Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.5.3

WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyny zabezpieczeń MS08-072 i MS08-074, które zawierają wszystkie istotne informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla pakietu Microsoft Office 2004 for Mac. Aby wyświetlić pełne biuletyny zabezpieczeń, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web:
Więcej informacji
Ta aktualizacja zwiera szereg ulepszeń niezawodności. Ponadto zawiera ona poprawki eliminujące luki w zabezpieczeniach, które umożliwiają osobie atakującej użycie złośliwego kodu w celu zastąpienia zawartości pamięci komputera.

Ulepszenia uwzględnione w tej aktualizacji

Aktualizacja pakietu Office 2004 for Mac 11.5.3 zawiera następujące ulepszenia.

Ulepszenia dla programu Microsoft Word 2004 for Mac

 • Zwiększona stabilność podczas otwierania dokumentów.

  Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący nieoczekiwane zamykanie aplikacji Word 2004 podczas otwierania dokumentu.

Ulepszenia dla programu Microsoft Excel 2004 for Mac

 • Zwiększona stabilność podczas otwierania i zamykania skoroszytów.

  Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący nieoczekiwane zamykanie aplikacji Excel 2004 podczas otwierania lub zamykania skoroszytu programu Excel. Po otwarciu uszkodzonego skoroszytu może zostać wyświetlone następujące ostrzeżenie.
  Odczyt pliku nie jest możliwy

Ulepszenia dla programu Microsoft Entourage 2004 for Mac

 • Zaktualizowane informacje o strefach czasowych.

  Ta aktualizacja obejmuje zaktualizowane informacje o strefach czasowych.

Wymagania wstępne

Przed zainstalowaniem aktualizacji pakietu Office 2004 for Mac 11.5.3 należy upewnić się, że na komputerze jest uruchomiony system Mac OS X 10.2.8 (Jaguar) lub nowsza wersja systemu operacyjnego Mac OS X.Aby sprawdzić, czy komputer spełnia te wymagania wstępne, należy kliknąć polecenie About This Mac (Informacje o tym komputerze) w menu Apple.

Ponadto aktualizacja pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.5.2 musi być zainstalowana na danym komputerze przed instalacją aktualizacji pakietu Office 2004 for Mac 11.5.3. Aby sprawdzić, czy aktualizacja pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.5.2 została zainstalowana, wykonaj następujące kroki:
 1. W menu Go (Przejdź do) kliknij polecenie Applications (Aplikacje).
 2. Otwórz folder Microsoft Office 2004, a następnie otwórz folder Office.
 3. Kliknij plik Microsoft Component Plugin.
 4. W menu File (Plik) kliknij polecenie Get Info (Pobierz informacje).
 5. Kliknij kartę General (Ogólne). Zostaną wyświetlone informacje o wersji.

Jak uzyskać aktualizację

Następujący plik jest dostępny do pobrania w witrynie Centrum pobierania Microsoft:

PobierzPobierz teraz pakiet aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.5.3.

Data wydania: 9 grudnia 2008

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Uwagi:

 • Aktualizacja pakietu Office 2004 for Mac 11.5.3 jest również dostępna za pośrednictwem programu AutoUpdate firmy Microsoft. Program AutoUpdate automatycznie aktualizuje oprogramowanie firmy Microsoft. Aby skorzystać z programu AutoUpdate, należy uruchomić program pakietu Microsoft Office. Następnie w menu Help (Pomoc) należy kliknąć polecenie Check for Updates (Sprawdź aktualizacje).

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zasobów dla pakietu Office 2004 for Mac, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Zaktualizowane pliki

Zastosowanie tej aktualizacji powoduje zmianę lub dodanie plików aplikacji pakietu Office wymienionych na poniższej liście. Po zainstalowaniu tej aktualizacji można porównać numery wersji tych plików, aby sprawdzić, czy zostały zainstalowane lub zaktualizowane. Aby sprawdzić numer wersji pliku, należy zaznaczyć ten plik w wyszukiwarce, a następnie kliknąć polecenie Get Info (Pobierz informacje) w menu File (Plik). Ponadto w pliku dziennika aktualizacji w folderze Microsoft Office 2004/Updater Logs na komputerze można znaleźć pełną ścieżkę instalacji każdego zaktualizowanego pliku.
FileVersion
Microsoft Excel11.5.3
Microsoft Component Plugin11.5.3
Microsoft Word11.5.3
Timezones11.5.3
Timezones.xml11.5.3
aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi DoS TSE
Właściwości

Identyfikator artykułu: 960402 — ostatni przegląd: 12/16/2008 15:47:59 — zmiana: 1.1

Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition, Microsoft Entourage 2004 for Mac, Microsoft Excel 2004 for Mac, Microsoft PowerPoint 2004 for Mac, Microsoft Word 2004 for Mac

 • kbexpertisebeginner kbsurveynew kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbqfe kbexpertiseinter KB960402
Opinia