MS09-030: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Publisher 2007: 14 lipca 2009

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-030. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • W niektórych scenariuszach usługa Windows Update lub serwer programu Microsoft Windows Server Update Services (WSUS) może zaoferować tę aktualizację zabezpieczeń nawet wtedy, gdy jest zainstalowany najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Office wymieniony w sekcji biuletynu z listą oprogramowania, którego dana kwestia nie dotyczy.

  UwagaSystem nadal będzie chroniony bez względu na to, czy aktualizacja zostanie zainstalowana, czy zostanie zachowany istniejący poziom dodatku Service Pack.

  W przypadku zaoferowania tej aktualizacji należy w sekcji biuletynu zabezpieczeń z listami oprogramowania, którego dana kwestia dotyczy lub nie dotyczy, sprawdzić, na której z tych list znajduje się używany dodatek Service Pack. Jeśli używany dodatek Service Pack jest wymieniony w sekcji biuletynu zabezpieczeń na liście oprogramowania, którego dana kwestia nie dotyczy, nie trzeba instalować tej aktualizacji zabezpieczeń.

  Ta aktualizacja zawiera również wszystkie poprawki niezwiązane z zabezpieczeniami, które zastosowano do zaktualizowanych plików od czasu wydania dodatku Service Pack 2 dla pakietu Microsoft Office System 2007.

  Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak firma Microsoft aktualizuje produkty pakietu Microsoft Office 2007, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  949370Informacje o tym, jak firma Microsoft aktualizuje produkty pakietu Office 2007 (j. ang.)
 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji data instalacji pakietu Office 2007 może być zmieniona na datę zainstalowania tej aktualizacji. Firma Microsoft bada ten problem i wprowadzi do tego artykułu więcej informacji, gdy będą one dostępne.

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Wymagania wstępne dotyczące instalowania tej aktualizacji zabezpieczeń

Nie określono wymagań wstępnych związanych z instalowaniem tej aktualizacji zabezpieczeń.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń zastępuje następującą aktualizację zabezpieczeń:
950114 MS08-027: Opis biuletynu zabezpieczeń dla programu Publisher 2007: 13 maja 2008
INFORMACJE O PLIKACH
Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach daty i godziny są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
File nameFile versionFile sizeDateTime
Morph9.dll12.0.6500.5000495,00826-Feb-200922:20
Mspub.exe12.0.6501.50009,589,10413-Mar-200907:10
Prtf9.dll12.0.6500.5000135,05626-Feb-200922:20
Ptxt9.dll12.0.6500.5000589,71226-Feb-200922:20
Pubconv.dll12.0.6501.5000589,70413-Mar-200906:38
Pubtrap.dll12.0.6500.500047,49626-Feb-200922:20
publisher2007 publisher2k7 pub2007 pub2k7 aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi dos poprawka wydajność zabezpieczenia stabilność aktualizacja 2007 office
Właściwości

Identyfikator artykułu: 969693 — ostatni przegląd: 01/16/2015 11:16:02 — zmiana: 2.0

Microsoft Office Publisher 2007

 • kbnosurvey kbarchive kbexpertisebeginner kbsurveynew kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload KB969693
Opinia