-[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Trace]
  3. Na Plik menu, kliknij przycisk Zapisz jako, a następnie wpisz LoggingOff.reg.
  4. W Zapisz jako typ Kliknij przycisk Wszystkie pliki.
  5. W Zapisz w Kliknij przycisk Pulpit, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  6. Na Plik menu, kliknij przycisk Zakończ.
  7. Kliknij dwukrotnie plik reg zapisany w kroku e. Spowoduje to usunięcie wartości rejestru z rejestru.
  8. Kliknij przycisk Tak, a następnie kliknij przycisk OK.

  Aby wyłączyć rejestrowanie Instalatora Microsoft i Windows Update pełne rejestrowanie w systemie Windows Vista lub Windows Server 2008, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start Przycisk Start , wpisz Notatnik w Rozpocznij wyszukiwanie a następnie kliknij przycisk Notatnik w Programy Lista.
  2. Skopiuj następujący tekst i wkleić go do Notatnika:
   Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer]"Logging"=-"Debug"=-[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Trace]
  3. Na Plik menu, kliknij przycisk Zapisz jako, a następnie wpisz LoggingOff.reg.
  4. W Zapisz jako typ Kliknij przycisk Wszystkie pliki(*.*).
  5. W Zapisz w Kliknij przycisk Pulpit, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  6. Na Plik menu, kliknij przycisk Zakończ.
  7. Kliknij dwukrotnie plik LoggingOff.reg zapisany w kroku e. Spowoduje to usunięcie wartości rejestru z rejestru.
   Uprawnienie Kontrola dostêpu u¿ytkownika Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk W dalszym ciągu.
  8. Kliknij przycisk Tak, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Usuń pliki z rozszerzeniem .reg, utworzone w krokach 1 i 3. Aby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem myszy LoggingOn.reg, a następnie kliknij przycisk Usuń. Kliknij prawym przyciskiem myszy LoggingOff.reg, a następnie kliknij przycisk Usuń.
 5. Skontaktuj się z firmy Microsoft CSS i odwołać artykuł KB 958041. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z CSS odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Więcej informacji
W systemie Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003 plik dziennika Instalatora Microsoft znajduje się w Documents and Settings\Nazwa użytkownikaFolder \Ustawienia lokalne\Temp. Aby wyświetlić plik dziennika Instalatora systemu Microsoft Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij przycisk Uruchom, wpisz % temp %, a następnie kliknij przycisk OK lub naciśnij klawisz ENTER.
 2. Kliknij dwukrotnie plik dziennika Instalatora firmy Microsoft.

  Uwaga Zazwyczaj nazwa pliku dziennika Instalatora Microsoft rozpoczyna się od "msi" i ma rozszerzenie nazwy pliku dziennika (.log). Na przykład nazwa pliku dziennika Instalatora firmy Microsoft może być podobna Msib3a6g.log.

  Uwaga Może istnieć wiele plików dziennika Instalatora firmy Microsoft w Documents and Settings\Nazwa użytkownikaFolder \Ustawienia lokalne\Temp. Niektóre pliki dziennika Instalatora firmy Microsoft mogą nie dotyczyć problemu opisanego w sekcji "Symptomy".

W systemie Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003 Windows Update pełnego pliku dziennika znajduje się w folderze Windows. Aby wyświetlić plik dziennika Instalatora systemu Microsoft Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij przycisk Uruchom, wpisz % systemroot %, a następnie kliknij przycisk OK lub naciśnij klawisz ENTER.
 2. Kliknij dwukrotnie plik Windowsupdate.log.

W systemie Windows Vista i Windows Server 2008 pliku dziennika Instalatora Microsoft znajduje się w Users\Nazwa użytkownika\AppData\Local\Temp folder. Aby wyświetlić pliku dziennika Instalatora systemu Microsoft Windows Vista i Windows Server 2008, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start Przycisk Start , wpisz % temp % w Rozpocznij wyszukiwanie pole, a następnie OK lub naciśnij klawisz ENTER.
 2. Kliknij dwukrotnie plik dziennika Instalatora firmy Microsoft.

  Uwaga Zazwyczaj plik dziennika Instalatora Microsoft rozpoczyna się od "msi" i ma rozszerzenie nazwy pliku dziennika (.log). Na przykład nazwa pliku dziennika Instalatora firmy Microsoft może być podobna Msib3a6g.log.

  Uwaga Może istnieć wiele plików dziennika Instalatora firmy Microsoft w Documents and Settings\Nazwa użytkownikaFolder \Ustawienia lokalne\Temp. Niektóre pliki dziennika Instalatora firmy Microsoft mogą nie dotyczyć problemu opisanego w sekcji "Symptomy".

W systemie Windows Vista i Windows Server 2008 Windows Update pełnego pliku dziennika znajduje się w folderze Windows. Aby wyświetlić plik dziennika Instalatora systemu Microsoft Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start Przycisk Start , wpisz % systemroot % w Rozpocznij wyszukiwanie pole, a następnie OK lub naciśnij klawisz ENTER.
 2. Kliknij dwukrotnie plik Windowsupdate.log.
0x8024002D 8024002D

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 958041 — ostatni przegląd: 09/28/2011 00:39:00 — zmiana: 3.0

Microsoft Windows Update, Microsoft Update, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Starter, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Datacenter, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server

 • kbwindowsupdate kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb kbmt KB958041 KbMtpl
Opinia