Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Aktualizacje programu Communications Server 2007 R2

WPROWADZENIE
W tym artykule wymieniono dostępne aktualizacje dla programu Microsoft Office Communications Server (OCS) 2007 R2 oraz określono możliwość ich stosowania w odniesieniu do poszczególnych ról serwera.
Więcej informacji

Aktualizacje wydane dla programu Communications Server 2007 R2

 • Aktualizacja dla roli Application Host (host aplikacji)
  967832 Opis pakietu aktualizacji dla roli Application Host (host aplikacji) programu Communications Server 2007 R2: kwiecień 2009
 • Aktualizacja dla roli Application Sharing Server (serwer udostępniania aplikacji)
  2404588 Opis zbiorczego pakietu aktualizacji dla roli Application Sharing Server (serwer udostępniania aplikacji) programu Office Communications Server 2007 R2: listopad 2010
 • Aktualizacja dla roli Administration Tools (narzędzia administracyjne)
  2400402 Opis zbiorczej aktualizacji dla roli Administration Tools (narzędzia administracyjne) programu Office Communications Server 2007 R2: wrzesień 2010
 • Aktualizacja dla roli Audio/Video Conferencing (konferencje audio/wideo)
  2403679 Opis zbiorczego pakietu aktualizacji dla roli Audio/Video Conferencing Server (serwer konferencji audio/wideo) programu Office Communications Server 2007 R2: listopad 2010
 • Aktualizacja dla roli Core Components (składniki podstawowe)
  2404575 Opis aktualizacji zbiorczej dla roli Core Components (składniki podstawowe) programu Office Communications Server 2007 R2: listopad 2010
 • Aktualizacja dla programu Communicator Web Access
  983469 Opis zbiorczego pakietu aktualizacji dla programu Office Communications Server 2007 R2 dotyczącego programu Communicator Web Access: lipiec 2010
 • Aktualizacja dla roli Conferencing Attendant (pomocnik konferencji)
  2403680 Opis aktualizacji zbiorczej dla roli Conferencing Attendant (pomocnik konferencji) programu Office Communications Server 2007 R2: listopad 2010
 • Aktualizacja dla roli Conferencing Announcement Service (usługa anonsów dotyczących konferencji)
  2410679 Opis pakietu aktualizacji dla roli Conferencing Announcement Service (usługa anonsów dotyczących konferencji) programu Office Communications Server 2007 R2: listopad 2010
 • Aktualizacja dla roli Monitoring Server (serwer monitorowania)
  971298 Opis pakietu aktualizacji dla roli Monitoring Server (serwer monitorowania) programu Office Communications Server 2007 R2: lipiec 2009
 • Aktualizacja dla roli Mediation Server (serwer pośredniczący)
  2404578 Opis aktualizacji zbiorczej dla roli Mediation Server (serwer pośredniczący) programu Office Communications Server 2007 R2: listopad 2010
 • Aktualizacja dla roli Outside Voice Control (zewnętrzne sterowanie komunikacją głosową)
  980372 Opis aktualizacji zbiorczej dla roli Outside Voice Control (zewnętrzne sterowanie komunikacją głosową) programu Office Communications Server 2007 R2: kwiecień 2010
 • Aktualizacja dla roli Response Group Service (usługa grupy odpowiedzi)
  2400367 Opis zbiorczego pakietu aktualizacji dla roli Response Group Service (usługa grupy odpowiedzi) programu Office Communications Server 2007 R2: wrzesień 2010
 • Aktualizacja dla roli Standard/Enterprise Edition Server (serwer)
  2549046 Opis aktualizacji zbiorczej dla programu Office Communications Server 2007 R2: czerwiec 2011
 • Aktualizacja dla roli Standard/Enterprise Edition Server Back End (wewnętrzna baza danych serwera)
  2512777 Opis zbiorczego pakietu aktualizacji dla bazy danych programu Office Communications Server 2007 R2: marzec 2011
 • Aktualizacja dla oprogramowania Unified Communications Managed API 2.0 Core Redist 64-bit
  2501720 Opis aktualizacji zbiorczej dla programu Office Communications Server 2007 R2 dotyczącej oprogramowania Unified Communications Managed API 2.0 Core Redist 64-bit: marzec 2011
 • Aktualizacja dla roli Web Conferencing Server (serwer konferencji w sieci Web)
  2501717 Opis aktualizacji zbiorczej dla roli Web Conferencing Server (serwer konferencji w sieci Web) programu Office Communications Server 2007 R2: marzec 2011
 • Aktualizacja dla roli Web Components Server (serwer składników sieci Web)
  2501721 Opis pakietu aktualizacji dla roli Web Components (składniki sieci Web) programu Communications Server 2007 R2: marzec 2011
 • Aktualizacja dla roli Adoption Reporting Tool (narzędzie do raportowania wdrażania)
  2501718 Opis aktualizacji zbiorczej dla programu Office Communications Server 2007 R2 dotyczącej roli Adoption Reporting Tool (narzędzie do raportowania wdrażania): marzec 2011
 • Aktualizacja dla oprogramowania Unified Communications Managed API 2.0 Windows Workflow Activities Redist
  2502324 Opis aktualizacji zbiorczej dla programu Office Communications Server 2007 R2 dotyczącej oprogramowania Microsoft Unified Communications Managed API 2.0 Windows Workflow Activities Redist: marzec 2011

Metody instalacji

Aby zainstalować aktualizacje dla programu Office Communications Server 2007 R2, należy zastosować jedną z następujących metod:

Metoda 1. Instalator aktualizacji zbiorczych serwera

Aby zainstalować te aktualizacje, należy zastosować je przy użyciu Instalatora aktualizacji zbiorczych serwera (Cumulative Server Update Installer), a następnie ręcznie wykonać uaktualnienie bazy danych z lipca 2010 do wewnętrznej bazy danych programu Office Communications Server.

UwagaInstalator aktualizacji zbiorczych serwera stosuje wszystkie aktualizacje w odniesieniu do odpowiedniej roli serwera za pomocą jednego kliknięcia.

Aby użyć Instalatora aktualizacji zbiorczych serwera, wykonaj następujące czynności.

Uwaga Jeśli funkcja Kontrola konta użytkownika (UAC) jest włączona, należy uruchomić Instalatora aktualizacji zbiorczych serwera z podwyższonym poziomem uprawnień. Pozwala to zagwarantować, że wszystkie aktualizacje zostaną zainstalowane poprawnie.
 1. Pobierz Instalatora aktualizacji zbiorczych serwera. W tym celu odwiedź następującą witrynę Centrum pobierania Microsoft w sieci Web:

  Plik do pobraniaPobierz teraz pakiet ServerUpdateInstaller.exe.
 2. Uruchom Instalatora aktualizacji zbiorczych serwera za pośrednictwem interfejsu użytkownika lub wiersza polecenia.

  Uwaga Po kliknięciu pozycji Zainstaluj aktualizacje w interfejsie użytkownika zostaną wyświetlone informacje o tym, które aktualizacje są zainstalowane.

  Aby uruchomić Instalatora za pośrednictwem wiersza polecenia, należy użyć następującego polecenia i odpowiednich przełączników:
  ServerUpdateInstaller.exe [/silentmode [/forcereboot]] | [/extractall]
  Uwagi

  Przełącznik /silentmode/forcereboot stosuje wszystkie odpowiednie aktualizacje w trybie cichym, a następnie automatycznie ponownie uruchamia serwer po zakończeniu instalacji, jeśli to konieczne.

  Przełącznik /extractall wyodrębnia aktualizacje z instalatora i umieszcza je w podfolderze „Extracted” znajdującym się w folderze, w którym uruchomiono polecenie.
 3. Zastosuj aktualizację dla roli Back-end Database (wewnętrzna baza danych) programu Office Communications Server 2007 R2, jeśli jeszcze tego nie zrobiono. Aby uzyskać tę aktualizację, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
  2512777 Opis zbiorczego pakietu aktualizacji dla bazy danych programu Office Communications Server 2007 R2: marzec 2011

Metoda 2. Microsoft Update

Uwaga Aby można było korzystać z witryny Microsoft Update, należy zastosować aktualizację zbiorczą dla programu Office Communications Server 2007 R2 z lipca 2009.

Za pośrednictwem witryny Microsoft Update można stosować aktualizacje dla programu Office Communications Server 2007 R2 tylko w sytuacji, gdy zainstalowano aktualizacje dla programu Office Communications Server 2007 R2 z lipca 2009 i aktualizację dla roli Back-end Database (wewnętrzna baza danych) programu Office Communications Server 2007 R2 opisaną w artykule 969834 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Jeśli zastosowano już wszystkie aktualizacje z lipca 2009, serwer zostanie zaktualizowany przy użyciu najnowszych aktualizacji dla programu Office Communications Server 2007 R2 (lipiec 2010) z witryny Microsoft Update.

Metoda 3. Instalacja ręczna

W tym artykule przedstawiono informacje dotyczące zależności między aktualizacjami i poszczególnymi rolami serwera w przypadku ręcznego instalowania aktualizacji. Przy wdrażaniu ręcznym należy jednak wziąć pod uwagę następujące zalecenia:
 • Należy wdrożyć wszystkie aktualizacje dla danej roli. Ponadto wszystkie aktualizacje zastosowane do danej roli serwera muszą być w najnowszej wersji.
 • Programy Communications Server Standard Edition i Communications Server Enterprise Edition Consolidated również wymagają wszystkich aktualizacji dla wszelkich ról wdrożonych na serwerze. Wszystkie zastosowane aktualizacje również muszą być w najnowszej wersji.
 • Poniżej wymieniono dodatkowe zalecenia dotyczące programu Office Communications Server 2007 R2 Distributed Enterprise Edition:
  • Należy jednocześnie zaktualizować całą topologię przy użyciu najnowszych aktualizacji dla każdego składnika. Można to zrobić w mniejszych środowiskach.
  • Najpierw należy zaktualizować pulę i katalogi obsługujące pulę. Jeśli to możliwe, należy jednocześnie zaktualizować dodatkowe pule i ich katalogi. Katalog obsługujący wiele pul jest aktualizowany razem z pierwszą obsługiwaną przez niego pulą. Zewnętrzne serwery pul należy zaktualizować po zaktualizowaniu obsługiwanych przez nie pul.
  • Zewnętrzny serwer pul obsługujący wiele pul jest aktualizowany po zaktualizowaniu wszystkich obsługiwanych przez niego pul (dotyczy programu CWA i multimediów).

Lista ról serwera i ich aktualizacji

Communications Server 2007 R2 Standard Edition Server (serwer)

 • Aktualizacja dla programu Communications Server 2007 R2 dotycząca oprogramowania Unified Communications Managed API 2.0 Core Redist 64-bit — KB 2501720
 • Aktualizacja dla roli Core Components (składniki podstawowe) — KB 2404575
 • Aktualizacja dla roli Application Sharing Server (serwer udostępniania aplikacji) — KB 2404588
 • Aktualizacja dla roli Outside Voice Control (zewnętrzne sterowanie komunikacją głosową) — KB 980372 
 • Aktualizacja dla roli Conferencing Attendant (pomocnik konferencji) — KB 2403680
 • Aktualizacja dla roli Conferencing Announcement Service (usługa anonsów dotyczących konferencji) — KB 2410679
 • Aktualizacja dla roli Response Group Service (usługa grupy odpowiedzi) — KB 2400367
 • Aktualizacja roli Application Host (host aplikacji) — KB 967832 
 • Aktualizacja dla roli Standard Edition Server (serwer) — KB 2549046
 • Aktualizacja dla roli Standard Edition Database (baza danych) — KB 979857
 • Aktualizacja dla roli Web Conferencing Server (serwer konferencji w sieci Web) — KB 2501717
 • Aktualizacja dla roli Audio/Video Conferencing Server (serwer konferencji audio/wideo) — KB 2403679
 • Aktualizacja dla roli Web Components Server (serwer składników sieci Web) — KB 2501721

Communications Server 2007 R2 Enterprise Edition Consolidated (konfiguracja skonsolidowana)

 • Aktualizacja dla programu Communications Server 2007 R2 dotycząca oprogramowania Unified Communications Managed API 2.0 Core Redist 64-bit — KB 2501720
 • Aktualizacja dla roli Core Components (składniki podstawowe) — KB 2404575
 • Aktualizacja dla roli Application Sharing Server (serwer udostępniania aplikacji) — KB 2404588
 • Aktualizacja dla roli Outside Voice Control (zewnętrzne sterowanie komunikacją głosową) — KB 980372 
 • Aktualizacja dla roli Conferencing Attendant (pomocnik konferencji) — KB 2403680
 • Aktualizacja dla roli Conferencing Announcement Service (usługa anonsów dotyczących konferencji) — KB 2410679
 • Aktualizacja dla roli Response Group Service (usługa grupy odpowiedzi) — KB 2400367
 • Aktualizacja roli Application Host (host aplikacji) — KB 967832 
 • Aktualizacja dla roli Enterprise Edition Server (serwer) — KB 2549046
 • Aktualizacja dla roli Web Conferencing Server (serwer konferencji w sieci Web) — KB 2501717
 • Aktualizacja dla roli Audio/Video Conferencing Server (serwer konferencji audio/wideo) — KB 2403679
 • Aktualizacja dla roli Web Components Server (serwer składników sieci Web) — KB 2501721

Communications Server 2007 R2 Enterprise Edition Back End (wewnętrzna baza danych)

 • Aktualizacja dla roli Enterprise Edition Back End (wewnętrzna baza danych) — KB 2512777

Communications Server 2007 R2 Enterprise Edition Distributed Front End (fronton)

 • Aktualizacja dla programu Communications Server 2007 R2 dotycząca oprogramowania Unified Communications Managed API 2.0 Core Redist 64-bit — KB 2501720
 • Aktualizacja dla roli Core Components (składniki podstawowe) — KB 2404575
 • Aktualizacja dla roli Outside Voice Control (zewnętrzne sterowanie komunikacją głosową) — KB 980372 
 • Aktualizacja dla roli Conferencing Attendant (pomocnik konferencji) — KB 2403680
 • Aktualizacja dla roli Conferencing Announcement Service (usługa anonsów dotyczących konferencji) — KB 2410679
 • Aktualizacja dla roli Response Group Service (usługa grupy odpowiedzi) — KB 2400367
 • Aktualizacja roli Application Host (host aplikacji) — KB 967832 
 • Aktualizacja dla roli Enterprise Edition Server (serwer) — KB 2549046

Communications Server 2007 R2 Enterprise Edition Distributed — Application Sharing MCU (jednostka MCU udostępniania aplikacji)

 • Aktualizacja dla programu Communications Server 2007 R2 dotycząca oprogramowania Unified Communications Managed API 2.0 Core Redist 64-bit — KB 2501720
 • Aktualizacja dla roli Core Components (składniki podstawowe) — KB 2404575
 • Aktualizacja dla roli Application Sharing Server (serwer udostępniania aplikacji) — KB 2404588

Communications Server 2007 R2 Enterprise Edition Distributed — Web Conferencing MCU (jednostka MCU konferencji w sieci Web)

 • Aktualizacja dla programu Communications Server 2007 R2 dotycząca oprogramowania Unified Communications Managed API 2.0 Core Redist 64-bit — KB 2501720
 • Aktualizacja dla roli Core Components (składniki podstawowe) — KB 2404575
 • Aktualizacja dla roli Web Conferencing Server (serwer konferencji w sieci Web) — KB 2501717

Communications Server 2007 R2 Enterprise Edition Distributed — Audio Video Conferencing MCU (jednostka MCU konferencji audio/wideo)

 • Aktualizacja dla programu Communications Server 2007 R2 dotycząca oprogramowania Unified Communications Managed API 2.0 Core Redist 64-bit — KB 2501720
 • Aktualizacja dla roli Core Components (składniki podstawowe) — KB 2404575
 • Aktualizacja dla roli Audio/Video Conferencing Server (serwer konferencji audio/wideo) — KB 2403679

Communications Server 2007 R2 Enterprise Edition Distributed — Web Components Server (serwer składników sieci Web)

 • Aktualizacja dla programu Communications Server 2007 R2 dotycząca oprogramowania Unified Communications Managed API 2.0 Core Redist 64-bit — KB 2501720
 • Aktualizacja dla roli Core Components (składniki podstawowe) — KB 2404575
 • Aktualizacja dla roli Web Components Server (serwer składników sieci Web) — KB 2501721
  Uwaga Jeśli usunięto domyślne powiązanie HTTP witryn sieci Web, aktualizacja serwera składników sieci Web zakończy się niepowodzeniem. Dlatego przed zainstalowaniem pakietu poprawek na wszystkich serwerach składników sieci Web należy utworzyć powiązanie portu protokołu HTTP.

Communications Server 2007 R2 — Monitoring Server (serwer monitorowania)

 • Aktualizacja dla roli Core Components (składniki podstawowe) — KB 2404575
 • Aktualizacja dla roli Monitoring Server (serwer monitorowania) — KB 971298

Communications Server 2007 R2 — Edge Server (serwer graniczny)

 • Aktualizacja dla programu Communications Server 2007 R2 dotycząca oprogramowania Unified Communications Managed API 2.0 Core Redist 64-bit — KB 2501720
 • Aktualizacja dla roli Core Components (składniki podstawowe) — KB 2404575
 • Aktualizacja dla roli Edge Server (serwer graniczny) — KB 2549046

Communications Server 2007 R2 — Communicator Web Access

 • Aktualizacja dla programu Communications Server 2007 R2 dotycząca oprogramowania Unified Communications Managed API 2.0 Core Redist 64-bit — KB 2501720
 • Aktualizacja dla roli Core Components (składniki podstawowe) — KB 2404575
 • Aktualizacja dla programu Communicator Web Access — KB 983469

Communications Server 2007 R2 — Mediation Server (serwer pośredniczący)

 • Aktualizacja dla programu Communications Server 2007 R2 dotycząca oprogramowania Unified Communications Managed API 2.0 Core Redist 64-bit — KB 2501720
 • Aktualizacja dla roli Core Components (składniki podstawowe) — KB 2404575
 • Aktualizacja dla roli Mediation Server (serwer pośredniczący) — KB 2404578

Communications Server 2007 R2 — Administration Tools (narzędzia administracyjne)

 • Aktualizacja dla roli Core Components (składniki podstawowe) — KB 2404575
 • Aktualizacja dla roli Administration Tools (narzędzia administracyjne) — KB 2400402
Właściwości

Identyfikator artykułu: 968802 — ostatni przegląd: 10/09/2011 16:17:00 — zmiana: 3.0

Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Standard Edition, Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Enterprise Edition

 • kbsurveynew kbinfo KB968802
Opinia
ody>