Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.
ny, można skontaktować się z pomocą techniczną.
 • Prosimy o opinię. Aby przekazać opinię lub zgłosić jakiekolwiek problemy dotyczące tego rozwiązania, można zostawić komentarz w blogu Fix it for me (Automatyczne rozwiązywanie problemu) lub wysłać wiadomość e-mail.

 • DODATKOWE MATERIAŁY

  Jak uzyskać pomoc techniczną dotyczącą wirusów i zabezpieczeń komputera

  Stany Zjednoczone i Kanada

  Pomoc dotycząca ochrony komputera PC przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem:
  Centrum rozwiązań dotyczących wirusów i zabezpieczeń

  Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji:
  Pomoc techniczna dotycząca witryny Microsoft Update

  Rozwiązania zabezpieczeń dla informatyków:
  Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami w witrynie TechNet

  Lokalna pomoc techniczna dla konkretnych krajów:
  Międzynarodowa pomoc techniczna


  Kraje poza Ameryką Północną
  Aby uzyskać pomoc techniczną dotyczącą wirusów i zabezpieczeń komputera poza Ameryką Północną, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

  http://support.microsoft.com/common/international.aspx?ln=pl&rdpath=4
  Procedury dla użytkowników zaawansowanych
  Więcej informacji

  Symptomy będące wynikiem działania konia trojańskiego różnią się w zależności od używanego systemu operacyjnego i konkretnego konia trojańskiego. Typowe scenariusze dotyczące tych problemów są uzależnione od wersji systemu Windows:

  Systemy Windows XP i Windows Server 2003


  Podczas wyszukiwania lub pobierania aktualizacji może wystąpić błąd 0x8DDD0018.  Kod błędu: 0x8DDD0018

  Ciąg błędu: ErrorAUDisabled

  Opis: Błąd witryny:  Opis tego błędu: „Program wydał polecenie, ale długość polecenia jest niepoprawna”. Jest to błąd zwracany z serwerów usługi Windows Update, który wskazuje, że klient usługi Windows Update nie jest skonfigurowany do obsługi aktualizacji automatycznych.  Scenariusz 1. Usługa Aktualizacje automatyczne może nie być włączana  Ten symptom może objawiać się w następujący sposób:

  1. Użytkownicy mogą zauważyć, że usługa Aktualizacje automatyczne nie jest włączona.

  2. Centrum zabezpieczeń systemu Windows może ostrzec użytkowników, że usługa Aktualizacje automatyczne nie jest włączona.

  3. Oprogramowanie zabezpieczające, takie jak program Microsoft Security Essentials, może poinformować użytkowników o tym, że usługa Aktualizacje automatyczne nie jest włączona.

  4. Razem z usługą Aktualizacje automatyczne są wyłączane dwie inne niezbędne usługi: usługa inteligentnego transferu w tle (BITS) i usługa Dziennik zdarzeń. Gdy użytkownik spróbuje włączyć te trzy usługi, ustawiając typ uruchomienia na automatyczny, będzie możliwe zresetowanie usługi inteligentnego transferu w tle i usługi Dziennik zdarzeń, ale dla usługi Aktualizacje automatyczne wystąpi błąd zdarzenia 1058 (ERROR_SERVICE_DISABLED — Nie można uruchomić określonej usługi, ponieważ jest ona wyłączona lub ponieważ nie są włączone skojarzone z nią urządzenia).  UWAGA: Użytkownicy normalnie włączają usługę Aktualizacje automatyczne, ale mogą nie wiedzieć, że ta usługa mogła zostać włączona przez aplikacje podlegające umowie licencyjnej użytkownika oprogramowania dla usługi Aktualizacje automatyczne w celu zapewnienia aktualizowania systemu przy użyciu najnowszych poprawek zabezpieczeń.  Scenariusz 2. Usługa Aktualizacje automatyczne może być wyłączana  Użytkownicy mogą ponownie włączyć usługę Aktualizacje automatyczne, ale po wykonaniu ponownego rozruchu systemu ta usługa jest ponownie wyłączana. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy koń trojański powodujący wyłączanie usługi Aktualizacji automatyczne jest nadal obecny na komputerze i uaktywnia się po wykonaniu ponownego rozruchu.  Systemy Windows Vista i Windows Server 2008  Scenariusz 1. Podczas próby pobrania aktualizacji wystąpił błąd 0x80244019  Kod błędu: 0x80244019

  Ciąg błędu: SUS_E_PT_HTTP_STATUS_NOT_FOUND

  Opis: Stan HTTP 407: wymagane jest uwierzytelnianie serwera proxy.  Podczas próby pobrania aktualizacji występuje błąd: „Serwer nie może odnaleźć żądanego identyfikatora URI (Uniform Resource Identifier)”. Przyczyną są zazwyczaj niepoprawne ustawienia zapory lub serwera proxy. Ten problem może być spowodowany przez konia trojańskiego, który celowo zakłóca proces rozpoznawania nazw w witrynie aktualizacji. Przykładem takiego konia trojańskiego, który nie jest jednak związany z problemem z usługą Aktualizacje automatyczne, jest program DNSChanger (koń trojański: Win32/Dnschanger).

  Scenariusz 2. Błąd podczas pobierania aktualizacji — 0x80070422  Kod błędu: 0x80070422

  Ciąg błędu: ERROR_SERVICE_DISABLED

  Opis: Usługa nie została uruchomiona.  Podczas próby nawiązania połączenia z witryną Windows Update może wystąpić błąd 0x80070422 (ERROR_SERVICE_DISABLED — Usługa nie została uruchomiona). Ten błąd oznacza, że dla usługi inteligentnego transferu w tle, usługi Dziennik zdarzeń i usługi Aktualizacje automatyczne należy ustawić wartość Automatyczny. Usługę inteligentnego transferu w tle i usługę Dziennik zdarzeń można zresetować, lecz dla usługi Aktualizacje automatyczne wystąpi błąd 1058 (ERROR_SERVICE_DISABLED — Nie można uruchomić określonej usługi, ponieważ jest ona wyłączona lub ponieważ nie są włączone skojarzone z nią urządzenia).  Czasami może również wystąpić problem z brakiem możliwości uruchomienia usługi licencjonowania oprogramowania, niezależnie od uprawnień użytkownika.  W dzienniku zdarzeń może zostać wskazany następujący błąd:  Błąd aplikacji

  Uruchomienie usługi licencjonowania oprogramowania nie powiodło się. hr=0xD0000022, [2, 4] Wystąpił błąd harmonogramu aktywacji licencji (SLUINotify.dll), kod błędu: 0xC0000022

  Usługa Aktualizacje automatyczne mogła zostać wyłączona przez wirusa lub złośliwe oprogramowanie  Ten problem może być powodowany przez niektóre wirusy i złośliwe programy, które wyłączają usługę Aktualizacje automatyczne.

  Znane złośliwe programy, które powodują to działanie:

  · Koń trojański pobierający inne programy: Win32/Zlob (rodzina złośliwych programów)

  · Koń trojański: Win32/Vundo.gen!T

  · Koń trojański: Win32/Vundo.gen!R

  · Koń trojański: Win32/Vundo.gen!E

  · Robak: Win32/Conflicker.B  · Robak: Win32/Conflicker.C  Uwaga Aby uzyskać więcej informacji na temat danego wirusa lub złośliwego oprogramowania, kliknij odpowiedni element w celu wyświetlenia informacji w witrynie firmy Microsoft w sieci web.

  Aby wyświetlić informacje na temat najgroźniejszych wirusów i złośliwego oprogramowania, kliknij poniższe łącze w celu przejścia do witryny firmy Microsoft w sieci web.

  Najczęściej wykrywane zagrożenia


  Aby wyszukać informacje na temat innych infekcji powodowanych przez wirusy i złośliwe oprogramowanie, kliknij poniższe łącze w celu przejścia do witryny firmy Microsoft w sieci web.

  Centrum firmy Microsoft ds. ochrony przed złośliwym oprogramowaniem
  fixit fix it fixme
  ZASTRZEŻENIE
  FIRMA MICROSOFT I/LUB JEJ DOSTAWCY NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK CELU, NIEZAWODNOŚCI ANI ŚCISŁOŚCI INFORMACJI I POKREWNYCH GRAFIK ZAWARTYCH W TEJ WITRYNIE SIECI WEB („MATERIAŁY”). MATERIAŁY MOGĄ ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI TECHNICZNE LUB BŁĘDY TYPOGRAFICZNE I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W DOWOLNYM MOMENCIE BEZ POWIADOMIENIA.

  W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA FIRMA MICROSOFT I/LUB JEJ DOSTAWCY WYŁĄCZAJĄ W STOSUNKU DO MATERIAŁÓW WSZELKIE OŚWIADCZENIA, GWARANCJE I WARUNKI, WYRAŹNE, DOROZUMIANE CZY USTAWOWE, W TYM TAKŻE OŚWIADCZENIA, GWARANCJE I WARUNKI WŁASNOŚCI, NIENARUSZENIA PRAW, JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ ORAZ PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNYCH CELÓW.
  Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
  Właściwości

  Identyfikator artykułu: 959894 — ostatni przegląd: 07/30/2013 12:36:00 — zmiana: 4.0

  • Microsoft Windows XP Starter Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • kbrapidpub kbnomt kbfixme kbmsifixme KB959894
  Opinia
  + "//c.microsoft.com/ms.js'" + "'><\/script>");