Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Internet Explorer: brak dostępu do niektórych witryn sieci Web

Streszczenie
Próby wyświetlenia niektórych witryn sieci Web mogą powodować awarię lub zawieszanie się programu Internet Explorer.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy wypróbować następujące metody w kolejności, w jakiej są przedstawione.
Ręczne wprowadzanie skrótu
Zamiast klikać łącze do problemowej witryny sieci Web, można spróbować otworzyć ją, ręcznie wprowadzając skrót do tej witryny (adres internetowy). W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy łącze do witryny sieci Web, a następnie kliknij polecenie Kopiuj skrót.
 2. Wklej skrót na pasku adresu programu Internet Explorer.
 3. Naciśnij klawisz Enter.
Używanie widok zgodności
Jeśli nie można ręcznie uzyskać dostępu do problemowej witryny sieci Web, można spróbować zresetować widok zgodności programu Internet Explorer do wcześniejszej wersji przeglądarki. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Naciśnij klawisz F12.

  Uwaga Okienko Narzędzia deweloperskie jest otwierane u dołu okna programu Internet Explorer.
 2. Na pasku menu okienka Narzędzia deweloperskie kliknij pozycję Tryb przeglądarki: IEx.

  Uwaga W tej nazwie przycisku zmienna „IEx” odpowiada ustawieniu widoku bieżącego numeru wersji obecnej przeglądarki.
 3. Na liście Tryb przeglądarki kliknij poprzednią wersję programu Internet Explorer.
 4. Naciśnij klawisz F12, aby zamknąć okienko Narzędzia deweloperskie.
Dodawanie skrótu do listy bezpiecznych adresów
Jeśli wybranie wyświetlania w trybie innej przeglądarki nie rozwiązuje problemu, można spróbować dodać skrót do problemowej witryny sieci Web do listy bezpiecznych adresów. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Ustawienia widoku zgodności.
 2. W oknie Ustawienia widoku zgodności wpisz skrót do problemowej witryny sieci Web w polu Dodaj tę witrynę sieci Web, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
 3. Kliknij przycisk Zamknij.
Używanie narzędzia do rozwiązywania problemów
Jeśli poprzednie metody nie umożliwiają rozwiązania problemu, można spróbować uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów z siecią i Internetem. W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę sieci ( lub ) w obszarze powiadomień, kliknąć pozycję Rozwiąż problemy, a następnie kliknąć pozycję Połączenia internetowe. W ramach tego procesu narzędzie do rozwiązywania problemów może zadać użytkownikowi pytania lub zresetować typowe ustawienia. Jeśli uruchomienie narzędzia do rozwiązywania problemów z siecią i Internetem nie rozwiąże problemu, należy odszukać konkretny problem na poniższej liście.
Mam dostęp do niektórych witryn sieci Web, ale nie do wszystkich
Automatyczne rozwiązywanie problemu
Windows XP, Windows Vista i Windows 7
Być może zmiany w opcjach programu Internet Explorer uniemożliwiają wyświetlanie niektórych witryn sieci Web. Przywrócenie ustawień pierwotnych programu Internet Explorer spowoduje usunięcie wszystkich wprowadzonych zmian bez usuwania ulubionych i kanałów informacyjnych. Aby automatycznie zresetować ustawienia programu Internet Explorer, należy uruchomić poprawkę Fix it „Resetowanie ustawień programu Internet Explorer”. Gdy zostanie wyświetlone pytanie, czy uruchomić lub zapisać plik, należy kliknąć przycisk Uruchom i wykonać kroki kreatora.Samodzielne rozwiązywanie problemu
Windows 8
 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu (jeśli używasz myszy, naciśnij klawisze Windows+C), a następnie naciśnij lub kliknij panel Wyszukiwanie. W polu wyszukiwania wprowadź ciąg Opcje internetowe, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Ustawienia.
 2. W wynikach wyszukiwania naciśnij lub kliknij pozycję Opcje internetowe. Naciśnij lub kliknij kartę Zaawansowane, a następnie naciśnij lub kliknij przycisk Resetuj.

  Uwaga
  Zaznacz pole wyboru Usuń ustawienia osobiste, jeśli chcesz też usunąć historię przeglądania, dostawców wyszukiwania, akceleratory, strony główne, ochronę danych przed śledzeniem i dane Filtrowania ActiveX.
 3. W oknie Resetowanie ustawień programu Internet Explorer naciśnij lub kliknij przycisk Resetuj.

  Uwaga
  Aby usunąć wszystkie ustawienia osobiste, należy nacisnąć lub kliknąć pole wyboru Usuń ustawienia osobiste.
 4. Zamknij program Internet Explorer, a następnie uruchom go ponownie, aby zastosować zmiany.
Windows XP, Windows Vista i Windows 7


Klip wideo: jak zresetować ustawienia w programie Internet Explorer 9 1. Zakończ działanie wszystkich programów, także programu Internet Explorer.
 2. W systemie Windows XP kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom. Wpisz ciąg inetcpl.cpl w polu Otwórz, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  W systemie Windows 7 lub Windows Vista kliknij przycisk Start. Wpisz ciąg inetcpl.cpl w polu Wyszukaj, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje internetowe.
 3. Kliknij kartę Zaawansowane.
 4. W obszarze Resetowanie ustawień programu Internet Explorer kliknij przycisk Resetuj. Następnie ponownie kliknij przycisk Resetuj.

  Zaznacz kliknięciem pole wyboru Usuń ustawienia osobiste, jeśli chcesz też usunąć historię przeglądania, dostawców wyszukiwania, akceleratory, strony główne, ochronę danych przed śledzeniem i dane Filtrowania ActiveX.
 5. Gdy ustawienia programu Internet Explorer zostaną zresetowane, kliknij przycisk Zamknij w oknie dialogowym Resetowanie ustawień programu Internet Explorer.
 6. Uruchom ponownie program Internet Explorer.Jeśli nadal nie możesz uzyskać dostępu do niektórych witryn sieci Web, poszukaj pomocy w społeczności online Microsoft Community.

Nie mogę uzyskać dostępu do witryny banku lub innych bezpiecznych witryn sieci Web
W przypadku łączenia się z bezpieczną witryną sieci Web program Internet Explorer używa szyfrowanego kanału, a transakcje są szyfrowane przy użyciu technologii SSL (Secure Sockets Layer). Niekiedy uszkodzone informacje w protokole SSL uniemożliwiają poprawne ładowanie witryn sieci Web. Wyczyszczenie stanu protokołu SSL może rozwiązać ten problem. W tym celu wykonaj czynności odpowiednie dla używanej wersji systemu Windows.

Windows 8
 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu (jeśli używasz myszy, naciśnij klawisze logo Windows+C), a następnie naciśnij lub kliknij panel Wyszukiwanie. W polu wyszukiwania wprowadź ciąg Opcje internetowe, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Ustawienia.
 2. W wynikach wyszukiwania naciśnij lub kliknij pozycję Opcje internetowe. Naciśnij lub kliknij kartę Zawartość, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Wyczyść stan SSL.
Windows Vista i Windows 7

 1. Kliknij przycisk Start, wpisz ciąg Internet Explorer w polu wyszukiwania, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Internet Explorer.
 2. W programie Internet Explorer kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.
 3. Kliknij kartę Zawartość, a następnie kliknij pozycję Wyczyść stan SSL.


Jeśli wyczyszczenie stanu protokołu SSL nie rozwiązało problemu, być może ustawienia daty i godziny na komputerze są niepoprawne. Niektóre bezpieczne witryny sieci Web wymagają, aby data i godzina na komputerze były zgodne z datą i godziną witryny. Aby sprawdzić datę i godzinę, wykonaj czynności odpowiednie dla używanej wersji systemu Windows.

Windows 8
 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu (jeśli używasz myszy, naciśnij klawisze Windows+C), a następnie naciśnij lub kliknij panel Wyszukiwanie. W polu wyszukiwania wpisz ciąg data i godzina, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Ustawienia.
 2. W wynikach wyszukiwania naciśnij lub kliknij pozycję Data i godzina, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Zmień datę i godzinę.
 3. W oknie Ustawienia daty i godziny ustaw bieżącą datę i godzinę.
 4. Kliknij przycisk OK, kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.
Windows Vista i Windows 7

 1. W Panelu sterowania otwórz aplet Data i godzina. W tym celu kliknij przycisk Start, wpisz ciąg data i godzina w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie kliknij pozycję Data i godzina na liście Programy.
 2. Kliknij pozycję Zmień datę i godzinę.
 3. W oknie dialogowym Ustawienia daty i godziny ustaw poprawną datę i godzinę.
 4. Kliknij przycisk OK dwa razy.

Jeśli nadal nie możesz uzyskać dostępu do bezpiecznych witryn sieci Web, poszukaj pomocy w społeczności online Microsoft Community.

Nie mogę uzyskać dostępu do witryny poczty e-mail w sieci Web lub z niej korzystać


Niepoprawne ustawienia daty i godziny na komputerze mogą powodować problemy podczas uzyskiwania dostępu do serwerów poczty w sieci Web. Należy się upewnić, że ustawienia daty i godziny komputera są poprawne. Aby sprawdzić datę i godzinę, wykonaj czynności odpowiednie dla używanej wersji systemu Windows.
Windows 8
 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu (jeśli używasz myszy, naciśnij klawisze Windows+C), a następnie naciśnij lub kliknij panel Wyszukiwanie. W polu wyszukiwania wpisz ciąg data i godzina, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Ustawienia.
 2. W wynikach wyszukiwania naciśnij lub kliknij pozycję Data i godzina, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Zmień datę i godzinę.
 3. W oknie Ustawienia daty i godziny ustaw bieżącą datę i godzinę.
 4. Kliknij przycisk OK, kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.
Windows Vista i Windows 7

 1. W Panelu sterowania otwórz aplet Data i godzina. Kliknij przycisk Start, wpisz ciąg data i godzina w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie kliknij pozycję Data i godzina na liście Programy.
 2. Kliknij pozycję Zmień datę i godzinę.
 3. W oknie dialogowym Ustawienia daty i godziny ustaw poprawną datę i godzinę.
 4. Kliknij przycisk OK dwa razy.


Jeśli ustawienia daty i godziny na komputerze były poprawne, działanie witryny sieci Web mogą zakłócać niezgodne lub uszkodzone dodatki programu Internet Explorer. Być może problem da się rozwiązać przez wyłączenie tych dodatków. Aby automatycznie wyłączyć dodatki z listy znanych niezgodnych dodatków, należy uruchomić poprawkę Fix it dotyczącą dodatków programu Internet Explorer. Gdy zostanie wyświetlone pytanie, czy uruchomić, czy zapisać plik, należy kliknąć przycisk Uruchom i wykonać kroki kreatora.

Jeśli poprawka Fix it dotycząca dodatków nie rozwiązała problemu, być może wyświetlanie niektórych witryn sieci Web uniemożliwiają zmiany wprowadzone w instalacji programu Internet Explorer. Można spróbować przywrócić ustawienia pierwotne programu Internet Explorer, co spowoduje usunięcie wszystkich wprowadzonych zmian bez usuwania ulubionych i kanałów informacyjnych. Aby automatycznie zresetować ustawienia programu Internet Explorer, należy uruchomić poprawkę Fix it „Resetowanie ustawień programu Internet Explorer”. Gdy zostanie wyświetlone pytanie, czy uruchomić, czy zapisać plik, należy kliknąć przycisk Uruchom i wykonać kroki kreatora.
Windows 8
Wyłącz dodatki

 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu (jeśli używasz myszy, naciśnij klawisze Windows+C), a następnie naciśnij lub kliknij panel Wyszukiwanie. W polu wyszukiwania wprowadź ciąg Opcje internetowe, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Ustawienia.
 2. W wynikach wyszukiwania naciśnij lub kliknij pozycję Opcje internetowe. Naciśnij lub kliknij kartę Programy, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Zarządzaj dodatkami.
 3. W oknie Zarządzanie dodatkami naciśnij lub kliknij listę rozwijaną w obszarze Pokaż, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Wszystkie dodatki.
 4. Dla każdego z dodatków: naciśnij lub kliknij dodatek, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Wyłącz. Po zakończeniu naciśnij lub kliknij przycisk OK.
Przywracanie pierwotnych ustawień zabezpieczeń programu Internet Explorer
 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu (jeśli używasz myszy, naciśnij klawisze Windows+C), a następnie naciśnij lub kliknij panel Wyszukiwanie. W polu wyszukiwania wprowadź ciąg Opcje internetowe, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Ustawienia.
 2. W wynikach wyszukiwania naciśnij lub kliknij pozycję Opcje internetowe. Naciśnij lub kliknij kartę Zaawansowane, a następnie naciśnij lub kliknij przycisk Resetuj.

  Uwaga
  Zaznacz pole wyboru Usuń ustawienia osobiste, jeśli chcesz też usunąć historię przeglądania, dostawców wyszukiwania, akceleratory, strony główne, ochronę danych przed śledzeniem i dane Filtrowania ActiveX.
 3. W oknie Resetowanie ustawień programu Internet Explorer naciśnij lub kliknij przycisk Resetuj.

  Uwaga
  Aby usunąć wszystkie ustawienia osobiste, należy nacisnąć lub kliknąć pole wyboru Usuń ustawienia osobiste.
 4. Zamknij program Internet Explorer, a następnie uruchom go ponownie, aby zastosować zmiany.
Windows 7 i Windows VistaJeśli nadal nie możesz uzyskać dostępu do bezpiecznych witryn sieci Web, poszukaj pomocy w społeczności online Microsoft Community.

Nie mogę uzyskać dostępu do żadnych witryn sieci Web
Jeśli nie można wyświetlić żadnych witryn sieci Web, prawdopodobnie nie ma połączenia z Internetem. Należy spróbować uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów z siecią i Internetem. W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę sieci ( lub ) w obszarze powiadomień, kliknąć pozycję Rozwiąż problemy, a następnie kliknąć pozycję Połączenia internetowe. W ramach tego procesu narzędzie do rozwiązywania problemów może zadać użytkownikowi pytania lub zresetować typowe ustawienia.

Jeśli ustawienia daty i godziny na komputerze były poprawne, działanie witryny sieci Web mogą zakłócać niezgodne lub uszkodzone dodatki programu Internet Explorer. Być może problem da się rozwiązać przez wyłączenie tych dodatków. Aby automatycznie wyłączyć dodatki z listy znanych niezgodnych dodatków, należy uruchomić poprawkę Fix it dotyczącą dodatków programu Internet Explorer. Gdy zostanie wyświetlone pytanie, czy uruchomić, czy zapisać plik, należy kliknąć przycisk Uruchom i wykonać kroki kreatora dla używanej wersji systemu Windows.
Windows 8
 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu (jeśli używasz myszy, naciśnij klawisze Windows+C), a następnie naciśnij lub kliknij panel Wyszukiwanie. W polu wyszukiwania wprowadź ciąg Rozwiązywanie problemów, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Ustawienia.
 2. W okienku wyników wyszukiwania naciśnij lub kliknij pozycję Rozwiązywanie problemów.
 3. W oknie Rozwiązywanie problemów naciśnij lub kliknij pozycję Wyświetl wszystko.
 4. Naciśnij lub kliknij pozycję Wydajność programu Internet Explorer, a następnie w oknie Wydajność programu Internet Explorer naciśnij lub kliknij przycisk Dalej.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów.
Windows Vista i Windows 7

Jeśli poprawka Fix it dotycząca dodatków nie rozwiązała problemu, być może wyświetlanie niektórych witryn sieci Web uniemożliwiają zmiany wprowadzone w instalacji programu Internet Explorer. Można spróbować przywrócić ustawienia pierwotne programu Internet Explorer, co spowoduje usunięcie wszystkich wprowadzonych zmian bez usuwania ulubionych i kanałów informacyjnych. Aby automatycznie zresetować ustawienia programu Internet Explorer, należy uruchomić poprawkę Fix it „Resetowanie ustawień programu Internet Explorer”. Gdy zostanie wyświetlone pytanie, czy uruchomić, czy zapisać plik, należy kliknąć przycisk Uruchom i wykonać kroki kreatora.

Jeśli nadal nie możesz uzyskać dostępu do witryn sieci Web, poszukaj pomocy w społeczności online Microsoft Community.


Materiały referencyjne
Jeśli po wykonaniu czynności przedstawionych w tym artykule nadal nie można uzyskać dostępu do niektórych witryn sieci Web, można wypróbować poniższe zasoby w celu uzyskania dodatkowej pomocy technicznej.

Pomoc w społeczności online Microsoft Community:
Pomoc techniczna firmy Microsoft:
Dodatkowe artykuły firmy Microsoft w trybie online:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 967897 — ostatni przegląd: 09/23/2013 11:38:00 — zmiana: 9.0

Windows Internet Explorer 10, Windows Internet Explorer 9, Windows Internet Explorer 8

 • kbsurveynew kbhowto kbmatsfixme kbfixme kbcip KB967897
Opinia