MS09-006: Luki w zabezpieczeniach jądra systemu Windows umożliwiają zdalne wykonywanie kodu

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-006. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń, korzystając z ogólnych danych kontaktowych pomocy technicznej.

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Kiedy ta aktualizacja zabezpieczeń zostanie zainstalowana na komputerze z systemem Windows XP, proces podrzędny aplikacji konsoli może nieoczekiwanie zakończyć pracę i może zostać zwrócony kod błędu 128.Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
974509Kiedy aktualizacja zabezpieczeń 958690 (MS09-006) zostanie zainstalowana na komputerze z systemem Windows Server 2003 z dodatkiem SP2 lub Windows XP Professional x64 Edition z dodatkiem SP2, proces podrzędny aplikacji konsoli może nieoczekiwanie zakończyć pracę i może zostać zwrócony kod błędu 128 (j. ang.)
INFORMACJE O PLIKACH
Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemie Windows 2000

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Win32k.sys5.0.2195.72511,644,78408-Feb-200916:16x86Not Applicable
Win32k.sys5.0.2195.72511,644,78408-Feb-200916:16x86UNIPROC

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla komputerów z procesorami x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.1.2600.35211,846,27209-Feb-200910:19x86SP2SP2GDR
Win32k.sys5.1.2600.35211,847,42409-Feb-200910:20x86SP2SP2QFE
Win32k.sys5.1.2600.57561,846,78409-Feb-200911:13x86SP3SP3GDR
Win32k.sys5.1.2600.57561,847,55209-Feb-200911:08x86SP3SP3QFE
W32ksign.dll5.1.2600.575630,20810-Feb-200903:44x86NoneNot Applicable

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 lub Windows XP Professional dla komputerów z procesorami x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.2.3790.32914,531,71210-Feb-200906:29x64SP1SP1GDR
Gdi32.dll5.2.3790.3233619,52010-Feb-200906:29x64SP1SP1QFE
Win32k.sys5.2.3790.32914,552,19210-Feb-200906:29x64SP1SP1QFE
Wgdi32.dll5.2.3790.3233289,79210-Feb-200906:29x86SP1SP1QFE\WOW
Win32k.sys5.2.3790.44564,534,78410-Feb-200906:35x64SP2SP2GDR
Win32k.sys5.2.3790.44564,545,53610-Feb-200906:29x64SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.2.3790.32911,854,46409-Feb-200910:21x86SP1SP1GDR
Gdi32.dll5.2.3790.3233286,72023-Oct-200811:58x86SP1SP1QFE
Win32k.sys5.2.3790.32911,860,60809-Feb-200911:52x86SP1SP1QFE
Win32k.sys5.2.3790.44561,847,80809-Feb-200911:31x86SP2SP2GDR
Win32k.sys5.2.3790.44561,850,88009-Feb-200911:37x86SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.2.3790.32915,549,05610-Feb-200906:29IA-64SP1SP1GDR
Gdi32.dll5.2.3790.3233914,43210-Feb-200906:29IA-64SP1SP1QFE
Win32k.sys5.2.3790.32915,565,44010-Feb-200906:29IA-64SP1SP1QFE
Wgdi32.dll5.2.3790.3233289,79210-Feb-200906:29x86SP1SP1QFE\WOW
Win32k.sys5.2.3790.44565,561,85610-Feb-200906:33IA-64SP2SP2GDR
Win32k.sys5.2.3790.44565,570,56010-Feb-200906:29IA-64SP2SP2QFE

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z oficjalną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.0.6000.168162,028,03209-Feb-200901:59x86
Win32k.sys6.0.6000.210062,030,08009-Feb-200901:54x86
Win32k.sys6.0.6001.182112,033,15209-Feb-200903:10x86
Win32k.sys6.0.6001.223722,033,66409-Feb-200902:54x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.0.6000.168162,751,48809-Feb-200902:24x64
Win32k.sys6.0.6000.210062,752,51209-Feb-200902:11x64
Win32k.sys6.0.6001.182112,742,78409-Feb-200903:31x64
Win32k.sys6.0.6001.223722,743,29609-Feb-200903:37x64

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla komputerów z procesorami IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.0.6001.182116,637,56809-Feb-200902:27IA-64
Win32k.sys6.0.6001.223726,636,54409-Feb-200902:13IA-64

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 i Windows VistaDodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami x86

File namePackage_1_for_kb958690_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,741
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb958690~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size2,441
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb958690_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,904
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb958690~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size2,608
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb958690_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,746
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb958690~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size2,446
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb958690_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,746
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb958690~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size2,448
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb958690_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,746
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb958690~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size2,448
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb958690_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,742
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb958690~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size2,443
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,357
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,376
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,411
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,413
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,432
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,410
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_winpe_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_winpe_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,414
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_winpe~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,433
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,493
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File nameX86_0e55d141712a694919dea31511f87610_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18211_none_49c58370ea03f02e.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File nameX86_2a0d90f7f0a13f6c39638efd3f5d163e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22372_none_f1c22e7dcc7b15e0.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File nameX86_815f3cdc555dca076580bfb2a71c7280_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21006_none_39aedfd4e8ca2931.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File nameX86_eab1e0c1e08b3082bd6dc2583b88afaf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16816_none_c7f2ca2b22a19550.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16816_none_b70870b09d62e718.manifest
File versionNot Applicable
File size6,543
Date (UTC)09-Feb-2009
Time (UTC)05:24
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21006_none_b79cb589b6789e33.manifest
File versionNot Applicable
File size6,543
Date (UTC)09-Feb-2009
Time (UTC)04:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18211_none_b8e9ade49a8df956.manifest
File versionNot Applicable
File size6,543
Date (UTC)09-Feb-2009
Time (UTC)06:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22372_none_b9336b71b3db5a1d.manifest
File versionNot Applicable
File size6,543
Date (UTC)09-Feb-2009
Time (UTC)05:38
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami x64

File nameAmd64_0412553612b6852868d18e2ac14939be_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16824_none_0a93af352e7e88eb.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_0b4ea5d538e5453c0a97d0077e835cf6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21014_none_e0235a2379251b36.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_40d2cac9f631609d6a97d796da6acc38_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18211_none_cdfe15923cfe678c.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6d5d86315cd48079c802de31889a138a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21006_none_eeb9317f5dd985da.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e5efb4cb97f7821ccd6afda66b7768b2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16816_none_67a4b15f807ceb13.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_eabaf5cc6aaa1b4bcc5761708a9219df_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22380_none_7e14ff3287d8f05b.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f1912c192f21c43e18978e87ba77fdfe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18218_none_6c71917a867c60bb.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_fa096360999b8c138cdeae97c1741d3c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22372_none_94e923ddc492c49b.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16816_none_13270c3455c0584e.manifest
File versionNot Applicable
File size6,559
Date (UTC)09-Feb-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21006_none_13bb510d6ed60f69.manifest
File versionNot Applicable
File size6,559
Date (UTC)09-Feb-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18211_none_1508496852eb6a8c.manifest
File versionNot Applicable
File size6,559
Date (UTC)09-Feb-2009
Time (UTC)07:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22372_none_155206f56c38cb53.manifest
File versionNot Applicable
File size6,559
Date (UTC)09-Feb-2009
Time (UTC)07:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb958690_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,751
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb958690~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size2,455
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb958690_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size2,551
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb958690~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size3,956
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb958690_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size2,391
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb958690~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size3,795
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb958690_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size2,392
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb958690~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size3,796
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb958690_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size2,393
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb958690~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size3,796
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb958690_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,752
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb958690~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size2,457
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,365
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,384
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,448
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,447
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_winpe_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_winpe_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_winpe~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,519
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16824_none_1d6ee6068a2b038c.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)18-Feb-2009
Time (UTC)04:50
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21014_none_1e032adfa340baa7.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)18-Feb-2009
Time (UTC)05:47
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18218_none_1f63f5c08745dde8.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)17-Feb-2009
Time (UTC)06:19
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22380_none_1f99e0c7a0a37691.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)18-Feb-2009
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla komputerów z procesorami IA-64

File nameIa64_20dd1f58334dbc6d0f9f876f2ee3d232_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22372_none_43b716f958ea4c15.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:41
PlatformNot Applicable
File nameIa64_2b81e3d1ba7574fd45fffc29ea736d70_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18211_none_027da0920efc44ff.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:41
PlatformNot Applicable
File nameIa64_eabaf5cc6aaa1b4bcc5761708a9219df_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22380_none_21f807a4cf798821.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:41
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f1912c192f21c43e18978e87ba77fdfe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18218_none_105499ecce1cf881.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:41
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18211_none_b8eb51da9a8c0252.manifest
File versionNot Applicable
File size6,551
Date (UTC)09-Feb-2009
Time (UTC)05:26
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22372_none_b9350f67b3d96319.manifest
File versionNot Applicable
File size6,551
Date (UTC)09-Feb-2009
Time (UTC)05:17
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb958690_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,746
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb958690~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size2,448
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb958690_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size2,385
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb958690~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size3,783
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb958690_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size2,385
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb958690~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size3,786
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,417
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,444
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:41
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,381
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18218_none_1f63f5c08745dde8.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)17-Feb-2009
Time (UTC)06:19
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22380_none_1f99e0c7a0a37691.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)18-Feb-2009
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable
aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi DoS TSE WinNT Win2000
Propriedades

ID do Artigo: 958690 - Última Revisão: 01/18/2010 11:49:45 - Revisão: 2.0

Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Dodatek Service Pack 1 do systemu Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew KB958690
Comentários