Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

MS08-067: Luka w zabezpieczeniach usługi serwera umożliwia zdalne wykonywanie kodu

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WPROWADZENIE
Informacje o wersji beta
W tym artykule opisano wersję beta produktu firmy Microsoft. Informacje podane w tym artykule są „takie, jakie są” i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Odnośnie do tej wersji beta firma Microsoft nie zapewnia żadnej oficjalnej pomocy technicznej. Aby uzyskać informacje o tym, jak otrzymać pomoc dotyczącą wersji beta, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z plikami produktu w wersji beta lub odwiedź witrynę sieci Web, z której pobrano produkt.

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS08-067. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web: Jest to luka w zabezpieczeniach umożliwiająca zdalne wykonywanie kodu. Osoba atakująca może wykorzystać tę lukę w zabezpieczeniach i przejąć zdalnie pełną kontrolę nad systemem. W systemach Microsoft Windows 2000, Windows XP oraz Windows Server 2003 osoba atakująca może wykorzystać tę lukę za pośrednictwem protokołu RPC bez uwierzytelniania i uruchomić dowolny kod. Jeśli próba wykorzystania luki nie powiedzie się, może także wystąpić awaria pliku Svchost.exe. W takim przypadku zagrożona będzie usługa serwera. Usługa serwera obsługuje udostępnianie plików, drukarek i nazwanych potoków w sieci.

Luka jest spowodowana przez usługę serwera, która niepoprawnie obsługuje specjalnie przygotowane żądania RPC.

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń, korzystając z ogólnych danych kontaktowych pomocy technicznej.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Netapi32.dll5.0.2195.7203310,03218-Oct-200803:11x86

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003
 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla komputerów z procesorami x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Netapi32.dll5.1.2600.3462332,80015-Oct-200816:57x86SP2SP2GDR
Netapi32.dll5.1.2600.3462339,45615-Oct-200816:53x86SP2SP2QFE
Netapi32.dll5.1.2600.5694337,40815-Oct-200816:34x86SP3SP3GDR
Netapi32.dll5.1.2600.5694339,45615-Oct-200816:25x86SP3SP3QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 lub Windows XP Professional dla komputerów z procesorami x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Netapi32.dll5.2.3790.3229603,64817-Oct-200811:44x64SP1SP1GDR
Wnetapi32.dll5.2.3790.3229350,20817-Oct-200811:44x86SP1SP1GDR\WOW
Netapi32.dll5.2.3790.3229606,72017-Oct-200811:44x64SP1SP1QFE
Wnetapi32.dll5.2.3790.3229352,76817-Oct-200811:44x86SP1SP1QFE\WOW
Netapi32.dll5.2.3790.4392603,64817-Oct-200811:53x64SP2SP2GDR
Wnetapi32.dll5.2.3790.4392345,08817-Oct-200811:53x86SP2SP2GDR\WOW
Netapi32.dll5.2.3790.4392606,72017-Oct-200811:44x64SP2SP2QFE
Wnetapi32.dll5.2.3790.4392347,64817-Oct-200811:44x86SP2SP2QFE\WOW

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Netapi32.dll5.2.3790.3229350,20816-Oct-200820:09x86SP1SP1GDR
Netapi32.dll5.2.3790.3229352,76816-Oct-200821:47x86SP1SP1QFE
Netapi32.dll5.2.3790.4392345,08816-Oct-200822:18x86SP2SP2GDR
Netapi32.dll5.2.3790.4392347,64816-Oct-200823:37x86SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami IA-64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Netapi32.dll5.2.3790.3229905,21617-Oct-200811:45IA-64SP1SP1GDR
Wnetapi32.dll5.2.3790.3229350,20817-Oct-200811:45x86SP1SP1GDR\WOW
Netapi32.dll5.2.3790.3229910,84817-Oct-200811:45IA-64SP1SP1QFE
Wnetapi32.dll5.2.3790.3229352,76817-Oct-200811:45x86SP1SP1QFE\WOW
Netapi32.dll5.2.3790.4392905,21617-Oct-200811:50IA-64SP2SP2GDR
Wnetapi32.dll5.2.3790.4392345,08817-Oct-200811:50x86SP2SP2GDR\WOW
Netapi32.dll5.2.3790.4392910,84817-Oct-200811:45IA-64SP2SP2QFE
Wnetapi32.dll5.2.3790.4392347,64817-Oct-200811:45x86SP2SP2QFE\WOW

Informacje o plikach w systemach Windows Vista, Microsoft Hyper-V Server 2008 i Windows Server 2008
 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.600 0. 16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.600 0. 20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.600 1. 18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.600 1. 22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z oryginalną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Netapi32.dll6.0.6000.16764425,47216-Oct-200804:40x86
Netapi32.dll6.0.6000.20937425,98416-Oct-200804:22x86
Netapi32.dll6.0.6001.18157466,94416-Oct-200804:47x86
Netapi32.dll6.0.6001.22288466,94416-Oct-200804:38x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008, Hyper-V Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Netapi32.dll6.0.6000.16764607,23216-Oct-200804:43x64
Netapi32.dll6.0.6000.20937606,72016-Oct-200804:28x64
Netapi32.dll6.0.6001.18157648,70416-Oct-200805:49x64
Netapi32.dll6.0.6001.22288648,70416-Oct-200805:02x64
Netapi32.dll6.0.6000.16764425,47216-Oct-200804:40x86
Netapi32.dll6.0.6000.20937425,98416-Oct-200804:22x86
Netapi32.dll6.0.6001.18157466,94416-Oct-200804:47x86
Netapi32.dll6.0.6001.22288466,94416-Oct-200804:38x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla komputerów z procesorami IA-64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Netapi32.dll6.0.6001.181571,080,83216-Oct-200806:21IA-64
Netapi32.dll6.0.6001.222881,080,83216-Oct-200804:59IA-64
Netapi32.dll6.0.6001.18157466,94416-Oct-200804:47x86
Netapi32.dll6.0.6001.22288466,94416-Oct-200804:38x86

Informacje o plikach we wstępnej wersji Beta (Pre-Beta) systemu Windows 7

Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 Pre-Beta dla komputerów z procesorami x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Netutils.dll6.1.6801.410722,52820-Oct-200823:19x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 Pre-Beta dla komputerów z procesorami x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Netutils.dll6.1.6801.410729,18420-Oct-200823:47x64
Netutils.dll6.1.6801.410722,52820-Oct-200823:19x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 Pre-Beta dla komputerów z procesorami ia64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Netutils.dll6.1.6801.410759,90420-Oct-200823:08IA-64
Netutils.dll6.1.6801.410722,52820-Oct-200823:19x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008, Windows Vista i Windows 7 Pre-Beta

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami x86
File namePackage_1_for_kb958644_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,743
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb958644~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,445
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb958644_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,906
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb958644~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,612
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb958644_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb958644~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,450
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb958644_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb958644~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,452
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb958644_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb958644~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,452
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb958644_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,744
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb958644~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,447
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,357
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,376
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,411
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,413
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,432
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,410
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpe_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpe_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,414
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpe~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,433
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,493
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_36258762845e107951bd9aa6bb6e2cf2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20937_none_1b3e8fbe3df577d5.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_839cbb983f595ac76fde121c813c640b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16764_none_c31a32b5eaec82f7.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_8beec6c9c4e53ad3ad4e2eefee83c7bb_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22288_none_24746e8695e50ab0.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_cf5fc08aa887a883eefd054adf032c14_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18157_none_f5617edb87321701.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-netapi32_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16764_none_8b10fff30496576a.manifest
File versionNot Applicable
File size12,029
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)05:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-netapi32_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20937_none_8bbe0f461d98ec8d.manifest
File versionNot Applicable
File size12,029
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)04:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-netapi32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18157_none_8d050f6301b2186f.manifest
File versionNot Applicable
File size12,029
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)05:24
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-netapi32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22288_none_8d6f3cb41ae72563.manifest
File versionNot Applicable
File size12,029
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)05:09
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Server 2008, Hyper-V Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami x64
File nameAmd64_016ff16d0fb7adfd32cc8cac619f7020_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22288_none_63879e5572c63a8d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_17b51416d1f0879bd01802235d17e183_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18157_none_059d2147a43b46c0.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_4a708e10febe190d564ab30203394f1c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16764_none_7838dfe143478799.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_67941fc4deac88f98600b6aa3d634fa5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18157_none_7700084c05e335ee.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_73aa7275aac93043dad7f68b22dc689e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20937_none_8d173e2dc1c0db98.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_854c9ca1f90fdf0fef990f5d99c75b11_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22288_none_48ff81aaf19bff94.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c889ea7b0835e36fc67c4ccc4ec07ed3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16764_none_c5bae36e7a056bed.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f9502c7e5f482bc6c92ce8f63becff94_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20937_none_c14b7e8f3e6dce2d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-netapi32_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16764_none_e72f9b76bcf3c8a0.manifest
File versionNot Applicable
File size12,067
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)05:21
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-netapi32_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20937_none_e7dcaac9d5f65dc3.manifest
File versionNot Applicable
File size12,067
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)05:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-netapi32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18157_none_e923aae6ba0f89a5.manifest
File versionNot Applicable
File size12,067
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)06:39
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-netapi32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22288_none_e98dd837d3449699.manifest
File versionNot Applicable
File size12,067
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)05:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb958644_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,753
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb958644~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,459
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb958644_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,126
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb958644~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,056
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb958644_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,966
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb958644~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,892
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb958644_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,966
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb958644~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,894
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb958644_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,966
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb958644~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,894
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb958644_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,754
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb958644~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,461
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,365
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,384
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,442
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,448
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,447
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpe_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpe_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpe~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,519
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-netapi32_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16764_none_8b10fff30496576a.manifest
File versionNot Applicable
File size12,029
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)05:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-netapi32_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20937_none_8bbe0f461d98ec8d.manifest
File versionNot Applicable
File size12,029
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)04:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-netapi32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18157_none_8d050f6301b2186f.manifest
File versionNot Applicable
File size12,029
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)05:24
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-netapi32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22288_none_8d6f3cb41ae72563.manifest
File versionNot Applicable
File size12,029
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)05:09
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla komputerów z procesorami IA-64
File nameIa64_5318e8eb9e87d0695533f066c047f96b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18157_none_82a29afb7aa0d23c.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File nameIa64_9c84e32c7f67dae6326ee85998cad9e6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18157_none_9713870461709fdd.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f1b22e2871aa832be2376a26d588f7f5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22288_none_d0e8a3e531733c64.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f420bbd70e5d59529cd3c0d55fc47000_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22288_none_fa8a6023da16ba48.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-netapi32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18157_none_8d06b35901b0216b.manifest
File versionNot Applicable
File size12,048
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)08:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-netapi32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22288_none_8d70e0aa1ae52e5f.manifest
File versionNot Applicable
File size12,048
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)06:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb958644_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb958644~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,452
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb958644_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,961
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb958644~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,885
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb958644_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,961
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb958644~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,885
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,444
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,381
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-netapi32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18157_none_8d050f6301b2186f.manifest
File versionNot Applicable
File size12,029
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)05:24
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-netapi32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22288_none_8d6f3cb41ae72563.manifest
File versionNot Applicable
File size12,029
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)05:09
PlatformNot Applicable

Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows 7 Pre-Beta

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 Pre-Beta dla komputerów z procesorami x86
File namePackage_1_for_kb958644~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,817
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb958644~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,817
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb958644~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,822
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb958644~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,822
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,468
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,468
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,456
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,456
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpe_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,462
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpe_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,462
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpe~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,466
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpe~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,466
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File nameX86_8c88416a1b833ae7bf1ac5e3ba55e123_31bf3856ad364e35_6.1.6801.4107_none_5d2c1db358bd7f56.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File nameX86_9622219576c10955b3e5860711ff058f_31bf3856ad364e35_6.1.6801.4106_none_977a59a5a18b9d73.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-netapi32_31bf3856ad364e35_6.1.6801.4106_none_c611da9707b43041.manifest
File versionNot Applicable
File size2,401
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)06:13
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-netutils_31bf3856ad364e35_6.1.6801.4107_none_68ebfd37504551fa.manifest
File versionNot Applicable
File size2,187
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable


Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 Pre-Beta dla komputerów z procesorami x64
File nameAmd64_6c5ff7f4df12fe656967bcd9a0851cf9_31bf3856ad364e35_6.1.6801.4107_none_9d8d50283e89a478.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8bb4665ee38b9909b49c6690c13a54c9_31bf3856ad364e35_6.1.6801.4106_none_abaa496388f1d851.manifest
File versionNot Applicable
File size1,037
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8c88416a1b833ae7bf1ac5e3ba55e123_31bf3856ad364e35_6.1.6801.4107_none_b94ab937111af08c.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9622219576c10955b3e5860711ff058f_31bf3856ad364e35_6.1.6801.4106_none_f398f52959e90ea9.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9ac4fb3739ecadbb3fe4552a8ce044b5_31bf3856ad364e35_6.1.6801.4106_none_5b9a53630b032ec0.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f2e520fe3e78b2637293494b1895dead_31bf3856ad364e35_6.1.6801.4107_none_88b415476ce0db7b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,037
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-netapi32_31bf3856ad364e35_6.1.6801.4106_none_2230761ac011a177.manifest
File versionNot Applicable
File size2,403
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)06:26
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-netutils_31bf3856ad364e35_6.1.6801.4107_none_c50a98bb08a2c330.manifest
File versionNot Applicable
File size2,189
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb958644~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,827
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb958644~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,827
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb958644~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,045
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb958644~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,045
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb958644~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,045
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb958644~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,045
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb958644~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,832
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb958644~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,832
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb958644~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,814
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb958644~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,814
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,476
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,476
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,465
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,465
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,951
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,951
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,474
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,474
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,476
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,476
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,465
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,465
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpe_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,470
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpe_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,470
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpe~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,475
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpe~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,475
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-netapi32_31bf3856ad364e35_6.1.6801.4106_none_c611da9707b43041.manifest
File versionNot Applicable
File size2,401
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)06:13
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-netutils_31bf3856ad364e35_6.1.6801.4107_none_68ebfd37504551fa.manifest
File versionNot Applicable
File size2,187
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 Pre-Beta dla komputerów z procesorami ia64
File nameIa64_063c1cfe8cbabfce3ffb0dc28ef38fc5_31bf3856ad364e35_6.1.6801.4107_none_b39a525ed326a3c8.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File nameIa64_dc308b4973bef77766097858c0f07d87_31bf3856ad364e35_6.1.6801.4106_none_5a453cd060e99fe3.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f556a82744118350805ca73aa737ccaa_31bf3856ad364e35_6.1.6801.4107_none_ff5785ba70f128b5.manifest
File versionNot Applicable
File size1,035
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f6840120760844e1cf48807bba0611b4_31bf3856ad364e35_6.1.6801.4106_none_0132ac58e91cf28f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,035
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-netapi32_31bf3856ad364e35_6.1.6801.4106_none_c6137e8d07b2393d.manifest
File versionNot Applicable
File size2,402
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)05:34
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-netutils_31bf3856ad364e35_6.1.6801.4107_none_68eda12d50435af6.manifest
File versionNot Applicable
File size2,188
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)06:53
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb958644~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,040
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb958644~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,040
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb958644~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,827
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb958644~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,827
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,468
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,468
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,469
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,469
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,472
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,472
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,460
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,460
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-netapi32_31bf3856ad364e35_6.1.6801.4106_none_c611da9707b43041.manifest
File versionNot Applicable
File size2,401
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)06:13
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-netutils_31bf3856ad364e35_6.1.6801.4107_none_68ebfd37504551fa.manifest
File versionNot Applicable
File size2,187
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi DoS TSE WinNT Win2000
Właściwości

Identyfikator artykułu: 958644 — ostatni przegląd: 01/09/2009 14:52:38 — zmiana: 3.0

Windows 7 Pre-Beta, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Microsoft Hyper-V Server 2008, Windows Web Server 2008, Windows Vista Service Pack 1, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB958644
Opinia