Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Korzystanie ze skryptów wsadowych FTP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
Protokół FTP (File Transfer Protocol) jest narzędziem do przesyłania plików używanym zwykle w systemach UNIX.

Protokół FTP umożliwia korzystanie ze skryptów (list poleceń pochodzących z plików zewnętrznych). W poniższym przykładzie przedstawiono skrypt otwierający połączenie z adresem IP 11.11.11.11, logujący się na hoście jako gość za pomocą hasła „guest”, przekazujący plik Plik1, a następnie zamykający połączenie:
open 11.11.11.11
user
guest
guest
put plik1
quit
Więcej informacji
Aby odczytać ten plik w systemie Windows, należy użyć przełącznika -s protokołu FTP. Jeśli poprzedni skrypt znajdował się w pliku o nazwie Test.scr, skrypt można uruchomić, wpisując polecenie:
ftp -s:test.scr
Należy określić nazwę hosta w wierszu polecenia, a następnie użyć skryptu do przetworzenia logowania. Na przykład po użyciu następującego wiersza polecenia
ftp -s:test.scr 11.11.11.11
plik skryptu powinien być odczytywany w następującej kolejności:
user
guest
guest

put plik1
quit
Jeśli jednak na hoście FTP zaimplementowano automatyczne logowanie, to polecenie nie zadziała. Aby wyłączyć logowanie automatyczne, należy w wierszu polecenia użyć przełącznika -n w następujący sposób:
ftp -n -s:test.scr 11.11.11.11
Właściwości

Identyfikator artykułu: 96269 — ostatni przegląd: 12/30/2004 20:50:00 — zmiana: 3.3

 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.1
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 95
 • kbinfo kbinterop KB96269
Opinia