Aktualizacja dla systemu Windows Search 4.0 grudnia 2008

WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to:958705
Obsługa systemu Windows Vista Service Pack 1 (SP1) upływa z dniem 12 lipca 2011. Aby w dalszym ciągu otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń dla systemu Windows, upewnij się, że jest uruchomiony system Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 (SP2). Aby uzyskać więcej informacji należy zapoznać się z tej strony sieci web firmy Microsoft: Obsługa kończące się w niektórych wersjach systemu Windows.
WPROWADZENIE
Dostępna jest aktualizacja dla programu Windows Search 4.0. Ta aktualizacja zawiera dwie poprawki. Pierwsza poprawka umożliwia wyszukiwanie zawartości w podpisanej cyfrowo wiadomości e-mail. Druga poprawka adresy problemu, w którym występuje wysoki ruch sieciowy w środowisku, które korzysta z synchronizacji plików trybu Offline. Zarówno poprawki zostały omówione szczegółowo w sekcji "Więcej informacji".
Więcej informacji

Informacje dotyczące aktualizacji

Obsługiwana poprawka jest dostępna w firmie Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona do usunięcia tylko problemu opisanego w tym artykule. Poprawkę tę należy stosować tylko do systemów, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być dodatkowo testowana. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, jest sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Ta sekcja nie jest wyświetlany, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu, należy utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe technicznej będą pobierane dodatkowych pytań i problemów, które nie kwalifikują się do tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których poprawka jest dostępna. Jeśli język nie jest widoczny, jest to, ponieważ poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę aktualizację, komputer musi działać w dodatku Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows Vista lub Windows Server 2008. Ponadto komputer musi mieć zainstalowany program Windows Search 4.0.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Może być konieczne ponowne uruchomienie komputera po zastosowaniu tej aktualizacji.

Informacje o pliku

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma plik atrybuty (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane w formacie uniwersalnego czasu (UTC). Podczas przeglądania informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby ró¿nicê miêdzy czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć Czas Strefy Karta w Data i godzina element w formancie. Panel.

Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Vista procesorem x
Nazwa plikuDataCzasRozmiar w KilobajtachWersja
mimefilt.dll29/11/200812:06 AM41,4722006.0.6001.22319
gsrvctr.h27/10/20086:01 PM2,590Nie dotyczy
gsrvctr.ini27/10/20086:01 PM30,628Nie dotyczy
gthrctr.h27/10/20086:01 PM3 100 złNie dotyczy
gthrctr.ini27/10/20086:01 PM31,698Nie dotyczy
idxcntrs.h27/10/20086:06 PM4,640Nie dotyczy
idxcntrs.ini27/10/20086:06 PM20,698Nie dotyczy
msscb.dll29/11/200812:06 AM34,8167.0.6001.22319
msscntrs.dll29/11/200812:06 AM60,4167.0.6001.22319
msshooks.dll29/11/200812:06 AM11,7767.0.6001.22319
mssitlb.dll29/11/200812:06 AM87,0407.0.6001.22319
mssph.dll29/11/200812:06 AM352,7687.0.6001.22319
mssphtb.dll29/11/200812:06 AM203,7767.0.6001.22319
mssprxy.dll29/11/200812:06 AM33,2807.0.6001.22319
mssrch.dll29/11/200812:06 AM1,413,6327.0.6001.22319
msstrc.dll29/11/200812:06 AM43,0087.0.6001.22319
mssvp.dll29/11/200812:06 AM670,7207.0.6001.22319
propdefs.dll29/11/200812:07 AM71,6807.0.6001.22319
searchfilterhost.exe29/11/200812:05 AM87,5527.0.6001.22319
SearchIndexer.exe29/11/200812:05 AM439,8087.0.6001.22319
Searchprotocolhost.exe29/11/200812:05 AM184,8327.0.6001.22319
tquery.dll29/11/200812:07 AM1,581,0567.0.6001.22319
Wszystkie obsługiwane 64-bitowego systemu Windows Vista
Nazwa plikuDataCzasRozmiar w KilobajtachWersja
mimefilt.dll29/11/20081:55 AM37,8882006.0.6001.22319
gsrvctr.h27/10/200817:392,590Nie dotyczy
gsrvctr.ini27/10/200817:3930,628Nie dotyczy
gthrctr.h27/10/200817:393 100 złNie dotyczy
gthrctr.ini27/10/200817:3931,698Nie dotyczy
idxcntrs.h27/10/200817:444,640Nie dotyczy
idxcntrs.ini27/10/200817:4420,698Nie dotyczy
msscb.dll29/11/20081:55 AM44 5447.0.6001.22319
msscntrs.dll29/11/20081:55 AM737287.0.6001.22319
msshooks.dll29/11/20081:55 AM11,7767.0.6001.22319
mssitlb.dll29/11/20081:55 AM87,5527.0.6001.22319
mssph.dll29/11/20081:55 AM501,2487.0.6001.22319
mssphtb.dll29/11/20081:55 AM312,8327.0.6001.22319
mssprxy.dll29/11/20081:55 AM40,4487.0.6001.22319
mssrch.dll29/11/20081:55 AM2,172,4167.0.6001.22319
msstrc.dll29/11/20081:55 AM78,3367.0.6001.22319
mssvp.dll29/11/20081:55 AM796,6727.0.6001.22319
propdefs.dll29/11/20081:56 AM80,8967.0.6001.22319
searchfilterhost.exe29/11/20081:53 AM111,6167.0.6001.22319
SearchIndexer.exe29/11/20081:53 AM597,5047.0.6001.22319
Searchprotocolhost.exe29/11/20081:53 AM258,5607.0.6001.22319
tquery.dll29/11/20081:56 AM2,208,7687.0.6001.22319

Poprawka 1: Indeksowanie cyfrowo podpisanej wiadomości e-mail

Zanim ta aktualizacja komputera, na którym jest uruchomiony system Windows Vista z dodatkiem SP1 i Windows Search 4.0 działa w następujący sposób:
  • Użytkownicy mogą wyszukiwać wszystkie wiadomości podpisanej cyfrowo wiadomości e-mail, które zostały wysłane. To wyszukiwanie uwzględnione wszystkie treści wiadomości.
  • Użytkownicy mogą wyszukiwać wszystkie wiadomości podpisanej cyfrowo wiadomości e-mail, które one odebrane. Jednak te wyszukiwania były ograniczone do niektórych właściwości, takie jak temat, nadawcy lub odbiorcy. Użytkownicy nie może przeszukiwać zawartość treści lub załącznika wiadomości.
Ta aktualizacja dla programu Windows Search 4.0 adresy te ograniczenia. Po zastosowaniu tej aktualizacji można przeszukiwać całą zawartość w wiadomości podpisanej cyfrowo wiadomości e-mail. Obejmuje to treść wiadomości i załączniki.

Uwaga Ta aktualizacja nie obsługuje indeksowanie zawartości zaszyfrowanych wiadomości e-mail. Ponadto ta aktualizacja nie obsługuje indeksowania zawartości dowolnej S/MIME wysyłanych wiadomości podpisane przyjęć, które są odbierane w S/MIME.

Niektóre konkretne scenariusze i znane problemy:

Scenariusz 1
Otrzymasz wiadomość podpisaną cyfrowo pocztę e-mail, która zawiera inny element lub plik, który jest załącznik.

W tym scenariuszu tematu wiadomości e-mail dołączone lub nazwa pliku nie jest indeksowana jako część komunikatu nadrzędnej.

Scenariusz 2
Otrzymasz wiadomość podpisaną cyfrowo pocztę e-mail, która zawiera element Microsoft Office Outlook e-mail, takich jak terminu, kontaktu lub zadania.

W takim przypadku organ element programu Outlook e-mail nie jest indeksowana.

Scenariusz 3
Otrzymujesz wiadomość podpisana cyfrowo wiadomość e-mail zawiera załączniki, a wiadomość ma również osadzonego obrazu lub przycisku głosowania.

W tym scenariuszu załączniki wiadomości e-mail nie są indeksowane.

Scenariusz 4
Uruchomienie programu Office Outlook w trybie online klasyczny (tryb buforowany), a otrzymasz wiadomość podpisana cyfrowo wiadomość e-mail zawierającą załącznik pliku, takie jak dokument programu Office Word.

W tym scenariuszu zawartość załącznika są indeksowane jako część komunikatu nadrzędnej.

Uwaga Po uruchomieniu programu Outlook w trybie online w klasycznym, zawartość załącznika zwykłe wiadomości nie są indeksowane jako część komunikatu nadrzędnej. Zachowanie to zmniejsza obciążenie serwera Microsoft Exchange.

Scenariusz 5
Uruchamiać program Outlook w trybie buforowanym, a otrzymasz wiadomość podpisana cyfrowo wiadomość e-mail zawierającą załącznik pliku, takie jak dokument programu Office Word.

W tym scenariuszu zawartość załącznika są indeksowane tak, jakby były w treści wiadomości nadrzędnym zamiast w oddzielnych dokumentach.

Uwaga W zwykłych wiadomości treści załączników są indeksowane jako oddzielne dokumenty.

W tym scenariuszu tym samym, jeśli używasz Załącznik:ciąg treści załączników Zaawansowane kwerendy składni kwerendy wyszukiwania treści załączników w wiadomościach e-mail podpisanych cyfrowo, kwerenda nie zwróci żadnych wyników. Aby obejść ten problem, należy użyć zawartość:ciąg treści załączników Kwerenda.

Scenariusz 6
Otrzymasz wiadomość podpisaną cyfrowo pocztę e-mail i Zapobieganie indeksowania załączniki wiadomości e-mail Ustawienie zasady grupy jest włączone w organizacji.

W tym scenariuszu wiadomości podpisanej cyfrowo wiadomości e-mail nie są indeksowane. Ustawienie to zasady grupy nie działa wraz z tą aktualizacją.

Scenariusz 7
Otrzymujesz wiadomość podpisana cyfrowo wiadomość e-mail zawiera załącznik i używać hasattachments:TRUE Zaawansowane kwerendy składni kwerendy.

W tym scenariuszu kwerenda zwraca żadnych wyników. Obecnie nie ma rozwiązania dotyczące korzystania z hasattachments:TRUE Kwerenda. Zamiast tego należy wyszukać na podstawie zawartooci załącznik załącznik podpisana cyfrowo wiadomość e-mail.

Uwagi dotyczące instalacji

Po zainstalowaniu tej aktualizacji, które są podpisane cyfrowo i odbierania wiadomooci e-mail są po instalacji tej aktualizacji będzie indeksowany. Jednak wiadomości e-mail, które zostały podpisane cyfrowo i odebrana przed zainstalowaniem tej aktualizacji nie są automatycznie indeksowane. Jeśli chcesz dołączyć wszystkie wcześniej odbierane cyfrowo podpisane wiadomości e-mail, należy odbudować indeks. Aby to zrobić, otwórz Control Panel, kliknij przycisk Opcje indeksowania Kliknij przycisk Zapas, Zaawansowane, a następnie kliknij przycisk Odbuduj.

Klienci biznesowi, którzy wdrożyć tę aktualizację i chce mieć pewność, że wszystkie wcześniej odebranej podpisanej cyfrowo wiadomości są uwzględniane w wyszukiwaniu mają następujące trzy opcje:

Opcja 1

Po ich wdrażania tej aktualizacji klienci korporacyjni mogą poprosić użytkowników otwórz Panel sterowania, kliknij przycisk Opcje indeksowania Kliknij przycisk Zapas, Zaawansowane, a następnie kliknij przycisk Odbuduj.

Opcja 2

Klienci biznesowi można zapisać i wdrożyć aplikację, która wywołuje ISearchCatalogMaNot applicableger::Reindex publicznego interfejsu API. Wymusza odbudowanie indeksu.

Uwaga Wymuszenia rekonstrukcji dla wszystkich użytkowników wdrożonego w środowisku, w tym samym czasie go może znacząco wpłynąć na sieć i Exchange server podczas początkowego odbudowanie indeksu. Dlatego zaleca się, aby wymusić odbudowanie indeksu małych grup użytkowników w etapach.

Opcja 3

Klienci biznesowi można wymusić przebudowy indeksu, resetując jej domyślne ustawienie klucza rejestru.

Aby automatycznie ustawienie tego klucza rejestru, przejdź do "Automatyczne rozwiązywanie problemu"sekcja. Jeśli użytkownik woli samodzielnie ustawić ten klucz rejestru, przejdź do "Pozwól mi rozwiązać samodzielnie"sekcja.

Automatyczne rozwiązywanie problemuAby automatycznie zmienić tego rejestru, kliknij przycisk Rozwiąż ten problemłącze. Kliknij przycisk Uruchomw Pobieranie plikuokno dialogowe pole, a następnie wykonaj kroki rozwiązywania problemu kreatora.
UwagaTen kreator może być w języku angielskim Jednak poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

UwagaJeśli nie masz na komputerze, którego dotyczy problem, możesz można zapisać tę poprawkę automatyczną dysku flash lub dysku CD tak, aby można go uruchomić na komputerze, którego dotyczy problem.

Podziękowania dla MVP Anand Khanseprzyczyniania się do tego problemu.

Następnie należy przejść do "Ten problem został rozwiązany?"sekcja.

Pozwól mi rozwiązać samodzielnie

Ważne Niniejszej sekcji, metodzie lub zadania zawiera kroki, które informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Jednak niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może spowodować poważne problemy. Należy więc dokładnie wykonaj następujące kroki. Aby zapewnić dodatkową ochronę kopii zapasowej rejestru przed przystąpieniem do modyfikacji. Następnie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu tworzenia kopii zapasowych i przywracania rejestru kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową i przywrócić rejestr w systemie Windows
Aby wymusić przebudowy indeksu, resetowanie klucza rejestru do ustawień domyślnych. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij przycisk Uruchom, wpisz regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Zlokalizuj i kliknij następujący podklucz rejestru:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Search\SetupCompletedSuccessfully
  3. Na Edycja menu, kliknij przycisk Modyfikowanie.
  4. Typ 0, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  5. Zamknij Edytor rejestru, a następnie ponownie uruchom komputer.
Uwaga Wybranie tej opcji zostanie zresetowane wszystkich użytkowników wdrożonym domyślnych ustawień w indeksowania zakresów. Dlatego wszelkie modyfikacje wprowadzone do indeksowania zakresy zostaną usunięte i ustawienia domyślne zostaną zresetowane. Te ustawienia domyślne obejmują dane użytkownika w folderze "Documents and Settings" oraz w wiadomościach e-mail programu Outlook.

Ten problem został rozwiązany?

Sprawdź, czy został przebudowany indeksu. Jeśli indeks został przebudowany, po zakończeniu z niniejszą sekcją. Jeśli problem nie został rozwiązany, możesz Skontaktuj się z obsługą.


Jak blokować indeksowanie cyfrowo podpisanej wiadomości e-mail

Można zastosować tę aktualizację programu Windows Search 4.0 i nadal wyraźnie nie zezwalaj na indeksowanie podpisaną cyfrowo pocztę e-mail. W takim przypadku należy usunąć typ pliku .p7m z listy włączenia usługi indeksowania plików. Aby to zrobić, otwórz Panel sterowania, kliknij przycisk Opcje indeksowania Kliknij przycisk Zapas, Zaawansowane, kliknij przycisk Typy plików a następnie kliknij, aby wyczyścić .p7m Typ.

Uwaga Wszelkie zmiany do listy typów plików do dołączenia lub wykluczenia do indeksu wymaga pełnej przebudowy indeksu. Odbuduj ten zostanie wymuszone, tak szybko, jak wprowadzić zmianę.

Klienci biznesowi, którzy ich wdrożeń za pomocą ustawień zasady grupy można także wykluczyć the.p7m typ pliku. Aby to zrobić, należy włączyć klienci biznesowi Zapobieganie indeksowaniu pewnych typów plików Ustawienie zasady grupy i ich należy dodać .p7m typ pliku do listy wykluczeń.

Poprawka 2: Duży ruch w sieci w środowisku synchronizacji plików trybu Offline

W niektórych środowiskach można użyć synchronizacji plików trybu Offline lub po stronie klienta buforowania (CSC) lokalnie zawartości pamięci podręcznej udziały sieciowe. W przypadku wyszukiwania systemu Windows indeksy zawartości buforowanej. Przed tej aktualizacji po zalogowaniu się do komputera klienckiego z systemem Windows Vista z dodatkiem SP1, mająca CSC stosowane, wiele prób dokonano poprzez sieć do otwarcia pliku Desktop.ini dla każdego folderu udostępnionego. Ponadto akcji logowania spowodowało nadmiarowe ruchu sieciowego do pobierania deskryptory zabezpieczeń dla poszczególnych plików i folderów.

Ta aktualizacja dla programu Windows Search 4.0 usuwa te wywołania i znacznie zmniejsza ruch w sieci, który jest przyczyną tego zachowania.

Aby uzyskać pomoc dotyczącą problemów wyszukiwania systemu Windows w systemie Windows Vista odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci web:
Usługa wyszukiwania systemu Windows; System Windows wyszukiwania 4.0; Wyszukiwanie z pulpitu; Automatyczne rozwiązywanie problemu
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Propriedades

ID do Artigo: 958705 - Última Revisão: 06/25/2011 17:14:00 - Revisão: 2.0

, , , , , , ,

  • kbmsifixme kbfixme kbautohotfix kbqfe kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB958705 KbMtpl
Comentários