Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

W systemie Windows Server 2008 lub Windows Vista z zainstalowanym programem Data Protection Manager przełączenie dysków dynamicznych do trybu online lub offline albo ponowne uruchomienie komputera skutkuje oznaczeniem tych dysków jako nieprawidłowych

Symptomy
Przykładowy scenariusz:
  • Na komputerze z systemem Windows Server 2008 lub Windows Vista na jednym lub większej liczbie dysków dynamicznych utworzono ponad 99 woluminów.
  • Jeden z woluminów ma rozmiar większy niż 2 terabajty.
  • Wszystkie dyski dynamiczne przełączono do trybu online lub offline albo ponownie uruchomiono komputer.
W tym scenariuszu nie można uzyskać dostępu do woluminów. W przystawce Zarządzanie dyskami w oknie programu Microsoft Management Console (MMC) wszystkie dyski dynamiczne są oznaczone jako nieprawidłowe. Ponadto podczas próby aktywowania tych dysków jest zwracany następujący komunikat o błędzie:

„Ta operacja nie jest dozwolona dla dysku w nieprawidłowym pakiecie”
Przyczyna
Menedżer woluminów niepoprawnie oznacza rekord Menedżera dysków logicznych (LDM) jako niekompletny, jeśli jego rozmiar jest zgodny z rozmiarem bloku na dysku. Po oznaczeniu rekordu Menedżera dysków logicznych jako niekompletnego jest on czyszczony. Dlatego wszystkie dyski dynamiczne są oznaczane jako nieprawidłowe zgodnie z opisem w sekcji Symptomy.
Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Uwaga Ta poprawka nie umożliwia rozwiązania problemu opisanego w tym artykule po jego wystąpieniu. Ta poprawka jedynie zapobiega wystąpieniu tego problemu. Poprawkę tę należy zastosować w tych systemach, w których mógłby w przyszłości wystąpić opisany problem. Zastosowanie tej poprawki w systemach, w których opisany problem już występuje, nie umożliwia rozwiązania problemu.

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Poprawkę tę należy zastosować wyłącznie w systemach, w których pojawił się problem opisany w tym artykule. Poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Ważne poprawki dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008 są umieszczane we wspólnych pakietach. Jednak na stronie „Żądanie dotyczące poprawki” może być wymieniony tylko jeden z tych produktów. Aby zwrócić się o pakiet poprawki dotyczący zarówno systemu Windows Vista, jak i systemu Windows Server 2008, wystarczy wybrać produkt wymieniony na tej stronie.

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę poprawkę, na komputerze musi być uruchomiony jeden z następujących systemów operacyjnych:
  • Windows Server 2008
  • Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2
  • Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1
  • Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zainstalowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer, jeśli jest na nim otwarta konsola Zarządzanie klastrem pracy awaryjnej (Cluadmin.msc). W przeciwnym razie nie trzeba ponownie uruchamiać komputera ani usług klastra.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych uprzednio wydanych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania przez użytkownika informacji o plikach daty i godziny są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania. Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista z dodatkiem SP1 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Volmgrx.sys6.0.6001.22423292,84830-Apr-200912:58x86
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 i Windows Vista z dodatkiem SP2 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Volmgrx.sys6.0.6002.22126292,84030-Apr-200912:36x86
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach Itanium
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Volmgrx.sys6.0.6001.224231,032,16030-Apr-200913:01IA-64
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 dla systemów opartych na procesorach Itanium
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Volmgrx.sys6.0.6002.221261,032,15230-Apr-200912:26IA-64
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista z dodatkiem SP1 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Volmgrx.sys6.0.6001.22423408,03230-Apr-200913:20x64
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 i Windows Vista z dodatkiem SP2 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Volmgrx.sys6.0.6002.22126408,04030-Apr-200912:58x64
Obejście problemu
Jeśli nie zainstalowano tej poprawki, w celu zapobieżenia wystąpieniu tego problemu należy wszystkim woluminom o rozmiarze ponad 2 terabajtów przypisać litery dysków.

Uwaga To obejście problemu należy zastosować przed wystąpieniem tego problemu.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” .
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Informacje o dodatkowych plikach

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 i Windows Vista

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Package_for_kb962975_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,36701-May-200909:23Not Applicable
Package_for_kb962975_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,69401-May-200909:23Not Applicable
Package_for_kb962975_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,71301-May-200909:23Not Applicable
Package_for_kb962975_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,42101-May-200909:23Not Applicable
Package_for_kb962975_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,69001-May-200909:23Not Applicable
Package_for_kb962975_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,70101-May-200909:23Not Applicable
Package_for_kb962975_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,42501-May-200909:23Not Applicable
Package_for_kb962975_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,69401-May-200909:23Not Applicable
Package_for_kb962975_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,71301-May-200909:23Not Applicable
Package_for_kb962975_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,42201-May-200909:23Not Applicable
Package_for_kb962975_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,43001-May-200909:23Not Applicable
X86_microsoft-windows-dynamicvolumemanager_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22423_none_dd79c5859f53f212.manifestNot Applicable4,26930-Apr-200914:14Not Applicable
X86_microsoft-windows-dynamicvolumemanager_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22126_none_df63384b9c77933b.manifestNot Applicable4,26930-Apr-200919:07Not Applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amd64_microsoft-windows-dynamicvolumemanager_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22423_none_3998610957b16348.manifestNot Applicable4,53530-Apr-200914:23Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-dynamicvolumemanager_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22126_none_3b81d3cf54d50471.manifestNot Applicable4,53530-Apr-200921:05Not Applicable
Package_for_kb962975_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,37501-May-200909:23Not Applicable
Package_for_kb962975_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,70601-May-200909:23Not Applicable
Package_for_kb962975_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,72301-May-200909:23Not Applicable
Package_for_kb962975_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,42901-May-200909:23Not Applicable
Package_for_kb962975_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,70201-May-200909:23Not Applicable
Package_for_kb962975_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,71101-May-200909:23Not Applicable
Package_for_kb962975_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,43301-May-200909:23Not Applicable
Package_for_kb962975_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,70601-May-200909:23Not Applicable
Package_for_kb962975_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,72301-May-200909:23Not Applicable
Package_for_kb962975_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,43001-May-200909:23Not Applicable
Package_for_kb962975_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,43801-May-200909:23Not Applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ia64_microsoft-windows-dynamicvolumemanager_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22423_none_dd7b697b9f51fb0e.manifestNot Applicable4,53230-Apr-200914:39Not Applicable
Ia64_microsoft-windows-dynamicvolumemanager_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22126_none_df64dc419c759c37.manifestNot Applicable4,53230-Apr-200920:54Not Applicable
Package_for_kb962975_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,42501-May-200909:23Not Applicable
Package_for_kb962975_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,53001-May-200909:23Not Applicable
Package_for_kb962975_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,70601-May-200909:23Not Applicable
Package_for_kb962975_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,42901-May-200909:23Not Applicable
Package_for_kb962975_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,53301-May-200909:23Not Applicable
Package_for_kb962975_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,71801-May-200909:23Not Applicable
Package_for_kb962975_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,42601-May-200909:23Not Applicable
Package_for_kb962975_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,43401-May-200909:23Not Applicable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 962975 — ostatni przegląd: 03/25/2010 14:24:19 — zmiana: 5.0

Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Microsoft System Center Data Protection Manager 2007

  • kbautohotfix kbexpertiseadvanced kbfix kbsurveynew kbqfe kbhotfixserver KB962975
Opinia