Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Po zainstalowaniu usług UDDI w systemie Windows Server 2003 aktualizacje zabezpieczeń programu MSDE 2000 nie są instalowane zgodnie z oczekiwaniami

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Po zainstalowaniu usług UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) w systemie Windows Server 2003 aktualizacje zabezpieczeń programu Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE 2000) mogą nie być instalowane zgodnie z oczekiwaniami z poziomu witryny Windows Update. Ten problem może występować, nawet jeśli została wybrana opcja automatycznego aktualizowania programu MSDE 2000. W przypadku wystąpienia problemu aktualizacje usług UDDI i programu MSDE 2000 są wymienione jako dostępne przy kolejnej wizycie w witrynie Windows Update.
Obejście problemu
Aby obejść ten problem, należy ręcznie zainstalować aktualizację. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.

Uwaga Aby można było wykonać tę procedurę, na dysku musi istnieć folder o nazwie ServicePackFiles. Jeśli taki folder nie istnieje, należy użyć nośnika dodatku Service Pack zainstalowanego na komputerze.
 1. Pobierz aktualizację usług UDDI, którą chcesz zainstalować. Na przykład pobierz aktualizację opisaną w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  960082 MS09-004: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programów SQL Server 2000 GDR i MSDE 2000: 10 lutego 2009
 2. Wyodrębnij pliki aktualizacji usług UDDI. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. W wierszu polecenia wpisz folder1\nazwa_pliku_aktualizacji /x folder2.

   Uwaga W tym poleceniu folder1 oznacza ścieżkę do folderu zawierającego pobraną aktualizację, a folder2 — ścieżkę do folderu, w którym mają zostać wyodrębnione pliki. Na przykład wpisanie c:\SQLWMSDE-KB960082-x86-PLK.exe /x c:\SQLWMSDE-KB960082 spowoduje wyodrębnienie plików aktualizacji opisanej w artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base nr 960082 do folderu o nazwie SQLWMSDE-KB960082.
 3. W wierszu polecenia wpisz polecenie cd %windir%\ServicePackFiles, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 4. W folderze ServicePackFiles kliknij prawym przyciskiem myszy plik Sqlrun.dat, a następnie kliknij polecenie Kopiuj.
 5. Korzystając z polecenia cd, przejdź do folderu, w którym zostały wyodrębnione pliki aktualizacji usług UDDI. Wpisz na przykład polecenie cd c:\SQLWMSDE-KB960082, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 6. W wierszu polecenia wpisz Setup.exe /quiet /upgradesp sqlrun BLANKSAPWD=1 INSTANCENAME=UDDI /l*v %windir%\UddiFix.log /norestart, aby zainstalować aktualizację usług UDDI.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 967236 — ostatni przegląd: 01/16/2015 03:43:43 — zmiana: 1.0

Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows)

 • kbnosurvey kbarchive kbvirus kbuddi kbsurveynew kbhowto KB967236
Opinia