Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Istnieje problem ze zgodnością dodatku HP Smart Web Printing i programu Internet Explorer

Dodatek HP Smart Web Printing nie jest zgodny z programami Microsoft Internet Explorer 9 i Internet Explorer 10. Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować nowy program HP Smart Print lub wyłączyć dodatek Smart Web Printing.
Rozwiązanie

Pobieranie najnowszej wersji programu HP Smart Print

Dodatek HP Smart Web Printing zastąpiono programem HP Smart Print. Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować nowy program HP Smart Print z następującej witryny firmy HP w sieci Web:
Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobu kontaktowania się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje dotyczące innych firm są precyzyjne.

Wyłączanie dodatku HP Smart Web Printing

Jeśli dodatek HP Smart Web Printing nie jest używany, można go wyłączyć, klikając pozycję Zawsze otwieraj program Internet Explorer bez tego dodatku po wyświetleniu komunikatu „Dodatek HP Smart Web Printing może spowodować, że program Internet Explorer przestanie odpowiadać lub ulegnie awarii”.

Można też uruchomić następujące narzędzie do rozwiązywania problemów w celu wyłączenia niezgodnych dodatków.

Microsoft fix it banner
Narzędzie do rozwiązywania problemów Rozwiązywanie problemów z dodatkami programu Internet Explorer powodującymi jego zawieszanie się i awarie umożliwia automatyczne rozwiązanie problemu opisanego w tym artykule.

To narzędzie pozwala rozwiązać wiele problemów.
więcej informacji
uruchom teraz


Uwaga HP Smart Web Printing jest dodatkiem dla programu Internet Explorer, który umożliwia wybieranie do drukowania tylko określonej zawartości z witryn sieci Web. To oprogramowanie jest zwykle instalowane razem ze sterownikiem drukarki firmy HP z dysku CD z oprogramowaniem firmy HP.
Więcej informacji
Jaki wpływają na komputer dodatki do przeglądarki?

Dodatki programu Internet Explorer: często zadawane pytania

Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, w odniesieniu do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 969227 — ostatni przegląd: 03/08/2014 20:29:00 — zmiana: 8.0

Windows Internet Explorer 9, Windows Internet Explorer 10

  • kbsurveytest kbaddin kb3rdparty kbexpertisebeginner kbfaq kbhowto kbsurveynew kbprb kbcip kbsmbportal kbmsifixme kbfixme KB969227
Opinia