Opis narzędzia migracji preferencji zasady grupy (GPPMIG)

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 959963
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WPROWADZENIE
Zasady grupy preferencji migracji narzędzie (GPPMIG) jest aplikacją wiersza polecenia, opracowana w wersji 3.0.NET Framework. Użytkownik mający poświadczenia administracyjne w domenie można użyć GPPMIG migracji elementów PolicyMaker do zasady grupy preferencji elementy do tego samego obiektu zasady grupy (GPO) lub do innego obiektu GPO.
Więcej informacji

Co robi

Z GPPMIG docelowe pojedynczego obiektu GPO do migracji lub zaznaczyć wszystkie obiekty zasad grupy, aby przeprowadzić migrację. W tej sekcji wymieniono kroki, które GPPMIG się:
 1. GPPMIG wykonuje stronicowanej kwerendy katalogu protokołu LDAP (Lightweight Access) do podstawowego kontrolera domeny (PDC), aby pobrać listę wszystkich obiektów zasad grupy w domenie użytkownika.
 2. GPPMIG odfiltrowuje żadnych obiektów zasad grupy na liście, który nie jest skonfigurowany dla elementów PolicyMaker.
 3. GPPMIG iterację każdego obiektu zasad grupy do listy, wyszukiwanie PolicyMaker określone rozszerzenia po stronie klienta w każdym obiekcie zasad grupy.
 4. Cały obiekt zasad grupy jest oceniane przed przeniesieniem do następnego obiektu zasad grupy.
 5. Jeżeli PolicyMaker znaleziono ustawienie, GPPMIG upewnić się, że brak równoważnej konfiguracji zasady grupy preferencji.
 6. Równoważne konfiguracji zasady grupy preferencji nie zostaną zmigrowane do istniejących elementów preferencji zasady grupy elementów PolicyMaker.
 7. Po zakończeniu jego wyszukiwanie elementów PolicyMaker w obiekcie GPO GPPMIG aktualizuje obiekt zasady grupy, aby dołączyć rozszerzenia po stronie klienta preferencji zasady grupy.
 8. GPPMIG zwiększa numer wersji dla użytkownika dla komputera, lub oba, w zależności od tego, jakie elementy PolicyMaker migracji. Migracji nie zmienia żadnych elementów PolicyMaker dla obiektu GPO. Wszystkie elementy PolicyMaker pozostają skonfigurowane i dostępne w obiekcie zasad grupy.
 9. GPPMIG tworzy dziennik migracji w katalogu, z którego uruchomiono.


Uwaga GPPMIG nie migracji aplikacji PolicyMaker lub danych profilu poczty, ponieważ zasady grupy preferencje nie dołączaj rozszerzenia po stronie klienta dla tych elementów.

Ważna Uwaga: GPPMIG nie jest obsługiwane przez pomoc techniczną firmy Microsoft. Jest "jako-jest" narzędzie. Jeśli potrzebujesz pomocy, Wyślij wiadomość e-mail na adres gppmsup@Microsoft.comWięcej informacji można znaleźć w pliku readme.doc, który zostanie wyświetlony po zainstalowaniu GPPMIG.


Sposób użycia

Za pomocą GPPMIG migracji elementów PolicyMaker do zasady grupy preferencje w ujęciu od strony przemieszczanej lub utworzenia nowego obiektu zasad grupy do przechowywania nowych elementów preferencji zasady grupy i migrację do nowego obiektu zasad grupy elementów PolicyMaker. Przemieszczane podejście jest strategia migracji planowane. Przemieszczane podejście jest opisane w poniższej sekcji. Dokumentacja ta umożliwia zmianę strategii migracji planowanych zależności wymagań dotyczących środowiska. Elementy PolicyMaker migracji do preferencji zasady grupy w trzech etapach.
 1. Etap 1: Identyfikują obiekty zasad grupy, które zawierają elementy PolicyMaker i wykonać kopię zapasową tych obiektów zasad grupy za pomocą konsoli zarządzania zasadami grupy 1.x.
 2. Etap 2: Migrowanie PolicyMaker elementów do elementów preferencji zasady grupy w tym samym lub nowy obiekt zasad grupy.
  • Rozszerzenia po stronie klienta preferencji zasady grupy (grupy) należy wdrożyć na komputerze klienta.
 3. Etap 3: Upewnij się, że zastosowano elementy zasady grupy preferencji użytkownika i komputera.
  • Tworzyć kopie zapasowe obiektów zasad grupy za pomocą konsoli zarządzania zasadami grupy 6.0.0.1 (Tworzenie innej kopii zapasowych lokalizacji następnie wykonać etap 1.
  • Jeśli ma to zastosowanie, usuwanie elementów PolicyMaker z obiektów zasad grupy,

Polecenia

GPPMIG zawiera następujące cztery podstawowe polecenia:
 • WhatIf: Służy do wyświetlania wszystkich obiektów zasady grupy zawierających elementy PolicyMaker
 • Migracja: Migruje elementów PolicyMaker do zasady grupy preferencji elementów tego samego obiektu GPO.
 • MigrateTo: Migruje PolicyMaker elementów do elementów preferencji zasady grupy do innego obiektu GPO.
 • Usuń: Usuwa elementy PolicyMaker z obiektu zasad grupy.

Wymagania

Instalator musi działać na komputerze, na którym jest uruchomiony system Windows Vista lub Windows Server 2008 z.NET 3.0.

Aby pobrać GPPMIG dla systemu operacyjnego, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 959963 — ostatni przegląd: 01/16/2015 10:48:56 — zmiana: 3.0

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V

 • kbnosurvey kbarchive kbexpertiseinter kbinfo kbsurveynew kbmt KB959963 KbMtpl
Opinia