Błąd paska narzędzi Google zawiesza lub zamraża program Internet Explorer

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 968136
Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie "Dodatek Google Toolbar może powodować, że program Internet Explorer przestaje odpowiadać lub ulegnie awarii" lub jeśli nie można użyć paska narzędzi Google, spróbuj wykonać jedno z następujących rozwiązań.

Aktualizacja paska narzędzi Google

Aktualizacja do najnowszą wersję programu Google Toolbar.

Firma Microsoft udostępnia informacje kontaktowe innych firm, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Niniejsze informacje kontaktowe mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Microsoft nie gwarantuje poprawności niniejszych informacji kontaktowych innych firm.

Wyłącz dodatek Google Toolbar (opcjonalnie)

Kliknij tutaj, aby automatycznie wyłączyć pasek narzędzi Google, lub wykonaj następujące kroki, aby to ręcznie wyłączyć:
  1. Zamknij wszystkie okna programu Internet Explorer, a następnie otwórz jedno nowe okno programu Internet Explorer.
  2. Po wyświetleniu komunikatu "Dodatek Google Toolbar może powodować, że program Internet Explorer przestaje odpowiadać lub ulegnie awarii", kliknij opcję Zawsze otwieraj program Internet Explorer bez tego dodatku.


Dodatkowe wsparcie

Jak dodatki przeglądarki wpływają na komputer?

Za pomocą Menedżera dodatków programu Internet Explorer 8

Dlaczego program Internet Explorer blokuje niektóre formanty ActiveX?

Czy należy instalować formanty ActiveX?

Dodatki programu Internet Explorer: często zadawane pytania

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 968136 — ostatni przegląd: 03/22/2015 10:32:00 — zmiana: 21.0

Windows Internet Explorer 9, Windows Internet Explorer 8, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate

  • atdownload kbmatsfixme kbaddin kb3rdparty kbsurveynew kbprb kbcip kbmt KB968136 KbMtpl
Opinia