Podczas uruchamiania program Internet Explorer jest otwierany, jego okno jest przez chwilę widoczne, a następnie program jest natychmiast zamykany

Streszczenie
Podczas uruchamiania programu Internet Explorer 7, Internet Explorer 8, Internet Explorer 9 lub Internet Explorer 10 może się zdarzyć, że program Internet Explorer zostanie otwarty, jego okno będzie przez chwilę widoczne, a następnie zostanie natychmiast zamknięte. Może to nastąpić, jeśli program Internet Explorer jest uszkodzony. Aby rozwiązać ten problem, należy wykonać czynności podane w poniższej sekcji rozwiązania.
Rozwiązanie
Należy wybrać odpowiedni system operacyjny i wykonać podane instrukcje.

Windows 8

Metoda 1. Zresetowanie programu Internet Explorer w celu przywrócenia jego ustawień domyślnych

Zresetowanie programu Internet Explorer w celu przywrócenia jego ustawień domyślnych

Przywrócenie ustawień domyślnych programu Internet Explorer spowoduje usunięcie wszystkich zmian wprowadzonych w programie po jego zainstalowaniu. Jednak nie spowoduje to usunięcia ulubionych ani kanałów informacyjnych. Aby przywrócić ustawienia domyślne programu Internet Explorer, wykonaj następujące czynności:

Aby automatycznie zresetować ustawienia programu Internet Explorer, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij ten przycisk:
 2. W oknie dialogowym Pobieranie pliku kliknij przycisk Uruchom i wykonaj kroki kreatora.
 3. W oknie dialogowym Resetowanie ustawień programu Internet Explorer naciśnij lub kliknij przycisk Resetuj.

  Zaznacz naciśnięciem lub kliknięciem pole wyboru Usuń ustawienia osobiste, jeśli chcesz też usunąć historię przeglądania, dostawców wyszukiwania, akceleratory, strony główne, ochronę danych przed śledzeniem i dane Filtrowania ActiveX.
 4. Gdy program Internet Explorer zakończy stosowanie ustawień domyślnych, naciśnij lub kliknij przycisk Zamknij, a następnie ponownie naciśnij lub kliknij przycisk Zamknij.
 5. Zamknij program Internet Explorer, a następnie uruchom go ponownie.

Samodzielne resetowanie ustawień programu Internet Explorer


Aby użyć funkcji Resetowanie ustawień programu Internet Explorer z poziomu Panelu sterowania, wykonaj następujące czynności:
 1. Zamknij wszystkie okna programu Internet Explorer i Eksploratora Windows.
 2. Naciśnij klawisze Windows + R, wpisz polecenie „inetcpl.cpl” i naciśnij klawisz Enter.
 3. Naciśnij lub kliknij kartę „Zaawansowane” i znajdź obszar „Resetowanie ustawień programu Internet Explorer”.
 4. Naciśnij lub kliknij przycisk „Resetuj”.

  Zaznacz naciśnięciem lub kliknięciem pole wyboru Usuń ustawienia osobiste, jeśli chcesz też usunąć historię przeglądania, dostawców wyszukiwania, akceleratory, strony główne, ochronę danych przed śledzeniem i dane Filtrowania ActiveX.
 5. Gdy program Internet Explorer zakończy przywracanie ustawień domyślnych, naciśnij lub kliknij przycisk Zamknij, a następnie naciśnij lub kliknij dwa razy przycisk OK.
 6. Zamknij program Internet Explorer, a następnie otwórz go ponownie. Zmiany zostaną uwzględnione przy następnym otwarciu programu Internet Explorer.

Metoda 2. Uruchomienie narzędzia do rozwiązywania problemów z programem Internet Explorer

Aby uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów z programem Internet Explorer, wykonaj następujące czynności:
 1. Naciśnij klawisze Windows + W.
 2. Wpisz ciąg rozwiązywanie problemów, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 3. W wynikach wyszukiwania naciśnij lub kliknij pozycję Wyświetl wszystko w lewym okienku.
 4. Wybierz z listy pozycję Wydajność programu Internet Explorer.
 5. Naciśnij lub kliknij pozycję Dalej, aby uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów.
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Windows 7

Metoda 1. Zresetowanie programu Internet Explorer w celu przywrócenia jego ustawień domyślnych


Przywrócenie ustawień domyślnych programu Internet Explorer spowoduje usunięcie wszystkich zmian wprowadzonych w programie po jego zainstalowaniu. Jednak nie spowoduje to usunięcia elementów ulubionych ani kanałów informacyjnych. Aby przywrócić ustawienia domyślne programu Internet Explorer, wykonaj następujące czynności:


Aby automatycznie zresetować ustawienia programu Internet Explorer, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij ten przycisk:
 2. W oknie dialogowym Pobieranie pliku kliknij przycisk Uruchom i wykonaj kroki kreatora.
 3. W oknie dialogowym Resetowanie ustawień programu Internet Explorer kliknij przycisk Resetuj.

  Zaznacz kliknięciem pole wyboru Usuń ustawienia osobiste, jeśli chcesz też usunąć historię przeglądania, dostawców wyszukiwania, akceleratorów, strony główne, ochronę danych przed śledzeniem i dane Filtrowania ActiveX.
 4. Gdy program Internet Explorer zakończy stosowanie ustawień domyślnych, kliknij przycisk Zamknij, a następnie ponownie kliknij przycisk Zamknij.
 5. Zamknij program Internet Explorer, a następnie uruchom go ponownie.

Samodzielne resetowanie ustawień programu Internet Explorer

Aby użyć funkcji Resetowanie ustawień programu Internet Explorer z poziomu Panelu sterowania, wykonaj następujące czynności:
 1. Zamknij wszystkie okna programu Internet Explorer i Eksploratora Windows.
 2. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 3. W Panelu sterowania otwórz aplet Opcje internetowe.
 4. Kliknij kartę Zaawansowane, a następnie kliknij przycisk Resetuj.
 5. W oknie dialogowym Resetowanie ustawień programu Internet Explorer kliknij przycisk Resetuj.
 6. Gdy program Internet Explorer zakończy przywracanie ustawień domyślnych, kliknij przycisk Zamknij, a następnie kliknij dwa razy przycisk OK.
 7. Zamknij program Internet Explorer, a następnie otwórz go ponownie. Zmiany zostaną uwzględnione przy następnym otwarciu programu Internet Explorer.

Metoda 2. Odinstalowanie i ponowne zainstalowanie programu Internet Explorer

Jeśli po przywróceniu ustawień domyślnych programu Internet Explorer 8 lub Internet Explorer 9 problem nie został rozwiązany, należy odinstalować program, a następnie zainstalować go ponownie. Aby to zrobić, należy wykonać poniższe czynności (odpowiednie dla używanego systemu operacyjnego).

Windows 7

Aby odinstalować program Internet Explorer 8 lub Internet Explorer 9 z komputera z systemem Windows 7, wykonaj następujące czynności:
 1. Zamknij wszystkie programy.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 3. Kliknij pozycję Programy, a następnie kliknij pozycję Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows.
 4. Na liście funkcji systemu Windows wyczyść kliknięciem pole wyboru Internet Explorer 8 lub Internet Explorer 9.
 5. Kliknij przycisk Tak po wyświetleniu monitu.
 6. Kliknij przycisk OK. Program Internet Explorer 8 lub Internet Explorer 9 zostanie odinstalowany. Po zakończeniu odinstalowywania system zostanie uruchomiony ponownie.
Aby zainstalować program Internet Explorer 8 lub Internet Explorer 9 na komputerze z systemem Windows 7, wykonaj następujące czynności:
 1. Zamknij wszystkie programy.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 3. Kliknij pozycję Programy, a następnie kliknij pozycję Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows.
 4. Na liście funkcji systemu Windows zaznacz pole wyboru Internet Explorer 8 lub Internet Explorer 9.
 5. Kliknij przycisk OK i poczekaj, aż system zostanie uruchomiony ponownie.

Windows Vista

Metoda 1. Zresetowanie programu Internet Explorer w celu przywrócenia jego ustawień domyślnych


Przywrócenie ustawień domyślnych programu Internet Explorer spowoduje usunięcie wszystkich zmian wprowadzonych w programie po jego zainstalowaniu. Jednak nie spowoduje to usunięcia elementów ulubionych ani kanałów informacyjnych. Aby przywrócić ustawienia domyślne programu Internet Explorer, wykonaj następujące czynności:

Aby automatycznie zresetować ustawienia programu Internet Explorer, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij ten przycisk:
 2. W oknie dialogowym Pobieranie pliku kliknij przycisk Uruchom i wykonaj kroki kreatora.
 3. W oknie dialogowym Resetowanie ustawień programu Internet Explorer kliknij przycisk Resetuj.

  Zaznacz kliknięciem pole wyboru Usuń ustawienia osobiste, jeśli chcesz też usunąć historię przeglądania, dostawców wyszukiwania, akceleratory, strony główne, ochronę danych przed śledzeniem i dane Filtrowania ActiveX.
 4. Gdy program Internet Explorer zakończy stosowanie ustawień domyślnych, kliknij przycisk Zamknij, a następnie ponownie kliknij przycisk Zamknij.
 5. Zamknij program Internet Explorer, a następnie uruchom go ponownie.

Samodzielne resetowanie ustawień programu Internet Explorer

Aby użyć funkcji Resetowanie ustawień programu Internet Explorer z poziomu Panelu sterowania, wykonaj następujące czynności:
 1. Zamknij wszystkie okna programu Internet Explorer i Eksploratora Windows.
 2. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 3. W Panelu sterowania otwórz aplet Opcje internetowe.
 4. Kliknij kartę Zaawansowane, a następnie kliknij przycisk Resetuj.
 5. W oknie dialogowym Resetowanie ustawień programu Internet Explorer kliknij przycisk Resetuj.
 6. Gdy program Internet Explorer zakończy przywracanie ustawień domyślnych, kliknij przycisk Zamknij, a następnie kliknij dwa razy przycisk OK.
 7. Zamknij program Internet Explorer, a następnie otwórz go ponownie. Zmiany zostaną uwzględnione przy następnym otwarciu programu Internet Explorer.

Metoda 2. Odinstalowanie i ponowne zainstalowanie programu Internet Explorer

Uwaga Tej metody nie można zastosować w przypadku programu Internet Explorer 7, ponieważ jest on częścią systemu Windows Vista i nie można go odinstalować.

Windows Vista

Aby odinstalować program Internet Explorer 8 lub Internet Explorer 9 z komputera z systemem Windows Vista, wykonaj następujące czynności:
 1. Zamknij wszystkie programy.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 3. Kliknij pozycję Programy, a następnie kliknij pozycję Odinstaluj program.
 4. W okienku Zadania kliknij pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje.
 5. Na liście zainstalowanych aktualizacji kliknij dwukrotnie pozycję Windows Internet Explorer 8 lub Windows Internet Explorer 9 i po wyświetleniu monitu o potwierdzenie kliknij przycisk Tak.
Aby zainstalować program Internet Explorer 8 na komputerze z systemem Windows Vista lub Windows Server 2008, wykonaj następujące czynności:
 1. Odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 2. Na wyświetlonej stronie kliknij przycisk Download (Pobierz), aby rozpocząć pobieranie. Ewentualnie wybierz inny język z listy Change language (Zmień język) i kliknij przycisk Go (Przejdź).
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby rozpocząć instalację natychmiast, kliknij przycisk Uruchom.
  • Aby zapisać pobrany plik na komputerze i zainstalować go później, kliknij przycisk Zapisz.
  • Aby anulować instalację, kliknij przycisk Anuluj.
Aby zainstalować program Internet Explorer 9 na komputerze z systemem Windows Vista, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Windows XP

Metoda 1. Zresetowanie programu Internet Explorer w celu przywrócenia jego ustawień domyślnych

Przywrócenie ustawień domyślnych programu Internet Explorer spowoduje usunięcie wszystkich zmian wprowadzonych w programie po jego zainstalowaniu. Jednak nie spowoduje to usunięcia elementów ulubionych ani kanałów informacyjnych. Aby przywrócić ustawienia domyślne programu Internet Explorer, wykonaj następujące czynności:


Aby automatycznie zresetować ustawienia programu Internet Explorer, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij ten przycisk:
 2. W oknie dialogowym Pobieranie pliku kliknij przycisk Uruchom i wykonaj kroki kreatora.
 3. W oknie dialogowym Resetowanie ustawień programu Internet Explorer kliknij przycisk Resetuj.

  Zaznacz kliknięciem pole wyboru Usuń ustawienia osobiste, jeśli chcesz też usunąć historię przeglądania, dostawców wyszukiwania, akceleratory, strony główne, ochronę danych przed śledzeniem i dane Filtrowania ActiveX.
 4. Gdy program Internet Explorer zakończy stosowanie ustawień domyślnych, kliknij przycisk Zamknij, a następnie ponownie kliknij przycisk Zamknij.
 5. Zamknij program Internet Explorer, a następnie uruchom go ponownie.

Samodzielne resetowanie ustawień programu Internet Explorer

Aby użyć funkcji Resetowanie ustawień programu Internet Explorer z poziomu Panelu sterowania, wykonaj następujące czynności:
 1. Zamknij wszystkie okna programu Internet Explorer i Eksploratora Windows.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 3. W Panelu sterowania otwórz aplet Opcje internetowe.
 4. Kliknij kartę Zaawansowane, a następnie kliknij przycisk Resetuj.
 5. W oknie dialogowym Resetowanie ustawień programu Internet Explorer kliknij przycisk Resetuj.
 6. Gdy program Internet Explorer zakończy przywracanie ustawień domyślnych, kliknij przycisk Zamknij, a następnie kliknij dwa razy przycisk OK.
 7. Zamknij program Internet Explorer, a następnie otwórz go ponownie. Zmiany zostaną uwzględnione przy następnym otwarciu programu Internet Explorer.

Metoda 2. Odinstalowanie i ponowne zainstalowanie programu Internet Explorer


Windows XP

Aby odinstalować program Internet Explorer 7 lub Internet Explorer 8 z komputera z systemem Windows XP, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij aplet Dodaj lub usuń programy.
 3. Upewnij się, że pole wyboru Pokaż aktualizacje jest zaznaczone.
 4. Kliknij pozycję Windows Internet Explorer 7 lub Windows Internet Explorer 8.
 5. Kliknij przycisk Usuń.
Aby zainstalować program Internet Explorer 7 lub Internet Explorer 8 na komputerze z systemem Windows XP, wykonaj następujące czynności:
 1. Odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web, zależnie od wersji programu Internet Explorer, którą chcesz zainstalować:
 2. Na wyświetlonej stronie kliknij przycisk Download (Pobierz), aby rozpocząć pobieranie. Ewentualnie wybierz inny język z listy Change language (Zmień język) i kliknij przycisk Go (Przejdź).
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby rozpocząć instalację natychmiast, kliknij przycisk Uruchom.
  • Aby zapisać pobrany plik na komputerze i zainstalować go później, kliknij przycisk Zapisz.
  • Aby anulować instalację, kliknij przycisk Anuluj.

Windows Server 2008 R2


Aby odinstalować program Internet Explorer 8 lub Internet Explorer 9 z komputera z systemem Windows Server 2008 R2, wykonaj następujące czynności:
 1. Zamknij wszystkie programy.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 3. Kliknij pozycję Programy, a następnie kliknij pozycję Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows.
 4. Na liście funkcji systemu Windows wyczyść kliknięciem pole wyboru Internet Explorer 8 lub Internet Explorer 9.
 5. Kliknij przycisk Tak po wyświetleniu monitu.
 6. Kliknij przycisk OK. Program Internet Explorer 8 lub Internet Explorer 9 zostanie odinstalowany. Po zakończeniu instalacji system zostanie uruchomiony ponownie.
Aby zainstalować program Internet Explorer 8 lub Internet Explorer 9 na komputerze z systemem Windows Server 2008 R2, wykonaj następujące czynności:
 1. Zamknij wszystkie programy.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 3. Kliknij pozycję Programy, a następnie kliknij pozycję Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows.
 4. Na liście funkcji systemu Windows zaznacz pole wyboru Internet Explorer 8 lub Internet Explorer 9.
 5. Kliknij przycisk OK i poczekaj, aż system zostanie uruchomiony ponownie.

Windows Server 2008

Aby odinstalować program Internet Explorer 8 lub Internet Explorer 9 z komputera z systemem Windows Server 2008, wykonaj następujące czynności:
 1. Zamknij wszystkie programy.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 3. Kliknij pozycję Programy, a następnie kliknij pozycję Odinstaluj program.
 4. W okienku Zadania kliknij pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje.
 5. Na liście zainstalowanych aktualizacji kliknij dwukrotnie pozycję Windows Internet Explorer 8 lub Windows Internet Explorer 9 i po wyświetleniu monitu o potwierdzenie kliknij przycisk Tak.
Aby zainstalować program Internet Explorer 8 na komputerze z systemem Windows Server 2008, wykonaj następujące czynności:
 1. Odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Program Windows Internet Explorer 8 dla systemu Windows Vista lub Windows Server 2008
 2. Na wyświetlonej stronie kliknij przycisk Download (Pobierz), aby rozpocząć pobieranie. Ewentualnie wybierz inny język z listy Change language (Zmień język) i kliknij przycisk Go (Przejdź).
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby rozpocząć instalację natychmiast, kliknij przycisk Uruchom.
  • Aby zapisać pobrany plik na komputerze i zainstalować go później, kliknij przycisk Zapisz.
  • Aby anulować instalację, kliknij przycisk Anuluj.
Aby zainstalować program Internet Explorer 9 na komputerze z systemem Windows Server 2008, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: www.microsoft.com/ie9


Właściwości

Identyfikator artykułu: 967896 — ostatni przegląd: 08/06/2013 13:39:00 — zmiana: 3.0

Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7, Windows Internet Explorer 9

 • kbprb kbsurveynew kbhowto KB967896
Opinia