MS09-002: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer

Uwaga
Aktualizacja opisana w tym artykule została zastąpiona przez nowszą aktualizację. Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować najnowszą zbiorczą aktualizację zabezpieczeń dla programu Internet Explorer. Aby zainstalować najnowszą aktualizację, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji technicznych dotyczących najnowszej zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń dla programu Internet Explorer, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-002. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń, korzystając z ogólnych danych kontaktowych pomocy technicznej.
Więcej informacji

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń na komputerze z systemem Windows Vista lub Windows Server 2008 mogą wystąpić problemy podczas odwiedzania niektórych stron sieci Web znajdujących się w różnych strefach internetowych. Ten problem występuje, gdy nawigacja spowoduje wyłączenie trybu chronionego. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  967941 Przechodzenie do stron sieci Web znajdujących się w różnych strefach zabezpieczeń programu Internet Explorer powoduje anulowanie nawigacji

Poprawki niezwiązane z zabezpieczeniami uwzględnione w tej aktualizacji zabezpieczeń

Poprawki GDR (General Distribution Release)

Poszczególne aktualizacje mogą nie zostać zainstalowane w zależności od wersji systemu Windows i wersji aplikacji. Stan aktualizacji można określić, przeglądając poszczególne artykuły.
Numer artykułuTytuł artykułu
950060Niektóre aplikacje sieci Web wymagające dużych ciągłych bloków pamięci mogą nie działać po zainstalowaniu aktualizacji zbiorczej 931768 (MS07-027) dla programu Windows Internet Explorer 7 (j. ang.)
958585Nowy zestaw publicznych interfejsów API umożliwia dodatkom programu Internet Explorer 7 dodawanie „równorzędnego” wątku karty, tak aby otwierane okna dialogowe nie były pomijane w sposób niezamierzony (j. ang.)

Poprawki

Pakiety aktualizacji zabezpieczeń 958215 dla systemów Windows XP i Windows Server 2003 zawierają pliki poprawek programu Internet Explorer oraz pliki poprawek GDR. Jeśli żadne z istniejących plików programu Internet Explorer nie pochodzą ze środowiska poprawki, aktualizacja zabezpieczeń 958215 zainstaluje pliki GDR.

Poprawki są przeznaczone tylko do rozwiązania problemów opisanych w artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base skojarzonych z tymi poprawkami. Powinny być one stosowane tylko w systemach, w których te problemy występują.

Te poprawki mogą być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, zaleca się, aby poczekać na następny dodatek Service Pack zawierający te poprawki.Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu instalowania poprawek wchodzących w skład aktualizacji zabezpieczeń 958215, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
897225 Sposób instalowania poprawek zawartych w kumulacyjnych aktualizacjach zabezpieczeń dla programu Internet Explorer

Uwaga Oprócz zainstalowania plików poprawek należy przejrzeć artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base skojarzony z daną instalowaną poprawką, aby zapoznać się ze zmianami w rejestrze, które są wymagane do włączenia tej poprawki.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu sprawdzania, czy istniejące pliki programu Internet Explorer pochodzą z poprawki, czy ze środowiska GDR, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824994Opis zawartości pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 i systemu Windows Server 2003

Wersje aktualizacji dla produktów w wersji Beta

Poniższe pliki są udostępnione do pobrania w witrynie Centrum pobierania Microsoft:

Aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer 8 Beta 2 dla systemu Windows XP (KB961260)

PobierzPobierz teraz pakiet KB961260.

Aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer 8 Beta 2 dla systemu Windows XP x64 Edition (KB961260)

PobierzPobierz teraz pakiet KB961260.

Aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer 8 Beta 2 dla systemu Windows Server 2003 (KB961260)

PobierzPobierz teraz pakiet KB961260.

Aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer 8 Beta 2 dla systemu Windows Server 2003 x64 Edition (KB961260)

PobierzPobierz teraz pakiet KB961260.

Aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer 8 Beta 2 w systemie Windows Vista (KB961260)

PobierzPobierz teraz pakiet KB961260.

Aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer 8 Beta 2 w systemie Windows Vista x64 Edition (KB961260)

PobierzPobierz teraz pakiet KB961260.

Aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer 8 Beta 2 w systemie Windows Server 2008 (KB961260)

PobierzPobierz teraz pakiet KB961260.

Aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer 8 Beta 2 dla systemu Windows Server 2008 x64 Edition (KB961260)

PobierzPobierz teraz pakiet KB961260.

Aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer 8 w klienckiej wersji systemu Windows 7 Pre-Beta (KB961260)

PobierzPobierz teraz pakiet KB961260.

Aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer 8 w 64-bitowej wersji systemu Windows 7 Server Pre-Beta Itanium Edition (KB961260)

PobierzPobierz teraz pakiet KB961260.

Aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer 8 w klienckiej wersji systemu Windows 7 Pre-Beta dla komputerów z procesorami x64 (KB961260)

PobierzPobierz teraz pakiet KB961260.

Aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer 8 w systemie Windows 7 Server Pre-Beta dla komputerów z procesorami x64 (KB961260)

PobierzPobierz teraz pakiet KB961260.

Aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer 7 w 64-bitowej wersji systemu Windows Server 2008 Itanium Edition (KB961260)

PobierzPobierz teraz pakiet KB961260.

Aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2 (KB961260)

PobierzPobierz teraz pakiet KB961260.

Aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2008 x64 Edition z dodatkiem Service Pack 2 (KB961260)

PobierzPobierz teraz pakiet KB961260.

Aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 (KB961260)

PobierzPobierz teraz pakiet KB961260.

Aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Vista x64 Edition z dodatkiem Service Pack 2 (KB961260)

PobierzPobierz teraz pakiet KB961260.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Data wydania: Wtorek, 10 lutego 2009

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.
INFORMACJE O PLIKACH
Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Mogą one również ulec zmianie w wyniku wykonywania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Internet Explorer 7


Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows XP
File NameVersionDateTimeSizeFolder
Advpack.dll7.0.6000.1679120-Dec-200823:15124,928SP2GDR
Dxtmsft.dll7.0.6000.1679120-Dec-200823:15347,136SP2GDR
Dxtrans.dll7.0.6000.1679120-Dec-200823:15214,528SP2GDR
Extmgr.dll7.0.6000.1679120-Dec-200823:15133,120SP2GDR
Icardie.dll7.0.6000.1679120-Dec-200823:1563,488SP2GDR
Ie4uinit.exe7.0.6000.1679119-Dec-200809:1070,656SP2GDR
Ieakeng.dll7.0.6000.1679120-Dec-200823:15153,088SP2GDR
Ieaksie.dll7.0.6000.1679120-Dec-200823:15230,400SP2GDR
Ieakui.dll7.0.6000.1679119-Dec-200805:23161,792SP2GDR
Ieapfltr.dat7.0.6011.017-Apr-200709:322,455,488SP2GDR
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646120-Dec-200823:15383,488SP2GDR
Iedkcs32.dll17.0.6000.1679120-Dec-200823:15384,512SP2GDR
Ieframe.dll7.0.6000.1679120-Dec-200823:156,066,688SP2GDR
Ieframe.dll.mui7.0.6000.1641408-Mar-200705:10991,232SP2GDR
Iernonce.dll7.0.6000.1679120-Dec-200823:1544,544SP2GDR
Iertutil.dll7.0.6000.1679120-Dec-200823:15267,776SP2GDR
Ieudinit.exe7.0.6000.1679119-Dec-200809:1013,824SP2GDR
Iexplore.exe7.0.6000.1679119-Dec-200805:25634,024SP2GDR
Inetcpl.cpl7.0.6000.1679120-Dec-200823:151,831,424SP2GDR
Jsproxy.dll7.0.6000.1679120-Dec-200823:1527,648SP2GDR
Msfeeds.dll7.0.6000.1679120-Dec-200823:15459,264SP2GDR
Msfeedsbs.dll7.0.6000.1679120-Dec-200823:1552,224SP2GDR
Mshtml.dll7.0.6000.1680917-Jan-200905:353,594,752SP2GDR
Mshtmled.dll7.0.6000.1679120-Dec-200823:15477,696SP2GDR
Msrating.dll7.0.6000.1679120-Dec-200823:15193,024SP2GDR
Mstime.dll7.0.6000.1679120-Dec-200823:15671,232SP2GDR
Occache.dll7.0.6000.1679120-Dec-200823:15102,912SP2GDR
Pngfilt.dll7.0.6000.1679120-Dec-200823:1544,544SP2GDR
Url.dll7.0.6000.1679120-Dec-200823:15105,984SP2GDR
Urlmon.dll7.0.6000.1679120-Dec-200823:151,160,192SP2GDR
Webcheck.dll7.0.6000.1679120-Dec-200823:15233,472SP2GDR
Wininet.dll7.0.6000.1679120-Dec-200823:15826,368SP2GDR
Advpack.dll7.0.6000.2097820-Dec-200823:55124,928SP2QFE
Dxtmsft.dll7.0.6000.2097820-Dec-200823:55347,136SP2QFE
Dxtrans.dll7.0.6000.2097820-Dec-200823:55214,528SP2QFE
Extmgr.dll7.0.6000.2097820-Dec-200823:55132,608SP2QFE
Icardie.dll7.0.6000.2097820-Dec-200823:5563,488SP2QFE
Ie4uinit.exe7.0.6000.2097819-Dec-200809:4170,656SP2QFE
Ieakeng.dll7.0.6000.2097820-Dec-200823:55153,088SP2QFE
Ieaksie.dll7.0.6000.2097820-Dec-200823:55230,400SP2QFE
Ieakui.dll7.0.6000.2097819-Dec-200805:24161,792SP2QFE
Ieapfltr.dat7.0.6011.017-Apr-200709:322,455,488SP2QFE
Ieapfltr.dll7.0.6000.1673020-Dec-200823:55380,928SP2QFE
Iedkcs32.dll17.0.6000.2097820-Dec-200823:55388,608SP2QFE
Ieframe.dll7.0.6000.2097820-Dec-200823:556,068,736SP2QFE
Ieframe.dll.mui7.0.6000.1641408-Mar-200705:10991,232SP2QFE
Iernonce.dll7.0.6000.2097820-Dec-200823:5544,544SP2QFE
Iertutil.dll7.0.6000.2097820-Dec-200823:55267,776SP2QFE
Ieudinit.exe7.0.6000.2097819-Dec-200809:4113,824SP2QFE
Iexplore.exe7.0.6000.2097819-Dec-200805:25634,024SP2QFE
Inetcpl.cpl7.0.6000.2097820-Dec-200823:551,831,424SP2QFE
Jsproxy.dll7.0.6000.2097820-Dec-200823:5527,648SP2QFE
Msfeeds.dll7.0.6000.2097820-Dec-200823:55459,264SP2QFE
Msfeedsbs.dll7.0.6000.2097820-Dec-200823:5552,224SP2QFE
Mshtml.dll7.0.6000.2099616-Jan-200916:243,596,288SP2QFE
Mshtmled.dll7.0.6000.2097820-Dec-200823:55477,696SP2QFE
Msrating.dll7.0.6000.2097820-Dec-200823:55193,024SP2QFE
Mstime.dll7.0.6000.2097820-Dec-200823:55671,232SP2QFE
Occache.dll7.0.6000.2097820-Dec-200823:55102,912SP2QFE
Pngfilt.dll7.0.6000.2097820-Dec-200823:5544,544SP2QFE
Url.dll7.0.6000.2097820-Dec-200823:55105,984SP2QFE
Urlmon.dll7.0.6000.2097820-Dec-200823:551,163,264SP2QFE
Webcheck.dll7.0.6000.2097820-Dec-200823:55233,472SP2QFE
Wininet.dll7.0.6000.2097820-Dec-200823:56827,904SP2QFE
Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows Server 2003
File NameVersionDateTimeSizeFolder
Advpack.dll7.0.6000.1679131-Dec-200803:28124,928SP2GDR
Dxtmsft.dll7.0.6000.1679131-Dec-200803:28347,136SP2GDR
Dxtrans.dll7.0.6000.1679131-Dec-200803:28214,528SP2GDR
Extmgr.dll7.0.6000.1679131-Dec-200803:28133,120SP2GDR
Icardie.dll7.0.6000.1679131-Dec-200803:2863,488SP2GDR
Ie4uinit.exe7.0.6000.1679130-Dec-200807:1670,656SP2GDR
Ieakeng.dll7.0.6000.1679131-Dec-200803:28153,088SP2GDR
Ieaksie.dll7.0.6000.1679131-Dec-200803:28230,400SP2GDR
Ieakui.dll7.0.6000.1679119-Dec-200805:08161,792SP2GDR
Ieapfltr.dat7.0.6011.017-Apr-200709:352,455,488SP2GDR
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646131-Dec-200803:28383,488SP2GDR
Iedkcs32.dll17.0.6000.1679131-Dec-200803:28384,512SP2GDR
Ieframe.dll7.0.6000.1679131-Dec-200803:286,066,688SP2GDR
Ieframe.dll.mui7.0.6000.1641403-Mar-200702:11991,232SP2GDR
Iernonce.dll7.0.6000.1679131-Dec-200803:2844,544SP2GDR
Iertutil.dll7.0.6000.1679131-Dec-200803:28267,776SP2GDR
Ieudinit.exe7.0.6000.1679130-Dec-200807:1613,824SP2GDR
Iexplore.exe7.0.6000.1679119-Dec-200805:10634,024SP2GDR
Inetcpl.cpl7.0.6000.1679131-Dec-200803:281,831,424SP2GDR
Jsproxy.dll7.0.6000.1679131-Dec-200803:2827,648SP2GDR
Msfeeds.dll7.0.6000.1679131-Dec-200803:28459,264SP2GDR
Msfeedsbs.dll7.0.6000.1679131-Dec-200803:2852,224SP2GDR
Mshtml.dll7.0.6000.1680919-Jan-200910:063,594,752SP2GDR
Mshtmled.dll7.0.6000.1679131-Dec-200803:28477,696SP2GDR
Msrating.dll7.0.6000.1679131-Dec-200803:28193,024SP2GDR
Mstime.dll7.0.6000.1679131-Dec-200803:29671,232SP2GDR
Occache.dll7.0.6000.1679131-Dec-200803:29102,912SP2GDR
Pngfilt.dll7.0.6000.1679131-Dec-200803:2944,544SP2GDR
Url.dll7.0.6000.1679131-Dec-200803:29105,984SP2GDR
Urlmon.dll7.0.6000.1679131-Dec-200803:291,160,192SP2GDR
Webcheck.dll7.0.6000.1679131-Dec-200803:29233,472SP2GDR
Wininet.dll7.0.6000.1679131-Dec-200803:29826,368SP2GDR
Advpack.dll7.0.6000.2097831-Dec-200803:20124,928SP2QFE
Dxtmsft.dll7.0.6000.2097831-Dec-200803:20347,136SP2QFE
Dxtrans.dll7.0.6000.2097831-Dec-200803:20214,528SP2QFE
Extmgr.dll7.0.6000.2097831-Dec-200803:20132,608SP2QFE
Icardie.dll7.0.6000.2097831-Dec-200803:2063,488SP2QFE
Ie4uinit.exe7.0.6000.2097830-Dec-200807:4870,656SP2QFE
Ieakeng.dll7.0.6000.2097831-Dec-200803:20153,088SP2QFE
Ieaksie.dll7.0.6000.2097831-Dec-200803:20230,400SP2QFE
Ieakui.dll7.0.6000.2097819-Dec-200804:50161,792SP2QFE
Ieapfltr.dat7.0.6011.017-Apr-200709:352,455,488SP2QFE
Ieapfltr.dll7.0.6000.1673031-Dec-200803:20380,928SP2QFE
Iedkcs32.dll17.0.6000.2097831-Dec-200803:20388,608SP2QFE
Ieframe.dll7.0.6000.2097831-Dec-200803:206,068,736SP2QFE
Ieframe.dll.mui7.0.6000.1641403-Mar-200702:11991,232SP2QFE
Iernonce.dll7.0.6000.2097831-Dec-200803:2044,544SP2QFE
Iertutil.dll7.0.6000.2097831-Dec-200803:20267,776SP2QFE
Ieudinit.exe7.0.6000.2097830-Dec-200807:4813,824SP2QFE
Iexplore.exe7.0.6000.2097819-Dec-200804:52634,024SP2QFE
Inetcpl.cpl7.0.6000.2097831-Dec-200803:201,831,424SP2QFE
Jsproxy.dll7.0.6000.2097831-Dec-200803:2027,648SP2QFE
Msfeeds.dll7.0.6000.2097831-Dec-200803:20459,264SP2QFE
Msfeedsbs.dll7.0.6000.2097831-Dec-200803:2052,224SP2QFE
Mshtml.dll7.0.6000.2099620-Jan-200900:493,596,288SP2QFE
Mshtmled.dll7.0.6000.2097831-Dec-200803:21477,696SP2QFE
Msrating.dll7.0.6000.2097831-Dec-200803:21193,024SP2QFE
Mstime.dll7.0.6000.2097831-Dec-200803:21671,232SP2QFE
Occache.dll7.0.6000.2097831-Dec-200803:21102,912SP2QFE
Pngfilt.dll7.0.6000.2097831-Dec-200803:2144,544SP2QFE
Url.dll7.0.6000.2097831-Dec-200803:21105,984SP2QFE
Urlmon.dll7.0.6000.2097831-Dec-200803:211,163,264SP2QFE
Webcheck.dll7.0.6000.2097831-Dec-200803:21233,472SP2QFE
Wininet.dll7.0.6000.2097831-Dec-200803:21827,904SP2QFE
Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach Itanium
File NameVersionDateTimeSizeCPUFolder
Advpack.dll7.0.6000.1679120-Jan-200904:50283,136IA-64SP2GDR
Dxtmsft.dll7.0.6000.1679120-Jan-200904:50984,576IA-64SP2GDR
Dxtrans.dll7.0.6000.1679120-Jan-200904:51645,632IA-64SP2GDR
Extmgr.dll7.0.6000.1679120-Jan-200904:51328,192IA-64SP2GDR
Icardie.dll7.0.6000.1679120-Jan-200904:51179,712IA-64SP2GDR
Ie4uinit.exe7.0.6000.1679120-Jan-200904:51135,680IA-64SP2GDR
Ieakeng.dll7.0.6000.1679120-Jan-200904:51385,536IA-64SP2GDR
Ieaksie.dll7.0.6000.1679120-Jan-200904:51503,808IA-64SP2GDR
Ieakui.dll7.0.6000.1679120-Jan-200904:51161,792IA-64SP2GDR
Ieapfltr.dat7.0.6011.020-Jan-200904:512,455,488SP2GDR
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646120-Jan-200904:511,075,712IA-64SP2GDR
Iedkcs32.dll17.0.6000.1679120-Jan-200904:51755,712IA-64SP2GDR
Ieframe.dll7.0.6000.1679120-Jan-200904:5111,708,928IA-64SP2GDR
Ieframe.dll.mui7.0.6000.1641420-Jan-200904:52980,992SP2GDR
Iernonce.dll7.0.6000.1679120-Jan-200904:5299,840IA-64SP2GDR
Iertutil.dll7.0.6000.1679120-Jan-200904:52555,520IA-64SP2GDR
Ieudinit.exe7.0.6000.1679120-Jan-200904:5230,720IA-64SP2GDR
Iexplore.exe7.0.6000.1679120-Jan-200904:52782,504IA-64SP2GDR
Inetcpl.cpl7.0.6000.1679120-Jan-200904:522,440,192SP2GDR
Jsproxy.dll7.0.6000.1679120-Jan-200904:5382,432IA-64SP2GDR
Msfeeds.dll7.0.6000.1679120-Jan-200904:53985,600IA-64SP2GDR
Msfeedsbs.dll7.0.6000.1679120-Jan-200904:53144,384IA-64SP2GDR
Mshtml.dll7.0.6000.1680920-Jan-200904:5310,058,240IA-64SP2GDR
Mshtmled.dll7.0.6000.1679120-Jan-200904:531,525,248IA-64SP2GDR
Msrating.dll7.0.6000.1679120-Jan-200904:53492,032IA-64SP2GDR
Mstime.dll7.0.6000.1679120-Jan-200904:532,233,344IA-64SP2GDR
Occache.dll7.0.6000.1679120-Jan-200904:53275,968IA-64SP2GDR
Pngfilt.dll7.0.6000.1679120-Jan-200904:53122,368IA-64SP2GDR
Url.dll7.0.6000.1679120-Jan-200904:53130,048IA-64SP2GDR
Urlmon.dll7.0.6000.1679120-Jan-200904:532,583,040IA-64SP2GDR
Webcheck.dll7.0.6000.1679120-Jan-200904:53653,824IA-64SP2GDR
Wininet.dll7.0.6000.1679120-Jan-200904:531,885,184IA-64SP2GDR
Wadvpack.dll7.0.6000.1679120-Jan-200904:54124,928x86SP2GDR\WOW
Wdxtmsft.dll7.0.6000.1679120-Jan-200904:54347,136x86SP2GDR\WOW
Wdxtrans.dll7.0.6000.1679120-Jan-200904:54214,528x86SP2GDR\WOW
Wextmgr.dll7.0.6000.1679120-Jan-200904:54133,120x86SP2GDR\WOW
Wicardie.dll7.0.6000.1679120-Jan-200904:5463,488x86SP2GDR\WOW
Wie4uinit.exe7.0.6000.1679120-Jan-200904:5470,656x86SP2GDR\WOW
Wieakeng.dll7.0.6000.1679120-Jan-200904:54153,088x86SP2GDR\WOW
Wieaksie.dll7.0.6000.1679120-Jan-200904:54230,400x86SP2GDR\WOW
Wieakui.dll7.0.6000.1679120-Jan-200904:54161,792x86SP2GDR\WOW
Wieapfltr.dat7.0.6011.020-Jan-200904:542,455,488SP2GDR\WOW
Wieapfltr.dll7.0.6000.1646120-Jan-200904:54383,488x86SP2GDR\WOW
Wiedkcs32.dll17.0.6000.1679120-Jan-200904:54384,512x86SP2GDR\WOW
Wieframe.dll7.0.6000.1679120-Jan-200904:546,066,688x86SP2GDR\WOW
Wieframe.dll.mui7.0.6000.1641420-Jan-200904:54991,232SP2GDR\WOW
Wiernonce.dll7.0.6000.1679120-Jan-200904:5444,544x86SP2GDR\WOW
Wiertutil.dll7.0.6000.1679120-Jan-200904:54267,776x86SP2GDR\WOW
Wieudinit.exe7.0.6000.1679120-Jan-200904:5413,824x86SP2GDR\WOW
Wiexplore.exe7.0.6000.1679120-Jan-200904:54634,024x86SP2GDR\WOW
Winetcpl.cpl7.0.6000.1679120-Jan-200904:541,831,424SP2GDR\WOW
Wjsproxy.dll7.0.6000.1679120-Jan-200904:5427,648x86SP2GDR\WOW
Wmsfeeds.dll7.0.6000.1679120-Jan-200904:54459,264x86SP2GDR\WOW
Wmsfeedsbs.dll7.0.6000.1679120-Jan-200904:5452,224x86SP2GDR\WOW
Wmshtml.dll7.0.6000.1680920-Jan-200904:543,594,752x86SP2GDR\WOW
Wmshtmled.dll7.0.6000.1679120-Jan-200904:54477,696x86SP2GDR\WOW
Wmsrating.dll7.0.6000.1679120-Jan-200904:54193,024x86SP2GDR\WOW
Wmstime.dll7.0.6000.1679120-Jan-200904:54671,232x86SP2GDR\WOW
Woccache.dll7.0.6000.1679120-Jan-200904:54102,912x86SP2GDR\WOW
Wpngfilt.dll7.0.6000.1679120-Jan-200904:5444,544x86SP2GDR\WOW
Wurl.dll7.0.6000.1679120-Jan-200904:54105,984x86SP2GDR\WOW
Wurlmon.dll7.0.6000.1679120-Jan-200904:541,160,192x86SP2GDR\WOW
Wwebcheck.dll7.0.6000.1679120-Jan-200904:54233,472x86SP2GDR\WOW
Wwininet.dll7.0.6000.1679120-Jan-200904:54826,368x86SP2GDR\WOW
Advpack.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:48283,136IA-64SP2QFE
Dxtmsft.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:48984,576IA-64SP2QFE
Dxtrans.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:48645,632IA-64SP2QFE
Extmgr.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:48328,192IA-64SP2QFE
Icardie.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:49179,712IA-64SP2QFE
Ie4uinit.exe7.0.6000.2097820-Jan-200904:49135,680IA-64SP2QFE
Ieakeng.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:49385,536IA-64SP2QFE
Ieaksie.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:49503,808IA-64SP2QFE
Ieakui.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:49161,792IA-64SP2QFE
Ieapfltr.dat7.0.6011.020-Jan-200904:492,455,488SP2QFE
Ieapfltr.dll7.0.6000.1673020-Jan-200904:491,074,688IA-64SP2QFE
Iedkcs32.dll17.0.6000.2097820-Jan-200904:49763,392IA-64SP2QFE
Ieframe.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:4911,715,584IA-64SP2QFE
Ieframe.dll.mui7.0.6000.1641420-Jan-200904:49980,992SP2QFE
Iernonce.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:4999,840IA-64SP2QFE
Iertutil.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:49555,520IA-64SP2QFE
Ieudinit.exe7.0.6000.2097820-Jan-200904:4930,720IA-64SP2QFE
Iexplore.exe7.0.6000.2097820-Jan-200904:49782,504IA-64SP2QFE
Inetcpl.cpl7.0.6000.2097820-Jan-200904:502,440,192SP2QFE
Jsproxy.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:5082,432IA-64SP2QFE
Msfeeds.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:50985,600IA-64SP2QFE
Msfeedsbs.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:50144,384IA-64SP2QFE
Mshtml.dll7.0.6000.2099620-Jan-200904:5010,062,848IA-64SP2QFE
Mshtmled.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:501,525,248IA-64SP2QFE
Msrating.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:50492,032IA-64SP2QFE
Mstime.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:502,233,344IA-64SP2QFE
Occache.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:50275,968IA-64SP2QFE
Pngfilt.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:50122,368IA-64SP2QFE
Url.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:50130,048IA-64SP2QFE
Urlmon.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:512,588,160IA-64SP2QFE
Webcheck.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:51653,824IA-64SP2QFE
Wininet.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:511,887,744IA-64SP2QFE
Wadvpack.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:51124,928x86SP2QFE\WOW
Wdxtmsft.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:51347,136x86SP2QFE\WOW
Wdxtrans.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:51214,528x86SP2QFE\WOW
Wextmgr.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:51132,608x86SP2QFE\WOW
Wicardie.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:5163,488x86SP2QFE\WOW
Wie4uinit.exe7.0.6000.2097820-Jan-200904:5170,656x86SP2QFE\WOW
Wieakeng.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:51153,088x86SP2QFE\WOW
Wieaksie.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:51230,400x86SP2QFE\WOW
Wieakui.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:51161,792x86SP2QFE\WOW
Wieapfltr.dat7.0.6011.020-Jan-200904:512,455,488SP2QFE\WOW
Wieapfltr.dll7.0.6000.1673020-Jan-200904:51380,928x86SP2QFE\WOW
Wiedkcs32.dll17.0.6000.2097820-Jan-200904:51388,608x86SP2QFE\WOW
Wieframe.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:516,068,736x86SP2QFE\WOW
Wieframe.dll.mui7.0.6000.1641420-Jan-200904:51991,232SP2QFE\WOW
Wiernonce.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:5144,544x86SP2QFE\WOW
Wiertutil.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:51267,776x86SP2QFE\WOW
Wieudinit.exe7.0.6000.2097820-Jan-200904:5113,824x86SP2QFE\WOW
Wiexplore.exe7.0.6000.2097820-Jan-200904:51634,024x86SP2QFE\WOW
Winetcpl.cpl7.0.6000.2097820-Jan-200904:511,831,424SP2QFE\WOW
Wjsproxy.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:5127,648x86SP2QFE\WOW
Wmsfeeds.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:51459,264x86SP2QFE\WOW
Wmsfeedsbs.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:5152,224x86SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll7.0.6000.2099620-Jan-200904:513,596,288x86SP2QFE\WOW
Wmshtmled.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:51477,696x86SP2QFE\WOW
Wmsrating.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:51193,024x86SP2QFE\WOW
Wmstime.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:51671,232x86SP2QFE\WOW
Woccache.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:51102,912x86SP2QFE\WOW
Wpngfilt.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:5144,544x86SP2QFE\WOW
Wurl.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:51105,984x86SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:511,163,264x86SP2QFE\WOW
Wwebcheck.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:51233,472x86SP2QFE\WOW
Wwininet.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:51827,904x86SP2QFE\WOW
Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional przeznaczonych dla komputerów z procesorami x64
File NameVersionDateTimeSizeCPUFolder
Advpack.dll7.0.6000.1679120-Jan-200905:02161,280x64SP2GDR
Dxtmsft.dll7.0.6000.1679120-Jan-200905:02508,416x64SP2GDR
Dxtrans.dll7.0.6000.1679120-Jan-200905:02314,368x64SP2GDR
Extmgr.dll7.0.6000.1679120-Jan-200905:03207,360x64SP2GDR
Icardie.dll7.0.6000.1679120-Jan-200905:0385,504x64SP2GDR
Ie4uinit.exe7.0.6000.1679120-Jan-200905:0384,992x64SP2GDR
Ieakeng.dll7.0.6000.1679120-Jan-200905:03196,096x64SP2GDR
Ieaksie.dll7.0.6000.1679120-Jan-200905:03267,776x64SP2GDR
Ieakui.dll7.0.6000.1679120-Jan-200905:03161,792x64SP2GDR
Ieapfltr.dat7.0.6011.020-Jan-200905:032,455,488SP2GDR
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646120-Jan-200905:03424,448x64SP2GDR
Iedkcs32.dll17.0.6000.1679120-Jan-200905:03476,672x64SP2GDR
Ieframe.dll7.0.6000.1679120-Jan-200905:037,067,136x64SP2GDR
Ieframe.dll.mui7.0.6000.1641420-Jan-200905:03983,552SP2GDR
Iernonce.dll7.0.6000.1679120-Jan-200905:0357,344x64SP2GDR
Iertutil.dll7.0.6000.1679120-Jan-200905:03371,200x64SP2GDR
Ieudinit.exe7.0.6000.1679120-Jan-200905:0313,824x64SP2GDR
Iexplore.exe7.0.6000.1679120-Jan-200905:03709,800x64SP2GDR
Inetcpl.cpl7.0.6000.1679120-Jan-200905:032,077,184SP2GDR
Jsproxy.dll7.0.6000.1679120-Jan-200905:0432,256x64SP2GDR
Msfeeds.dll7.0.6000.1679120-Jan-200905:04580,608x64SP2GDR
Msfeedsbs.dll7.0.6000.1679120-Jan-200905:0482,432x64SP2GDR
Mshtml.dll7.0.6000.1680920-Jan-200905:045,681,152x64SP2GDR
Mshtmled.dll7.0.6000.1679120-Jan-200905:04758,784x64SP2GDR
Msrating.dll7.0.6000.1679120-Jan-200905:04242,176x64SP2GDR
Mstime.dll7.0.6000.1679120-Jan-200905:051,129,984x64SP2GDR
Occache.dll7.0.6000.1679120-Jan-200905:05164,864x64SP2GDR
Pngfilt.dll7.0.6000.1679120-Jan-200905:0564,000x64SP2GDR
Url.dll7.0.6000.1679120-Jan-200905:05108,544x64SP2GDR
Urlmon.dll7.0.6000.1679120-Jan-200905:051,428,992x64SP2GDR
Webcheck.dll7.0.6000.1679120-Jan-200905:05295,936x64SP2GDR
Wininet.dll7.0.6000.1679120-Jan-200905:051,022,464x64SP2GDR
Wadvpack.dll7.0.6000.1679120-Jan-200905:05124,928x86SP2GDR\WOW
Wdxtmsft.dll7.0.6000.1679120-Jan-200905:05347,136x86SP2GDR\WOW
Wdxtrans.dll7.0.6000.1679120-Jan-200905:05214,528x86SP2GDR\WOW
Wextmgr.dll7.0.6000.1679120-Jan-200905:05133,120x86SP2GDR\WOW
Wicardie.dll7.0.6000.1679120-Jan-200905:0563,488x86SP2GDR\WOW
Wie4uinit.exe7.0.6000.1679120-Jan-200905:0570,656x86SP2GDR\WOW
Wieakeng.dll7.0.6000.1679120-Jan-200905:05153,088x86SP2GDR\WOW
Wieaksie.dll7.0.6000.1679120-Jan-200905:05230,400x86SP2GDR\WOW
Wieakui.dll7.0.6000.1679120-Jan-200905:05161,792x86SP2GDR\WOW
Wieapfltr.dat7.0.6011.020-Jan-200905:052,455,488SP2GDR\WOW
Wieapfltr.dll7.0.6000.1646120-Jan-200905:05383,488x86SP2GDR\WOW
Wiedkcs32.dll17.0.6000.1679120-Jan-200905:05384,512x86SP2GDR\WOW
Wieframe.dll7.0.6000.1679120-Jan-200905:056,066,688x86SP2GDR\WOW
Wieframe.dll.mui7.0.6000.1641420-Jan-200905:05991,232SP2GDR\WOW
Wiernonce.dll7.0.6000.1679120-Jan-200905:0544,544x86SP2GDR\WOW
Wiertutil.dll7.0.6000.1679120-Jan-200905:05267,776x86SP2GDR\WOW
Wieudinit.exe7.0.6000.1679120-Jan-200905:0513,824x86SP2GDR\WOW
Wiexplore.exe7.0.6000.1679120-Jan-200905:05634,024x86SP2GDR\WOW
Winetcpl.cpl7.0.6000.1679120-Jan-200905:051,831,424SP2GDR\WOW
Wjsproxy.dll7.0.6000.1679120-Jan-200905:0527,648x86SP2GDR\WOW
Wmsfeeds.dll7.0.6000.1679120-Jan-200905:05459,264x86SP2GDR\WOW
Wmsfeedsbs.dll7.0.6000.1679120-Jan-200905:0552,224x86SP2GDR\WOW
Wmshtml.dll7.0.6000.1680920-Jan-200905:053,594,752x86SP2GDR\WOW
Wmshtmled.dll7.0.6000.1679120-Jan-200905:05477,696x86SP2GDR\WOW
Wmsrating.dll7.0.6000.1679120-Jan-200905:05193,024x86SP2GDR\WOW
Wmstime.dll7.0.6000.1679120-Jan-200905:05671,232x86SP2GDR\WOW
Woccache.dll7.0.6000.1679120-Jan-200905:05102,912x86SP2GDR\WOW
Wpngfilt.dll7.0.6000.1679120-Jan-200905:0544,544x86SP2GDR\WOW
Wurl.dll7.0.6000.1679120-Jan-200905:05105,984x86SP2GDR\WOW
Wurlmon.dll7.0.6000.1679120-Jan-200905:051,160,192x86SP2GDR\WOW
Wwebcheck.dll7.0.6000.1679120-Jan-200905:05233,472x86SP2GDR\WOW
Wwininet.dll7.0.6000.1679120-Jan-200905:05826,368x86SP2GDR\WOW
Advpack.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:56161,280x64SP2QFE
Dxtmsft.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:56508,416x64SP2QFE
Dxtrans.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:56314,368x64SP2QFE
Extmgr.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:56207,360x64SP2QFE
Icardie.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:5685,504x64SP2QFE
Ie4uinit.exe7.0.6000.2097820-Jan-200904:5684,992x64SP2QFE
Ieakeng.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:56195,584x64SP2QFE
Ieaksie.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:56267,264x64SP2QFE
Ieakui.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:56161,792x64SP2QFE
Ieapfltr.dat7.0.6011.020-Jan-200904:562,455,488SP2QFE
Ieapfltr.dll7.0.6000.1673020-Jan-200904:56422,400x64SP2QFE
Iedkcs32.dll17.0.6000.2097820-Jan-200904:56480,256x64SP2QFE
Ieframe.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:567,070,720x64SP2QFE
Ieframe.dll.mui7.0.6000.1641420-Jan-200904:57983,552SP2QFE
Iernonce.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:5757,344x64SP2QFE
Iertutil.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:57371,200x64SP2QFE
Ieudinit.exe7.0.6000.2097820-Jan-200904:5713,824x64SP2QFE
Iexplore.exe7.0.6000.2097820-Jan-200904:57709,800x64SP2QFE
Inetcpl.cpl7.0.6000.2097820-Jan-200904:572,077,184SP2QFE
Jsproxy.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:5732,256x64SP2QFE
Msfeeds.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:57580,608x64SP2QFE
Msfeedsbs.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:5782,432x64SP2QFE
Mshtml.dll7.0.6000.2099620-Jan-200904:575,685,248x64SP2QFE
Mshtmled.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:57758,784x64SP2QFE
Msrating.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:57242,688x64SP2QFE
Mstime.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:581,129,984x64SP2QFE
Occache.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:58164,864x64SP2QFE
Pngfilt.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:5864,000x64SP2QFE
Url.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:58108,544x64SP2QFE
Urlmon.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:581,432,064x64SP2QFE
Webcheck.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:58295,936x64SP2QFE
Wininet.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:581,024,512x64SP2QFE
Wadvpack.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:58124,928x86SP2QFE\WOW
Wdxtmsft.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:58347,136x86SP2QFE\WOW
Wdxtrans.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:58214,528x86SP2QFE\WOW
Wextmgr.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:58132,608x86SP2QFE\WOW
Wicardie.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:5863,488x86SP2QFE\WOW
Wie4uinit.exe7.0.6000.2097820-Jan-200904:5870,656x86SP2QFE\WOW
Wieakeng.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:58153,088x86SP2QFE\WOW
Wieaksie.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:58230,400x86SP2QFE\WOW
Wieakui.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:58161,792x86SP2QFE\WOW
Wieapfltr.dat7.0.6011.020-Jan-200904:582,455,488SP2QFE\WOW
Wieapfltr.dll7.0.6000.1673020-Jan-200904:58380,928x86SP2QFE\WOW
Wiedkcs32.dll17.0.6000.2097820-Jan-200904:58388,608x86SP2QFE\WOW
Wieframe.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:586,068,736x86SP2QFE\WOW
Wieframe.dll.mui7.0.6000.1641420-Jan-200904:58991,232SP2QFE\WOW
Wiernonce.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:5844,544x86SP2QFE\WOW
Wiertutil.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:58267,776x86SP2QFE\WOW
Wieudinit.exe7.0.6000.2097820-Jan-200904:5813,824x86SP2QFE\WOW
Wiexplore.exe7.0.6000.2097820-Jan-200904:58634,024x86SP2QFE\WOW
Winetcpl.cpl7.0.6000.2097820-Jan-200904:581,831,424SP2QFE\WOW
Wjsproxy.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:5827,648x86SP2QFE\WOW
Wmsfeeds.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:58459,264x86SP2QFE\WOW
Wmsfeedsbs.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:5852,224x86SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll7.0.6000.2099620-Jan-200904:583,596,288x86SP2QFE\WOW
Wmshtmled.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:58477,696x86SP2QFE\WOW
Wmsrating.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:58193,024x86SP2QFE\WOW
Wmstime.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:58671,232x86SP2QFE\WOW
Woccache.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:58102,912x86SP2QFE\WOW
Wpngfilt.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:5844,544x86SP2QFE\WOW
Wurl.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:58105,984x86SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:581,163,264x86SP2QFE\WOW
Wwebcheck.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:58233,472x86SP2QFE\WOW
Wwininet.dll7.0.6000.2097820-Jan-200904:58827,904x86SP2QFE\WOW

Internet Explorer 8


Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows XP
File NameVersionDateTimeSizeFolder
Mshtml.dll8.0.6001.1825907-Jan-200913:475,699,584SP3GDR
Mshtml.dll8.0.6001.2235207-Jan-200913:485,699,584SP3QFE
Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows Server 2003
File NameVersionDateTimeSizeFolder
Mshtml.dll8.0.6001.1825907-Jan-200917:505,699,584SP2GDR
Mshtml.dll8.0.6001.2235207-Jan-200917:365,699,584SP2QFE
Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional przeznaczonych dla komputerów z procesorami x64
File NameVersionDateTimeSizeCPUFolder
Mshtml.dll8.0.6001.1825907-Jan-200918:148,905,216x64SP2GDR
Wmshtml.dll8.0.6001.1825907-Jan-200918:145,699,584x86SP2GDR\WOW
Mshtml.dll8.0.6001.2235207-Jan-200918:088,905,216x64SP2QFE
Wmshtml.dll8.0.6001.2235207-Jan-200918:085,699,584x86SP2QFE\WOW

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z systemem Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

Internet Explorer 7


Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemów Windows Vista i Windows Server 2008
File NameVersionDateTimeSize
Package_1_for_kb961260_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:503,078
Package_1_for_kb961260~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:505,239
Package_2_for_kb961260_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:506,453
Package_2_for_kb961260~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:5012,148
Package_3_for_kb961260_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:506,300
Package_3_for_kb961260~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:5011,988
Package_4_for_kb961260_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:503,086
Package_4_for_kb961260~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:505,250
Package_5_for_kb961260_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:5015,264
Package_5_for_kb961260~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:5030,784
Package_6_for_kb961260_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:503,714
Package_6_for_kb961260~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:506,575
Package_7_for_kb961260_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:503,621
Package_7_for_kb961260~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:506,451
Package_for_kb961260_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:501,416
Package_for_kb961260_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:501,435
Package_for_kb961260_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:501,358
Package_for_kb961260_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:501,377
Package_for_kb961260_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:501,691
Package_for_kb961260_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:501,724
Package_for_kb961260_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:501,412
Package_for_kb961260_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:501,431
Package_for_kb961260_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:501,413
Package_for_kb961260_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:501,433
Package_for_kb961260_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:501,416
Package_for_kb961260_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:501,435
Package_for_kb961260_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:501,421
Package_for_kb961260_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:501,441
Package_for_kb961260_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:501,412
Package_for_kb961260_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:501,431
Package_for_kb961260_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:501,420
Package_for_kb961260_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:501,440
Package_for_kb961260_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:501,828
Package_for_kb961260_winpe_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:501,865
Package_for_kb961260_winpe_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:501,414
Package_for_kb961260_winpe~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:501,434
Update-bf.mum17-Jan-200904:503,648
X86_035baba069f2d665353b29ae6b8ddc0e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_51adfe03c2a34b1f.manifest17-Jan-200904:50708
X86_03a1c9513cd95480dada6763db2c2b25_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_9b28c0f14310ca9c.manifest17-Jan-200904:50712
X86_0ac8450d9e1f6791978a85efe1327af2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_8428f19387ee01f6.manifest17-Jan-200904:50706
X86_0f26ddd6c4ce807804a1b5ce308f703e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_d7d1d69ddddc5776.manifest17-Jan-200904:50706
X86_132c2a0d881122ea77dd78a285e71653_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_f6b2b51f04fc8ce1.manifest17-Jan-200904:50726
X86_14419d07c2ebf97440165b0e06fd5906_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_8f9bccbee65a4e12.manifest17-Jan-200904:50708
X86_17545a3db28528ec63f87040fe2a3423_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_e4589543a1f6c7d8.manifest17-Jan-200904:50705
X86_1993361e2672fbb70b8f2ea028c5ee53_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_4a4c448c92ae306c.manifest17-Jan-200904:50712
X86_1ea19eb582fd13318ac069cdc181c641_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_5dd1c13b03df1fa9.manifest17-Jan-200904:50712
X86_1f90524492f7e1042397b7ebe94947aa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_688a68259a8a5c31.manifest17-Jan-200904:50700
X86_2285fae0bd68f33f0067086244b78452_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_6fe73a8909512769.manifest17-Jan-200904:50711
X86_2bb53a0bb480d63718664ede29f92c72_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_78d1d643aeaf15e4.manifest17-Jan-200904:50712
X86_2f176259d528d364f1cd63b3b5c7852d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_4321735699003d8b.manifest17-Jan-200904:50707
X86_3b38daaedd74d8e1ea6262cf2b2bb203_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_5073215f10829b27.manifest17-Jan-200904:50699
X86_3e186433388618c62624e39dcb8b8c06_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_410d3de7481792b4.manifest17-Jan-200904:50694
X86_3e998294b1bcd49606709b9b3db6a61a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_bb186056a88479ea.manifest17-Jan-200904:50696
X86_41be49a405f24a035f3086f8d852aa57_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_2ac000c1e55e39d5.manifest17-Jan-200904:50726
X86_465f327f5d0839139c67bd17e9e2747c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_8c18f2639cbe822f.manifest17-Jan-200904:50708
X86_46c2b319f7fc9bbe12ee10b9c38ab32e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_2ee375281dc6bc45.manifest17-Jan-200904:50714
X86_47fb945bd431b2b85c330348fc33dfff_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_e7bcaed7532f2afd.manifest17-Jan-200904:50705
X86_4b695abdf4e9082e9244c11fc20a1f76_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_4ed184c2c51c8ceb.manifest17-Jan-200904:50724
X86_4c15ab34ccacf2e70a039bdca2bf3b2f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_120a461350c8360a.manifest17-Jan-200904:50696
X86_6302e21df203d01872bb93a1fa38f79a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_3e7a3cd83f9eb634.manifest17-Jan-200904:50695
X86_65d5167bfc541cb8154f02461ac63124_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_3bc553f1d719aabc.manifest17-Jan-200904:50704
X86_69f20408dd666529117a79470bf74366_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_3ee4f2a2739d78a7.manifest17-Jan-200904:50724
X86_6bc8a24d6bdb23c0874ad8f4f91f3933_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_a6c2d6b2bc32c1ff.manifest17-Jan-200904:50702
X86_771e558d536db8b7020e2ddc665ccaef_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_479722a9ce0a93c1.manifest17-Jan-200904:50704
X86_7beee147c3673e78eae09911360368d1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_c9b5e739d1bc84e5.manifest17-Jan-200904:50702
X86_84c72f97a2583bc0591ed4bfc4ec6245_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_c4c59ef1bcb20ebb.manifest17-Jan-200904:50711
X86_87aef67d4b72f69946291be7b147a129_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_61a4934a84da57e3.manifest17-Jan-200904:50708
X86_8c2693aa531c73f79af77c61741d0159_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_1015591f0298dbb0.manifest17-Jan-200904:50726
X86_92482483b39f1574d8e04ef559ab74cc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_1a63c151363baba9.manifest17-Jan-200904:50705
X86_9347fbc758a546c052054dd7c31fb2ea_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_bb0d8277d9b2ed16.manifest17-Jan-200904:50695
X86_999e83f528179209c92f31d62a302d04_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_013e533e0845e153.manifest17-Jan-200904:50707
X86_9b5da21b00c6eaae7c8ac8486dfc78bb_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_8dc3886aad64cf6c.manifest17-Jan-200904:50724
X86_9f824d927a0c996f5b3a6d3a168913b7_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_a07aef6421f0c83a.manifest17-Jan-200904:50707
X86_a6be37d4d052703cd302a267e27134fa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_3f8e7a562cee04b1.manifest17-Jan-200904:50708
X86_a6c1942c936e48c5f35fc57a7874aaf9_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_448b4cff8aa975d8.manifest17-Jan-200904:50704
X86_ab1d39f20b8e46c9b3447ed594152190_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_8adc233712d9620a.manifest17-Jan-200904:50695
X86_ac1dbe122a3c4f0f72055c2746d9eeb0_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_a6bb2af32d6d56a8.manifest17-Jan-200904:50704
X86_ae00be7ce7abffdf1ec60c1c31c0da90_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_f150e8cfb4deea96.manifest17-Jan-200904:50695
X86_b189586a7d31f7b40f5c67e41a0b2953_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_12432659b4cd1134.manifest17-Jan-200904:50694
X86_b2b01fa87440d86c13706ba6a93d770e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_0f2ea78bb9e3dd35.manifest17-Jan-200904:50707
X86_b377ac3408416954d9c02e3aba443080_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_e4f2fd32dd97a923.manifest17-Jan-200904:50699
X86_b72dbd5497061792b5880e907b65883d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_856dfbb634bb0d68.manifest17-Jan-200904:50705
X86_bc8e037940764c68ed89408f81dcb4fb_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_d2b459760d92ff33.manifest17-Jan-200904:50724
X86_bd920f2039b430ecf4bbc0f149b6d551_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_542b0b894036a305.manifest17-Jan-200904:50704
X86_bdfc1f256f594672dbe6b49338d8abb5_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_b959afff9b82ad27.manifest17-Jan-200904:50696
X86_c602ae2506c2a35babf899ef9714274a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_df63658e75be7340.manifest17-Jan-200904:50714
X86_da8979b1fe8035e270c7a5647663405e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_22460492c95e9e45.manifest17-Jan-200904:50700
X86_de93c41a27b245f8ad94569567d07585_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_8c58f5699abf52f6.manifest17-Jan-200904:50704
X86_e0d647bc464a03af5a907412e8a78bc6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_a2c187dec1daa3dc.manifest17-Jan-200904:50708
X86_e448cefa95aeef3c280aa6005f2135d0_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_3649e832eb6d7cb6.manifest17-Jan-200904:50696
X86_e5340db1b25d54b36c4850b720f625a7_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_8bddad16f990efeb.manifest17-Jan-200904:50707
X86_e63fe634c3e90295d8f983a46d7ffd7e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_88bc03cc40e4d255.manifest17-Jan-200904:50707
X86_eb514793ccce82993d9989e8f5b02fa5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_f623c73e8fdcefd8.manifest17-Jan-200904:50726
X86_ec95b10a32385bf51635b8f37bdc1cfd_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_b8021319ffdd64ef.manifest17-Jan-200904:50700
X86_eec1d74b1bbf7842b71d5a9390b96811_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_f4649f83593510ae.manifest17-Jan-200904:50695
X86_f6e1dc3e6ef1954a08001cd362a25c78_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_f99e6dee3d8e4fae.manifest17-Jan-200904:50700
X86_f813e54c2dbaf52c3f7d67fa5b056451_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_583a8e7a3609dff3.manifest17-Jan-200904:50695
X86_microsoft-windows-advpack_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_a9ee2d39f5a1db5c.manifest15-Jan-200904:307,110
X86_microsoft-windows-advpack_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_aa1379db0f0b2a9a.manifest15-Jan-200904:346,800
X86_microsoft-windows-i..ablenetworkgraphics_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_ebe936e9163ac15b.manifest15-Jan-200904:299,718
X86_microsoft-windows-i..ablenetworkgraphics_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_ec0e838a2fa41099.manifest15-Jan-200904:329,408
X86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_b305df9bd99b38bf.manifest15-Jan-200904:31258,554
X86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_b32b2c3cf30487fd.manifest15-Jan-200904:35258,554
X86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_b4e61c85d6c731a6.manifest15-Jan-200909:23260,079
X86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_b53baa48f00b8fd3.manifest16-Jan-200905:51260,079
X86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_dee86e647f43f82e.manifest15-Jan-200904:2638,883
X86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_df0dbb0598ad476c.manifest15-Jan-200904:3038,573
X86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_e0c8ab4e7c6ff115.manifest15-Jan-200909:1838,883
X86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_e11e391195b44f42.manifest16-Jan-200905:4538,883
X86_microsoft-windows-i..nternetcontrolpanel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_8d5c6dd054a9dde3.manifest15-Jan-200904:31761,498
X86_microsoft-windows-i..nternetcontrolpanel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_8d81ba716e132d21.manifest15-Jan-200904:35761,498
X86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_000bbb3da4a45f52.manifest15-Jan-200904:2952,888
X86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_003107debe0dae90.manifest15-Jan-200904:3352,888
X86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_01ebf827a1d05839.manifest17-Jan-200905:0256,458
X86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_024185eabb14b666.manifest16-Jan-200905:4852,888
X86_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_f9b4de176e8fd9a5.manifest15-Jan-200904:279,230
X86_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_f9da2ab887f928e3.manifest15-Jan-200904:318,920
X86_microsoft-windows-ie-directxtransforms_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_95e916cf84755fd3.manifest15-Jan-200904:30418,057
X86_microsoft-windows-ie-directxtransforms_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_960e63709ddeaf11.manifest15-Jan-200904:34417,747
X86_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_3ad273c2d96b5386.manifest15-Jan-200904:2542,229
X86_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_3af7c063f2d4a2c4.manifest15-Jan-200904:2942,229
X86_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_5e09520c3d47b20a.manifest15-Jan-200904:3138,441
X86_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_5e2e9ead56b10148.manifest15-Jan-200904:3538,131
X86_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_5fe98ef63a73aaf1.manifest15-Jan-200909:2338,441
X86_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_603f1cb953b8091e.manifest16-Jan-200905:5138,441
X86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_15923507129aafda.manifest15-Jan-200904:25195,203
X86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_15b781a82c03ff18.manifest15-Jan-200904:29195,203
X86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_177271f10fc6a8c1.manifest15-Jan-200909:16195,203
X86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_17c7ffb4290b06ee.manifest16-Jan-200905:43195,203
X86_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_464bb12746361260.manifest15-Jan-200904:3029,507
X86_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_4670fdc85f9f619e.manifest15-Jan-200904:3329,197
X86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_1165da5c24fac888.manifest15-Jan-200904:31840,269
X86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_118b26fd3e6417c6.manifest15-Jan-200904:34840,269
X86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_134617462226c16f.manifest15-Jan-200909:23840,275
X86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_139ba5093b6b1f9c.manifest16-Jan-200905:50840,275
X86_microsoft-windows-ie-iebrokers_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_6a4e6c8d5966b915.manifest15-Jan-200904:253,494
X86_microsoft-windows-ie-iebrokers_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_6a73b92e72d00853.manifest15-Jan-200904:293,494
X86_microsoft-windows-ie-infocard_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_58be4726670f5491.manifest15-Jan-200904:3222,439
X86_microsoft-windows-ie-infocard_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_58e393c78078a3cf.manifest15-Jan-200904:3522,129
X86_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_2d84c7c91ccfce35.manifest15-Jan-200904:30119,176
X86_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_2daa146a36391d73.manifest15-Jan-200904:33119,176
X86_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_45c672198f557daf.manifest15-Jan-200904:298,525
X86_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_45ebbebaa8becced.manifest15-Jan-200904:338,525
X86_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_47a6af038c817696.manifest17-Jan-200905:029,052
X86_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_47fc3cc6a5c5d4c3.manifest16-Jan-200905:488,525
X86_microsoft-windows-ie-setup-support_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_c3f37ce4614a96da.manifest15-Jan-200904:3129,742
X86_microsoft-windows-ie-setup-support_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_c418c9857ab3e618.manifest15-Jan-200904:3429,432
X86_microsoft-windows-iebrshim_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_2a18935467fa6c37.manifest15-Jan-200904:3134,505
X86_microsoft-windows-iebrshim_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_2a3ddff58163bb75.manifest15-Jan-200904:3434,505
X86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_62c5345fb0f056b5.manifest15-Jan-200904:31748,478
X86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_62ea8100ca59a5f3.manifest15-Jan-200904:35748,166
X86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_64a57149ae1c4f9c.manifest17-Jan-200905:02829,503
X86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_64faff0cc760adc9.manifest16-Jan-200905:51748,166
X86_microsoft-windows-ieinstal_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_e6bea0de9473aaed.manifest15-Jan-200904:3110,079
X86_microsoft-windows-ieinstal_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_e6e3ed7faddcfa2b.manifest15-Jan-200904:359,769
X86_microsoft-windows-ieuser_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_0b66d5fad6ee6a9f.manifest15-Jan-200904:3010,338
X86_microsoft-windows-ieuser_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_0b8c229bf057b9dd.manifest15-Jan-200904:3310,028
Advpack.dll7.0.6000.1680915-Jan-200904:15124,928
Advpack.dll7.0.6000.2099615-Jan-200904:14124,928
Pngfilt.dll7.0.6000.1680915-Jan-200904:1644,544
Pngfilt.dll7.0.6000.2099615-Jan-200904:1844,544
Urlmon.dll7.0.6000.1680915-Jan-200904:161,160,192
Urlmon.dll7.0.6000.2099615-Jan-200904:191,163,264
Urlmon.dll7.0.6001.1820315-Jan-200906:111,166,336
Urlmon.dll7.0.6001.2235516-Jan-200904:591,166,848
Mstime.dll7.0.6000.1680915-Jan-200904:16671,232
Mstime.dll7.0.6000.2099615-Jan-200904:17671,232
Mstime.dll7.0.6001.1820315-Jan-200906:08671,232
Mstime.dll7.0.6001.2235516-Jan-200904:57671,232
Inetcpl.cpl7.0.6000.1680915-Jan-200904:151,831,424
Inetcpl.cpl7.0.6000.2099615-Jan-200904:151,831,424
Jsproxy.dll7.0.6000.1680915-Jan-200904:1627,648
Wininet.dll7.0.6000.1680915-Jan-200904:16826,368
Wininetplugin.dll1.0.0.115-Jan-200904:1664,512
Jsproxy.dll7.0.6000.2099615-Jan-200904:1627,648
Wininet.dll7.0.6000.2099615-Jan-200904:19827,904
Wininetplugin.dll1.0.0.115-Jan-200904:1964,512
Jsproxy.dll7.0.6001.1820315-Jan-200906:0828,160
Wininet.dll7.0.6001.1820315-Jan-200906:11827,392
Wininetplugin.dll1.0.0.122-Feb-200805:0164,512
Jsproxy.dll7.0.6001.2235516-Jan-200904:5628,160
Wininet.dll7.0.6001.2235516-Jan-200905:00827,904
Wininetplugin.dll1.0.0.116-Jan-200905:0064,512
Ieapfltr.dat7.0.6011.014-Dec-200721:262,455,488
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646115-Jan-200904:16383,488
Ieapfltr.dat7.0.6011.013-Dec-200719:462,455,488
Ieapfltr.dll7.0.6000.1673015-Jan-200904:15380,928
Dxtmsft.dll7.0.6000.1680915-Jan-200904:15347,136
Dxtrans.dll7.0.6000.1680915-Jan-200904:15214,528
Dxtmsft.dll7.0.6000.2099615-Jan-200904:15347,136
Dxtrans.dll7.0.6000.2099615-Jan-200904:15214,528
Msfeeds.dll7.0.6000.1680915-Jan-200904:16459,264
Msfeeds.mof14-Dec-200721:401,876
Msfeeds.dll7.0.6000.2099615-Jan-200904:16459,264
Msfeeds.mof13-Dec-200719:581,876
Msfeeds.dll7.0.6001.1820315-Jan-200906:08458,240
Msfeeds.mof18-Sep-200621:381,876
Msfeeds.dll7.0.6001.2235516-Jan-200904:56458,240
Msfeeds.mof18-Dec-200721:131,876
Mshtmled.dll7.0.6000.1680915-Jan-200904:16477,696
Mshtmled.dll7.0.6000.2099615-Jan-200904:16477,696
Mshtml.dll7.0.6000.1680915-Jan-200904:163,594,752
Mshtml.tlb7.0.6000.1680915-Jan-200900:341,383,424
Mshtml.dll7.0.6000.2099615-Jan-200904:163,596,288
Mshtml.tlb7.0.6000.2099615-Jan-200900:351,383,424
Mshtml.dll7.0.6001.1820315-Jan-200906:083,580,416
Mshtml.tlb7.0.6001.1820315-Jan-200903:361,383,424
Mshtml.dll7.0.6001.2235516-Jan-200904:563,580,928
Mshtml.tlb7.0.6001.2235516-Jan-200902:241,383,424
Icardie.dll7.0.6000.1680915-Jan-200904:1663,488
Icardie.dll7.0.6000.2099615-Jan-200904:1563,488
Ieunatt.exe7.0.6000.1680915-Jan-200904:1526,624
Iexplore.exe7.0.6000.1680915-Jan-200904:14634,024
Ieunatt.exe7.0.6000.2099615-Jan-200902:0526,624
Iexplore.exe7.0.6000.2099615-Jan-200904:18634,024
Iertutil.dll7.0.6000.1680915-Jan-200904:16267,776
Sqmapi.dll6.0.6000.1680915-Jan-200904:16134,144
Iertutil.dll7.0.6000.2099615-Jan-200904:15267,776
Sqmapi.dll6.0.6000.2099615-Jan-200904:18134,144
Iertutil.dll7.0.6001.1820315-Jan-200906:07270,336
Sqmapi.dll6.0.6001.1800019-Jan-200807:36129,536
Iertutil.dll7.0.6001.2235516-Jan-200904:55270,848
Sqmapi.dll6.0.6001.2235516-Jan-200904:59129,536
Ie4uinit.exe7.0.6000.1680915-Jan-200904:1570,656
Iernonce.dll7.0.6000.1680915-Jan-200904:1644,544
Iesetup.dll7.0.6000.1680915-Jan-200904:1656,320
Ie4uinit.exe7.0.6000.2099615-Jan-200902:0570,656
Iernonce.dll7.0.6000.2099615-Jan-200904:1544,544
Iesetup.dll7.0.6000.2099615-Jan-200904:1556,320
Iebrshim.dll6.0.6000.1680915-Jan-200904:1652,736
Iebrshim.dll6.0.6000.2099615-Jan-200904:1552,736
Ieframe.dll7.0.6000.1680915-Jan-200904:166,066,688
Ieui.dll7.0.6000.1680915-Jan-200904:16180,736
Ieframe.dll7.0.6000.2099615-Jan-200904:156,068,736
Ieui.dll7.0.6000.2099615-Jan-200904:15180,736
Ieframe.dll7.0.6001.1820315-Jan-200906:076,069,248
Ieui.dll7.0.6001.1800019-Jan-200807:34180,736
Ieframe.dll7.0.6001.2235516-Jan-200904:556,070,784
Ieui.dll7.0.6001.2235516-Jan-200904:55180,736
Ieinstal.exe6.0.6000.1680915-Jan-200904:15263,168
Ieinstal.exe6.0.6000.2099615-Jan-200902:05263,168
Ieuser.exe6.0.6000.1680915-Jan-200904:15301,568
Ieuser.exe6.0.6000.2099615-Jan-200902:06301,568
Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach Itanium
File NameVersionDateTimeSizeCPU
Ia64_1217af5c7b9ced02ab238e200f1f25f0_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_d2ded1f690242925.manifest17-Jan-200904:501,036
Ia64_28cff0b169878759dd8c1415f298401e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_c78b012b58009589.manifest17-Jan-200904:501,094
Ia64_29576bb68462671947eb589b2f9610a2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_d12a0e7d9385d39d.manifest17-Jan-200904:501,098
Ia64_335f17ea56109ddbfc53a5c3d797293a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_edffa36724c62b9e.manifest17-Jan-200904:501,056
Ia64_34fafa7002f8662789ed6a3eab41d932_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_b07430d540ac4653.manifest17-Jan-200904:50726
Ia64_4b32c86d133405d47aaafe2cb3a2a6b4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_37a5f533d58ba0fd.manifest17-Jan-200904:501,056
Ia64_4f8b1e80bda7af7227e1b20fdcd9aba9_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_599b81a85abcf0a4.manifest17-Jan-200904:50728
Ia64_81465437b490895893c8b0c012d3f49b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_d285da89ca620898.manifest17-Jan-200904:501,070
Ia64_86cd92f0b5cab0b37400fbb19cb61f91_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_aa486c238d9082ce.manifest17-Jan-200904:501,054
Ia64_93fdc9954090800e447fc92014630ef5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_6a46b93bbea10a0c.manifest17-Jan-200904:501,036
Ia64_97a401fb2ba73cf8133de9d1e95a5675_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_5c1e6657a9e38e97.manifest17-Jan-200904:50709
Ia64_9dd9248a8ec2ff80bb841b929e6660ea_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_d7a8d0cc6f03c6a6.manifest17-Jan-200904:501,062
Ia64_a440fa93d9227c3cb3559ef895d6707e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_df0c5af099bcf402.manifest17-Jan-200904:50728
Ia64_a72a7ecd9dc28b4217475f225ca9fea3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_45c100227e19a502.manifest17-Jan-200904:501,070
Ia64_b4e3e138dfcfd094912f2a9a47a3d74f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_023b852ab2d76b65.manifest17-Jan-200904:501,098
Ia64_bc45c685b03923841e23e3deea464f50_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_4f5d56a8dc2ee49a.manifest17-Jan-200904:50726
Ia64_c0584b9f3e31ab1e3aff63cc582e1bef_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_7995f5f0e1a1dd55.manifest17-Jan-200904:501,054
Ia64_c6714c5eab7d1f12e2ff8559e79dc725_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_899edc8beee94982.manifest17-Jan-200904:501,062
Ia64_c8e67569b469c43d5fd0e670bdabf838_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_e9f859ed0ce3c033.manifest17-Jan-200904:501,094
Ia64_d863b7976bc0ca6ae7ce923bb09802de_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_6c20ce5b0de2c6a3.manifest17-Jan-200904:501,060
Ia64_dc2e588856a4e3ea3b83d7e35b42be78_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_b8953463c3cbbbe9.manifest17-Jan-200904:501,060
Ia64_f435958c6aad5333e4a293ee76f7b74c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_2b035cc1d88604dc.manifest17-Jan-200904:50709
Ia64_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_b4e7c07bd6c53aa2.manifest15-Jan-200905:35260,096
Ia64_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_b53d4e3ef00998cf.manifest16-Jan-200905:19260,096
Ia64_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_e0ca4f447c6dfa11.manifest15-Jan-200905:2838,898
Ia64_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_e11fdd0795b2583e.manifest16-Jan-200905:1038,898
Ia64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_01ed9c1da1ce6135.manifest17-Jan-200904:5156,495
Ia64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_024329e0bb12bf62.manifest16-Jan-200905:1452,925
Ia64_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_5feb32ec3a71b3ed.manifest15-Jan-200905:3538,458
Ia64_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_6040c0af53b6121a.manifest16-Jan-200905:1838,458
Ia64_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_177415e70fc4b1bd.manifest15-Jan-200905:25195,204
Ia64_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_17c9a3aa29090fea.manifest16-Jan-200905:07195,204
Ia64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_1347bb3c2224ca6b.manifest15-Jan-200905:34840,306
Ia64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_139d48ff3b692898.manifest16-Jan-200905:18840,306
Ia64_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_47a852f98c7f7f92.manifest17-Jan-200904:519,067
Ia64_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_47fde0bca5c3ddbf.manifest16-Jan-200905:148,540
Ia64_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_64a7153fae1a5898.manifest17-Jan-200904:51829,570
Ia64_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_64fca302c75eb6c5.manifest16-Jan-200905:18748,233
Package_1_for_kb961260_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:503,087
Package_1_for_kb961260~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:505,254
Package_2_for_kb961260_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:508,091
Package_2_for_kb961260~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:5015,671
Package_3_for_kb961260_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:503,788
Package_3_for_kb961260~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:506,687
Package_for_kb961260_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:501,416
Package_for_kb961260_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:501,435
Package_for_kb961260_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:501,417
Package_for_kb961260_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:501,436
Package_for_kb961260_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:501,420
Package_for_kb961260_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:501,439
Package_for_kb961260_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:501,425
Package_for_kb961260_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:501,444
Package_for_kb961260_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:501,416
Package_for_kb961260_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:501,435
Package_for_kb961260_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:501,424
Package_for_kb961260_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:501,443
Update-bf.mum17-Jan-200904:502,381
X86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_b4e61c85d6c731a6.manifest15-Jan-200909:23260,079
X86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_b53baa48f00b8fd3.manifest16-Jan-200905:51260,079
X86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_e0c8ab4e7c6ff115.manifest15-Jan-200909:1838,883
X86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_e11e391195b44f42.manifest16-Jan-200905:4538,883
X86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_01ebf827a1d05839.manifest17-Jan-200904:5156,458
X86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_024185eabb14b666.manifest16-Jan-200905:4852,888
X86_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_5fe98ef63a73aaf1.manifest15-Jan-200909:2338,441
X86_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_603f1cb953b8091e.manifest16-Jan-200905:5138,441
X86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_177271f10fc6a8c1.manifest15-Jan-200909:16195,203
X86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_17c7ffb4290b06ee.manifest16-Jan-200905:43195,203
X86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_134617462226c16f.manifest15-Jan-200909:23840,275
X86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_139ba5093b6b1f9c.manifest16-Jan-200905:50840,275
X86_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_47a6af038c817696.manifest17-Jan-200904:519,052
X86_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_47fc3cc6a5c5d4c3.manifest16-Jan-200905:488,525
X86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_64a57149ae1c4f9c.manifest17-Jan-200904:51829,503
X86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_64faff0cc760adc9.manifest16-Jan-200905:51748,166
Urlmon.dll7.0.6001.1820315-Jan-200905:002,600,448IA-64
Urlmon.dll7.0.6001.2235516-Jan-200904:492,601,472IA-64
Mstime.dll7.0.6001.1820315-Jan-200905:002,234,368IA-64
Mstime.dll7.0.6001.2235516-Jan-200904:492,234,368IA-64
Jsproxy.dll7.0.6001.1820315-Jan-200904:5981,920IA-64
Wininet.dll7.0.6001.1820315-Jan-200905:001,886,208IA-64
Wininetplugin.dll1.0.0.122-Feb-200805:35181,760IA-64
Jsproxy.dll7.0.6001.2235516-Jan-200904:4981,920IA-64
Wininet.dll7.0.6001.2235516-Jan-200904:491,887,744IA-64
Wininetplugin.dll1.0.0.116-Jan-200904:49181,760IA-64
Msfeeds.dll7.0.6001.1820315-Jan-200905:00985,600IA-64
Msfeeds.mof03-Jan-200818:531,876
Msfeeds.dll7.0.6001.2235516-Jan-200904:49985,600IA-64
Msfeeds.mof18-Dec-200721:151,876
Mshtml.dll7.0.6001.1820315-Jan-200905:0010,066,432IA-64
Mshtml.tlb7.0.6001.1820315-Jan-200902:471,383,424
Mshtml.dll7.0.6001.2235516-Jan-200904:4910,067,456IA-64
Mshtml.tlb7.0.6001.2235516-Jan-200902:411,383,424
Iertutil.dll7.0.6001.1820315-Jan-200904:59560,640IA-64
Sqmapi.dll6.0.6001.1800019-Jan-200808:29409,088IA-64
Iertutil.dll7.0.6001.2235516-Jan-200904:49560,640IA-64
Sqmapi.dll6.0.6001.2235516-Jan-200904:49409,088IA-64
Ieframe.dll7.0.6001.1820315-Jan-200904:5911,720,192IA-64
Ieui.dll7.0.6001.1800019-Jan-200808:27532,992IA-64
Ieframe.dll7.0.6001.2235516-Jan-200904:4911,724,800IA-64
Ieui.dll7.0.6001.2235516-Jan-200904:49532,992IA-64
Urlmon.dll7.0.6001.1820315-Jan-200906:111,166,336x86
Urlmon.dll7.0.6001.2235516-Jan-200904:591,166,848x86
Mstime.dll7.0.6001.1820315-Jan-200906:08671,232x86
Mstime.dll7.0.6001.2235516-Jan-200904:57671,232x86
Jsproxy.dll7.0.6001.1820315-Jan-200906:0828,160x86
Wininet.dll7.0.6001.1820315-Jan-200906:11827,392x86
Wininetplugin.dll1.0.0.122-Feb-200805:0164,512x86
Jsproxy.dll7.0.6001.2235516-Jan-200904:5628,160x86
Wininet.dll7.0.6001.2235516-Jan-200905:00827,904x86
Wininetplugin.dll1.0.0.116-Jan-200905:0064,512x86
Msfeeds.dll7.0.6001.1820315-Jan-200906:08458,240x86
Msfeeds.mof18-Sep-200621:381,876
Msfeeds.dll7.0.6001.2235516-Jan-200904:56458,240x86
Msfeeds.mof18-Dec-200721:131,876
Mshtml.dll7.0.6001.1820315-Jan-200906:083,580,416x86
Mshtml.tlb7.0.6001.1820315-Jan-200903:361,383,424
Mshtml.dll7.0.6001.2235516-Jan-200904:563,580,928x86
Mshtml.tlb7.0.6001.2235516-Jan-200902:241,383,424
Iertutil.dll7.0.6001.1820315-Jan-200906:07270,336x86
Sqmapi.dll6.0.6001.1800019-Jan-200807:36129,536x86
Iertutil.dll7.0.6001.2235516-Jan-200904:55270,848x86
Sqmapi.dll6.0.6001.2235516-Jan-200904:59129,536x86
Ieframe.dll7.0.6001.1820315-Jan-200906:076,069,248x86
Ieui.dll7.0.6001.1800019-Jan-200807:34180,736x86
Ieframe.dll7.0.6001.2235516-Jan-200904:556,070,784x86
Ieui.dll7.0.6001.2235516-Jan-200904:55180,736x86
Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows Vista i Windows Server 2008 przeznaczonych dla komputerów z procesorami x64
File NameVersionDateTimeSizeCPU
Amd64_0737a82e8ed2c065a62e63a716f66d24_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_6f253ed70772bf93.manifest17-Jan-200904:501,048
Amd64_09365e6d71ebbc39aaa0e69c7802e245_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_5f2cf8bc0599630e.manifest17-Jan-200904:501,038
Amd64_0b75dcb6e85473312ff077d2ca2b1a27_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_571ed74d87df3b93.manifest17-Jan-200904:501,062
Amd64_11259e806a59b943de7dac34f8edf8d3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_f5e0021c27291b72.manifest17-Jan-200904:501,064
Amd64_12396a0bbdea8195a03344a49b9c41bc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_d4199ef9681d3df1.manifest17-Jan-200904:501,062
Amd64_140aa9158746460317aa716f8eab663a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_4b065d7b0e083ce4.manifest17-Jan-200904:501,062
Amd64_14af16816781ecfebe09bf971da797a0_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_666f0a260a608236.manifest17-Jan-200904:501,096
Amd64_1609a00815663082b27a11c06673ab60_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_998547ab924f30b7.manifest17-Jan-200904:50711
Amd64_190686739994a55042fbd37b17b69930_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_9b51734270063990.manifest17-Jan-200904:501,040
Amd64_1c3144b61ad02e737ff26cfddc581cbf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_0443aac17cca911e.manifest17-Jan-200904:501,048
Amd64_1e1f016e907955ea1e727a4f8acc1fd1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_b78031065fde1155.manifest17-Jan-200904:501,038
Amd64_1f95ad02d20e57ef3b4b1eb2ce786190_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_a1d8ccfcf5ee00d5.manifest17-Jan-200904:501,038
Amd64_1fea83e411523a4b45ddb0596553ae5c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_9bc5aa1a6fbbe2eb.manifest17-Jan-200904:501,046
Amd64_216a7e69f5d1dc20ea1f63e918a2d260_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_c101c948dcf31f13.manifest17-Jan-200904:50699
Amd64_21bfe3a91a1d8aeb31ac8e0a33b0b4f9_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_933a636df0c8ae46.manifest17-Jan-200904:501,064
Amd64_22c2a096599af1b7b4af4cb51bcee3d9_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_bb139fcd532cb685.manifest17-Jan-200904:501,058
Amd64_25f43b3da08cc2c757ae43b53668a27a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_66655518d0fdc2f7.manifest17-Jan-200904:501,036
Amd64_2a7464894aed0bbf70eafa3c3c0f21ae_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_bdf8fb3522148543.manifest17-Jan-200904:501,072
Amd64_2e724b80221fad7a35767229f255deed_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_588141726c6eefce.manifest17-Jan-200904:50730
Amd64_336ca1dd8a325c671b6315a74f78e260_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_c3455dadcffb3526.manifest17-Jan-200904:50711
Amd64_3452237dc2018f29b930a2ee6ebea692_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_434cd978cbe0cfe1.manifest17-Jan-200904:501,048
Amd64_394c465a051604d9608d428e1b72d9dd_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_010799ee092620e9.manifest17-Jan-200904:501,060
Amd64_3b422fcc15d7f33e3fceef515bd30739_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_83d6799c6dee4019.manifest17-Jan-200904:501,056
Amd64_3f97d21691230c06be724eefbfd7bb7c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_1330041513ae9460.manifest17-Jan-200904:501,056
Amd64_42cb763f841119b318765735f7960992_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_9e247f23a04cae3d.manifest17-Jan-200904:50728
Amd64_46fc6e625aeedb192192ce969ede39b3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_bb4f543c5ac2c784.manifest17-Jan-200904:501,072
Amd64_4b0eb11699c178719e65092a69ab7b7b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_bb7bd01ca8b722b9.manifest17-Jan-200904:501,038
Amd64_4c45373111accd4bbb37495d4ea9d3fb_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_a88462ae58cc335c.manifest17-Jan-200904:50706
Amd64_4dd11af72cb350c79efd3f7ccbd5650d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_7e68030c51bbe70e.manifest17-Jan-200904:501,100
Amd64_55030e3e104203500e30fe552c3d8a31_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_34c936b88bc5a882.manifest17-Jan-200904:501,038
Amd64_55693d0f4c54d68456b295a606328518_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_5f759a966875c5a7.manifest17-Jan-200904:501,072
Amd64_55846ef125a113f1a5c33ba864706d49_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_a36a053647cf1d6a.manifest17-Jan-200904:501,096
Amd64_58d8ea68b3578500e37226c5df4064a0_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_ca8f8b9ac9a59600.manifest17-Jan-200904:501,076
Amd64_5a98d4d692fb653acbfc93a09971e73a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_669c7dd0be1afda5.manifest17-Jan-200904:501,040
Amd64_5b5c4e7c6b97e51f1baa2666fc77ace8_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_d9ec1d02a76474ab.manifest17-Jan-200904:501,064
Amd64_682137ebf22fd583235309f50e9d03aa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_aa018402a192a51b.manifest17-Jan-200904:501,062
Amd64_68350ddfcce6c2321cf1def3163e1235_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_3f24946544bdabc9.manifest17-Jan-200904:501,060
Amd64_6c1137f26d0b09908edbcbdc4808dc13_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_adabd4a288c5052e.manifest17-Jan-200904:501,056
Amd64_78e434f47b381d37eebb7b03b0e7e638_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_0f069af06e136327.manifest17-Jan-200904:50711
Amd64_7f7652287c6e3966c2b162fd99e53cf1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_83ca0291167a059a.manifest17-Jan-200904:501,100
Amd64_80490785b1a7540d3a862c64a0dd5557_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_ede88d0c30970bb8.manifest17-Jan-200904:50699
Amd64_8247319446363b40b32dbc5946644fea_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_5cd5f0c0b1e62f6f.manifest17-Jan-200904:501,048
Amd64_844a48b267a1360dede6f923e544f3a9_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_ac5515a98045b3a5.manifest17-Jan-200904:50699
Amd64_87534b03b9ad8b4706136d4eb2ed214f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_77443ab65918f7eb.manifest17-Jan-200904:501,056
Amd64_893a7f724387b1c23eaa0cbe2dfa1082_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_a5fe4930eb9f1cce.manifest17-Jan-200904:501,052
Amd64_8f936042f4400bd4873a824150b5ed84_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_c67848f7cb5db19a.manifest17-Jan-200904:501,040
Amd64_93cbc69cd1027eb3ecf95cba8d25529e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_4ac84db6a9d1116f.manifest17-Jan-200904:50706
Amd64_95ea118bacb9b6ecd894fe7f1a9008ff_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_18ac283f4edbd847.manifest17-Jan-200904:501,100
Amd64_99871785d47466694c1d2bc926de4a9b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_bd27deb9c4bc7193.manifest17-Jan-200904:501,056
Amd64_9a47dbd66f0972b882401fadbb897d60_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_7916a44b864fa0b8.manifest17-Jan-200904:501,046
Amd64_9ab8b29da0838a84ebe260fecad436f0_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_7d6108df72eafe49.manifest17-Jan-200904:50728
Amd64_9f466e3707c607a03ba1078e7040af75_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_ee628ca292b5b5c8.manifest17-Jan-200904:501,058
Amd64_a1843374ec2769833aca2e054318c6a6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_696a294b84fb5aff.manifest17-Jan-200904:501,064
Amd64_a486e27f585903ed7cdde2afd381d1e6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_b794287421b5d29d.manifest17-Jan-200904:50711
Amd64_a7c91d79cb78d7a60db9d2e55fbdd4d1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_cb52d9c783fbd9f1.manifest17-Jan-200904:501,064
Amd64_ab6fce36ed812fb04ce12dfcccbfbdbb_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_42d1b3ed8095b1bd.manifest17-Jan-200904:501,070
Amd64_b0e058dd933dd5499659d805aa92f34f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_70d4014ed0d3f210.manifest17-Jan-200904:501,096
Amd64_b1fe4d5c6bd51f9148cc60af370cbc12_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_69bdf7f951eb192b.manifest17-Jan-200904:501,064
Amd64_b2a3753db17bb93948c2437b310e7c4e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_6bb2a2c2a98c5226.manifest17-Jan-200904:50708
Amd64_b94295f4d18825eea8f243bfdf4b093f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_f3dc01a91c915202.manifest17-Jan-200904:501,058
Amd64_bc77e472d03fdb8420bbd97afad2e3a9_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_abea25811515f447.manifest17-Jan-200904:501,052
Amd64_bd0a7b8249226617fad6153847e7c0cd_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_c9f5db47632e624b.manifest17-Jan-200904:501,070
Amd64_bd760be597bd60ec069e3aa42a30ee6d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_53e07e49ca0cd9e3.manifest17-Jan-200904:501,064
Amd64_bee27177401ad48e3b356a3daa09574f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_4820a4b42b349614.manifest17-Jan-200904:50708
Amd64_c090d899a64b8bf11651a20a2de83335_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_1f31126354ea57dd.manifest17-Jan-200904:501,076
Amd64_c5be849595410dabecd9057ee73517dd_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_116db76e236a024d.manifest17-Jan-200904:50728
Amd64_cc7c23d8d3a22600225b8cb5069a957f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_8c4c8c6bcf40cbf0.manifest17-Jan-200904:501,056
Amd64_cf9f36823d68b87c23e3a7f727645a81_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_1c6737ea312e2c0a.manifest17-Jan-200904:501,064
Amd64_d2a46829c819f9ecec8f198a3eaae401_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_0c487975636b8ce8.manifest17-Jan-200904:501,096
Amd64_d8fa7fa74bef46b6f2b1a592e7f0c43d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_d05b785708272a66.manifest17-Jan-200904:501,100
Amd64_da9e4ab4a573472ea5797177c31170cb_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_d5a605b7735090ed.manifest17-Jan-200904:50718
Amd64_dc267b38cc3a333021d8b9bed99230de_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_cd584a10b3f8fed0.manifest17-Jan-200904:50730
Amd64_e36f4bf6d850572779e76d91b1dc955e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_d7411eba6f63ab5c.manifest17-Jan-200904:50730
Amd64_e3ab45eab35ae6d721cadda42f41f7b0_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_323abba694bba3ae.manifest17-Jan-200904:50728
Amd64_e3f44c3d1934407b9792e5f51293c944_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_a091ba3d9e8b2e81.manifest17-Jan-200904:501,058
Amd64_e4922639d13a31881d81d2e71b60773a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_6a1a1dadaa4d2067.manifest17-Jan-200904:50718
Amd64_f25520adabcca8a55f5ac3ab8adaed3c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_c7447c454f508169.manifest17-Jan-200904:50699
Amd64_f39631d947b0f22721559ed2975927c4_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_ce39efff760b6add.manifest17-Jan-200904:501,040
Amd64_f894699f1d8a851c0f2aa1b60e0de8c4_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_36aec71a4c8f8f33.manifest17-Jan-200904:501,036
Amd64_f99819419f2bdfa13082f3b1ce67c9d4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_23a6abbbd249fea9.manifest17-Jan-200904:501,072
Amd64_fa6da17e28653f3407be25dfcb2b1571_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_4b04f711e42637d1.manifest17-Jan-200904:50730
Amd64_ff9d2f07e6b9591ff85d22d61fc5659a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_fcebb459de887273.manifest17-Jan-200904:501,038
Amd64_microsoft-windows-advpack_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_060cc8bdadff4c92.manifest15-Jan-200905:047,142
Amd64_microsoft-windows-advpack_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_0632155ec7689bd0.manifest15-Jan-200905:206,830
Amd64_microsoft-windows-i..ablenetworkgraphics_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_4807d26cce983291.manifest15-Jan-200905:039,732
Amd64_microsoft-windows-i..ablenetworkgraphics_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_482d1f0de80181cf.manifest15-Jan-200905:189,420
Amd64_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_0f247b1f91f8a9f5.manifest15-Jan-200905:05258,588
Amd64_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_0f49c7c0ab61f933.manifest15-Jan-200905:22258,588
Amd64_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_1104b8098f24a2dc.manifest15-Jan-200909:19260,113
Amd64_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_115a45cca8690109.manifest16-Jan-200912:59260,113
Amd64_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_3b0709e837a16964.manifest15-Jan-200905:0138,913
Amd64_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_3b2c5689510ab8a2.manifest15-Jan-200905:1638,601
Amd64_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_3ce746d234cd624b.manifest15-Jan-200909:1338,913
Amd64_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_3d3cd4954e11c078.manifest16-Jan-200912:4338,913
Amd64_microsoft-windows-i..nternetcontrolpanel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_e97b09540d074f19.manifest15-Jan-200905:05759,754
Amd64_microsoft-windows-i..nternetcontrolpanel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_e9a055f526709e57.manifest15-Jan-200905:21759,754
Amd64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_5c2a56c15d01d088.manifest15-Jan-200905:0452,962
Amd64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_5c4fa362766b1fc6.manifest15-Jan-200905:1952,962
Amd64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_5e0a93ab5a2dc96f.manifest17-Jan-200905:1056,532
Amd64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_5e60216e7372279c.manifest16-Jan-200912:5152,962
Amd64_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_55d3799b26ed4adb.manifest15-Jan-200905:029,264
Amd64_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_55f8c63c40569a19.manifest15-Jan-200905:178,952
Amd64_microsoft-windows-ie-directxtransforms_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_f207b2533cd2d109.manifest15-Jan-200905:05418,083
Amd64_microsoft-windows-ie-directxtransforms_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_f22cfef4563c2047.manifest15-Jan-200905:20417,771
Amd64_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_96f10f4691c8c4bc.manifest15-Jan-200904:5942,231
Amd64_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_97165be7ab3213fa.manifest15-Jan-200905:1542,231
Amd64_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_ba27ed8ff5a52340.manifest15-Jan-200905:0538,475
Amd64_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_ba4d3a310f0e727e.manifest15-Jan-200905:2138,163
Amd64_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_bc082a79f2d11c27.manifest15-Jan-200909:1938,475
Amd64_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_bc5db83d0c157a54.manifest16-Jan-200912:5838,475
Amd64_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_71b0d08acaf82110.manifest15-Jan-200904:59195,205
Amd64_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_71d61d2be461704e.manifest15-Jan-200905:15195,205
Amd64_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_73910d74c82419f7.manifest15-Jan-200909:11195,205
Amd64_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_73e69b37e1687824.manifest16-Jan-200912:40195,205
Amd64_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_a26a4caafe938396.manifest15-Jan-200905:0429,541
Amd64_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_a28f994c17fcd2d4.manifest15-Jan-200905:1929,229
Amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_6d8475dfdd5839be.manifest15-Jan-200905:05840,330
Amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_6da9c280f6c188fc.manifest15-Jan-200905:20840,330
Amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_6f64b2c9da8432a5.manifest15-Jan-200909:18840,336
Amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_6fba408cf3c890d2.manifest16-Jan-200912:57840,336
Amd64_microsoft-windows-ie-iebrokers_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_c66d081111c42a4b.manifest15-Jan-200904:593,502
Amd64_microsoft-windows-ie-iebrokers_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_c69254b22b2d7989.manifest15-Jan-200905:153,502
Amd64_microsoft-windows-ie-infocard_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_b4dce2aa1f6cc5c7.manifest15-Jan-200905:0622,469
Amd64_microsoft-windows-ie-infocard_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_b5022f4b38d61505.manifest15-Jan-200905:2222,157
Amd64_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_89a3634cd52d3f6b.manifest15-Jan-200905:04119,621
Amd64_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_89c8afedee968ea9.manifest15-Jan-200905:19119,621
Amd64_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_a1e50d9d47b2eee5.manifest15-Jan-200905:048,555
Amd64_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_a20a5a3e611c3e23.manifest15-Jan-200905:198,555
Amd64_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_a3c54a8744dee7cc.manifest17-Jan-200905:109,082
Amd64_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_a41ad84a5e2345f9.manifest16-Jan-200912:518,555
Amd64_microsoft-windows-ie-setup-support_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_2012186819a80810.manifest15-Jan-200905:0529,778
Amd64_microsoft-windows-ie-setup-support_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_203765093311574e.manifest15-Jan-200905:2029,466
Amd64_microsoft-windows-iebrshim_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_86372ed82057dd6d.manifest15-Jan-200905:0535,182
Amd64_microsoft-windows-iebrshim_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_865c7b7939c12cab.manifest15-Jan-200905:2135,182
Amd64_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_bee3cfe3694dc7eb.manifest15-Jan-200905:05748,584
Amd64_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_bf091c8482b71729.manifest15-Jan-200905:21748,270
Amd64_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_c0c40ccd6679c0d2.manifest17-Jan-200905:10829,607
Amd64_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_c1199a907fbe1eff.manifest16-Jan-200912:58748,270
Amd64_microsoft-windows-ieinstal_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_42dd3c624cd11c23.manifest15-Jan-200905:0510,105
Amd64_microsoft-windows-ieinstal_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_43028903663a6b61.manifest15-Jan-200905:229,793
Amd64_microsoft-windows-ieuser_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_6785717e8f4bdbd5.manifest15-Jan-200905:0410,372
Amd64_microsoft-windows-ieuser_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_67aabe1fa8b52b13.manifest15-Jan-200905:1910,060
Package_1_for_kb961260_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:513,096
Package_1_for_kb961260~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:505,269
Package_2_for_kb961260_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:518,270
Package_2_for_kb961260~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:5015,870
Package_3_for_kb961260_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:518,115
Package_3_for_kb961260~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:5015,708
Package_4_for_kb961260_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:513,797
Package_4_for_kb961260~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:506,702
Package_5_for_kb961260_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:5120,137
Package_5_for_kb961260~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:5040,788
Package_6_for_kb961260_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:513,736
Package_6_for_kb961260~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:506,613
Package_7_for_kb961260_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:513,643
Package_7_for_kb961260~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:506,489
Package_for_kb961260_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:511,424
Package_for_kb961260_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:501,443
Package_for_kb961260_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:511,366
Package_for_kb961260_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:501,385
Package_for_kb961260_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:511,701
Package_for_kb961260_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:501,734
Package_for_kb961260_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:511,420
Package_for_kb961260_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:501,439
Package_for_kb961260_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:511,421
Package_for_kb961260_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:501,441
Package_for_kb961260_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:511,424
Package_for_kb961260_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:501,443
Package_for_kb961260_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:511,429
Package_for_kb961260_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:501,449
Package_for_kb961260_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:511,420
Package_for_kb961260_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:501,439
Package_for_kb961260_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:511,428
Package_for_kb961260_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:501,448
Package_for_kb961260_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:511,840
Package_for_kb961260_winpe_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:501,877
Package_for_kb961260_winpe_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:511,422
Package_for_kb961260_winpe~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum17-Jan-200904:501,442
Update-bf.mum17-Jan-200904:513,676
Wow64_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_93f80d9f098e0166.manifest15-Jan-200904:23114,607
Wow64_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_941d5a4022f750a4.manifest15-Jan-200904:27114,607
X86_microsoft-windows-advpack_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_a9ee2d39f5a1db5c.manifest15-Jan-200904:307,110
X86_microsoft-windows-advpack_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_aa1379db0f0b2a9a.manifest15-Jan-200904:346,800
X86_microsoft-windows-i..ablenetworkgraphics_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_ebe936e9163ac15b.manifest15-Jan-200904:299,718
X86_microsoft-windows-i..ablenetworkgraphics_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_ec0e838a2fa41099.manifest15-Jan-200904:329,408
X86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_b305df9bd99b38bf.manifest15-Jan-200904:31258,554
X86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_b32b2c3cf30487fd.manifest15-Jan-200904:35258,554
X86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_b4e61c85d6c731a6.manifest15-Jan-200909:23260,079
X86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_b53baa48f00b8fd3.manifest16-Jan-200905:51260,079
X86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_dee86e647f43f82e.manifest15-Jan-200904:2638,883
X86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_df0dbb0598ad476c.manifest15-Jan-200904:3038,573
X86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_e0c8ab4e7c6ff115.manifest15-Jan-200909:1838,883
X86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_e11e391195b44f42.manifest16-Jan-200905:4538,883
X86_microsoft-windows-i..nternetcontrolpanel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_8d5c6dd054a9dde3.manifest15-Jan-200904:31761,498
X86_microsoft-windows-i..nternetcontrolpanel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_8d81ba716e132d21.manifest15-Jan-200904:35761,498
X86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_000bbb3da4a45f52.manifest15-Jan-200904:2952,888
X86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_003107debe0dae90.manifest15-Jan-200904:3352,888
X86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_01ebf827a1d05839.manifest17-Jan-200905:1056,458
X86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_024185eabb14b666.manifest16-Jan-200905:4852,888
X86_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_f9b4de176e8fd9a5.manifest15-Jan-200904:279,230
X86_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_f9da2ab887f928e3.manifest15-Jan-200904:318,920
X86_microsoft-windows-ie-directxtransforms_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_95e916cf84755fd3.manifest15-Jan-200904:30418,057
X86_microsoft-windows-ie-directxtransforms_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_960e63709ddeaf11.manifest15-Jan-200904:34417,747
X86_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_3ad273c2d96b5386.manifest15-Jan-200904:2542,229
X86_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_3af7c063f2d4a2c4.manifest15-Jan-200904:2942,229
X86_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_5e09520c3d47b20a.manifest15-Jan-200904:3138,441
X86_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_5e2e9ead56b10148.manifest15-Jan-200904:3538,131
X86_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_5fe98ef63a73aaf1.manifest15-Jan-200909:2338,441
X86_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_603f1cb953b8091e.manifest16-Jan-200905:5138,441
X86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_15923507129aafda.manifest15-Jan-200904:25195,203
X86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_15b781a82c03ff18.manifest15-Jan-200904:29195,203
X86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_177271f10fc6a8c1.manifest15-Jan-200909:16195,203
X86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_17c7ffb4290b06ee.manifest16-Jan-200905:43195,203
X86_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_464bb12746361260.manifest15-Jan-200904:3029,507
X86_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_4670fdc85f9f619e.manifest15-Jan-200904:3329,197
X86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_1165da5c24fac888.manifest15-Jan-200904:31840,269
X86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_118b26fd3e6417c6.manifest15-Jan-200904:34840,269
X86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_134617462226c16f.manifest15-Jan-200909:23840,275
X86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_139ba5093b6b1f9c.manifest16-Jan-200905:50840,275
X86_microsoft-windows-ie-iebrokers_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_6a4e6c8d5966b915.manifest15-Jan-200904:253,494
X86_microsoft-windows-ie-iebrokers_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_6a73b92e72d00853.manifest15-Jan-200904:293,494
X86_microsoft-windows-ie-infocard_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_58be4726670f5491.manifest15-Jan-200904:3222,439
X86_microsoft-windows-ie-infocard_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_58e393c78078a3cf.manifest15-Jan-200904:3522,129
X86_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_45c672198f557daf.manifest15-Jan-200904:298,525
X86_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_45ebbebaa8becced.manifest15-Jan-200904:338,525
X86_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_47a6af038c817696.manifest17-Jan-200905:109,052
X86_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_47fc3cc6a5c5d4c3.manifest16-Jan-200905:488,525
X86_microsoft-windows-ie-setup-support_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_c3f37ce4614a96da.manifest15-Jan-200904:3129,742
X86_microsoft-windows-ie-setup-support_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_c418c9857ab3e618.manifest15-Jan-200904:3429,432
X86_microsoft-windows-iebrshim_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_2a18935467fa6c37.manifest15-Jan-200904:3134,505
X86_microsoft-windows-iebrshim_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_2a3ddff58163bb75.manifest15-Jan-200904:3434,505
X86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_62c5345fb0f056b5.manifest15-Jan-200904:31748,478
X86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_62ea8100ca59a5f3.manifest15-Jan-200904:35748,166
X86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_64a57149ae1c4f9c.manifest17-Jan-200905:10829,503
X86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_64faff0cc760adc9.manifest16-Jan-200905:51748,166
X86_microsoft-windows-ieinstal_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_e6bea0de9473aaed.manifest15-Jan-200904:3110,079
X86_microsoft-windows-ieinstal_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_e6e3ed7faddcfa2b.manifest15-Jan-200904:359,769
X86_microsoft-windows-ieuser_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_0b66d5fad6ee6a9f.manifest15-Jan-200904:3010,338
X86_microsoft-windows-ieuser_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_0b8c229bf057b9dd.manifest15-Jan-200904:3310,028
Advpack.dll7.0.6000.1680915-Jan-200904:51161,280x64
Advpack.dll7.0.6000.2099615-Jan-200904:53161,280x64
Pngfilt.dll7.0.6000.1680915-Jan-200904:5164,000x64
Pngfilt.dll7.0.6000.2099615-Jan-200904:5964,000x64
Urlmon.dll7.0.6000.1680915-Jan-200904:511,428,992x64
Urlmon.dll7.0.6000.2099615-Jan-200904:591,432,064x64
Urlmon.dll7.0.6001.1820315-Jan-200906:111,418,752x64
Urlmon.dll7.0.6001.2235516-Jan-200912:271,419,264x64
Mstime.dll7.0.6000.1680915-Jan-200904:511,129,984x64
Mstime.dll7.0.6000.2099615-Jan-200904:571,129,984x64
Mstime.dll7.0.6001.1820315-Jan-200906:071,129,984x64
Mstime.dll7.0.6001.2235516-Jan-200912:271,129,984x64
Inetcpl.cpl7.0.6000.1680915-Jan-200904:502,077,184
Inetcpl.cpl7.0.6000.2099615-Jan-200904:552,077,184
Jsproxy.dll7.0.6000.1680915-Jan-200904:5132,256x64
Wininet.dll7.0.6000.1680915-Jan-200904:511,022,464x64
Wininetplugin.dll1.0.0.115-Jan-200904:5193,184x64
Jsproxy.dll7.0.6000.2099615-Jan-200904:5532,256x64
Wininet.dll7.0.6000.2099615-Jan-200905:001,024,512x64
Wininetplugin.dll1.0.0.115-Jan-200905:0093,184x64
Jsproxy.dll7.0.6001.1820315-Jan-200906:0532,256x64
Wininet.dll7.0.6001.1820315-Jan-200906:111,013,248x64
Wininetplugin.dll1.0.0.122-Feb-200805:2193,184x64
Jsproxy.dll7.0.6001.2235516-Jan-200912:2732,256x64
Wininet.dll7.0.6001.2235516-Jan-200912:271,014,272x64
Wininetplugin.dll1.0.0.116-Jan-200912:2793,184x64
Ieapfltr.dat7.0.6011.014-Dec-200721:262,455,488
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646115-Jan-200904:51424,448x64
Ieapfltr.dat7.0.6011.014-Dec-200721:262,455,488
Ieapfltr.dll7.0.6000.1673015-Jan-200904:55422,400x64
Dxtmsft.dll7.0.6000.1680915-Jan-200904:51508,416x64
Dxtrans.dll7.0.6000.1680915-Jan-200904:51314,368x64
Dxtmsft.dll7.0.6000.2099615-Jan-200904:54508,416x64
Dxtrans.dll7.0.6000.2099615-Jan-200904:54314,368x64
Msfeeds.dll7.0.6000.1680915-Jan-200904:51580,608x64
Msfeeds.mof14-Dec-200721:401,876
Msfeeds.dll7.0.6000.2099615-Jan-200904:56580,608x64
Msfeeds.mof14-Dec-200721:411,876
Msfeeds.dll7.0.6001.1820315-Jan-200906:06580,608x64
Msfeeds.mof18-Sep-200621:351,876
Msfeeds.dll7.0.6001.2235516-Jan-200912:27580,608x64
Msfeeds.mof18-Dec-200721:151,876
Mshtmled.dll7.0.6000.1680915-Jan-200904:51758,784x64
Mshtmled.dll7.0.6000.2099615-Jan-200904:56758,784x64
Mshtml.dll7.0.6000.1680915-Jan-200904:515,681,152x64
Mshtml.tlb7.0.6000.1680915-Jan-200900:421,383,424
Mshtml.dll7.0.6000.2099615-Jan-200904:565,685,248x64
Mshtml.tlb7.0.6000.2099615-Jan-200900:461,383,424
Mshtml.dll7.0.6001.1820315-Jan-200906:065,680,640x64
Mshtml.tlb7.0.6001.1820315-Jan-200903:501,383,424
Mshtml.dll7.0.6001.2235516-Jan-200912:275,683,200x64
Mshtml.tlb7.0.6001.2235516-Jan-200910:141,383,424
Icardie.dll7.0.6000.1680915-Jan-200904:5185,504x64
Icardie.dll7.0.6000.2099615-Jan-200904:5585,504x64
Ieunatt.exe7.0.6000.1680915-Jan-200904:5032,768x64
Iexplore.exe7.0.6000.1680915-Jan-200904:50709,800x64
Ieunatt.exe7.0.6000.2099615-Jan-200902:4132,768x64
Iexplore.exe7.0.6000.2099615-Jan-200904:59709,800x64
Iertutil.dll7.0.6000.1680915-Jan-200904:51371,200x64
Sqmapi.dll6.0.6000.1680915-Jan-200904:51175,616x64
Iertutil.dll7.0.6000.2099615-Jan-200904:55371,200x64
Sqmapi.dll6.0.6000.2099615-Jan-200904:59175,616x64
Iertutil.dll7.0.6001.1820315-Jan-200906:05374,784x64
Sqmapi.dll6.0.6001.1800019-Jan-200808:04176,128x64
Iertutil.dll7.0.6001.2235516-Jan-200912:27375,296x64
Sqmapi.dll6.0.6001.2235516-Jan-200912:27176,128x64
Ie4uinit.exe7.0.6000.1680915-Jan-200904:5084,992x64
Iernonce.dll7.0.6000.1680915-Jan-200904:5157,344x64
Iesetup.dll7.0.6000.1680915-Jan-200904:5169,120x64
Ie4uinit.exe7.0.6000.2099615-Jan-200902:4184,992x64
Iernonce.dll7.0.6000.2099615-Jan-200904:5557,344x64
Iesetup.dll7.0.6000.2099615-Jan-200904:5569,120x64
Iebrshim.dll6.0.6000.1680915-Jan-200904:51145,408x64
Iebrshim.dll6.0.6000.2099615-Jan-200904:55145,408x64
Ieframe.dll7.0.6000.1680915-Jan-200904:517,067,136x64
Ieui.dll7.0.6000.1680915-Jan-200904:51228,352x64
Ieframe.dll7.0.6000.2099615-Jan-200904:557,070,720x64
Ieui.dll7.0.6000.2099615-Jan-200904:55228,352x64
Ieframe.dll7.0.6001.1820315-Jan-200906:057,004,160x64
Ieui.dll7.0.6001.1800019-Jan-200808:01224,768x64
Ieframe.dll7.0.6001.2235516-Jan-200912:277,006,720x64
Ieui.dll7.0.6001.2235516-Jan-200912:27224,768x64
Ieinstal.exe6.0.6000.1680915-Jan-200904:50276,480x64
Ieinstal.exe6.0.6000.2099615-Jan-200902:42276,480x64
Ieuser.exe6.0.6000.1680915-Jan-200904:50378,880x64
Ieuser.exe6.0.6000.2099615-Jan-200902:42378,880x64
Ieunatt.exe7.0.6000.1680915-Jan-200904:1526,624x86
Iexplore.exe7.0.6000.1680915-Jan-200904:14634,024x86
Ieunatt.exe7.0.6000.2099615-Jan-200902:0526,624x86
Iexplore.exe7.0.6000.2099615-Jan-200904:18634,024x86
Advpack.dll7.0.6000.1680915-Jan-200904:15124,928x86
Advpack.dll7.0.6000.2099615-Jan-200904:14124,928x86
Pngfilt.dll7.0.6000.1680915-Jan-200904:1644,544x86
Pngfilt.dll7.0.6000.2099615-Jan-200904:1844,544x86
Urlmon.dll7.0.6000.1680915-Jan-200904:161,160,192x86
Urlmon.dll7.0.6000.2099615-Jan-200904:191,163,264x86
Urlmon.dll7.0.6001.1820315-Jan-200906:111,166,336x86
Urlmon.dll7.0.6001.2235516-Jan-200904:591,166,848x86
Mstime.dll7.0.6000.1680915-Jan-200904:16671,232x86
Mstime.dll7.0.6000.2099615-Jan-200904:17671,232x86
Mstime.dll7.0.6001.1820315-Jan-200906:08671,232x86
Mstime.dll7.0.6001.2235516-Jan-200904:57671,232x86
Inetcpl.cpl7.0.6000.1680915-Jan-200904:151,831,424
Inetcpl.cpl7.0.6000.2099615-Jan-200904:151,831,424
Jsproxy.dll7.0.6000.1680915-Jan-200904:1627,648x86
Wininet.dll7.0.6000.1680915-Jan-200904:16826,368x86
Wininetplugin.dll1.0.0.115-Jan-200904:1664,512x86
Jsproxy.dll7.0.6000.2099615-Jan-200904:1627,648x86
Wininet.dll7.0.6000.2099615-Jan-200904:19827,904x86
Wininetplugin.dll1.0.0.115-Jan-200904:1964,512x86
Jsproxy.dll7.0.6001.1820315-Jan-200906:0828,160x86
Wininet.dll7.0.6001.1820315-Jan-200906:11827,392x86
Wininetplugin.dll1.0.0.122-Feb-200805:0164,512x86
Jsproxy.dll7.0.6001.2235516-Jan-200904:5628,160x86
Wininet.dll7.0.6001.2235516-Jan-200905:00827,904x86
Wininetplugin.dll1.0.0.116-Jan-200905:0064,512x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.014-Dec-200721:262,455,488
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646115-Jan-200904:16383,488x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.013-Dec-200719:462,455,488
Ieapfltr.dll7.0.6000.1673015-Jan-200904:15380,928x86
Dxtmsft.dll7.0.6000.1680915-Jan-200904:15347,136x86
Dxtrans.dll7.0.6000.1680915-Jan-200904:15214,528x86
Dxtmsft.dll7.0.6000.2099615-Jan-200904:15347,136x86
Dxtrans.dll7.0.6000.2099615-Jan-200904:15214,528x86
Msfeeds.dll7.0.6000.1680915-Jan-200904:16459,264x86
Msfeeds.mof14-Dec-200721:401,876
Msfeeds.dll7.0.6000.2099615-Jan-200904:16459,264x86
Msfeeds.mof13-Dec-200719:581,876
Msfeeds.dll7.0.6001.1820315-Jan-200906:08458,240x86
Msfeeds.mof18-Sep-200621:381,876
Msfeeds.dll7.0.6001.2235516-Jan-200904:56458,240x86
Msfeeds.mof18-Dec-200721:131,876
Mshtmled.dll7.0.6000.1680915-Jan-200904:16477,696x86
Mshtmled.dll7.0.6000.2099615-Jan-200904:16477,696x86
Mshtml.dll7.0.6000.1680915-Jan-200904:163,594,752x86
Mshtml.tlb7.0.6000.1680915-Jan-200900:341,383,424
Mshtml.dll7.0.6000.2099615-Jan-200904:163,596,288x86
Mshtml.tlb7.0.6000.2099615-Jan-200900:351,383,424
Mshtml.dll7.0.6001.1820315-Jan-200906:083,580,416x86
Mshtml.tlb7.0.6001.1820315-Jan-200903:361,383,424
Mshtml.dll7.0.6001.2235516-Jan-200904:563,580,928x86
Mshtml.tlb7.0.6001.2235516-Jan-200902:241,383,424
Icardie.dll7.0.6000.1680915-Jan-200904:1663,488x86
Icardie.dll7.0.6000.2099615-Jan-200904:1563,488x86
Iertutil.dll7.0.6000.1680915-Jan-200904:16267,776x86
Sqmapi.dll6.0.6000.1680915-Jan-200904:16134,144x86
Iertutil.dll7.0.6000.2099615-Jan-200904:15267,776x86
Sqmapi.dll6.0.6000.2099615-Jan-200904:18134,144x86
Iertutil.dll7.0.6001.1820315-Jan-200906:07270,336x86
Sqmapi.dll6.0.6001.1800019-Jan-200807:36129,536x86
Iertutil.dll7.0.6001.2235516-Jan-200904:55270,848x86
Sqmapi.dll6.0.6001.2235516-Jan-200904:59129,536x86
Ie4uinit.exe7.0.6000.1680915-Jan-200904:1570,656x86
Iernonce.dll7.0.6000.1680915-Jan-200904:1644,544x86
Iesetup.dll7.0.6000.1680915-Jan-200904:1656,320x86
Ie4uinit.exe7.0.6000.2099615-Jan-200902:0570,656x86
Iernonce.dll7.0.6000.2099615-Jan-200904:1544,544x86
Iesetup.dll7.0.6000.2099615-Jan-200904:1556,320x86
Iebrshim.dll6.0.6000.1680915-Jan-200904:1652,736x86
Iebrshim.dll6.0.6000.2099615-Jan-200904:1552,736x86
Ieframe.dll7.0.6000.1680915-Jan-200904:166,066,688x86
Ieui.dll7.0.6000.1680915-Jan-200904:16180,736x86
Ieframe.dll7.0.6000.2099615-Jan-200904:156,068,736x86
Ieui.dll7.0.6000.2099615-Jan-200904:15180,736x86
Ieframe.dll7.0.6001.1820315-Jan-200906:076,069,248x86
Ieui.dll7.0.6001.1800019-Jan-200807:34180,736x86
Ieframe.dll7.0.6001.2235516-Jan-200904:556,070,784x86
Ieui.dll7.0.6001.2235516-Jan-200904:55180,736x86
Ieinstal.exe6.0.6000.1680915-Jan-200904:15263,168x86
Ieinstal.exe6.0.6000.2099615-Jan-200902:05263,168x86
Ieuser.exe6.0.6000.1680915-Jan-200904:15301,568x86
Ieuser.exe6.0.6000.2099615-Jan-200902:06301,568x86

Internet Explorer 8


Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemów Windows Vista i Windows Server 2008
File NameVersionDateTimeSize
Package_1_for_kb961260_bf~31bf3856ad364e35~x86~~8.0.1.2.mum07-Jan-200917:261,767
Package_1_for_kb961260~31bf3856ad364e35~x86~~8.0.1.2.mum07-Jan-200917:262,477
Package_for_kb961260_ie8_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~8.0.1.2.mum07-Jan-200917:261,423
Package_for_kb961260_ie8_0~31bf3856ad364e35~x86~~8.0.1.2.mum07-Jan-200917:261,442
Package_for_kb961260_ie8_bf~31bf3856ad364e35~x86~~8.0.1.2.mum07-Jan-200917:261,400
Package_for_kb961260_ie8~31bf3856ad364e35~x86~~8.0.1.2.mum07-Jan-200917:261,419
Update-bf.mum07-Jan-200917:261,419
X86_df90cf1047942eaadd0943c106fecb3a_31bf3856ad364e35_8.0.6001.22352_none_b391aeafdded2f4e.manifest07-Jan-200917:26704
X86_e3c63f3904b76a8aaf6a11a799358b53_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18259_none_bc5dacaba585c04a.manifest07-Jan-200917:26704
X86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18259_none_f5ff1de2381736cc.manifest06-Jan-200905:17986,764
X86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6001.22352_none_f681b8a7513b2535.manifest06-Jan-200906:05986,764
Microsoft-windows-ie-htmlrendering-perftrack.xml30-Jul-200814:551,186
Mshtml.dll8.0.6001.1825906-Jan-200904:085,699,584
Mshtml.tlb8.0.6001.1825906-Jan-200901:091,659,392
Microsoft-windows-ie-htmlrendering-perftrack.xml18-Aug-200823:511,186
Mshtml.dll8.0.6001.2235206-Jan-200904:085,699,584
Mshtml.tlb8.0.6001.2235206-Jan-200901:091,659,392
Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows Vista i Windows Server 2008 przeznaczonych dla komputerów z procesorami x64
File NameVersionDateTimeSizeCPU
Amd64_7514573ae562d8202ee7945de8718f80_31bf3856ad364e35_8.0.6001.22352_none_db0b36e0ebf8689d.manifest07-Jan-200917:261,056
Amd64_765941af26ca2eab842054812540d837_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18259_none_fdfd48eee2bedca1.manifest07-Jan-200917:261,056
Amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18259_none_521db965f074a802.manifest06-Jan-200905:47986,833
Amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6001.22352_none_52a0542b0998966b.manifest06-Jan-200905:33986,833
Package_1_for_kb961260_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~8.0.1.2.mum07-Jan-200917:261,993
Package_1_for_kb961260~31bf3856ad364e35~amd64~~8.0.1.2.mum07-Jan-200917:262,935
Package_for_kb961260_ie8_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~8.0.1.2.mum07-Jan-200917:261,431
Package_for_kb961260_ie8_0~31bf3856ad364e35~amd64~~8.0.1.2.mum07-Jan-200917:261,450
Package_for_kb961260_ie8_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~8.0.1.2.mum07-Jan-200917:261,408
Package_for_kb961260_ie8~31bf3856ad364e35~amd64~~8.0.1.2.mum07-Jan-200917:261,427
Update-bf.mum07-Jan-200917:261,427
X86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18259_none_f5ff1de2381736cc.manifest06-Jan-200905:17986,764
X86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6001.22352_none_f681b8a7513b2535.manifest06-Jan-200906:05986,764
Microsoft-windows-ie-htmlrendering-perftrack.xml18-Aug-200823:421,186
Mshtml.dll8.0.6001.1825906-Jan-200904:158,905,216x64
Mshtml.tlb8.0.6001.1825906-Jan-200901:031,659,392
Microsoft-windows-ie-htmlrendering-perftrack.xml18-Aug-200823:421,186
Mshtml.dll8.0.6001.2235206-Jan-200904:358,905,216x64
Mshtml.tlb8.0.6001.2235206-Jan-200901:181,659,392
Microsoft-windows-ie-htmlrendering-perftrack.xml30-Jul-200814:551,186
Mshtml.dll8.0.6001.1825906-Jan-200904:085,699,584x86
Mshtml.tlb8.0.6001.1825906-Jan-200901:091,659,392
Microsoft-windows-ie-htmlrendering-perftrack.xml18-Aug-200823:511,186
Mshtml.dll8.0.6001.2235206-Jan-200904:085,699,584x86
Mshtml.tlb8.0.6001.2235206-Jan-200901:091,659,392

Jak ustalić, czy na komputerze jest uruchomiona 32-bitowa czy 64-bitowa wersja systemu Windows

Jeśli nie możesz ustalić, czy jest uruchomiona 32-bitowa czy 64-bitowa wersja systemu Windows, uruchom program Informacje o systemie (Msinfo32.exe) i odczytaj wartość wyświetloną na liście dla elementu Typ systemu. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom lub Rozpocznij wyszukiwanie.
 2. Wpisz msinfo32.exe, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 3. W programie Informacje o systemie odczytaj wartość dla elementu Typ systemu.
  • W przypadku 32-bitowych wersji systemu Windows element Typ systemu ma wartość Komputer z procesorem x86.
  • W przypadku 64-bitowych wersji systemu Windows element Typ systemu ma wartość Komputer z procesorem x64.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu ustalania, czy na komputerze jest uruchomiona 32-bitowa, czy 64-bitowa wersja systemu Windows, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
827218 JAK: Ustalanie, czy na komputerze jest uruchomiona 32- czy 64-bitowa wersja systemu Windows XP
aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi DoS TSE WinNT Win2000
Właściwości

Identyfikator artykułu: 961260 — ostatni przegląd: 05/07/2009 11:58:56 — zmiana: 4.3

Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 8 Beta, Windows Internet Explorer 7

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbpubtypekc kbqfe kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew KB961260
Opinia