Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.7

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-009, który zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla pakietu Microsoft Office 2008 for Mac. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Więcej informacji

Szczegółowe informacje dotyczące aktualizacji

W aktualizacji pakietu Office 2008 for Mac 12.1.7 uwzględniono zmiany ulepszające bezpieczeństwo i wydajność. Ponadto zawiera ona poprawki eliminujące luki w zabezpieczeniach, które umożliwiają osobie atakującej użycie złośliwego kodu w celu zastąpienia zawartości pamięci komputera.

Ulepszenia uwzględnione w tej aktualizacji

Aktualizacja pakietu Office 2008 for Mac 12.1.7 zawiera następujące ulepszenia.

Ulepszenia wszystkich aplikacji pakietu Microsoft Office 2008 for Mac

 • Udoskonalone zabezpieczenia.
  Ta aktualizacja eliminuje luki w zabezpieczeniach pakietu Office 2008, które umożliwiają atakującemu zastąpienie zawartości pamięci komputera przy użyciu złośliwego kodu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz biuletyn zabezpieczeń wymieniony w sekcji „Wprowadzenie”.

Wcześniej wydane ulepszenia uwzględnione w tej aktualizacji

Ta aktualizacja zawiera wszystkie ulepszenia wydane we wszystkich poprzednich aktualizacjach pakietu Office 2008. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ulepszeń z poprzednich aktualizacji, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
948057 Opis aktualizacji 12.0.1 dla pakietu Office 2008 for Mac
952331 Opis dodatku Service Pack 1 dla pakietu Office 2008 for Mac (12.1.0)
953822 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.1 (j. ang.)
956344 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.2
958267 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.3
960401 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.5
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ulepszeń w aktualizacji pakietu Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.4, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Wymagania wstępne

Przed zainstalowaniem aktualizacji Office 2008 12.1.7 należy upewnić się, że na komputerze jest uruchomiony system Mac OS X 10.4.9 (Tiger) lub nowsza wersja systemu operacyjnego Mac OS X.

Aby sprawdzić, czy komputer spełnia te wymagania wstępne, należy kliknąć polecenie About This Mac (Informacje o tym komputerze) w menu Apple.

Ponadto przed zainstalowaniem aktualizacji pakietu Office 2008 for Mac 12.1.5 na danym komputerze musi być zainstalowana jedna z następujących aktualizacji:
 • Aktualizacja pakietu Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.0
 • Aktualizacja pakietu Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.1
 • Aktualizacja pakietu Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.2
 • Aktualizacja pakietu Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.3
 • Aktualizacja pakietu Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.4
 • Aktualizacja pakietu Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.5
Aby sprawdzić, czy jest zainstalowana jedna z tych aktualizacji, wykonaj następujące kroki:
 1. W menu Go (Przejdź do) kliknij polecenie Applications (Aplikacje).
 2. Otwórz folder Microsoft Office 2008, a następnie uruchom dowolną aplikację pakietu Office. Na przykład uruchom program Word.
 3. W menu Word kliknij polecenie About Word (Word — informacje).
 4. W oknie dialogowym About Word (Word — informacje) sprawdź numer wersji obok pozycji Latest Installed Update (Najnowsza zainstalowana aktualizacja).

Jak uzyskać aktualizację

Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:
PobierzPobierz teraz pakiet aktualizacji pakietu Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.7.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Zaktualizowane pliki

Aby zapoznać się z pełną listą plików, które są dodawane lub zmieniane w wyniku zastosowania tej aktualizacji, należy kliknąć dwukrotnie instalatora aktualizacji, a następnie kliknąć polecenie Show Files (Pokaż pliki) w menu File (Plik).

Uwaga Aktualizacja pakietu Office 2008 12.1.7 jest również dostępna za pośrednictwem programu AutoUpdate firmy Microsoft. Program AutoUpdate automatycznie aktualizuje oprogramowanie firmy Microsoft. Aby skorzystać z programu AutoUpdate, należy uruchomić program pakietu Microsoft Office. Następnie w menu Help (Pomoc) należy kliknąć polecenie Check for Updates (Sprawdź aktualizacje).

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zasobów dla pakietu Office 2008 for Mac, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi DoS TSE WinNT Win2000
Właściwości

Identyfikator artykułu: 968694 — ostatni przegląd: 01/16/2015 11:04:39 — zmiana: 1.0

Microsoft Office 2008 for Mac, Microsoft Office 2008 for Mac (Home and Student Edition), Microsoft Office 2008 for Mac Special Media Edition, Microsoft Entourage 2008 for Mac, Microsoft Office Excel 2008 for Mac, Microsoft Office PowerPoint 2008 for Mac, Microsoft Office Word 2008 for Mac

 • kbnosurvey kbarchive kbsurveynew kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbqfe kbexpertiseinter KB968694
Opinia