Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.5.5

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyny zabezpieczeń MS09-017, MS09-021 i MS09-027. Ten biuletyn zabezpieczeń zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla pakietu Microsoft Office 2008 for Mac. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Szczegółowe informacje dotyczące aktualizacji
W aktualizacji pakietu Office 2004 for Mac 11.5.5 uwzględniono zmiany ulepszające bezpieczeństwo. Ponadto zawiera ona poprawki eliminujące luki w zabezpieczeniach, które umożliwiają osobie atakującej użycie złośliwego kodu w celu zastąpienia zawartości pamięci komputera.

Ulepszenia uwzględnione w tej aktualizacji

Aktualizacja pakietu Office 2004 for Mac 11.5.5 zawiera następujące ulepszenia.

Ulepszenia wszystkich aplikacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac

 • Udoskonalone zabezpieczenia.
  Ta aktualizacja eliminuje luki w zabezpieczeniach pakietu Office 2004, które umożliwiają atakującemu zastąpienie zawartości pamięci komputera przy użyciu złośliwego kodu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz biuletyny zabezpieczeń MS09-017, MS09-021 i MS09-027.

Wcześniej wydane ulepszenia uwzględnione w tej aktualizacji

Ta aktualizacja zawiera wszystkie ulepszenia wydane we wszystkich poprzednich aktualizacjach pakietu Office 2004. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ulepszeń wprowadzonych w poprzedniej aktualizacji, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
883951 Opis dodatku Service Pack 1 dla pakietu Microsoft Office 2004 for Mac (11.1.0) (j. ang.)
915054 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.1.1 (j. ang.)
915055 Opis dodatku Service Pack 2 dla pakietu Microsoft Office 2004 for Mac (11.2.0) (j. ang.)
915056 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.2.1 (j. ang.)
915057 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.2.3 (j. ang.)
918963 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.2.4 (j. ang.)
921213 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.2.5 (j. ang.)
923151 Informacje o aktualizacji zabezpieczeń dla pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.2.6 (j. ang.)
924999 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.3.0 (j. ang.)
927738 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.3.2 (j. ang.)
930402 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.3.3
932185 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.3.4 (j. ang.)
936749 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.3.5 (j. ang.)
939699 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.3.6 (j. ang.)
940763 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.3.7 (j. ang.)
941809 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.3.8 (j. ang.)
948056 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.4.0 (j. ang.)
949357 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.4.1
952332 Opis aktualizacji pakietu Office 2004 for Mac 11.4.2
953824 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.5.0 (j. ang.)
956343 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.5.1
958312 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.5.2
960402 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.5.3
968695 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.5.4

Wymagania wstępne

Przed zainstalowaniem aktualizacji pakietu Office 2004 for Mac 11.5.5 należy upewnić się, że na komputerze jest uruchomiony system Mac OS X 10.2.8 (Jaguar) lub nowsza wersja systemu operacyjnego Mac OS X.

Aby sprawdzić, czy komputer spełnia te wymagania wstępne, należy kliknąć polecenie About This Mac (Informacje o tym komputerze) w menu Apple.

Jak uzyskać aktualizację

Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:

PobierzPobierz teraz pakiet aktualizacji dla pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.5.5.

Data wydania: 9 czerwca 2009

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Uwaga Aktualizacja pakietu Office 2004 for Mac 11.5.5 jest również dostępna za pośrednictwem programu AutoUpdate firmy Microsoft. Program AutoUpdate automatycznie aktualizuje oprogramowanie firmy Microsoft. Aby skorzystać z programu AutoUpdate, należy uruchomić program pakietu Microsoft Office. Następnie w menu Help (Pomoc) należy kliknąć polecenie Check for Updates (Sprawdź aktualizacje).

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zasobów dla pakietu Office 2004 for Mac, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Zaktualizowane pliki

Zastosowanie tej aktualizacji powoduje zmianę lub dodanie plików aplikacji pakietu Office wymienionych na poniższej liście. Po zainstalowaniu tej aktualizacji można porównać numery wersji tych plików, aby sprawdzić, czy zostały zainstalowane lub zaktualizowane. Aby sprawdzić numer wersji pliku, należy zaznaczyć jego nazwę w wyszukiwarce, a następnie kliknąć polecenie Get Info (Pobierz informacje) w menu File (Plik). Ponadto w pliku dziennika aktualizacji w folderze Microsoft Office 2004/Updater Logs na komputerze można znaleźć pełną ścieżkę instalacji każdego zaktualizowanego pliku.
PlikWersja
Advzip.dic124.00.00.01
AutoContent Wizard11.2.0
Brochure Wizard11.2.0
Camera & Scanner Plug-in11.2.0
Catalog Wizard11.2.0
Conditional Sum Wizard11.2.0
Database Utility11.3.3
Discovering Microsoft Office11.2.0
Entourage.html11.2.0
Entourage Help11.2.3
Entourage Help Index11.2.3
Entourage Read Me.html11.2.3
Excel 11 Type Library11.2.0
Excel Read Me.html11.2.0
FileFormatsInExcel.htmlBez wersji
FileFormatsInPowerPoint.htmlBez wersji
FileFormatsInWord.htmlBez wersji
FontCacheTool1.0.0 (040511)
Genko Wizard (Japanese version)11.2.0
German Dictionary (post-reform)11.0.1
German Dictionary (pre-reform)11.0.1
German Hyph Dict (post-reform)11.0.1
German Hyph Dict (pre-reform)11.0.1
German Hyphenation11.3.0
German Spelling11.0.1
Greeting Wizard (Japanese version)11.2.0
Hagaki Wizard (Japanese version)11.2.0
Handheld Sync Installer1.5
Holidays11.2.0
Holidays (Japanese version)11.2.3
Icon DataBez wersji
Installation Read Me.html11.2.0
Italian Grammar11.0.2
Junk E-Mail Protection11.3.4
Menu Wizard11.2.0
Microsoft Cert Manager1.0.1
Microsoft Clip Gallery11.2.0
Microsoft Component Plugin11.5.5
Microsoft Database Daemon11.3.5
Microsoft Entourage11.4.0
Microsoft Entourage.mdimporter11.2.3
Microsoft Error Reporting1.0.2
Microsoft Excel11.5.5
Microsoft Excel 2.x-1111.5.0
Microsoft Framework11.4.0
Microsoft Graph11.5.5
Microsoft Messaging Library.bundle1.0.0
Microsoft Messaging Services11.2.0
Microsoft Office11.5.2
Microsoft Office Notifications11.2.3
Microsoft OLE11.3.5
Microsoft OLE Automation11.4.0
Microsoft PowerPoint11.5.5
Microsoft Sync Services11.2.3
Microsoft Synchronization11.3.3
Microsoft Word11.5.5
MicrosoftCertUI.bundle1.0.1
Newsletter Wizard11.2.0
Office 11 Type Library11.2.0
PowerPoint 11 Type Library11.2.0
PowerPoint Read Me.html11.2.0
Project Gallery Launcher11.2.0
PSS Help11.2.0
Remove Office11.2.0
SAU.tar.gzBez wersji
SaveAsMovie Wizard11.2.0
SetupAssistant.bundle11.2.3
ShMem.bundle11.2.4
Spanish Dictionary11.0.0
Spanish Hyphen Dictionary11.0.0
Spanish Hyphenation11.0.2
Spanish Spelling311.0.2
Swedish Grammar11.0.1
Swedish Grammar Dictionary11.0.1
Timezones11.5.3
Timezones (Japanese version)11.5.3
timezones.xml11.5.3
Visual Basic for Applications11.5.0
Word 11 Type Library11.2.0
Word Open XML11.5.5
Word Read Me.html11.2.0
WordPDE.plugin11.3.9
aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi DoS TSE
Właściwości

Identyfikator artykułu: 969661 — ostatni przegląd: 01/16/2015 11:08:42 — zmiana: 4.0

 • Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition
 • Microsoft Entourage 2004 for Mac
 • Microsoft Excel 2004 for Mac
 • Microsoft PowerPoint 2004 for Mac
 • Microsoft Word 2004 for Mac
 • kbnosurvey kbarchive kbsurveynew kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbqfe kbexpertiseinter KB969661
Opinia