Podczas próby skonfigurowania informacji wolny/zajęty lub podczas próby przekazać informacje występują problemy w programie Outlook

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 958443
Symptomy
W programie Microsoft Outlook może wystąpić jeden z następujących problemów podczas próby skonfigurowania informacji wolny/zajęty lub podczas próby przekazać informacje:

 • Po zaakceptowaniu wezwania na spotkanie lub dodać pełnomocnika do skrzynki pocztowej, jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:
  Nie można zapisać informacji wolny/zajęty
 • Kiedy używać Outlook.exe/cleanfreebusy przełącznik wiersza polecenia, aby uruchomić program Outlook, zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
  Nie można wyczyścić lokalnych informacji wolny/zajęty.
 • Podczas próby dodania pełnomocnika, wyświetlany jest jeden z następujących komunikatów o błędach:
  Ustawienia dotyczące pełnomocników nie zostały poprawnie zapisane. Nie można uaktywnić informacje wolny/zajęty.
  Ustawienia dotyczące pełnomocników nie zostały poprawnie zapisane. Nie można uaktywnić lista Wyślij w imieniu. Nie masz wystarczających uprawnień do wykonania tej operacji na tym obiekcie.
 • Następujący komunikat o błędzie podczas próby otwarcia elementu kalendarza udostępnionego:
  Nie można otworzyć tego elementu. Nie można otworzyć informacji wolny/zajęty
  Ponadto następujące zdarzenie jest rejestrowane w dzienniku aplikacji na komputerze klienta programu Outlook:

  Typ zdarzenia: ostrzeżenie
  Źródło zdarzenia: program Outlook
  Kategoria zdarzenia: Brak
  Zdarzenie ID:25
  Data:Data
  Czas trwania:czas
  Użytkownik: Brak
  Komputer:Nazwa_komputera
  Opis:
  Nie można zapisać informacji wolny/zajęty. Nie można otworzyć informacji wolny/zajęty.

 • Gdy pełnomocnik próbuje utworzyć nowy element w udostępniony kalendarz lub kalendarz menedżera, Pełnomocnik otrzymuje następujący komunikat o błędzie:
  Nie można otworzyć informacji wolny/zajęty
 • Pojawi się następujący komunikat o błędzie podczas próby dodania pełnomocnika w programie Outlook:
  Ustawienia pełnomocnik nie zostały poprawnie zapisane. Nie można aktywować produktu informacje wolny/zajęty.

 • Pojawi się następujący komunikat o błędzie podczas próby dodania pełnomocnika w programie Outlook:
  Ustawienia pełnomocnik nie zostały poprawnie zapisane. Nie można aktywować produktu informacje wolny/zajęty.


Przyczyna
Te problemy występują, ponieważ właściwość skrzynki pocztowej nie poprawnie odwołuje się ukrytych wiadomości w skrzynce pocztowej. Ukryte wiadomości zawiera informacje, które jest powiązany z żadnym z następujących funkcji:

 • Publikowanie typu wolny/zajęty
 • Pełnomocnik
 • Rezerwowanie bezpośrednie

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, wymuszenie ponownego wygenerowania ukrytych informacji wolny/zajęty w skrzynce pocztowej.

Uwagi

 • Po wykonaniu kroków w tej sekcji, należy ponownie skonfigurować ustawienia, które są związane z następujących funkcji:
  • Publikowanie typu wolny/zajęty
  • Pełnomocnicy
  • Rezerwowanie bezpośrednie
 • Kroki opisane w tej sekcji muszą być stosowane do skrzynki pocztowej użytkownika, który jest właścicielem folderu Kalendarz. Jest to skrzynki pocztowej, możesz spróbować do tworzenia elementów kalendarza, należy użyć przełącznika/cleanfreebusy lub skonfigurować ustawienia delegata.


Na wymuszenie ponownego wygenerowania ukrytych informacji wolny/zajęty w skrzynce pocztowej, wykonaj następujące kroki:

 1. Zamknij program Outlook.
 2. Upewnij się, że istnieje profil w trybie online dla tej skrzynki pocztowej.

  Uwaga Jeśli nie ma profilu w trybie online, należy użyć elementu poczty w Panelu sterowania do utworzenia profilu w trybie online dla tej skrzynki pocztowej.
 3. Pobierz narzędzie MFCMapi. Aby to zrobić, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 4. Uruchom program MfcMapi.exe, który został pobrany, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Na narzędzi menu, kliknij przycisk Opcje.
 6. Kliknij, aby włączyć pola wyboru dwie następujące opcje, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Użyj flagi mdb_online podczas wywoływania Otwórz MsgStore
  • Użyj flagi mapi_no_cache podczas wywoływania Procedura OpenEntry

 7. Wybierz polecenie logowania z menu sesji .
 8. Na liście Nazwa profiluwybierz profil dla tej skrzynki pocztowej, a następnie kliknij przyciskOK.
 9. Kliknij dwukrotnie theappropriate Magazyn wiadomości program Microsoft Exchange.
 10. W okienku nawigacji kliknij Kontener katalogu głównego.
 11. W okienku szczegółów kliknij prawym przyciskiem myszy PR_FREEBUSY_ENTRYIDS, kliknij Usuń właściwość, a następnie kliknij przycisk OK.
 12. W okienku nawigacji rozwiń Kontener katalogu głównego, rozwiń Top Magazyn informacji, a następnie kliknij skrzynki odbiorczej.
 13. W okienku szczegółów kliknij prawym przyciskiem myszy PR_FREEBUSY_ENTRYIDS, kliknij Usuń właściwość, a następnie kliknij przycisk OK.
 14. Wyczyść dane wolny/zajęty. Aby to zrobić, wykonaj kroki odpowiednie dla używanej wersji programu Outlook.

  Program Outlook 2013 i nowszych wersjach:
  1. W okienku nawigacji rozwiń Kontener katalogu głównego.
  2. Kliknij dwukrotnie Freebusy danych.
  3. W górnym okienku Znajdź element z tematem LocalFreebusy. Kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij przycisk Usuń wiadomość.
  4. Usuwanie stylu wybierz polecenie Usuń stały, przekazując DELETE_HARD_DELETE (nieodwracalny błąd), a następnie kliknij OK.


  I starszych wersjach programu Outlook 2010:
  1. Naciśnij klawisz Windows + R, aby otworzyć okno dialogowe Uruchom. Wpisz Outlook.exe/cleanfreebusy, a następnie kliknij przycisk OK.

 15. Closeall systemu MFCMapi windows.

Dodatkowe czynności

Program Outlook 2010 i nowszych wersjach


Dla funkcji publikowania usługi wolny/zajęty
 1. Uruchom program Outlook.
 2. Na karcie plik kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij Kalendarz.
 3. Kliknij przycisk Opcje wolny/zajęty, a następnie kliknij Inny wolny/zajęty.
 4. W oknie dialogowym Opcje wolny/zajęty, zmienić Opublikuj<b00> </b00> <x></x>miesiąc(e) kalendarza z wolny/zajęty informationsetting na wartość, która różni się od bieżącego ustawienia.

  Uwaga:Jeżeli nie zmienisz wartość ustawienia mies publikowania informacji wolny/zajęty kalendarza , program Outlook nie aktualizuje ukryte informacje wolny/zajęty.

 5. Kliknij przycisk OK trzy razy.
 6. Na karcie plik kliknij polecenie Zakończ.
Dla funkcji delegatów
 1. Uruchom program Outlook.
 2. Na karcie plikkliknij pozycję Ustawienia kont, a następnie kliknij Pełnomocnictw.
 3. Wybierz pełnomocnika, który chcesz skonfigurować, a następnie kliknij przycisk uprawnienia.
 4. Kliknij, aby wybrać theoptions, który ma w oknie dialogowymUprawnienia pełnomocnika, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Powtórz kroki 3 i 4 dla wszystkich pełnomocników.
 6. Kliknij przycisk OK.
 7. Na karcie plik kliknij polecenie Zakończ.
Dla funkcji bezpośrednią rezerwację
 1. Uruchom program Outlook.
 2. Na karcie plik kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij Kalendarz.
 3. W programie Outlook 2016 lub 2013 kliknij przycisk Automatycznie Akceptuj/odrzucajlub w programie Outlook 2010, kliknij przyciskplanowania zasobów.
 4. Kliknij, aby zaznaczyć pola wyboru, które mają.
 5. Kliknij dwa razy przycisk OK.
 6. W menu Plik kliknij polecenie Zakończ.

Program Outlook 2007 i Outlook 2003


Jeśli masz wszystkie ustawienia niestandardowe, które są związane z funkcji publikowania wolny/zajęty, funkcja delegatów lub funkcją rezerwowania bezpośredniego, wykonaj odpowiednie kroki.
Dla funkcji publikowania usługi wolny/zajęty
 1. Uruchom program Outlook.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.
 3. Kliknij kartę Preferencje , a następnie kliknij przycisk Opcje kalendarza w obszarze Kalendarz .
 4. Kliknij przycisk Opcje wolny/zajęty w obszarze Opcje zaawansowane .
 5. W obszarze Opcje Zmień wartość ustawienia mies publikowania informacji wolny/zajęty kalendarza na serwerze na wartość, która różni się od bieżącego ustawienia.

  Uwaga Jeśli nie zmienisz wartość ustawienia mies publikowania informacji wolny/zajęty kalendarza na serwerze , program Outlook nie aktualizuje ukryte informacje wolny/zajęty.
 6. Kliknij przycisk OK trzy razy.
 7. W menu Plik kliknij polecenie Zakończ.
Dla funkcji delegatów
 1. Uruchom program Outlook.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje, a następnie kliknij kartę Pełnomocnicy .
 3. Wybierz pełnomocnika, który chcesz skonfigurować, a następnie kliknij przycisk uprawnienia.
 4. Kliknij, aby zaznaczyć pola wyboru, które mają w oknie dialogowym Uprawnienia pełnomocnika .
 5. Powtórz kroki 3 i 4 dla wszystkich pełnomocników.
 6. Kliknij dwa razy przycisk OK .
 7. W menu Plik kliknij polecenie Zakończ.
Dla funkcji bezpośrednią rezerwację
 1. Uruchom program Outlook.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.
 3. Kliknij kartę Preferencje , a następnie kliknij przycisk Opcje kalendarza w obszarze Kalendarz .
 4. W obszarze Opcje zaawansowane kliknij przycisk Planowanie zasobów, a następnie kliknij, aby zaznaczyć pola wyboru, które mają w oknie dialogowym Planowania zasobów .
 5. Kliknij przycisk OK trzy razy.
 6. W menu Plik kliknij polecenie Zakończ.

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 958443 — ostatni przegląd: 10/18/2016 20:26:00 — zmiana: 2.0

Outlook 2016, Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003

 • kbexpertiseinter kbtshoot kbmt KB958443 KbMtpl
Opinia