Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

MS09-044: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla klienta usług pulpitu zdalnego w wersji 5.1: 11 sierpnia 2009

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-044. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.
Więcej informacji
W ramach aktualizacji zabezpieczeń 958470 są aktualizowane następujące pliki binarne:
Nazwa pliku binarnegoStandardowe lokalizacje
Mstscax.dlla) %Windir%\System32
b) %SystemDrive%\Program Files\Remote Desktop
Mstsc.exea) %Windir%\System32
b) %SystemDrive%\Program Files\Remote Desktop
Msrdp.ocx%Windir%\Download Program Files
Msrdp.caba) %Windir%\Web\Tsweb
b) Ścieżka instalacji przechowywana w obszarze „hklm\software\microsoft\TS Web Clients” w wartości „InstallDir”
c) %SystemDrive%\Inetpub\Remote
Uwaga Pliki są aktualizowane tylko wtedy, gdy znajdują się już na komputerze klienckim.

W ramach aktualizacji zabezpieczeń 958470 są aktualizowane następujące pliki binarne w wymienionych systemach operacyjnych:
Mstscax.dllMsrdp.ocx *Msrdp.cab *Mstsc.exe
Windows XP TakTakTakNie
Windows 2000 TakTakTakTak
Należy pamiętać, że w konkretnych wdrożeniach w preinstalowanych wersjach klienta RDC nazwy plików mogą zostać zmienione podczas instalacji. Nazwy plików wymienione w sekcji „Informacje o plikach” w tym artykule są nazwami pierwotnymi sprzed instalacji.
PlatformaWersja klienta RDPNazwa pliku binarnego w pakiecieNazwa pliku binarnego po instalacji
Windows XP Service Pack 25.1Msrdp*.ocxMsrdp.ocx
Windows 2000 5.1 i 5.22k3mstscax.dll i 2k3mstsc.exeMstscax.dll i Mstsc.exe

Często zadawane pytania

Pytanie Czy klient usług pulpitu zdalnego w wersji 5.0 jest poprawiany w systemie Windows 2000?
Odpowiedź Tak. W systemie Windows 2000 usługa Podłączanie pulpitu zdalnego została poprawiona przez uaktualnienie wersji 5.0 do wersji 5.1. W związku z tym wprowadzono zmiany w interfejsie użytkownika klienta usługi Podłączanie pulpitu zdalnego. Ponadto usługa Podłączanie pulpitu zdalnego w wersji 5.1 oferuje kilka dodatkowych funkcji, między innymi „przekierowywanie”.

Pytanie Korzystam z klienta usługi Podłączanie pulpitu zdalnego, który znajduje się w niestandardowej lokalizacji. Czy zostanie on zaktualizowany?
Odpowiedź Ze względu na właściwości starszego instalatora usługi Podłączanie pulpitu zdalnego klienci usługi Podłączanie pulpitu zdalnego znajdujący się w niestandardowych lokalizacjach mogą nie zostać poprawnie zaktualizowani. W celu rozwiązania tego problemu zaleca się odinstalowanie klienta, ponowne zainstalowanie go z domyślnymi właściwościami instalacji, a następnie zainstalowanie aktualizacji zabezpieczeń.

Pytanie Dlaczego jeśli używam systemu Windows 2000 z wbudowanym klientem usługi Podłączanie pulpitu zdalnego 5.0, muszę zainstalować zarówno aktualizację zabezpieczeń 958471, jak i aktualizację zabezpieczeń 958470?
Odpowiedź Zainstalowanie aktualizacji zabezpieczeń 958471 powoduje uaktualnienie wbudowanego składnika Podłączanie pulpitu zdalnego 5.0 do wersji 5.1, która zawiera tę aktualizację zabezpieczeń. Zainstalowanie aktualizacji zabezpieczeń 958470 nie powoduje wprowadzenia żadnych dodatkowych zmian w plikach binarnych, ale powoduje wdrożenie bitu kasacji w celu zapobieżenia tworzeniu wystąpień starego formantu ActiveX z poziomu programu Internet Explorer. Z tego względu zaleca się zainstalowanie obu aktualizacji zabezpieczeń w zagrożonych systemach Windows 2000.

Uwaga Składnik Podłączanie pulpitu zdalnego 5.0 jest także nazywany klientem usług terminalowych. Może być również opisywany akronimem RDP, ponieważ stanowi implementację protokołu RDP (Remote Desktop Protocol) w systemie.

Pytanie Zainstalowanie aktualizacji zabezpieczeń 958470 i 958471 na komputerze z systemem Windows 2000 spowodowało znaczne zmiany interfejsu użytkownika usługi Podłączanie pulpitu zdalnego. Dlaczego?
Odpowiedź Domyślnie na komputerach z systemem Windows 2000 jest używana usługa Podłączanie pulpitu zdalnego 5.0. Zainstalowanie aktualizacji zabezpieczeń 958471 powoduje uaktualnienie klienta usługi Podłączanie pulpitu zdalnego do wersji 5.1. W nowszej wersji usługi Podłączanie pulpitu zdalnego wprowadzono następujące zmiany w stosunku do wersji 5.0:
 • Lepsza obsługa błędów
 • Nowy interfejs użytkownika
 • Możliwość korzystania z klienta usług pulpitu zdalnego przy użyciu pliku połączenia
 • Nowe funkcje, między innymi „przekierowywanie”

Pytanie Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 958471 lub 958470 w systemie Windows 2000 występują problemy ze starszymi aplikacjami.
Odpowiedź Niewielkie problemy ze zgodnością dotyczące niektórych aplikacji mogą występować z powodu zmian interfejsu użytkownika, które są wprowadzane w ramach uaktualniania usługi Podłączanie pulpitu zdalnego z wersji 5.0 do wersji 5.1.

Pytanie Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 958470 lub 958471, która spowodowała uaktualnienie systemu z poziomu wersji 5.0 usługi Podłączanie pulpitu zdalnego do wersji 5.1, ręcznie wykonano ponowną instalację usługi Podłączanie pulpitu zdalnego 5.0. Czy aktualizacja zostanie zaoferowana ponownie?
Odpowiedź W ramach aktualizacji zabezpieczeń 958470 i 958471 następuje uaktualnienie usługi Podłączanie pulpitu zdalnego z wersji 5.0 do wersji 5.1. W przypadku jawnego ponownego zainstalowania usługi Podłączanie pulpitu zdalnego 5.0 po przeprowadzeniu wdrożenia ta aktualizacja nie jest ponownie oferowana. Jednak zaleca się ręczne pobranie tej aktualizacji zabezpieczeń i jej ponowne zainstalowanie. Warto zauważyć, że firma Microsoft nie udostępnia już usługi Podłączanie pulpitu zdalnego 5.0 do pobrania.

Pytanie Korzystam z usługi Podłączanie pulpitu zdalnego 5.0 za pośrednictwem Zaawansowanego klienta usług terminalowych (TSAC, Terminal Services Advanced Client). Mimo to aktualizacja zabezpieczeń 958471 nie jest oferowana. Dlaczego?
Odpowiedź Wersja usługi Podłączanie pulpitu zdalnego 5.0 zainstalowana za pośrednictwem Zaawansowanego klienta usług terminalowych jest aktualizowana w ramach aktualizacji zabezpieczeń 958470. Dlatego aktualizacja zabezpieczeń 958470 nie jest oferowana.

Pytanie Przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń na komputerze znajdował się plik Msrdp.ocx w wersji pochodzącej z usługi Podłączanie pulpitu zdalnego 5.1. Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń ta wersja pliku nie jest dostępna. Dlaczego?
Odpowiedź Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń plik Msrdp.ocx w wersji pochodzącej z usługi Podłączanie pulpitu zdalnego 5.1 jest uaktualniany do wersji pochodzącej z usługi Podłączanie pulpitu zdalnego 5.2.

Pytanie Jeśli jest używana aplikacja, która wdraża pliki binarne Podłączania pulpitu zdalnego w sieci Web w lokalizacjach innych niż domyślne, czy ta aktualizacja zabezpieczeń poprawi taką instalację?
Odpowiedź W ramach tej aktualizacji są aktualizowane pliki binarne pakietu Podłączanie pulpitu zdalnego w sieci Web, które znajdują się w standardowych lokalizacjach. Jeśli te pliki zostały umieszczone w niestandardowej lokalizacji, należy ją zaktualizować przy użyciu zaktualizowanych plików binarnych pakietu Podłączanie pulpitu zdalnego w sieci Web.

Pytanie Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń podjęto próbę użycia składnika ActiveX programu MSTSC (Msrdp.ocx), ale nie można było nawiązać połączenia. Dlaczego?
Odpowiedź W takim scenariuszu występuje błąd (zobacz rysunek 1), ponieważ serwer nie został zaktualizowany. Dlatego serwer nadal przekazuje do klientów plik Msrdp.ocx z luką w zabezpieczeniach. Przed zainstalowaniem tej aktualizacji zabezpieczeń na komputerze klienckim nie występuje wspomniany formant ActiveX (Msrdp.ocx). Identyfikatory klasy formantu ActiveX z luką w zabezpieczeniach są blokowane po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń. Jeśli więc w programie Internet Explorer zostanie podjęta próba użycia formantu ActiveX Msrdp.ocx z luką w zabezpieczeniach, nawiązanie połączenia nie będzie możliwe, dopóki nowy plik Msrdp.ocx nie zostanie przekazany do komputera klienckiego. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:
 • Zainstaluj ponownie aktualizację zabezpieczeń na klienckiej stacji roboczej, aby zaktualizować starszą wersję pliku Msrdp.ocx, która została pobrana z serwera.

  Uwaga Plik Msrdp.ocx jest aktualizowany tylko w standardowych lokalizacjach.
 • Poproś administratora serwera sieci Web o zaktualizowanie pliku Msrdp.cab na serwerze przy użyciu aktualizacji zabezpieczeń. Administratorzy powinni pamiętać, że w ramach tej aktualizacji są aktualizowane tylko pliki Msrdp.cab znajdujące się w standardowych lokalizacjach. Aby zaktualizować pliki Msrdp.cab w niestandardowych lokalizacjach, wykonaj następujące czynności:
  1. Wyodrębnij aktualizację za pomocą polecenia KB /x:<ścieżka>.
  2. Skopiuj plik Msrdp.cab z folderu <lokalizacja> do folderu z niestandardową ścieżką.

Rysunek 1. Pakiet Podłączanie pulpitu zdalnego w sieci Web nie będzie działać, dopóki zaktualizowany plik Msrdp.ocx nie zostanie przekazany do komputera klienckiego. Należy pamiętać, że ta aktualizacja będzie automatycznie oferowana w witrynie Windows Update, jeśli plik Msrdp.ocx z luką w zabezpieczeniach znajduje się w standardowej lokalizacji na komputerze. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: * Ten scenariusz jest prawidłowy, jeśli na komputerze klienckim (stacji roboczej) jest zainstalowana usługa Podłączanie pulpitu zdalnego w wersji 6.0 lub nowszej.


Pytanie Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń programy Internet Explorer 6 i Internet Explorer 7 nie instalują odpowiedniego składnika formantu ActiveX na komputerze. Dlaczego?
Odpowiedź Przed zainstalowaniem tej aktualizacji zabezpieczeń na komputerze nie występuje ten formant ActiveX (Msrdp.ocx). Zainstalowanie aktualizacji zabezpieczeń powoduje użycie funkcji Killbit w stosunku do identyfikatorów klasy formantu ActiveX z luką w zabezpieczeniach. Jeśli więc aktualizacja zabezpieczeń zostanie zainstalowana, a następnie w programie Internet Explorer zostanie podjęta próba użycia formantu ActiveX (Msrdp.ocx) z luką w zabezpieczeniach, nawiązanie połączenia nie będzie możliwe, dopóki komputer kliencki nie uzyska nowego pliku Msrdp.ocx z witryny Windows Update. Najnowszy plik Msrdp.ocx można uzyskać na dwa sposoby:
 • Z witryny sieci Web Windows Update. Witryna Windows Update automatycznie oferuje zaktualizowaną wersję pliku Msrdp.ocx, jeśli plik Msrdp.ocx z luką w zabezpieczeniach znajduje się w folderze „%Windir%\Download Program Files” na komputerze klienckim.
 • Przez zainstalowanie aktualizacji z serwera sieci Web usług terminalowych. W ramach aktualizacji plik Msrdp.cab jest zamieniany tylko w standardowych lokalizacjach.
  • Aby zaktualizować plik Msrdp.cab w niestandardowej lokalizacji, należy ręcznie wyodrębnić aktualizację. Aby to zrobić, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia:
   nazwa_pakietu /x <ścieżka>
   Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   832475 Opis nowych funkcji instalatora pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows
  • Skopiuj plik Msrdp.cab z folderu <lokalizacja> do folderu z niestandardową ścieżką.


Pytanie Aktualizacja została zainstalowana, ale plik Msrdp.ocx nie jest dostępny. Dlaczego?
Odpowiedź W ramach tej aktualizacji są aktualizowane tylko te pliki, które znajdowały się na komputerze przed jej zainstalowaniem. Jeśli zatem na komputerze z systemem Windows XP SP2 nie było pliku Msrdp.ocx przed zainstalowaniem aktualizacji, plik ten nie jest pobierany na komputer ani instalowany. Gdy plik Msrdp.ocx zostanie przekazany do komputera klienckiego, usługa Windows Update ponownie zaoferuje aktualizację dla tego komputera.

Pytanie Jak ustalić, czy plik Msrdp.ocx znajduje się w danym systemie?
Odpowiedź Aby ustalić, czy plik Msrdp.ocx znajduje się w domyślnej lokalizacji, uruchom następujące polecenie w wierszu polecenia:
dir "%windir%\downloaded program files"


Pytanie Aktualizacja została zainstalowana, ale plik Msrdp.cab nie jest dostępny. Dlaczego?
Odpowiedź W ramach tej aktualizacji są aktualizowane tylko te pliki, które znajdowały się na komputerze przed jej zainstalowaniem. Jeśli na przykład na komputerze z systemem Windows XP SP2 nie było pliku Msrdp.cab przed zainstalowaniem aktualizacji, plik ten nie jest instalowany na komputerze klienckim.

Pytanie Mam stary plik Msrdp.cab rozpowszechniany przez serwer sieci Web serwera terminali. Czy moje komputery klienckie są zagrożone?
Odpowiedź Zaktualizowane komputery klienckie nie będą zagrożone, nawet jeśli serwer nie został zaktualizowany. Zdecydowanie zaleca się zastosowanie aktualizacji na serwerze sieci Web usług terminalowych, aby uniemożliwić rozpowszechnianie zagrożonych plików Msrdp.ocx w przypadku komputerów klienckich, które nie zostały zaktualizowane.

Pytanie Dlaczego aktualizacja zabezpieczeń 958470 jest oferowana na komputerze z systemem Windows 2000, nawet gdy protokół RDP nie jest zainstalowany?

Odpowiedź Aktualizacja zabezpieczeń 958470 jest oferowana na komputerach z systemem Windows 2000 niezależnie od tego, czy protokół RDP jest zainstalowany. Jeśli protokół RDP nie jest zainstalowany, aktualizacja zabezpieczeń 958470 wdroży funkcje Killbit w celu uniemożliwienia wywoływania zagrożonego formantu ActiveX protokołu RDP, ale nie spowoduje zamienienia żadnych plików binarnych.


Zestawienie artykułów z bazy wiedzy uporządkowane według platform i wersji usługi Podłączanie pulpitu zdalnego


Wersje usługi Podłączanie pulpitu zdalnego (wersje wydane zgodnie z harmonogramem oraz obsługiwane przez firmę Microsoft wersje wydane poza harmonogramem)
Usługa Podłączanie pulpitu zdalnego 5.0Usługa Podłączanie pulpitu zdalnego 5.1Usługa Podłączanie pulpitu zdalnego 5.2Usługa Podłączanie pulpitu zdalnego 6.0Usługa Podłączanie pulpitu zdalnego 6.1
Windows Vista RTMxxxKB956744*x
Windows Vista SP1 i Windows Vista SP2xxxxKB956744*
Windows XP SP2xKB958470*KB958469KB956744*KB956744*
Windows XP SP3xxKB958469xKB956744*
Windows Server 2003 SP2xxKB958469*KB956744*x
Windows 2000 SP4KB958471*KB958470*KB958470xx
Uwaga W tej tabeli znak „x” oznacza „nie dotyczy”.
Uwaga Podane w tej tabeli scenariusze z symbolem gwiazdki (*) dotyczą prawie wszystkich użytkowników.

INFORMACJE O PLIKACH
Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach daty i godziny są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Informacje o plikach w systemie Windows 2000

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
2k3mstsc.exe5.2.3790.4522421,37605-Jun-200911:48x86
2k3mstscax.dll5.2.3790.4524755,20015-Jun-200907:23x86
Msrdp.ocx5.2.3790.4522760,32015-Jun-200907:23x86
Msrdpara.ocx5.2.3790.4522759,80815-Jun-200907:23x86
Msrdpchs.ocx5.2.3790.4522757,24815-Jun-200907:23x86
Msrdpcht.ocx5.2.3790.4522757,24815-Jun-200907:23x86
Msrdpcsy.ocx5.2.3790.4522759,80815-Jun-200907:23x86
Msrdpcustom.dll5.0.2195.730316,14430-Jun-200907:44x86
Msrdpda.ocx5.2.3790.4522760,32015-Jun-200907:23x86
Msrdpdeu.ocx5.2.3790.4522761,34415-Jun-200907:23x86
Msrdpel.ocx5.2.3790.4522761,85615-Jun-200907:23x86
Msrdpesn.ocx5.2.3790.4522760,32015-Jun-200907:23x86
Msrdpfi.ocx5.2.3790.4522760,32015-Jun-200907:23x86
Msrdpfra.ocx5.2.3790.4522760,83215-Jun-200907:23x86
Msrdpheb.ocx5.2.3790.4522759,29615-Jun-200907:23x86
Msrdphun.ocx5.2.3790.4522760,32015-Jun-200907:23x86
Msrdpita.ocx5.2.3790.4522760,32015-Jun-200907:23x86
Msrdpjpn.ocx5.2.3790.4522758,27216-Jun-200908:23x86
Msrdpkor.ocx5.2.3790.4522758,27215-Jun-200907:23x86
Msrdpnld.ocx5.2.3790.4522760,83215-Jun-200907:23x86
Msrdpno.ocx5.2.3790.4522760,83215-Jun-200907:23x86
Msrdpplk.ocx5.2.3790.4522760,32015-Jun-200907:23x86
Msrdpptb.ocx5.2.3790.4522759,80815-Jun-200907:23x86
Msrdpptg.ocx5.2.3790.4522760,32015-Jun-200907:23x86
Msrdprus.ocx5.2.3790.4522760,83215-Jun-200907:23x86
Msrdpsve.ocx5.2.3790.4522760,32015-Jun-200907:23x86
Msrdptrk.ocx5.2.3790.4522760,32015-Jun-200907:23x86
Mstsc.chmNot Applicable67,56906-Jan-200914:58Not Applicable
Mstsc.exe5.1.2600.3552407,55223-Apr-200909:05x86
Mstscax.dll5.1.2600.3581655,87215-Jun-200907:23x86
Msrdp.ocx5.2.3790.4522760,32004-Jun-200910:17x86
Msrdpcustom.dll5.0.2195.730316,14401-Jun-200917:33x86

Informacje o plikach w systemie Windows XP

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla komputerów z procesorami x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
2k3mstsc.exe5.2.3790.4522421,37605-Jun-200911:48x86
2k3mstscax.dll5.2.3790.4524755,20015-Jun-200907:23x86
Msrdp.ocx5.2.3790.4522760,32015-Jun-200907:23x86
Msrdpara.ocx5.2.3790.4522759,80815-Jun-200907:23x86
Msrdpchs.ocx5.2.3790.4522757,24815-Jun-200907:23x86
Msrdpcht.ocx5.2.3790.4522757,24815-Jun-200907:23x86
Msrdpcsy.ocx5.2.3790.4522759,80815-Jun-200907:23x86
Msrdpcustom.dll5.0.2195.730316,14430-Jun-200907:44x86
Msrdpda.ocx5.2.3790.4522760,32015-Jun-200907:23x86
Msrdpdeu.ocx5.2.3790.4522761,34415-Jun-200907:23x86
Msrdpel.ocx5.2.3790.4522761,85615-Jun-200907:23x86
Msrdpesn.ocx5.2.3790.4522760,32015-Jun-200907:23x86
Msrdpfi.ocx5.2.3790.4522760,32015-Jun-200907:23x86
Msrdpfra.ocx5.2.3790.4522760,83215-Jun-200907:23x86
Msrdpheb.ocx5.2.3790.4522759,29615-Jun-200907:23x86
Msrdphun.ocx5.2.3790.4522760,32015-Jun-200907:23x86
Msrdpita.ocx5.2.3790.4522760,32015-Jun-200907:23x86
Msrdpjpn.ocx5.2.3790.4522758,27216-Jun-200908:23x86
Msrdpkor.ocx5.2.3790.4522758,27215-Jun-200907:23x86
Msrdpnld.ocx5.2.3790.4522760,83215-Jun-200907:23x86
Msrdpno.ocx5.2.3790.4522760,83215-Jun-200907:23x86
Msrdpplk.ocx5.2.3790.4522760,32015-Jun-200907:23x86
Msrdpptb.ocx5.2.3790.4522759,80815-Jun-200907:23x86
Msrdpptg.ocx5.2.3790.4522760,32015-Jun-200907:23x86
Msrdprus.ocx5.2.3790.4522760,83215-Jun-200907:23x86
Msrdpsve.ocx5.2.3790.4522760,32015-Jun-200907:23x86
Msrdptrk.ocx5.2.3790.4522760,32015-Jun-200907:23x86
Mstsc.chmNot Applicable67,56906-Jan-200914:58Not Applicable
Mstscax.dll5.1.2600.3581655,87215-Jun-200907:23x86
Msrdp.ocx5.2.3790.4522760,32004-Jun-200910:17x86
Msrdpcustom.dll5.0.2195.730316,14401-Jun-200917:33x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla komputerów z procesorami x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mstscax.dll5.1.2600.3581655,87205-Jun-200907:42x86SP2SP2GDR
Msrdp.ocx5.2.3790.4522760,32005-Jun-200920:12x86SP2SP2GDR\MSRDP.CAB_CAB_FILES
Mstscax.dll5.1.2600.3581655,87205-Jun-200910:26x86SP2SP2QFE
Msrdp.ocx5.2.3790.4522759,80805-Jun-200910:26x86SP2SP2QFE\ARA
Msrdp.ocx5.2.3790.4522759,80805-Jun-200910:26x86SP2SP2QFE\BR
Msrdp.ocx5.2.3790.4522757,24805-Jun-200910:26x86SP2SP2QFE\CHS
Msrdp.ocx5.2.3790.4522757,24805-Jun-200922:56x86SP2SP2QFE\CHT
Msrdp.ocx5.2.3790.4522759,80805-Jun-200922:56x86SP2SP2QFE\CS
Msrdp.ocx5.2.3790.4522760,32005-Jun-200910:26x86SP2SP2QFE\DA
Msrdp.ocx5.2.3790.4522761,85605-Jun-200910:26x86SP2SP2QFE\EL
Msrdp.ocx5.2.3790.4522760,32005-Jun-200910:26x86SP2SP2QFE\ENU
Msrdp.ocx5.2.3790.4522760,32005-Jun-200910:26x86SP2SP2QFE\ES
Msrdp.ocx5.2.3790.4522760,32005-Jun-200910:26x86SP2SP2QFE\FI
Msrdp.ocx5.2.3790.4522760,83205-Jun-200910:26x86SP2SP2QFE\FR
Msrdp.ocx5.2.3790.4522761,34405-Jun-200910:26x86SP2SP2QFE\GER
Msrdp.ocx5.2.3790.4522759,29605-Jun-200910:26x86SP2SP2QFE\HEB
Msrdp.ocx5.2.3790.4522760,32005-Jun-200910:26x86SP2SP2QFE\HU
Msrdp.ocx5.2.3790.4522760,32005-Jun-200910:26x86SP2SP2QFE\IT
Msrdp.ocx5.2.3790.4522758,27205-Jun-200910:26x86SP2SP2QFE\JPN
Msrdp.ocx5.2.3790.4522758,27205-Jun-200910:26x86SP2SP2QFE\KOR
Msrdp.ocx5.2.3790.4522760,32004-Jun-200923:38x86SP2SP2QFE\MSRDP.CAB_CAB_FILES
Msrdp.ocx5.2.3790.4522760,83205-Jun-200910:26x86SP2SP2QFE\NL
Msrdp.ocx5.2.3790.4522760,83205-Jun-200910:26x86SP2SP2QFE\NO
Msrdp.ocx5.2.3790.4522760,32005-Jun-200910:26x86SP2SP2QFE\PL
Msrdp.ocx5.2.3790.4522760,32005-Jun-200910:26x86SP2SP2QFE\PT
Msrdp.ocx5.2.3790.4522760,83205-Jun-200910:26x86SP2SP2QFE\RU
Msrdp.ocx5.2.3790.4522760,32005-Jun-200910:26x86SP2SP2QFE\SV
Msrdp.ocx5.2.3790.4522760,32005-Jun-200910:26x86SP2SP2QFE\TR
Msrdpcustom.dllNot Applicable17,40805-Jun-200907:42x86NoneNot Applicable
aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi DoS TSE WinNT Win2000
Właściwości

Identyfikator artykułu: 958470 — ostatni przegląd: 11/06/2009 19:53:31 — zmiana: 6.0

Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

 • kbfix kbbug kbqfe kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbaccelerators kbsurveynew kbexpertiseinter kbexpertisebeginner KB958470
Opinia