Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

MS09-035: Luki w zabezpieczeniach bibliotek Active Template Library oprogramowania Visual Studio umożliwiają zdalne wykonywanie kodu

WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-035. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.
Więcej informacji

Wymagania wstępne

Jeśli jest używany system Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2), przed zainstalowaniem tej aktualizacji zabezpieczeń należy zainstalować aktualizację 973825.Aby uzyskać więcej informacji dotyczących aktualizacji 973825, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
973825 Komunikat o błędzie podczas próby zainstalowania dużego pakietu lub pakietu poprawek Instalatora Windows w systemie Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2: „Błąd 1718. Plik został odrzucony przez zasady podpisu cyfrowego” (j. ang.)

Dodatkowe informacje i znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tej aktualizacji zabezpieczeń, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
971089 Opis aktualizacji zabezpieczeń dla oprogramowania Microsoft Visual Studio .NET 2003 z dodatkiem Service Pack 1: 28 lipca 2009
971090 Opis aktualizacji zabezpieczeń dla oprogramowania Microsoft Visual Studio 2005 z dodatkiem Service Pack 1: 28 lipca 2009
971091 Opis aktualizacji zabezpieczeń dla oprogramowania Microsoft Visual Studio 2008: 28 lipca 2009
971092 Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft Visual Studio 2008 z dodatkiem Service Pack 1: 28 lipca 2009
973544 Opis aktualizacji zabezpieczeń dla pakietu redystrybucyjnego oprogramowania Microsoft Visual C++ 2005 z dodatkiem Service Pack 1: 28 lipca 2009
973552 Opis aktualizacji zabezpieczeń dla pakietu redystrybucyjnego oprogramowania Microsoft Visual C++ 2008 z dodatkiem Service Pack 1: 28 lipca 2009
973551 Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu redystrybucyjnego oprogramowania Microsoft Visual C++ 2008: 28 lipca 2009
973830 Opis aktualizacji zabezpieczeń dla składnika Hosted Visual C++ Tools oprogramowania Microsoft Visual Studio 2005 z dodatkiem Service Pack 1 (wersja 64-bitowa): 28 lipca 2009
973923 Opis aktualizacji zabezpieczeń dla pakietu redystrybucyjnego oprogramowania Microsoft Visual C++ 2005 z dodatkiem Service Pack 1 (dla uprzednio zainstalowanych wersji): 28 lipca 2009
973924 Opis aktualizacji zabezpieczeń dla pakietu redystrybucyjnego oprogramowania Microsoft Visual C++ 2008 (dla uprzednio zainstalowanych wersji): 28 lipca 2009
973673 MS09-035: Opis aktualizacji zabezpieczeń biblioteki ATL dla urządzeń inteligentnych (ATL for Smart Devices) w programie Visual Studio 2005 z dodatkiem Service Pack 1: 11 sierpnia 2009
973674 MS09-035: Opis aktualizacji zabezpieczeń biblioteki ATL dla urządzeń inteligentnych (ATL for Smart Devices) w programie Visual Studio 2008: 11 sierpnia 2009
973675 MS09-035: Opis aktualizacji zabezpieczeń biblioteki ATL dla urządzeń inteligentnych (ATL for Smart Devices) w programie Visual Studio 2008 z dodatkiem Service Pack 1: 11 sierpnia 2009
974616 Dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji dla systemu Windows Embedded CE 6.0 (grudzień 2009)
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących znanych problemów z określonymi wersjami tego oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
974054 Pliki symboli (PDB) nie są zaktualizowane po zainstalowaniu aktualizacji 971090 lub 973830 dla oprogramowania Visual Studio 2005 z dodatkiem Service Pack 1 albo aktualizacji 971089 dla oprogramowania Visual Studio .NET 2003 z dodatkiem Service Pack 1 (j. ang.)
974055 Niektóre pliki DLL nie są zaktualizowane po zainstalowaniu aktualizacji 971091 dla oprogramowania Visual Studio 2008 (j. ang.)
973825 Komunikat o błędzie podczas próby zainstalowania dużego pakietu lub pakietu poprawek Instalatora Windows w systemie Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2: „Błąd 1718. Plik został odrzucony przez zasady podpisu cyfrowego” (j. ang.)
974479 Błąd kompilacji w projekcie ATL po zainstalowaniu zestawu Windows SDK 6.1 obok platformy programistycznej Visual Studio 2008 z dodatkiem Service Pack 1
aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi DoS TSE
Inne zagrożone produkty
Oprócz wersji produktów wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”, ta aktualizacja zabezpieczeń jest przeznaczona do zastosowania do następujących produktów:
  • Pakiet redystrybucyjny oprogramowania Microsoft Visual C++ 2008 z dodatkiem Service Pack 1
  • Pakiet redystrybucyjny oprogramowania Microsoft Visual C++ 2008
  • Składnik Hosted Visual C++ Tools oprogramowania Microsoft Visual Studio 2005 z dodatkiem Service Pack 1 (wersja 64-bitowa)
  • Pakiet redystrybucyjny oprogramowania Microsoft Visual C++ 2005 z dodatkiem Service Pack 1
Właściwości

Identyfikator artykułu: 969706 — ostatni przegląd: 01/15/2010 17:14:19 — zmiana: 6.0

Microsoft Visual Studio 2008 Service Pack 1, Microsoft Visual Studio 2008 Standard Edition, Microsoft Visual Studio 2008 Academic Edition, Microsoft Visual Studio 2008 Professional Edition, Microsoft Visual Studio 2008 Team Suite, Microsoft Visual Studio 2008 Team Edition for Database Professionals, Microsoft Visual Studio 2008 Team Edition for Software Architects, Microsoft Visual Studio 2008 Team Edition for Software Developers, Microsoft Visual Studio 2008 Team Edition for Software Testers, Microsoft Visual C# 2005, Microsoft Visual C++ 2008 Express Edition, Microsoft Visual C++ 2005 Express Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Service Pack 1, Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition, Microsoft Visual Studio 2005 Service Pack 1, Microsoft Visual Studio 2005 Standard Edition, Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Architects, Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Developers, Microsoft Visual Studio 2005 Team Suite, Microsoft Visual Studio 2005 Team System Test Edition

  • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew KB969706
Opinia