Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Korzystanie ze skryptów wsadowych FTP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Protokół FTP (File Transfer Protocol) jest narzędziem do przesyłania plików używanym zwykle w systemach UNIX.

Protokół FTP umożliwia korzystanie ze skryptów (list poleceń pochodzących z plików zewnętrznych). W poniższym przykładzie przedstawiono skrypt otwierający połączenie z adresem IP 11.11.11.11, logujący się na hoście jako gość za pomocą hasła „guest”, przekazujący plik Plik1, a następnie zamykający połączenie:
open 11.11.11.11
user
guest
guest
put plik1
quit
Więcej informacji
Aby odczytać ten plik w systemie Windows, należy użyć przełącznika -s protokołu FTP. Jeśli poprzedni skrypt znajdował się w pliku o nazwie Test.scr, skrypt można uruchomić, wpisując polecenie:
ftp -s:test.scr
Należy określić nazwę hosta w wierszu polecenia, a następnie użyć skryptu do przetworzenia logowania. Na przykład po użyciu następującego wiersza polecenia
ftp -s:test.scr 11.11.11.11
plik skryptu powinien być odczytywany w następującej kolejności:
user
guest
guest

put plik1
quit
Jeśli jednak na hoście FTP zaimplementowano automatyczne logowanie, to polecenie nie zadziała. Aby wyłączyć logowanie automatyczne, należy w wierszu polecenia użyć przełącznika -n w następujący sposób:
ftp -n -s:test.scr 11.11.11.11
Właściwości

Identyfikator artykułu: 96269 — ostatni przegląd: 12/04/2015 09:24:23 — zmiana: 3.3

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 3.1, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 95

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbinterop KB96269
Opinia