Opis pakietu zbiorczego poprawek dla programu Communicator 2007: marzec 2009

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 961552
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule w tym artykule opisano Microsoft Office Communicator 2007 rozwiązywane w Office Communicator 2007 pakietu zbiorczego poprawek wydanych w marcu 2009.
W tym artykule opisano następujące elementy dotyczące pakietu zbiorczego poprawek:
 • Problemy, pakiet zbiorczy poprawek poprawki.
 • Wymagania wstępne dotyczące instalacji pakietu zbiorczego poprawek pakiet.
 • Czy po instalacji należy ponownie uruchomić komputer Pakiet zbiorczy poprawek.
 • Czy pakiet zbiorczy poprawek zastępuje dowolny inne zbiorczego pakietu poprawek.
 • Informacja o ewentualnej konieczności wprowadzenia zmian w rejestrze.
 • Pliki, które zawiera pakiet zbiorczy poprawek.
WPROWADZENIE

Problemy, które ten pakiet poprawek rozwiązuje

 • 961595 Stan obecności nieoczekiwanie jest ustawiona na "Z dala od komputera", korzystając z klienta usług pulpitu zdalnego dostępu do komputera, który jest uruchomiony program Communicator 2007, i nie można zmienić ten stan
 • 961598 Program Office Communicator 2007 powoduje naruszenie zasad dostępu w środowisku firmy Citrix
 • 968490 Obrazy, które są określone w pliku Tabs.xml nie są ładowane konsekwentnie na kartach programu Communicator 2007
 • 968505 Nie można przenieść wywołanie, gdy używasz programu Office Communicator w wersji 2.0.6362.97 lub nowszej
 • 968506 Klient programu Communicator 2007 ulega awarii, gdy odbiera wywołanie z innego klienta programu Communicator
 • 968507 Sporadyczne błędy podczas wykonywania zadań Messaging API (MAPI), gdy program Office Communicator 2007 jest używany na tym samym komputerze co pakietu Office 2003 lub Office 2007
Ta zbiorcza aktualizacja zawiera również następujące wcześniej wydane aktualizacje:
 • 960423 Program Office Communicator 2007 nie może wyświetlić chińskie znaki w adresach URL, włączenie wartości rejestru EnableURL
 • 960424 Nie można zapobiec kontrolowanie przekazywanie ustawień połączeń programu Office Communicator 2007
 • 942566 Komunikat o błędzie programu Communicator 2007: "Wystąpił błąd podczas próby uruchomienia konferencji" lub "Ta wiadomość nie została dostarczona do wszystkich uczestników"
 • 942568 Wyrównanie tekstu w wiadomości e-mail mogą być niepoprawne Communicator 2007
 • 942569 Nazwa języka rosyjskiego jest napisana niepoprawnie, na liście dostępne języki Communicator 2007
 • 942570 Numer telefonu w oknie podręcznym Communicator 2007 przychodzące wywołanie ma kierunek błędny tekst, gdy jest ustawiony język arabski lub hebrajski
 • 942671 Nowa zasada jest do określenia, że przechowywane kontakty, że używa programu Communicator 2007
 • 942674 Pojawiają się nierozpoznawalnych znaków w polu Data wyświetlania na urządzeniu Unified Communications używane z programu Communicator 2007
 • 942857 Elementy menu są obcinane w hebrajskiej wersji programu Communicator 2007
 • 943066 Stan obecności nie zmienia się od "W spotkaniu" na "Dostępne" programu Communicator 2007
 • 943223 Komputery klienckie programu Communicator 2005 mogą wysyłać wiele kwerend DNS na nazwę puli Live Communications Server 2005
 • 944687 Komunikat o błędzie podczas próby zmiany konwersację wiadomości Błyskawicznych do konferencji wielopartyjnej Communicator 2007: "próba uruchomienia konferencji nie powiodło się."
 • 945079 Wywołanie jest zablokowana dla zbywający i przejmujący podczas transferu wywołania nie wywiązuje się z programu Communicator 2007
 • 945287 Nie można wpisać znak specjalny, w polu hasło programu Communicator 2007
 • 945542 Komunikat o błędzie podczas wysyłania wiadomości błyskawicznych do grupy dystrybucyjnej, która zawiera więcej niż 100 członków Communicator 2007: "Nazwa_grupy jest zbyt duży, aby wyświetlić"
 • 945543 Communicator 2007 nie zwalnia obiektów buforowanych osoba po wyszukiwania kontaktów
 • 945545 Po zmianie powiadomienia dźwiękowe do pliku WAV, który znajduje się w folderze Media powiadomienia dźwiękowe nie jest odtwarzany Communicator 2007
 • 945546 Communicator 2007 dołącza numer telefonu do nazwy użytkownika, gdy użytkownik, który nie ma zastosowania konta SIP dla karty niestandardowe
 • 945678 Tłumaczenie słowa "wolne" jest niepoprawna w polskiej wersji programu Communicator 2007
 • 945856 Opis aktualizacji, która jest dostępna do zmiany sposobu uruchamiania programu Communicator 2007, po zainstalowaniu programu
 • 945858 Na komputerze, na którym został zainstalowany program Communicator 2007 nie słychać Dual dwutonowe wieloczęstotliwościowe podczas pracy urządzenia telefonicznego pad służy do wprowadzania numeru telefonu
 • 945859 Podczas uruchamiania programu Microsoft Office Communicator 2007, Office Communicator powoduje naruszenie zasad dostępu
 • 948120 Konferencja audio lub wideo konferencji nie wywiązuje się z programu Communicator 2007 podczas próby zaprosić nowego uczestnika do tworzenia konferencji wielopartyjnej
 • 948159 Komunikat o błędzie Communicator 2007, jeśli profil programu Outlook nazwa pliku zawiera znaki niż angielski: "Wystąpił problem z połączeniem z Microsoft Office Outlook"
 • 948733 Komunikat o błędzie podczas próby zamknięcia komputera klienta, który jest uruchomiony program Office Communicator 2007: "pliku danych" Skrzynka pocztowa - użytkownika "nie został poprawnie zamknięty"
 • 948734 Na komputerze klienckim z systemem Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4 można zauważyć woluminu, zanika podczas wywołania audio po rozpoczęciu rozmowy audio z programu Office Communicator 2007
 • 948735 Nie można zintegrować Communicator 2007 z pakietu Office 2000
 • 948737 Użytkownik programu Communicator 2007 słyszy długi sygnał wybierania, miesza się z przesyłania strumieniowego audio, jeśli użytkownik ma słuchawki USB urządzenia telefonii z haka i korzysta z urządzenia do strumienia audio z innej aplikacji
 • 949498 Komunikat o błędzie, gdy użytkownik programu Communicator 2007 wysyła wiadomość, która zawiera tylko znaki japońskie dla użytkowników programu Communicator 2005: "Nazwa użytkownika nie może odbierać wiadomości w formacie użyto"
 • 949894 Funkcji obecności są wyłączone Communicator 2007, korzystając z strefy czasowej, zawierający negatywne godzinę częściowe na komputerze klienckim
 • 950492 Twój status z "Away" Communicator 2007 nie można zmienić ręcznie, gdy używany jest komputer przenośny, aby połączyć się z komputerem zdalnym
 • 951868 Ustawienia rejestru dla niektórych protokołów są zastępowane i Communicator 2007 staje się domyślną aplikację dla tych protokołów po zalogowaniu się do programu Communicator 2007
 • 951870 Identyfikatory zdarzeń 8239 i 8206 są rejestrowane, gdy harmonogram, a następnie anulowania spotkania programu Communicator 2007
 • 951871 Obecność zmian stanu z dala od komputera dla wszystkich użytkowników serwera terminali, gdy administrator zablokuje pulpitu lub pozwala wygaszacz ekranu, uruchom Communicator 2007
 • 954642 Komunikat o błędzie podczas próby ponownego uruchomienia programu Outlook po wylogowaniu systemu Windows bez zamykania programu Communicator 2007: "pliku danych zamknąć poprawnie podczas ostatniego użyto i Trwa sprawdzanie, czy występują problemy"
 • 954647 Communicator 2007 nie obsługuje non-numerów telefonów
 • 954648 Jak wyłączyć wiadomości błyskawicznych programu Communicator 2007
 • 954649 Gdy używasz programu Communicator 2007 razem z zestawem słuchawkowym GN9350 do wywoływania wywołanie kończy się, gdy Wycisz mikrofon
 • 954650 Logika ponawiania, korzystającej z programu Communicator 2007, aby pobrać pliki książki adresowej zmiany po zainstalowaniu programu Communicator 2007 aktualizacji pakietu, który jest z dnia 24 października 2008 roku.
 • 954651 Communicator 2007 pobiera książkę adresową offline pełne, co 30 dni
 • 956734 Stan obecności programu Communicator 2007 zmienia się na "Z dala od komputera" dla wszystkich użytkowników serwera terminali, gdy jeden użytkownik zablokuje pulpitu na komputerze z systemem Windows Server 2008
 • 957793 Klient programu Communicator 2007 jest niezwykle powolne, podczas uruchamiania
 • 958659 Użycie trybu telefonii = 4, można ustawić tylko ręcznie informacje o identyfikatorze URI Communicator 2007
Więcej informacji

Informacje o poprawce

Na następujący plik jest dostępny do pobrania z Microsoft Download Centrum:


PobierzPobierz Pakiet Communicator.msp teraz.

Data wydania: marzec 2009

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania pomocy technicznej firmy Microsoft pliki, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu w programie Microsoft Bazy wiedzy Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Najczęściej używane do firmy Microsoft aktualne oprogramowanie wykrywania wirusa, który był dostępny w dniu, który plik został wysłany. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Wymagania wstępne

Nie ma wymagań wstępnych dla Zainstalowanie tej poprawki.

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Możesz zrobić nie trzeba ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ten pakiet poprawek zastępuje ten pakiet poprawek 957465.

Informacje dotyczące rejestru

Aby użyć jednej z poprawek w Ten pakiet, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian do z rejestru.

Informacje dotyczące plików poprawki

Ta poprawka nie może zawierać. wszystkie pliki, które są niezbędne do pełnej aktualizacji produktu do nowszej kompilacji. Ta poprawka zawiera tylko pliki, które są niezbędne do rozwiązania tego problemu że wymienione w tym artykule.

Na Wersja globalna tego pakietu poprawek używa Instalator systemu Microsoft Windows pakiet do zainstalowania pakietu poprawek. Daty i godziny odpowiadające tym plikom w poniższej tabeli są wymienione w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Gdy użytkownik Umożliwia wyświetlanie informacji z pliku, daty są zamieniane na czas lokalny. Aby znaleźć Różnica między czasem UTC i czasem lokalnym, użyj Strefa czasowa Karta w elemencie Data i godzina w Panelu sterowania.
Nazwa pliku Wersja pliku Rozmiar pliku Data Czas Platforma
Communicator.exe 2.0.6362.129 5,731,152 14-Mar-2009 16: 12 x86
Gdiplus.dll 5.2.3790.4377 1,738,576 14-Mar-2009 16: 12 Nie dotyczy
Rtmpltfm.dll 3.0.6362.129 5,444,424 14-Mar-2009 16: 12 x86
Uccp.dll 2.0.6362.129 3,118,912 14-Mar-2009 16: 12 x86
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji na temat terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij numer, aby wyświetlić następujące art. artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 961552 — ostatni przegląd: 01/16/2015 02:54:57 — zmiana: 5.0

Microsoft Office Communicator 2007

 • kbnosurvey kbarchive kbsurveynew kbexpertiseinter kbqfe kbhotfixrollup kbautohotfix kbhotfixserver kbmt KB961552 KbMtpl
Opinia