MS09-044: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla klienta usług pulpitu zdalnego w wersji 5.0 w systemie Windows 2000 11 sierpnia 2009

WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-044. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.
Więcej informacji
W ramach aktualizacji zabezpieczeń 958471 są aktualizowane następujące pliki binarne:
Nazwa pliku binarnego Standardowe lokalizacje
Mstsc.exe a) %ProgramFiles%\Terminal Services Client
b) Ścieżka instalacji przechowywana w obszarze
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
Uwaga Pliki są aktualizowane tylko wtedy, gdy znajdują się już na komputerze klienckim.

W ramach aktualizacji zabezpieczeń 958471 są aktualizowane następujące pliki binarne w wymienionych systemach operacyjnych:
Mstscax.dllMstsc.exe
Windows 2000TakTak

Często zadawane pytania

Pytanie Czy klient usług pulpitu zdalnego w wersji 5.0 jest poprawiany w systemie Windows 2000?
Odpowiedź Tak. W systemie Windows 2000 usługi Podłączanie pulpitu zdalnego w wersji 5.0 są poprawiane przez uaktualnienie wersji 5.0 do wersji 5.1. W związku z tym wprowadzono zmiany w interfejsie użytkownika klienta usługi Podłączanie pulpitu zdalnego. Ponadto usługi Podłączanie pulpitu zdalnego 5.1 oferują kilka dodatkowych funkcji, między innymi „przekierowywanie”.

Pytanie Korzystam z klienta usługi Podłączanie pulpitu zdalnego, który znajduje się w niestandardowej lokalizacji. Czy zostanie on zaktualizowany?
Odpowiedź Ze względu na właściwości starszego instalatora usługi Podłączanie pulpitu zdalnego klienci usługi Podłączanie pulpitu zdalnego znajdujący się w niestandardowych lokalizacjach mogą nie zostać poprawnie zaktualizowani. W celu rozwiązania tego problemu zaleca się odinstalowanie klienta, ponowne zainstalowanie go z domyślnymi właściwościami instalacji, a następnie zainstalowanie aktualizacji zabezpieczeń.

Pytanie Jeśli jest używana aplikacja, która wdraża pliki binarne Podłączania pulpitu zdalnego w sieci Web w lokalizacjach innych niż domyślne, czy ta aktualizacja zabezpieczeń poprawi taką instalację?
Odpowiedź W ramach tej aktualizacji są aktualizowane pliki binarne pakietu Podłączanie pulpitu zdalnego w sieci Web, które znajdują się w standardowych lokalizacjach. Jeśli te pliki zostały umieszczone w niestandardowej lokalizacji, należy ją zaktualizować przy użyciu zaktualizowanych plików binarnych pakietu Podłączanie pulpitu zdalnego w sieci Web.

Pytanie Dlaczego jeśli używam systemu Windows 2000 z wbudowanym klientem usługi Podłączanie pulpitu zdalnego 5.0, muszę zainstalować zarówno aktualizację zabezpieczeń 958471, jak i aktualizację zabezpieczeń 958470?
Odpowiedź Zainstalowanie aktualizacji zabezpieczeń 958471 powoduje uaktualnienie wbudowanego składnika Podłączanie pulpitu zdalnego 5.0 do wersji 5.1, która zawiera tę aktualizację zabezpieczeń. Zainstalowanie aktualizacji zabezpieczeń 958470 nie powoduje wprowadzenia żadnych dodatkowych zmian w plikach binarnych, ale powoduje wdrożenie bitu kasacji w celu zapobieżenia tworzeniu wystąpień starego formantu ActiveX z poziomu programu Internet Explorer. Z tego względu zaleca się zainstalowanie obu aktualizacji zabezpieczeń w zagrożonych systemach Windows 2000.

Uwaga Składnik Podłączanie pulpitu zdalnego 5.0 jest także nazywany klientem usług terminalowych. Może być również opisywany akronimem RDP, ponieważ stanowi implementację protokołu RDP (Remote Desktop Protocol) w systemie.


Pytanie Zainstalowanie aktualizacji zabezpieczeń 958471 na komputerze z systemem Windows 2000 spowodowało znaczne zmiany interfejsu użytkownika usługi Podłączanie pulpitu zdalnego. Dlaczego?
Odpowiedź Komputery z systemem Windows 2000 zazwyczaj korzystają z usługi Podłączanie pulpitu zdalnego 5.0. Zainstalowanie aktualizacji zabezpieczeń 958471 powoduje uaktualnienie klienta usługi Podłączanie pulpitu zdalnego do wersji 5.1. W nowszej wersji usługi Podłączanie pulpitu zdalnego wprowadzono następujące zmiany w stosunku do wersji 5.0:
  • Lepsza obsługa błędów
  • Nowy interfejs użytkownika
  • Możliwość korzystania z klienta usług pulpitu zdalnego przy użyciu pliku połączenia
  • Nowe funkcje, między innymi „przekierowywanie”


Pytanie Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 958471 lub 958470 w systemie Windows 2000 inne aplikacje nie działają. Dlaczego?
Odpowiedź Ten problem może wystąpić, ponieważ w ramach aktualizacji 958471 jest przeprowadzane uaktualnienie usługi Podłączanie pulpitu zdalnego z wersji 5.0 do wersji 5.1.


Pytanie Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 958470 lub 958471, która spowodowała uaktualnienie systemu z poziomu wersji 5.0 usługi Podłączanie pulpitu zdalnego do wersji 5.1, ręcznie wykonano ponowną instalację usługi Podłączanie pulpitu zdalnego 5.0. Czy aktualizacja zostanie zaoferowana ponownie?
Odpowiedź W ramach aktualizacji zabezpieczeń 958470 i 958471 następuje uaktualnienie usługi Podłączanie pulpitu zdalnego z wersji 5.0 do wersji 5.1. W przypadku jawnego ponownego zainstalowania usługi Podłączanie pulpitu zdalnego 5.0 po przeprowadzeniu wdrożenia ta aktualizacja nie jest ponownie oferowana. Jednak zaleca się ręczne pobranie tej aktualizacji zabezpieczeń i jej ponowne zainstalowanie. Warto zauważyć, że firma Microsoft nie udostępnia już usługi Podłączanie pulpitu zdalnego 5.0 do pobrania.

Pytanie Korzystam z usługi Podłączanie pulpitu zdalnego 5.0 za pośrednictwem Zaawansowanego klienta usług terminalowych (TSAC, Terminal Services Advanced Client). Ta aktualizacja zabezpieczeń nie jest jednak oferowana. Dlaczego?
Odpowiedź Wersja usługi Podłączanie pulpitu zdalnego 5.0 zainstalowana za pośrednictwem Zaawansowanego klienta usług terminalowych jest aktualizowana w ramach aktualizacji zabezpieczeń 958470. Dlatego aktualizacja zabezpieczeń 958470 nie jest oferowana.

Pytanie Na komputerze z systemem Windows Server 2000 są zainstalowane usługi Podłączanie pulpitu zdalnego 5.0. Przy próbie zainstalowania aktualizacji zabezpieczeń 958471 pojawia się komunikat o błędzie „Na tym komputerze nie ma usługi Podłączanie pulpitu zdalnego 5.0”. Dlaczego?
Odpowiedź W ramach tej aktualizacji są aktualizowane pliki binarne usługi Podłączanie pulpitu zdalnego 5.0, które znajdują się w standardowych lokalizacjach. Ten komunikat o błędzie pojawia się wtedy, gdy pliki binarne są umieszczone w lokalizacji innej niż standardowa. Poniżej wymieniono standardowe lokalizacje usługi Podłączanie pulpitu zdalnego 5.0:
  • Wpis rejestru UninstallString znajdujący się w następującej lokalizacji rejestru:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Terminal Server Client
  • %SystemDrive%\Program Files\Terminal Services Client


Pytanie Aktualizacje zabezpieczeń 958469 i 958470 zawierają 26 plików Msrdp.ocx. Wdrażany jest tylko jeden plik Msrdp.ocx. Dlaczego?
Odpowiedź W wielu przypadkach plik Msrdp.ocx jest przeznaczony dla innego języka niż język danego komputera. Dlatego w ramach tej aktualizacji jest aktualizowany plik Msrdp.ocx przeznaczony dla tego samego języka co oryginalny plik Msrdp.ocx.


Zestawienie artykułów z bazy wiedzy uporządkowane według platform i wersji usługi Podłączanie pulpitu zdalnego


Wersje usługi Podłączanie pulpitu zdalnego (wersje wydane zgodnie z harmonogramem oraz obsługiwane przez firmę Microsoft wersje wydane poza harmonogramem)
Usługa Podłączanie pulpitu zdalnego 5.0Usługa Podłączanie pulpitu zdalnego 5.1Usługa Podłączanie pulpitu zdalnego 5.2Usługa Podłączanie pulpitu zdalnego 6.0Usługa Podłączanie pulpitu zdalnego 6.1
Windows Vista RTMxxxKB956744*x
Windows Vista SP1 i Windows Vista SP2xxxxKB956744*
Windows XP SP2xKB958470*KB958469KB956744*KB956744*
Windows XP SP3xxKB958469xKB956744*
Windows Server 2003 z dodatkiem SP2xxKB958469*KB956744*x
Windows 2000 SP4KB958471*KB958470*KB958470xx
Uwaga W tej tabeli znak „x” oznacza „nie dotyczy”.
Uwaga Podane w tej tabeli scenariusze z symbolem gwiazdki (*) dotyczą prawie wszystkich użytkowników.
INFORMACJE O PLIKACH
Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach daty i godziny są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mstsc.chmNot Applicable67,56907-Jan-200903:28Not Applicable
Mstsc.exe5.1.2600.3552407,55224-Apr-200910:05x86
Mstscax.dll5.1.2600.3581655,87218-Jun-200909:09x86
aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi DoS TSE WinNT Win2000
Propriedades

ID do Artigo: 958471 - Última Revisão: 10/01/2009 15:17:55 - Revisão: 5.0

Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

  • kbfix kbbug kbqfe kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbaccelerators kbsurveynew kbexpertiseinter kbexpertisebeginner KB958471
Comentários