Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Komunikat o błędzie „Czy chcesz pobrać konwerter?” podczas próby otwarcia pliku w programie Excel, Word lub PowerPoint

Symptomy
Podczas próby otwarcia skoroszytu programu Microsoft Office Excel (xlsx), dokumentu programu Microsoft Office Word (docx) lub prezentacji programu Microsoft Office PowerPoint (pptx) może zostać wyświetlony jeden z następujących komunikatów o błędach i otwarcie pliku może się nie powieść:

Ten plik utworzono przy użyciu nowszej wersji aplikacji Microsoft Excel. Do jego otwarcia potrzebny jest konwerter. Czy chcesz pobrać konwerter z witryny pakietu Microsoft Office w sieci Web?

Nie można otworzyć tego pliku za pomocą programu Microsoft Excel. Czy chcesz przeszukać witrynę Microsoft Office Online w sieci Web, aby znaleźć konwerter do otwarcia tego pliku?

Uwaga Powyższe komunikaty są wyświetlane podczas próby otwarcia pliku programu Excel. Przy próbie otwarcia pliku programu Word lub PowerPoint nazwy produktów w komunikacie są odpowiednie dla danego programu.
Rozwiązanie

Excel 2010, Word 2010 lub PowerPoint 2010

 1. Przejdź do Centrum pobierania Microsoft, aby pobrać i zainstalować konwerter OOXML Strict dla pakietu Office 2010.
 2. Otwórz plik w programie Excel 2010, Word 2010 lub PowerPoint 2010.
 3. Kliknij przycisk Otwórz, gdy zostanie wyświetlony następujący komunikat.To jest zrzut ekranu z tym krokiem.
 4. Po otwarciu pliku kliknij pozycję Zapisz jako, aby zapisać plik w formacie domyślnym programu Excel 2010, Word 2010 lub PowerPoint 2010.

Excel 2007, Word 2007 lub PowerPoint 2007

Jeśli jest dostępna aplikacja, w której utworzono plik, rozpocznij od metody 1:
Metoda 1
 1. Otwórz program Excel 2007, PowerPoint 2007 lub Word 2007, zależnie od pliku, których chcesz otworzyć.
 2. W menu Plik kliknij pozycję Otwórz, a następnie wybierz plik programu Excel (xlsx), Word (docx) lub PowerPoint (pptx), który chcesz otworzyć.
 3. Jeśli plik zostanie otwarty, kliknij pozycję Zapisz jako w menu Plik, aby zapisać plik, wybierając format pliku programu Excel 97–2003 (xls), Word 97–2003 (doc) lub PowerPoint 97–2003 (ppt) z listy Zapisz jako typ.
Uwaga Jeśli nie możesz otworzyć pliku lub zmienić formatu pliku podczas zapisywania go, wypróbuj metodę 2.
Metoda 2
 1. Otwórz plik za pomocą aplikacji, w której go utworzono.
 2. Zależnie od typu pliku utwórz nowy plik w programie Word 2007, Excel 2007 lub PowerPoint 2007.
 3. Skopiuj zawartość pliku otwartego w punkcie 1 i wklej ją w pliku otwartym w punkcie 2.

  Uwaga
  Zależnie od zgodności między daną aplikacją a produktami pakietu Microsoft Office 2007 formatowanie zawartości oryginalnej może zostać uszkodzone w zawartości skopiowanej.
 4. Zapisz plik, wybierając format pliku programu Excel 97–2003 (xls), Word 97–2003 (doc) lub PowerPoint 97–2003 (ppt) z listy Zapisz jako typ.
Ważne Jeśli aplikacja, w której utworzono plik, nie jest dostępna, nie można otworzyć pliku.

Excel 2003, Word 2003 lub PowerPoint 2003 i starsze wersje

Aby otworzyć plik programu Excel (xlsx), Word (docx) lub PowerPoint (pptx) w pakiecie Office 2003 albo w starszej wersji, należy zainstalować pakiet zgodności formatu plików pakietu Office.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
924074 Jak otwierać nowe formaty plików we wcześniejszych wersjach pakietu Microsoft Office
 


Więcej informacji

Obecnie można tworzyć pliki skoroszytów programu Excel (xlsx), dokumentów programu Word (docx) i prezentacji programu PowerPoint (pptx) w oprogramowaniu innym niż firmy Microsoft za pomocą standardów przedstawionych w dokumencie ISO/IEC 29500. Z tego względu wersje pakietu Office wydane po pakiecie Microsoft Office 2007 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) obsługują wiele z wymagań standardu ISO/IEC 29500. Jednak niektóre z tych standardów nie są obsługiwane w pakiecie Microsoft Office.

Plik, który ma zostać otwarty, mógł zostać utworzony w oprogramowaniu innego producenta (innego niż firma Microsoft) zgodnie ze standardem międzynarodowym ISO/IEC 29500 Office Open XML (OOXML). Programy Microsoft Excel 2007, Excel 2010, Word 2007, Word 2010, PowerPoint 2007 i PowerPoint 2010 nie obsługują wszystkich standardów przedstawionych w dokumencie ISO/IEC 29500.

Aby uzyskać więcej informacji o wdrażaniu standardu ISO 29500 przez firmę Microsoft, odwiedź następujące witryn sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 967950 — ostatni przegląd: 03/25/2014 20:25:00 — zmiana: 8.0

 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft PowerPoint 2010
 • kbproductlink kbinfo kbhowto kbexpertisebeginner kbcip KB967950
Opinia