Włączanie limitu półotwartych połączeń TCP w systemach Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 i Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2

WPROWADZENIE
Domyślnie w systemach Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) i Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) limit półotwartych połączeń TCP jest wyłączony. W tym artykule wyjaśniono, jak wymusić stosowanie limitu półotwartych połączeń TCP w systemach Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 i Windows Vista z dodatkiem SP2. Ten limit to 10 połączeń.

Uwaga W systemach Windows Server 2008 i Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) maksymalna dozwolona liczba półotwartych połączeń TCP w dowolnym momencie wynosi 10.
Więcej informacji

Włączanie limitu półotwartych połączeń TCP

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane kroki. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru, edytować go i przywracać w systemach Windows XP i Windows Server 2003
Aby włączyć limit półotwartych połączeń TCP w systemach Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 i Windows Vista z dodatkiem SP2, należy dla wpisu rejestru EnableConnectionRateLimiting typu DWORD ustawić wartość 1 (0x00000001). W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start, wpisz ciąg regedit w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie kliknij pozycję regedit.exe na liście Programy.
    Kontrola konta użytkownika — zgoda na uruchomienie programu Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
  2. Zlokalizuj i kliknij dwukrotnie następujący klucz rejestru:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\EnableConnectionRateLimiting
  3. W polu Dane wartości wpisz 1, a następnie kliknij przycisk OK.
  4. Zamknij Edytor rejestru.
  5. Ponownie uruchom komputer.
identyfikator zdarzenia 4226 P2P REG_DWORD wymuszanie ustawianie limitu otwartych połączeń TCP przywracanie działania Windows Vista SP1 maksymalna liczba połączeń TCP 10 połączeń
Właściwości

Identyfikator artykułu: 969710 — ostatni przegląd: 06/30/2009 17:31:07 — zmiana: 1.0

Windows Vista Service Pack 2, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Windows Small Business Server 2008 Premium, Windows Small Business Server 2008 Standard

  • kbexpertiseinter kbhowto kbinfo kbsurveynew kbprb KB969710
Opinia