Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Komunikat o błędzie: „Niezbędna usługa Aktualizacje automatyczne (WUAUSERV) nie jest uruchomiona lub usługa inteligentnego transferu w tle jest wyłączona. Błąd 0x8DDD0018”, kod błędu 0x80244019 lub 0x80070422 podczas próby zainstalowania aktualizacji

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Źródło: Pomoc techniczna firmy Microsoft
SZYBKIE PUBLIKOWANIE
ARTYKUŁY SZYBKIEGO PUBLIKOWANIA ZAWIERAJĄ INFORMACJE POCHODZĄCE BEZPOŚREDNIO Z ORGANIZACJI POMOCY TECHNICZNEJ FIRMY MICROSOFT. INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZYM ARTYKULE DOTYCZĄ NOWYCH LUB UNIKATOWYCH ZAGADNIEŃ ALBO SĄ UZUPEŁNIENIEM INNYCH INFORMACJI Z BAZY WIEDZY.
Symptomy
Podczas próby przeskanowania lub pobrania aktualizacji z witryny Microsoft Windows Update albo Microsoft Update w sieci Web może zostać wyświetlony komunikat o błędzie podobny do jednego z następujących:

Witryna Windows Update napotkała błąd. Nie można wyświetlić żądanej strony. Niezbędna usługa Aktualizacje automatyczne (WUAUSERV) nie jest uruchomiona lub usługa inteligentnego transferu w tle (BITS) jest wyłączona.
Błąd 0x8DDD0018

— lub —

Serwer nie może odnaleźć żądanego identyfikatora URI (Uniform Resource Identifier)
Błąd 0x80244019


-lub-


Nie można uruchomić określonej usługi, ponieważ jest ona wyłączona lub ponieważ nie są włączone skojarzone z nią urządzenia.
Błąd 0x80070422

Ponadto usługa Aktualizacje automatyczne może być wyłączona lub może nie być uruchomiona w systemie. Może również nie być możliwe włączenie i uruchomienie usługi Aktualizacje automatyczne.

Przyczyna
Ten problem może występować w sytuacji, gdy usługa Aktualizacje automatyczne jest wyłączona w systemie lub gdy usługa inteligentnego transferu w tle (BITS) nie jest uruchomiona w danym momencie.

Uwaga Ten problem może być powodowany przez niektóre wirusy i złośliwe programy, które wyłączają usługę Aktualizacje automatyczne. Aby uzyskać informacje o znanych odmianach programów, które mogą powodować ten problem, zobacz sekcję Więcej informacji na końcu tego artykułu.Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tych kodach błędów, zobacz sekcję Więcej informacji w dalszej części tego artykułu.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy użyć następujących metod, zaczynając od metody 1.

Metoda 1. Pobranie i uruchomienie Narzędzia do usuwania złośliwego oprogramowania (MSRT) oraz sprawdzenie, czy wymagane usługi działają

Należy pobrać i uruchomić najnowszą wersję Narzędzia do usuwania złośliwego oprogramowania przeznaczonego dla używanego systemu. Jest ono dostępne dla systemów 32-bitowych i 64-bitowych. To narzędzie sprawdza, czy komputer z systemem Windows Vista, Windows XP, Windows 2000 lub Windows Server 2003 został zainfekowany przez określone, powszechnie znane złośliwe oprogramowanie (w tym programy Blaster, Sasser i Mydoom), oraz ułatwia usunięcie tych infekcji. Po uruchomieniu Narzędzia do usuwania złośliwego oprogramowania należy użyć metody 3, aby przed ponowną próbą zainstalowania aktualizacji sprawdzić, czy wymagane usługi są uruchomione w systemie.

Aby pobrać 32-bitową wersję Narzędzia do usuwania złośliwego oprogramowania, kliknij tutaj.

Aby pobrać 64-bitową wersję Narzędzia do usuwania złośliwego oprogramowania, kliknij tutaj.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Narzędzia do usuwania złośliwego oprogramowania, kliknij poniższe łącze w celu wyświetlenia artykułu w witrynie firmy Microsoft w sieci web.


KB890830 Narzędzie Microsoft Windows do usuwania złośliwego oprogramowania ułatwia usuwanie określonych najbardziej rozpowszechnionych rodzajów złośliwego oprogramowania z komputerów z systemem Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP lub Windows 2000


Ważne Po uruchomieniu Narzędzia do usuwania złośliwego oprogramowania należy użyć metody 3, aby przed ponowną próbą zainstalowania aktualizacji sprawdzić, czy wymagane usługi są uruchomione w systemie.

Metoda 2. Wykonanie ponownego rozruchu komputera w trybie awaryjnym i przeskanowanie systemu w celu sprawdzenia, czy nie został on zainfekowany przez wirusy lub złośliwe oprogramowanie

Należy wykonać ponowny rozruch komputera w trybie awaryjnym, a następnie uruchomić oprogramowanie antywirusowe, aby sprawdzić, czy komputer nie został zainfekowany przez wirusy lub złośliwe oprogramowanie, oraz usunąć te infekcje. Po sprawdzeniu, czy system nie został zainfekowany przez wirusy lub złośliwe oprogramowanie, należy użyć metody 3, aby przed ponowną próbą zainstalowania aktualizacji sprawdzić, czy wymagane usługi są uruchomione w systemie.

Aby można było przeskanować komputer pod kątem wirusów, na komputerze musi być zainstalowany program antywirusowy. Jeśli na komputerze nie ma zainstalowanego programu antywirusowego, można przeskanować komputer przy użyciu bezpłatnego skanera bezpieczeństwa usługi Windows Live. Aby uruchomić skaner bezpieczeństwa usługi Windows Live, kliknij poniższe łącze do witryny firmy Microsoft w sieci Web.


Uwaga Aby uzyskać więcej informacji na temat uruchamiania bezpłatnego skanera bezpieczeństwa w trybie awaryjnym, kliknij poniższe łącze do witryny firmy Microsoft w sieci Web.

968091 Jak zainstalować bezpłatny skaner Microsoft Safety Scanner i przeskanować komputer w trybie awaryjnym

Uwaga Skanowanie systemu może trwać bardzo długo, a czasami oprogramowanie może sprawiać wrażenie zawieszonego lub nieaktywnego. Należy poczekać na pomyślne zakończenie skanowania.

Można też pobrać kopię oprogramowania z następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web:


Sposób skanowania komputera i usuwania wirusów różni się w zależności od programu antywirusowego. Procedura usuwania wirusów powinna być dostępna w systemie pomocy programu antywirusowego. Zazwyczaj procedury dotyczące danego programu antywirusowego można znaleźć w Internecie. W tym celu należy wpisać w ulubionej wyszukiwarce tekst „skanowanie w poszukiwaniu wirusów” i nazwę programu antywirusowego, a następnie kliknąć przycisk umożliwiający rozpoczęcie wyszukiwania (Wyszukaj, Szukaj itp.).

Ważne Po uruchomieniu Narzędzia do usuwania złośliwego oprogramowania należy użyć metody 3, aby przed ponowną próbą zainstalowania aktualizacji sprawdzić, czy wymagane usługi są uruchomione w systemie.

Metoda 3. Sprawdzenie, czy niezbędne usługi są poprawnie skonfigurowane i uruchomione

Należy sprawdzić, czy usługi niezbędne do pobrania i zainstalowania aktualizacji są poprawnie skonfigurowane i czy są uruchomione, a następnie ponowić próbę pobrania i zainstalowania aktualizacji.


Aby automatycznie wprowadzić poprawną konfigurację niezbędnych usług i je uruchomić, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemuAby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu (Fix it).


Uwagi
  • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
  • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?Samodzielne rozwiązywanie problemu


W systemie Microsoft Windows 2000, Windows XP lub Windows Server 2003 wykonaj następujące kroki:

Aby sprawdzić, czy niezbędne usługi są poprawnie skonfigurowane i są uruchomione, wykonaj następujące kroki:

1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg services.msc, a następnie kliknij przycisk OK.

2. Kliknij dwukrotnie pozycję Usługa inteligentnego transferu w tle.

3. W polu Typ uruchomienia kliknij pozycję Ręczny, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

4. Na karcie Logowanie sprawdź, czy usługa jest włączona w każdym profilu sprzętu wymienionym na liście.

5. Na karcie Ogólne kliknij przycisk Uruchom.

6. Kliknij dwukrotnie pozycję usługi Dziennik zdarzeń.

7. Upewnij się, że w polu Typ uruchomienia ustawiono pozycję Automatyczny.

8. Jeśli w obszarze Stan usługi jest wyświetlany stan Zatrzymano, kliknij przycisk Uruchom, a następnie kliknij przycisk OK.

9. Kliknij dwukrotnie pozycję usługi Aktualizacje automatyczne.

10. Upewnij się, że w polu Typ uruchomienia ustawiono pozycję Automatyczny.

12. Jeśli w obszarze Stan usługi jest wyświetlany stan Zatrzymano, kliknij przycisk Uruchom, a następnie kliknij przycisk OK.

13. Zamknij okno Usługi i ponownie spróbuj zainstalować aktualizacje systemu Windows.


W systemie Windows Vista lub Windows Server 2008 wykonaj następujące kroki:

Aby sprawdzić, czy niezbędne usługi są dostępne i czy są uruchomione, wykonaj następujące kroki:

1. Kliknij przycisk Start, wpisz ciąg services.msc w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie kliknij pozycję services.msc na liście programów. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.

2. Kliknij dwukrotnie pozycję Usługa inteligentnego transferu w tle.

3. W polu Typ uruchomienia kliknij pozycję Ręczny, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

4. Na karcie Logowanie sprawdź, czy usługa jest włączona w każdym profilu sprzętu wymienionym na liście.

5. Na karcie Ogólne kliknij przycisk Uruchom.

6. Kliknij dwukrotnie pozycję usługi Dziennik zdarzeń systemu Windows.

7. Upewnij się, że w polu Typ uruchomienia ustawiono pozycję Automatyczny.

8. Jeśli w obszarze Stan usługi jest wyświetlany stan Zatrzymano, kliknij przycisk Uruchom, a następnie kliknij przycisk OK.

9. Kliknij dwukrotnie pozycję usługi Windows Update.

10. Upewnij się, że w polu Typ uruchomienia ustawiono pozycję Automatyczny.

12. Jeśli w obszarze Stan usługi jest wyświetlany stan Zatrzymano, kliknij przycisk Uruchom, a następnie kliknij przycisk OK.

13. Kliknij dwukrotnie pozycję usługi Usługa licencjonowania oprogramowania.

14. Upewnij się, że w polu Typ uruchomienia ustawiono pozycję Automatyczny.

15. Jeśli w obszarze Stan usługi jest wyświetlany stan Zatrzymano, kliknij przycisk Uruchom, a następnie kliknij przycisk OK.

16. Zamknij okno Usługi i ponownie spróbuj zainstalować aktualizacje systemu Windows.

Uwaga Jeśli po wykonaniu czynności z sekcji Metoda 1 i Metoda 3 nadal nie można pobrać i zainstalować aktualizacji, należy wrócić do sekcji Metoda 2 i wykonać przedstawione tam czynności, aby rozwiązać problem. W ramach tej procedury w celu rozwiązania problemu w trybie awaryjnym jest używany obecnie zainstalowany program wyszukujący wirusy i złośliwe oprogramowanie lub bezpłatny skaner bezpieczeństwa Microsoft Security Essentials.


Czy problem został rozwiązany?

  • Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.
  • Prosimy o opinię. Aby przekazać opinię lub zgłosić jakiekolwiek problemy dotyczące tego rozwiązania, można zostawić komentarz w blogu Fix it for me (Automatyczne rozwiązywanie problemu) lub wysłać wiadomość e-mail.

DODATKOWE MATERIAŁY

Jak uzyskać pomoc techniczną dotyczącą wirusów i zabezpieczeń komputera

Stany Zjednoczone i Kanada

Pomoc dotycząca ochrony komputera PC przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem:
Centrum rozwiązań dotyczących wirusów i zabezpieczeń

Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji:
Pomoc techniczna dotycząca witryny Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla informatyków:
Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami w witrynie TechNet

Lokalna pomoc techniczna dla konkretnych krajów:
Międzynarodowa pomoc techniczna


Kraje poza Ameryką Północną
Aby uzyskać pomoc techniczną dotyczącą wirusów i zabezpieczeń komputera poza Ameryką Północną, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/common/international.aspx?ln=pl&rdpath=4
Procedury dla użytkowników zaawansowanych
Więcej informacji

Symptomy będące wynikiem działania konia trojańskiego różnią się w zależności od używanego systemu operacyjnego i konkretnego konia trojańskiego. Typowe scenariusze dotyczące tych problemów są uzależnione od wersji systemu Windows:

Systemy Windows XP i Windows Server 2003


Podczas wyszukiwania lub pobierania aktualizacji może wystąpić błąd 0x8DDD0018.Kod błędu: 0x8DDD0018

Ciąg błędu: ErrorAUDisabled

Opis: Błąd witryny:Opis tego błędu: „Program wydał polecenie, ale długość polecenia jest niepoprawna”. Jest to błąd zwracany z serwerów usługi Windows Update, który wskazuje, że klient usługi Windows Update nie jest skonfigurowany do obsługi aktualizacji automatycznych.Scenariusz 1. Usługa Aktualizacje automatyczne może nie być włączanaTen symptom może objawiać się w następujący sposób:

1. Użytkownicy mogą zauważyć, że usługa Aktualizacje automatyczne nie jest włączona.

2. Centrum zabezpieczeń systemu Windows może ostrzec użytkowników, że usługa Aktualizacje automatyczne nie jest włączona.

3. Oprogramowanie zabezpieczające, takie jak program Microsoft Security Essentials, może poinformować użytkowników o tym, że usługa Aktualizacje automatyczne nie jest włączona.

4. Razem z usługą Aktualizacje automatyczne są wyłączane dwie inne niezbędne usługi: usługa inteligentnego transferu w tle (BITS) i usługa Dziennik zdarzeń. Gdy użytkownik spróbuje włączyć te trzy usługi, ustawiając typ uruchomienia na automatyczny, będzie możliwe zresetowanie usługi inteligentnego transferu w tle i usługi Dziennik zdarzeń, ale dla usługi Aktualizacje automatyczne wystąpi błąd zdarzenia 1058 (ERROR_SERVICE_DISABLED — Nie można uruchomić określonej usługi, ponieważ jest ona wyłączona lub ponieważ nie są włączone skojarzone z nią urządzenia).UWAGA: Użytkownicy normalnie włączają usługę Aktualizacje automatyczne, ale mogą nie wiedzieć, że ta usługa mogła zostać włączona przez aplikacje podlegające umowie licencyjnej użytkownika oprogramowania dla usługi Aktualizacje automatyczne w celu zapewnienia aktualizowania systemu przy użyciu najnowszych poprawek zabezpieczeń.Scenariusz 2. Usługa Aktualizacje automatyczne może być wyłączanaUżytkownicy mogą ponownie włączyć usługę Aktualizacje automatyczne, ale po wykonaniu ponownego rozruchu systemu ta usługa jest ponownie wyłączana. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy koń trojański powodujący wyłączanie usługi Aktualizacji automatyczne jest nadal obecny na komputerze i uaktywnia się po wykonaniu ponownego rozruchu.Systemy Windows Vista i Windows Server 2008Scenariusz 1. Podczas próby pobrania aktualizacji wystąpił błąd 0x80244019Kod błędu: 0x80244019

Ciąg błędu: SUS_E_PT_HTTP_STATUS_NOT_FOUND

Opis: Stan HTTP 407: wymagane jest uwierzytelnianie serwera proxy.Podczas próby pobrania aktualizacji występuje błąd: „Serwer nie może odnaleźć żądanego identyfikatora URI (Uniform Resource Identifier)”. Przyczyną są zazwyczaj niepoprawne ustawienia zapory lub serwera proxy. Ten problem może być spowodowany przez konia trojańskiego, który celowo zakłóca proces rozpoznawania nazw w witrynie aktualizacji. Przykładem takiego konia trojańskiego, który nie jest jednak związany z problemem z usługą Aktualizacje automatyczne, jest program DNSChanger (koń trojański: Win32/Dnschanger).

Scenariusz 2. Błąd podczas pobierania aktualizacji — 0x80070422Kod błędu: 0x80070422

Ciąg błędu: ERROR_SERVICE_DISABLED

Opis: Usługa nie została uruchomiona.Podczas próby nawiązania połączenia z witryną Windows Update może wystąpić błąd 0x80070422 (ERROR_SERVICE_DISABLED — Usługa nie została uruchomiona). Ten błąd oznacza, że dla usługi inteligentnego transferu w tle, usługi Dziennik zdarzeń i usługi Aktualizacje automatyczne należy ustawić wartość Automatyczny. Usługę inteligentnego transferu w tle i usługę Dziennik zdarzeń można zresetować, lecz dla usługi Aktualizacje automatyczne wystąpi błąd 1058 (ERROR_SERVICE_DISABLED — Nie można uruchomić określonej usługi, ponieważ jest ona wyłączona lub ponieważ nie są włączone skojarzone z nią urządzenia).Czasami może również wystąpić problem z brakiem możliwości uruchomienia usługi licencjonowania oprogramowania, niezależnie od uprawnień użytkownika.W dzienniku zdarzeń może zostać wskazany następujący błąd:Błąd aplikacji

Uruchomienie usługi licencjonowania oprogramowania nie powiodło się. hr=0xD0000022, [2, 4] Wystąpił błąd harmonogramu aktywacji licencji (SLUINotify.dll), kod błędu: 0xC0000022

Usługa Aktualizacje automatyczne mogła zostać wyłączona przez wirusa lub złośliwe oprogramowanieTen problem może być powodowany przez niektóre wirusy i złośliwe programy, które wyłączają usługę Aktualizacje automatyczne.

Znane złośliwe programy, które powodują to działanie:

· Koń trojański pobierający inne programy: Win32/Zlob (rodzina złośliwych programów)

· Koń trojański: Win32/Vundo.gen!T

· Koń trojański: Win32/Vundo.gen!R

· Koń trojański: Win32/Vundo.gen!E

· Robak: Win32/Conflicker.B· Robak: Win32/Conflicker.CUwaga Aby uzyskać więcej informacji na temat danego wirusa lub złośliwego oprogramowania, kliknij odpowiedni element w celu wyświetlenia informacji w witrynie firmy Microsoft w sieci web.

Aby wyświetlić informacje na temat najgroźniejszych wirusów i złośliwego oprogramowania, kliknij poniższe łącze w celu przejścia do witryny firmy Microsoft w sieci web.

Najczęściej wykrywane zagrożenia


Aby wyszukać informacje na temat innych infekcji powodowanych przez wirusy i złośliwe oprogramowanie, kliknij poniższe łącze w celu przejścia do witryny firmy Microsoft w sieci web.

Centrum firmy Microsoft ds. ochrony przed złośliwym oprogramowaniem
fixit fix it fixme
ZASTRZEŻENIE
FIRMA MICROSOFT I/LUB JEJ DOSTAWCY NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK CELU, NIEZAWODNOŚCI ANI ŚCISŁOŚCI INFORMACJI I POKREWNYCH GRAFIK ZAWARTYCH W TEJ WITRYNIE SIECI WEB („MATERIAŁY”). MATERIAŁY MOGĄ ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI TECHNICZNE LUB BŁĘDY TYPOGRAFICZNE I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W DOWOLNYM MOMENCIE BEZ POWIADOMIENIA.

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA FIRMA MICROSOFT I/LUB JEJ DOSTAWCY WYŁĄCZAJĄ W STOSUNKU DO MATERIAŁÓW WSZELKIE OŚWIADCZENIA, GWARANCJE I WARUNKI, WYRAŹNE, DOROZUMIANE CZY USTAWOWE, W TYM TAKŻE OŚWIADCZENIA, GWARANCJE I WARUNKI WŁASNOŚCI, NIENARUSZENIA PRAW, JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ ORAZ PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNYCH CELÓW.
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 959894 — ostatni przegląd: 07/30/2013 12:36:00 — zmiana: 4.0

Microsoft Windows XP Starter Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)

  • kbrapidpub kbnomt kbfixme kbmsifixme KB959894
Opinia
var Ctrl = ""; document.write(" >