Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.5

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyny zabezpieczeń MS08-072 i MS08-074, które zawierają wszystkie istotne informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla pakietu Microsoft Office 2008 for Mac. Aby wyświetlić pełne biuletyny zabezpieczeń, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web:
Szczegółowe informacje dotyczące aktualizacji
Aktualizacja pakietu Office 2008 for Mac 12.1.5 zawiera kilka zmian ulepszających zabezpieczenia, stabilność, niezawodność i wydajność. Ponadto zawiera ona poprawki eliminujące luki w zabezpieczeniach, które umożliwiają osobie atakującej użycie złośliwego kodu w celu zastąpienia zawartości pamięci komputera.

Ulepszenia uwzględnione w tej aktualizacji

Aktualizacja pakietu Office 2008 for Mac 12.1.5 zawiera następujące ulepszenia.

Ulepszenia wszystkich aplikacji pakietu Microsoft Office 2008 for Mac

 • Udoskonalone zabezpieczenia
  Ta aktualizacja eliminuje luki w zabezpieczeniach pakietu Office 2008 for Mac, które umożliwiają atakującemu zastąpienie zawartości pamięci komputera przy użyciu złośliwego kodu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz biuletyn zabezpieczeń wymieniony we wcześniejszej części tego dokumentu.
 • Zwiększona stabilność
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący nieoczekiwane zamykanie aplikacji pakietu Office 2008 podczas ich otwierania lub używania.
 • Zwiększona wydajność podczas pisania w programach Excel i PowerPoint
  Ta aktualizacja zwiększa wydajność pisania w programach Excel i PowerPoint, jeśli na liście ostatnio używanych plików są wyświetlane dokumenty z udziału sieciowego lub folderu udostępnionego na maszynie wirtualnej.

Ulepszenia dla programu Microsoft Word 2008 for Mac

 • Udoskonalono formatowanie dokumentów zapisywanych w formacie Word 97-2004. Ta aktualizacja rozwiązuje problemy z formatowaniem występujące, gdy dokument programu Word zostanie zapisany formacie Word 97-2004, a następnie ponownie otwarty w programie Word 2003 dla systemu Windows.

Ulepszenia dla programu Microsoft Excel 2008 for Mac

 • Zwiększona niezawodność obliczeń
  Ta aktualizacja rozwiązuje następujące problemy dotyczące obliczeń:
  • Funkcje SUMA.WARUNKÓW i ŚREDNIA.WARUNKÓW mogą wygenerować niepoprawny wynik, jeśli komórki w zakresie sumy lub średniej zawierają formuły zwracające tekst.
  • Funkcja XIRR może wykonywać niepoprawne obliczenia, jeśli odwołuje się do komórek nieobliczonych.
  • Funkcje ŚREDNIA.JEŻELI i ŚREDNIA.WARUNKÓW generują niepoprawne wyniki, jeśli co najmniej jedna komórka w zakresie średniej jest wynikiem formuły.
  • Podczas otwierania określonych plików w formacie Open XML lub plików Skoroszyt binarny programu Excel kolejność obliczeń jest ładowana niepoprawnie. To może spowodować uzyskanie niepoprawnych wyników.
  • Funkcje BIN2OCT, BIN2HEX, OCT2BIN, OCT2HEX, DEC2BIN, DEC2OCT, DEC2HEX, HEX2BIN i HEX2OCT zwracają błąd #LICZBA!, jeśli jako argument liczby podano wartość 0 i nie podano argumentu miejsc dziesiętnych.
 • Zwiększona niezawodność podczas wklejania obrazów z arkusza programu Excel do dokumentów programów PowerPoint lub Word
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący niepowodzenie podczas próby wklejenia arkusza programu Excel do programów Word lub PowerPoint przy użyciu opcji Wklej jako obraz lub Wklej jako plik PDF. Rozwiązuje także problem występujący podczas przeciągania wycinków obrazu z programu Excel na pulpit.
 • Zwiększona stabilność podczas sortowania elementów w raporcie tabeli przestawnej
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem, który może spowodować nieoczekiwane zamykanie programu Excel podczas sortowania elementów tabeli przestawnej w kolejności rosnącej lub malejącej.
 • Zwiększona stabilność podczas usuwania wiersza lub kolumny ze skoroszytu zawierającego tablice z wpisanymi formułami
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem, który może spowodować nieoczekiwane zamykanie programu Excel po wstawieniu lub usunięciu wiersza lub kolumny w skoroszycie zawierającym tablicę z wpisanymi formułami w formacie Open XML lub Binarny skoroszyt programu Excel.

Ulepszenia dla programu Microsoft Entourage 2008 for Mac

 • Zaktualizowane informacje o strefie czasowej.
  Ta aktualizacja obejmuje zaktualizowane informacje o strefach czasowych.

Wcześniej wydane ulepszenia uwzględnione w tej aktualizacji

Ta aktualizacja zawiera wszystkie ulepszenia wydane w aktualizacji pakietu Office 2008 for Mac 12.1.1 i nowszych aktualizacjach. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ulepszeń wprowadzonych w poprzedniej aktualizacji, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
953822 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.1 (j. ang.)
956344 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.2
958267 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.3
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ulepszeń w aktualizacji pakietu Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.4, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Więcej informacji

Wymagania wstępne

Przed zainstalowaniem aktualizacji pakietu Office 2008 for Mac 12.1.5 należy upewnić się, że na danym komputerze jest uruchomiony system Mac OS X 10.4.9 (Tiger) lub nowsza wersja systemu operacyjnego Mac OS X.

Aby sprawdzić, czy komputer spełnia te wymagania wstępne, należy kliknąć polecenie About This Mac (Informacje o tym komputerze) w menu Apple.

Ponadto przed zainstalowaniem aktualizacji pakietu Office 2008 for Mac 12.1.5 na danym komputerze należy zainstalować następujące aktualizacje:
 • Aktualizacja pakietu Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.0
 • Aktualizacja pakietu Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.1
 • Aktualizacja pakietu Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.2
 • Aktualizacja pakietu Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.3
 • Aktualizacja pakietu Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.4
Aby sprawdzić, czy jest zainstalowana jedna z tych aktualizacji, wykonaj następujące kroki:
 1. W menu Go (Przejdź do) kliknij polecenie Applications (Aplikacje).
 2. Otwórz folder Microsoft Office 2008, a następnie otwórz dowolną aplikację pakietu Office (np. program Word).
 3. W menu Word kliknij polecenie About Word (Word — informacje).
 4. W oknie dialogowym About Word (Word — informacje) sprawdź numer wersji obok pozycji Latest Installed Update (Najnowsza zainstalowana aktualizacja).

Jak uzyskać aktualizację

Następujący plik jest dostępny do pobrania w witrynie Centrum pobierania Microsoft:

PobierzPobierz teraz pakiet aktualizacji pakietu Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.5.

Data wydania: 9 grudnia 2008

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Zaktualizowane pliki

Aby zapoznać się z pełną listą plików, które są dodawane lub zmieniane w wyniku zastosowania tej aktualizacji, kliknij dwukrotnie plik instalatora aktualizacji, a następnie kliknij polecenie Show Files (Pokaż pliki) w menu File (Plik).

Uwagi

 • Aktualizacja pakietu Office 2008 for Mac 12.1.5 jest również dostępna za pośrednictwem programu AutoUpdate firmy Microsoft. Program AutoUpdate automatycznie aktualizuje oprogramowanie firmy Microsoft.

  Aby skorzystać z programu AutoUpdate, należy uruchomić program pakietu Microsoft Office. Następnie w menu Help (Pomoc) należy kliknąć polecenie Check for Updates (Sprawdź aktualizacje).

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zasobów dla pakietu Office 2008 for Mac, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi DoS TSE
Właściwości

Identyfikator artykułu: 960401 — ostatni przegląd: 01/16/2015 17:57:56 — zmiana: 2.0

Microsoft Office 2008 for Mac, Microsoft Office 2008 for Mac (Home and Student Edition), Microsoft Office 2008 for Mac Special Media Edition, Microsoft Entourage 2008 for Mac, Microsoft Office Excel 2008 for Mac, Microsoft Office PowerPoint 2008 for Mac, Microsoft Office Word 2008 for Mac

 • kbnosurvey kbarchive kbsurveynew kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbqfe kbexpertiseinter KB960401
Opinia