Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Informacje o wersjach programu Internet Explorer

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 969393
Streszczenie
Ten artykuł zawiera informacje o wersji dotyczące programu Internet Explorer. W tym artykule omówiono także sposobu ustalania, która wersja programu Internet Explorer jest zainstalowana na komputerze.

Wersje programu Internet Explorer dla systemu Windows

Numery wersji programu Internet Explorer dla systemu Windows 95, systemu Windows NT 4.0, Windows 98, Windows 98 Wydanie drugie, Windows Millennium Edition (Me), Windows 2000, systemu Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7 i Windows 8 należy użyć następującego formatu:
Wersja główna.Wersja pomocnicza.numer kompilacji.Numer subbuild
Ta tabela przedstawia możliwe numery wersji programu Internet Explorer.

WersjaProdukt
4.40.308Program Internet Explorer 1.0 (Plus! for Windows 95)
4.40.520Program Internet Explorer 2.0
4.70.1155Program Internet Explorer 3.0
4.70.1158Program Internet Explorer 3.0 (Windows 95 OSR2)
4.70.1215Program Internet Explorer 3.01
4.70.1300Program Internet Explorer w wersji 3.02 i 3.02a
4.71.544Program Internet Explorer 4.0 Platform Preview 1.0 (PP1)
4.71.1008.3Program Internet Explorer 4.0 Platform Preview 2.0 (PP2)
4.71.1712.6Program Internet Explorer 4.0
4.72.2106.8Program Internet Explorer w wersji 4.01
4.72.3110.8Internet Explorer 4.01 z dodatkiem Service Pack 1 (Windows 98)
4.72.3612.1713Internet Explorer 4.01 z dodatkiem Service Pack 2
5.00.0518.10Program Internet Explorer 5 Developer Preview (Beta 1)
5.00.0910.1309Internet Explorer 5 Beta (Beta 2)
5.00.2014.0216Program Internet Explorer 5
5.00.2314.1003Program Internet Explorer 5 (Office 2000)
5.00.2614.3500Program Internet Explorer 5 (Windows 98 Second Edition)
5.00.2516.1900Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 Beta 3, kompilacja 5.00.2031)
5.00.2919.800Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 w wersji RC1, kompilacja 5.00.2072)
5.00.2919.3800Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 RC2, kompilacja 5.00.2128)
5.00.2919.6307Program Internet Explorer 5.01 (Office 2000 SR-1)
5.00.2920.0000Internet Explorer 5.01 (system Windows 2000, kompilacja 5.00.2195)
5.00.3103.1000Internet Explorer 5.01 z dodatkiem SP1 (Windows 2000 z dodatkiem SP1)
5.00.3105.0106Internet Explorer 5.01 z dodatkiem SP1 (Windows 95/98 i Windows NT 4.0)
5.00.3314.2101Internet Explorer 5.01 z dodatkiem SP2 (Windows 95/98 i Windows NT 4.0)
5.00.3315.1000Internet Explorer 5.01 z dodatkiem SP2 (Windows 2000 z dodatkiem SP2)
5.00.3502.1000Internet Explorer 5.01 z dodatkiem SP3 (tylko Windows 2000 SP3)
5.00.3700.1000Internet Explorer 5.01 z dodatkiem SP4 (tylko w systemie Windows 2000 SP4)
5.50.3825.1300Program Internet Explorer 5.5 Developer Preview (Beta)
5.50.4030.2400Program Internet Explorer 5.5 & Beta narzędzi internetowych
oznaczona numerem 5.50.4134.0100Program Internet Explorer 5.5 dla Windows Me (4.90.3000)
5.50.4134.0600Program Internet Explorer 5.5
5.50.4308.2900Internet Explorer 5.5 Advanced Security Privacy w wersji Beta
5.50.4522.1800Internet Explorer 5.5 z dodatkiem Service Pack 1
5.50.4807.2300Internet Explorer 5.5 z dodatkiem Service Pack 2
6.00.2462.0000 Internet Explorer 6 Public Preview (Beta)
6.00.2479.0006Internet Explorer 6 Public Preview (Beta) odświeżania
6.00.2600.0000Internet Explorer 6 (Windows XP)
6.00.2800.1106Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 (system Windows XP z dodatkiem SP1)
6.00.2900.2180 Internet Explorer 6 dla systemu Windows XP z dodatkiem SP2
6.00.2900.5512 Internet Explorer 6 dla systemu Windows XP z dodatkiem SP3
6.00.3663.0000Internet Explorer 6 dla systemu Windows Server 2003 w wersji RC1
6.00.3718.0000Internet Explorer 6 dla systemu Windows Server 2003 RC2
6.00.3790.0000Internet Explorer 6 dla systemu Windows Server 2003 (wydanie)
6.00.3790.1830Internet Explorer 6 dla systemu Windows Server 2003 z dodatkiem SP1 i Windows XP x 64
6.00.3790.3959Internet Explorer 6 z dodatkiem SP2 dla systemu Windows Server 2003 z dodatkiem SP1 i Windows XP x 64
7.00.5730.1100Internet Explorer 7 dla systemu Windows XP i Windows Server 2003
7.00.5730.1300Internet Explorer 7 dla systemu Windows XP i Windows Server 2003
7.00.6000.16386Internet Explorer 7 dla systemu Windows Vista
7.00.6000.16441Internet Explorer 7 dla systemu Windows Server 2003 z dodatkiem SP2 x 64
7.00.6000.16441Internet Explorer 7 dla systemu Windows XP z dodatkiem SP2 x 64
7.00.6001.1800Program Internet Explorer 7 dla systemu Windows Server 2008 i Windows Vista z dodatkiem SP1
8.00.6001.17184Program Internet Explorer 8 Beta 1
8.00.6001.18241Program Internet Explorer 8 Beta 2
8.00.6001.18372Internet Explorer 8 w wersji RC1
8.00.6001.18702Program Internet Explorer 8 dla systemu Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows Server 2008
8.00.7000.00000Program Internet Explorer 8 dla systemu Windows 7 Beta
8.00.7600.16385Program Internet Explorer 8 dla systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (release)
9.0.8080.16413Internet Explorer 9 RC
9.0.8112.16421Program Internet Explorer 9 RTM
10.0.8250.00000Internet Explorer 10 Consumer Preview
10.0.8400.00000Program Internet Explorer 10 Release Preview
10.0.9200.16384Program Internet Explorer 10 dla systemu Windows 8
Internet Explorer 11 będzie miał numer wersji, który rozpoczyna się 11 (na przykład 11.0.9600). Numer wersji zmienia się w zależności o aktualizacji, które zostały zainstalowane dla programu Internet Explorer. Aby wyświetlić numer wersji i zainstalować najnowszą aktualizację, przejdź do menu Pomoc i wybierz Internet Explorer — informacje.

Uwagi
 • Pomocniczy numer wersji, numer kompilacji i numeru subbuild mogą być wyświetlane bez końcowych zer. Na przykład wersja 7.00.5730.1100 mogą być wyświetlane jako 7.0.5730.11.
 • Wszystkie wersje programu Internet Explorer 5.0 (i nowsze wersje), które są dostosowane z programu Microsoft Internet Explorer Administration Kit (IEAK) zawierać jedną z następujących ciągów po numerze wersji. Aby wyświetlić te informacje, w menu Pomoc kliknij temat :
  IC = dostawca treści internetowych
  JEST = Internet usługodawca
  CO = administratora firmowego
 • Program Internet Explorer w wersji 4.0 i nowszych wersjach obejmują linii Wersje aktualizacji , który wyświetla listę wszystkich zainstalowanych aktualizacji lub poprawki do bieżącej wersji programu Internet Explorer. Aktualizacje Internet Explorer 4.01 z dodatkiem Service Pack 2 lub Internet Explorer w wersji 5.0 i nowszych wersjach są wymienione według ich odpowiedni numer artykułu bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.
 • Numery wersji programu Internet Explorer na liście są oparte na wersji systemu Windows. Numery listy mogą zostać zmienione przez najnowszą poprawkę.
 • Numer kompilacji programu Internet Explorer w wersji systemu Windows Vista jest taka sama, jak w innych wersjach.
 • Aby uzyskać informacje dotyczące różnic między 7.00.5730.1100 a 7.00.5730.1300 wersją programu Internet Explorer 7 odwiedź następującą witrynę sieci Web firmy Microsoft:

Zmiany w oknie dialogowym Internet Explorer-informacje w programie Internet Explorer 9 i Internet Explorer 10

W oknie dialogowym Internet Explorer — informacje można otworzyć, klikając przycisk Pomoc, a następnie klikając polecenie Internet Explorer — informacje. Lub naciśnij kombinację klawiszy Alt + X, a następnie naciśnij klawisz A.


IE9RTMCzyli 10 - program Internet Explorer, okno dialogoweZmiana wprowadzona przez jednego z poprzednich wersji programu Internet Explorer jest, jak używamy polu Wersje aktualizacji . Pole jest aktualizowane za każdym razem, gdy aktualizacji programu Internet Explorer 9 lub Internet Explorer 10. Numer wersji ma następujące składniki:

 • Pole wersja główna aplikacja pozostanie 9 lub 10.
 • Pole wersja pomocnicza App pozostanie 0.
 • Aktualizuj pole zmiany spowodują przyrost wartości o 1 dla każdej aktualizacji programu Internet Explorer, który jest udostępniany.

IE9Parts


Każdej aktualizacji ma artykuł skojarzone bazy wiedzy Knowledge base (na przykład: KB2360131 -MS10-071: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer) z nim związane. Artykuł zawiera szczegółowe informacje na temat co jest zawarte w tej aktualizacji, a także udostępnia szczegółowe informacje na temat plików binarnych, które są aktualizowane. W oknie dialogowym Internet Explorer — informacje zawiera łącze w artykule bazy wiedzy firmy Microsoft, który jest skojarzony z ostatnią zainstalowaną aktualizację do programu Internet Explorer w prosty sposób, aby uzyskać więcej informacji.

Na przykład, jeśli zainstalowano pierwszej aktualizacji dla programu Internet Explorer 9, w oknie dialogowym Internet Explorer — informacje będzie łącze do "wersje aktualizacji: 9.0.1 ()KB2530548)."


IE9Update
Jak określić wersję programu Internet Explorer dla systemu Windows

Aby określić wersję programu Internet Explorer, użyj jednej z następujących metod:
 • We wszystkich wersjach programu Internet Explorer w menu Pomoc kliknij polecenie Internet Explorer — informacje . W wyświetlonym oknie dialogowym są wyświetlane informacje dotyczące produktów i wersji.
 • Za pomocą rejestru. Wersja programu Internet Explorer można określić, przeglądając następujący klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer
  Jeżeli wartość "wersja" znajduje się w tym kluczu, program Internet Explorer 4.0 lub nowszy jest zainstalowany. Wartość ciągu wersja zawiera numer wersji programu Internet Explorer 4.0 (lub nowszej wersji), zainstalowanego na komputerze. (Na przykład, wartość ciągu w wersji dla programu Internet Explorer 5 jest "5.0.2014.0216"). Należy pamiętać, że tylko jeden zero jest przechowywany w rejestrze dla pomocniczy numer wersji, jeśli pomocniczy numer wersji jest 00. Jeżeli podrzędny numer wersji nie jest 00, wartość pełnej wersji jest przechowywana. (Na przykład 5.50.4807.2300 jest przechowywana w rejestrze jako 5.50.4807.2300.)

  Uwaga Wartość ciągu w wersji dla programu Internet Explorer 10 jest 9.10.9200.16384, a wartość ciągu svcVersion jest 10.0.9200.16384.

  Program Internet Explorer 3.x nie dodaje wartość wersji w rejestrze. Zamiast tego dodaje wartość "build" do tego samego klucza rejestru i aktualizuje wartość ciągu "IVer", "103." W celu zapewnienia zgodności z poprzednimi wersjami programu Internet Explorer 4.0 i nowsze wersje zmienić lub dodać wartość kompilacji. Dla programu Internet Explorer 3.x, wartość kompilacji jest ciąg, który zawiera numer kompilacji czterech znaków. (Na przykład "1300" jest wartością kompilacji dla Internet Explorer 3.02). Dla programu Internet Explorer 4.0 i nowsze wersje wartość kompilacji jest ciąg, który zawiera wartość pięciu znaków, a następnie kropka i cztery więcej znaków w następującym formacie:
  Liczba głównych versionbuild.numer subbuild
  Na przykład wartość "build" dla programu Internet Explorer 5 jest "52014.0216."
 • Aby określić wersję programu Internet Explorer przy użyciu pliku theShdocvw.dll:

  Dla programu Internet Explorer 3.0 do 6 przeglądarki jest zaimplementowana w pliku Shdocvw.dll (obiekt dokumentu powłoki i Biblioteka formantów). Aby ustalić wersję programu Internet Explorer 3.0 do 6 zainstalowanego na komputerze, można użyć wersję pliku Shdocvw.dll. Aby określić numer wersji programu Internet Explorer 7, należy określić numer wersji Iexplore.exe. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Znajdź, a następnie kliknij polecenie Pliki lub foldery.
  2. W polu Nazwa wpisz Shdocvw.dll, a następnie kliknij przycisk Znajdź teraz.
  3. Na liście plików kliknij prawym przyciskiem myszy plik Shdocvw.dll , a następnie kliknij Właściwości.
  4. Kliknij kartę wersja .
  5. Powtórz kroki od 2 do 4, ale w kroku 2, wpisz zamiast Iexplore.exe. Jeśli wersja Iexplore.exe jest 7.x, Program Internet Explorer 7 jest zainstalowany. Użyć tabeli wersje programu Internet Explorer wcześniej w tym artykule, aby porównać numer wersji do wersji programu Internet Explorer 7.
  Ta tabela zawiera listę różnych wersji pliku Shdocvw.dll i odpowiednie wersje programu Internet Explorer.
  WersjaProdukt
  4.70.1155Program Internet Explorer 3.0
  4.70.1158Program Internet Explorer 3.0 (Windows 95 OSR2)
  4.70.1215Program Internet Explorer 3.01
  4.70.1300Program Internet Explorer w wersji 3.02 i 3.02a
  4.71.1008.3Program Internet Explorer 4.0 Platform Preview 2.0 (PP2)
  4.71.1712.5Program Internet Explorer 4.0
  4.72.2106.7Program Internet Explorer w wersji 4.01
  4.72.3110.3Internet Explorer 4.01 z dodatkiem Service Pack 1 (Windows 98)
  4.72.3612.1707Internet Explorer 4.01 z dodatkiem Service Pack 2
  5.00.0518.5Program Internet Explorer 5 Developer Preview (Beta 1)
  5.00.0910.1308Internet Explorer 5 Beta (Beta 2)
  5.00.2014.213Program Internet Explorer 5
  5.00.2314.1000Program Internet Explorer 5 (Office 2000)
  5.00.2516.1900Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 Beta 3, kompilacja 5.00.2031)
  5.00.2614.3500Program Internet Explorer 5 (Windows 98 Second Edition)
  5.00.2919.800Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 w wersji RC1, kompilacja 5.00.2072)
  5.00.2919.3800Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 RC2, kompilacja 5.00.2128)
  5.00.2919.6307Program Internet Explorer 5.01 (Office 2000 SR-1)
  5.00.2920.0000Internet Explorer 5.01 (system Windows 2000, kompilacja 5.00.2195)
  5.00.3103.1000Internet Explorer 5.01 z dodatkiem SP1 (Windows 2000 z dodatkiem SP1)
  5.00.3105.0106Internet Explorer 5.01 z dodatkiem SP1 (Windows 95/98 i Windows NT 4.0)
  5.00.3314.2100Internet Explorer 5.01 z dodatkiem SP2 (Windows 95/98 i Windows NT 4.0)
  5.00.3315.2879Internet Explorer 5.01 z dodatkiem SP2 (Windows 2000 z dodatkiem SP2)
  5.00.3502.5400Internet Explorer 5.01 z dodatkiem SP3 (tylko Windows 2000 SP3)
  5.00.3700.6668Internet Explorer 5.01 z dodatkiem SP4 (tylko w systemie Windows 2000 SP4)
  5.50.3825.1300Program Internet Explorer 5.5 Developer Preview (Beta)
  5.50.4030.2400Program Internet Explorer 5.5 & Beta narzędzi internetowych
  oznaczona numerem 5.50.4134.0100Program Internet Explorer 5.5 dla Windows Me (4.90.3000)
  5.50.4134.0600Program Internet Explorer 5.5
  5.50.4308.2900Internet Explorer 5.5 Advanced Security Privacy w wersji Beta
  5.50.4522.1800Internet Explorer 5.5 z dodatkiem Service Pack 1
  5.50.4807.2300Internet Explorer 5.5 z dodatkiem Service Pack 2
  6.00.2462.0000Internet Explorer 6 Public Preview (Beta)
  6.00.2479.0006Internet Explorer 6 Public Preview (Beta) odświeżania
  6.00.2600.0000Internet Explorer 6 (Windows XP)
  6.00.2800.1106Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 (system Windows XP z dodatkiem SP1)
  6.00.2900.2180Internet Explorer 6 dla systemu Windows XP z dodatkiem SP2
  6.00.2900.5512Internet Explorer 6 dla systemu Windows XP z dodatkiem SP3
  6.00.2800.1278Program Internet Explorer 6 aktualizacji v.01 Developer Preview (SP1b Beta)
  6.00.2800.1314Program Internet Explorer 6 aktualizacji v.04 Developer Preview (SP1b Beta)
  6.00.3663.0000Internet Explorer 6 dla systemu Windows Server 2003 w wersji RC1
  6.00.3718.0000Internet Explorer 6 dla systemu Windows Server 2003 RC2
  6.00.3790.0000Internet Explorer 6 dla systemu Windows Server 2003 (wydanie)
  6.00.3790.1830Internet Explorer 6 dla systemu Windows Server 2003 z dodatkiem SP1 i Windows XP x 64


  Uwagi
  • Pomocniczy numer wersji, numer kompilacji i numeru subbuild mogą być wyświetlane bez końcowych zer. Na przykład wersja 7.00.5730.1100 mogą być wyświetlane jako 7.0.5730.11.
  • Plik Shdocvw.dll jest instalowany w folderze %Windir%\System32 w systemie Windows 95, Windows 98 i Windows Millennium Edition. Plik Shdocvw.dll jest instalowany w folderze %Windir%\System32 w systemie Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003. Jeśli plik Shdocvw.dll nie istnieje, program Internet Explorer jest niepoprawnie zainstalowany lub nie jest zainstalowany.
  • Jeśli wersja pliku Shdocvw.dll na komputerze nie jest wymieniona w tej tabeli, zainstalowano poprawkę programu Internet Explorer, aktualizacji lub aktualizację zabezpieczeń, która zawiera nowszej wersji pliku Shdocvw.dll. Na przykład, Shdocvw.dll 6.0.2800.1170 wersja dla programu Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1 jest dołączony MS03-015: kwiecień 2003, zbiorcza poprawka dla programu Internet Explorer (813489) pakiet. Jeśli danej wersji systemu Shdocvw.dll nie jest podane w tej tabeli, używasz wersji programu Internet Explorer, która ma najbliższy numer wersji jest wcześniejszy niż numer wersji programu. Aby ustalić, którą poprawkę programu Internet Explorer, aktualizacja lub aktualizacja zabezpieczeń jest zainstalowana, wyszukiwanie Shdocvw.dll numer wersji na komputerze oraz "Shdocvw.dll" w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 v.01 i v.04 są wstępnej wersji programu Internet Explorer 6, które zmieniają zachowanie programu Internet Explorer podczas ładowania program formantów ActiveX. Wstępną aktualizacje te są instalowane w trybie side-by-side i nie ma wpływu na instalację wersji numer lub Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1 (6.00.2800.1106). Aktualizacja programu Internet Explorer 6 v.01 i v.04 wymaga dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows XP. Aby uzyskać więcej informacji o tych aktualizacjach wstępną odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:
  • Numery wersji programu Internet Explorer na liście są oparte na wersji systemu Windows. Numery listy mogą zostać zmienione przez najnowszą poprawkę.
 • Sprawdź wersję programu Internet Explorer przy użyciu skryptu:

  Wszystkie wersje programu Internet Explorer wysłać informacje o wersji w nagłówku informacje agenta użytkownika Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Informacje te mogą być odczytywane ze skryptu na stronie sieci Web. Aby uzyskać informacje o tym, jak używać skryptu, aby uzyskać numer wersji programu Internet Explorer zobacz następujące artykuły z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  167820 Jak określić wersję przeglądarki ze skryptu
  272413 Jak ustalić typ przeglądarki w skrypcie po stronie serwera bez obiektu BrowserType
  Strona sieci Web deweloperzy mogą używać tych informacji do skorzystania z nowych funkcji w nowszych wersjach programu Internet Explorer (np. dynamiczny HTML lub kanałów w programie Internet Explorer 4.x) i obniżania wersji dla starszych wersji programu Internet Explorer, które nie obsługują te funkcje.

  Jeśli masz do unikatowego identyfikowania Internet Explorer w wersji 5.0 lub nowszej wersji programu (na Microsoft Win32 i na platformach UNIX tylko), należy użyć metody isComponentInstalled lub getComponentVersion zachowania CLIENTCAPS. Aby uzyskać informacje o tych metodach zobacz następujące witryny sieci Web firmy Microsoft: Uwaga Metody te nie działają, jeśli klient nie jest program Internet Explorer 5 lub nowszy (na Microsoft Win32 UNIX platformach i tylko).

Internet Explorer w wersji dla innych systemów operacyjnych

Internet Explorer dla systemu Windows 3.1, program Internet Explorer dla systemu UNIX Sun Solaris, program Internet Explorer dla systemu UNIX na komputerze HP-UX i programu Internet Explorer dla komputerów Macintosh nie są już dostępne z lub obsługiwane przez firmę Microsoft.

Program Internet Explorer dla komputerów Macintosh lub Windows 3.1

W programie Internet Explorer kliknij polecenie Internet Explorer-informacje w menu Pomoc . Na komputerze Macintosh w menu Apple kliknij polecenie Internet Explorer — informacje . Numer wersji jest wyświetlany w wyświetlonym oknie dialogowym. Numery wersji możliwe są następujące:
Windows 3.1Macintosh Classic *Macintosh OS X
2.02.05.1.1
2.012.15.1.2
2.13.05.1.3
3.03.0a5.1.4
3.0a3.01A5.2
3.014.05.2.1
3.02a4.5ppkt 5.2.2
4.04.5.1ppkt 5.2.3
55.01
5.1
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
Uwaga Jeśli numer wersji jest 3.0, należy również sprawdzić numer kompilacji obok numeru wersji. Aby ustalić, czy jest uruchomiona wersja silnego szyfrowania 128-bitowego programu Internet Explorer dla komputerów Macintosh, kliknij polecenie Internet Explorer-informacje w Apple menu, a następnie kliknij pomocy technicznej. Pole szyfrowania powinien zawierać bieżący poziom szyfrowania. Oto przykłady:
 • 40-bitowe wersji międzynarodowej/eksportu
 • Domowe 128 bitowego USA (nie na eksport)
Aby użyć polecenia Get Info na jeden z następujących plików (w zależności od procesora rodziną, PowerPC lub 68xxx), a następnie sprawdź informacje o wersji jest inna metoda sprawdzenia, czy jest uruchomiona wersja silnego szyfrowania 128-bitowego:
 • Biblioteki systemu Folder: rozszerzenia: MS-InternetLibrary Folder: MS (PPC)
 • System MS: rozszerzenia: Folder biblioteki Folder: MS InternetLibrary (68K)

Program Internet Explorer dla systemu UNIX Sun Solaris

Aby ustalić wersję programu Internet Explorer, aktualnie zainstalowanego na komputerze Solaris SPARC, wykonaj następujące kroki:
 1. Otwórz okno terminalu. Określanie ścieżki zainstalowanych plików programu Internet Explorer. (Domyślna ścieżka to/usr/local/microsoft /, która jest wykorzystywana w poniższych krokach jako przykład ścieżki).
 2. W wierszu polecenia wpisz: CD/usr/lokalny/microsoft, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 3. Typ ls -d ie *, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli "ie4" jest wyświetlany, używasz programu Internet Explorer 4.0. Jeśli "ie" jest wyświetlany, używasz programu Internet Explorer 5.0.
 4. W wierszu polecenia wpisz: dysk CD programu ie * / sunos5, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 5. Typ ls -l libschannel.so, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 6. Porównywanie plików do następujących todetermine tabeli wersji programu Internet Explorer, który jest aktualnie zainstalowany na komputer_użytkownika.
  PlikWersjaRozmiarProdukt
  libschannel.so4.71.2011.4257,668Program Internet Explorer w wersji 4.01 40-bitowe
  libschannel.so4.71.2011.4257,744Program Internet Explorer w wersji 4.01 128-bitowe
  libschannel.so5.00.2013.1312524,692Program Internet Explorer 5.0 40-bitowe
  libschannel.so5.00.2013.1312523,180Program Internet Explorer 5.0 128-bitowe
  libschannel.so5.00.2013.2002523,672Internet Explorer 5.0 z dodatkiem SP1 Beta 128-bitowe

Program Internet Explorer dla systemu UNIX na komputerze HP-UX

Aby ustalić wersję programu Internet Explorer, która jest aktualnie zainstalowana na komputerze HP-UX, wykonaj następujące kroki:
 1. Otwórz okno terminalu. Określanie ścieżki zainstalowanych plików programu Internet Explorer. (Domyślna ścieżka to/usr/local/microsoft /, która jest wykorzystywana w poniższych krokach jako przykład ścieżki).
 2. W wierszu polecenia wpisz: CD/usr/lokalny/microsoft, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 3. Typ ls -d ie *, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli "ie4" jest wyświetlany, używasz programu Internet Explorer 4.0. Jeśli "ie" jest wyświetlany, używasz programu Internet Explorer 5.0.
 4. W wierszu polecenia wpisz: dysk CD programu ie * / ux10, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 5. Jeśli masz program Internet Explorer 4.0, należy wpisać ls-llibschannel.sl, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli masz program Internet Explorer 5.0, wpisz ls -l libcrypt32.sl, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 6. Porównywanie plików do następujących todetermine tabeli wersji programu Internet Explorer, który jest aktualnie zainstalowany na komputer_użytkownika.
  PlikWersjaRozmiarProdukt
  libschannel.SL4.71.2004.9181,023Program Internet Explorer w wersji 4.01 40-bitowe
  libschannel.SL4.71.2004.9181,025Program Internet Explorer w wersji 4.01 128-bitowe
  libcrypt32.SL5.00.2013.13121,064,393Program Internet Explorer 5.0 40-bitowe
  libcrypt32.SL5.00.2013.13121,072,589Program Internet Explorer 5.0 128-bitowe


1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6,00 8,00 7,00 bieżącej irelease ActiveX

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 969393 — ostatni przegląd: 12/30/2014 17:13:00 — zmiana: 5.0

Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 6.0, Windows Internet Explorer 7, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 9, Windows Internet Explorer 10, Internet Explorer 11

 • kbmt KB969393 KbMtpl
Opinia