Użytkownicy programu SharePoint otrzymują błędną propozycję pobrania aktualizacji programu MSDE (dla systemu Windows) podczas próby zainstalowania aktualizacji zabezpieczeń opisanej w artykule 960082 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
W środowisku programu Microsoft Office SharePoint Server lub Windows SharePoint Server użytkownik próbuje zainstalować aktualizację zabezpieczeń dla programów SQL Server 2000 i SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE 2000) opisaną w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
960082 MS09-004: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programów SQL Server 2000 GDR i MSDE 2000: 10 lutego 2009
Domyślnie ta aktualizacja jest zalecana. Jednak użytkownicy programu SharePoint, którzy wykonali uaktualnienie z programu SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) do dowolnej innej wersji programu SQL Server 2000 mogą otrzymać błędną propozycję pobrania aktualizacji programu SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) opisanej w artykule 960082 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Na przykład użytkownicy, którzy wykonali uaktualnienie do programu SQL Server 2000 Standard Edition mogą otrzymać propozycję pobrania aktualizacji programu SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows).
Przyczyna
Ten problem może występować, jeżeli są spełnione następujące warunki:
 • Serwer został uaktualniony z programu MSDE 2000 do programu SQL Server 2000.
 • Na serwerze został nieprawidłowo zainstalowany dodatek SQL Server 2000 Service Pack 4 (SP4).
 • Następnie została zainstalowana aktualizacja programu SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) opisana w artykule 960082 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.
Jeśli te warunki są spełnione, program SharePoint Server może przestać działać.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem i przywrócić działanie programu SharePoint, wykonaj następujące kroki:
 1. Ponownie wykonaj uaktualnienie do programu SQL Server 2000.

  Uwaga Należy użyć tego samego nośnika, który został wcześniej użyty do przeprowadzenia uaktualnienia do programu SQL Server 2000.
 2. Ponownie uruchom wystąpienie serwera. Wystąpienie serwera powinno zostać uruchomione w uaktualnionej wersji.
 3. Zainstaluj dodatek SP4 dla programu SQL Server 2000.

  Uwaga Upewnij się, że stosujesz dodatek Service Pack 4 dla programu SQL Server 2000, a nie aktualizację MSDE SP4 lub SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) SP4.

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących uzyskiwania dodatku SQL Server 2000 SP4, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web:
 4. Ręcznie zastosuj plik Sp4_serv_uni.sql z folderu instalacyjnego (Install). Aby to zrobić, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia:
  osql -n -b -d master -Slpc:%computername%\SHAREPOINT -i "%programfiles%\Microsoft SQL Server\MSSQL$SHAREPOINT\Install\sp4_serv_uni.sql" -o "%programfiles%\Microsoft SQL Server\MSSQL$SHAREPOINT\Install\sp4_serv_uni.out" -E
  Uwaga W tej procedurze przyjęto, że folder instalacyjny programu SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) znajduje się w lokalizacji domyślnej. W przypadku instalacji niestandardowej należy odpowiednio zmienić ścieżkę podaną w poleceniu.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
WSS SSP OSSP aktualizacja instalacja
Właściwości

Identyfikator artykułu: 967096 — ostatni przegląd: 02/13/2009 12:59:54 — zmiana: 1.1

Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition

 • kbinstallation kbexpertiseinter kbtshoot kbsurveynew kbprb KB967096
Opinia