Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

MS09-033: Luka w zabezpieczeniach produktów Virtual PC i Virtual Server umożliwia podniesienie uprawnień

WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-033. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Podczas próby zainstalowania tej aktualizacji w systemie Windows Vista lub Windows Server 2008 może zostać wyświetlony komunikat o błędzie podobny do następującego:
  Odmowa dostępu
  Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować tę aktualizację, korzystając z wiersza polecenia z podniesionym poziomem uprawnień. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Pobierz plik aktualizacji do folderu tymczasowego, na przykład Pobrane pliki (albo „Downloads”).
  2. Kliknij plik aktualizacji prawym przyciskiem myszy i kliknij polecenie Uruchom jako administrator.

   Kontrola konta użytkownika — zgoda na uruchomienie programu Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
  Po uruchomieniu pliku za pomocą uprawnień administratora aktualizacja powinna zostać zainstalowana pomyślnie.
 • W przypadku instalowania aktualizacji zabezpieczeń dla programu Virtual PC 2007 lub Virtual PC 2007 z dodatkiem SP1 pobranej z Centrum pobierania w systemie Windows Vista lub Windows Server 2008 może zostać zwrócony komunikat z informacją, że dane oprogramowanie jest pakietem instalatora poprawek dla programu Microsoft Virtual PC 2004 z dodatkiem SP1 (Microsoft Virtual PC 2004 SP1 Patcher Package). Ten problem występuje zarówno w wersji x86, jak i w wersji x64 tej aktualizacji. Ten komunikat jest niepoprawny i można go zignorować. Pliki binarne są odpowiednie dla używanej platformy. Można to potwierdzić, sprawdzając nazwę pliku.
 • W przypadku instalowania 64-bitowej wersji aktualizacji 969856 w 32-bitowym systemie operacyjnym instalacja może się nie powieść. Ten problem występuje z powodu błędu pliku Advpack.dll podczas tworzenia procesu dla aktualizacji. W takiej sytuacji może zostać zwrócony komunikat o błędzie z informacją, że nie zainstalowano aktualizacji.
 • Data przypisana do pliku VMM.sys zainstalowanego przez tę aktualizację zabezpieczeń odpowiada dacie instalacji, a nie dacie utworzenia plików przez firmę Microsoft. Zaleca się, aby w celu ustalenia, czy aktualizacja została zainstalowana, sprawdzić numery wersji odpowiednich plików wymienionych w sekcji „Informacje o plikach”.
 • Aktualizacja dla wersji Microsoft Virtual PC 2007 RTM może zostać zainstalowana w instalacjach z wersją Virtual PC 2007 Service Pack 1. Ten problem może wystąpić, gdy przypadkowo zostanie pobrana i zainstalowana nieprawidłowa wersja tej aktualizacji. W ramach obu tych aktualizacji jest instalowany identyczny plik binarny i nie powoduje on problemów ze zgodnością ani problemów ze środowiskiem użytkownika. System jest chroniony przed luką w zabezpieczeniach, tak jak to przewidziano w tym scenariuszu. Jednak plik VMM.sys ma wersję 1.1.598.0. Mimo że ta wersja jest starsza niż wersja sprzed instalacji, aktualizacja zabezpieczeń jest zainstalowana i chroni system. Jednak nie zaleca się instalowania wersji tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla produktu RTM w systemie z dodatkiem Service Pack 1.
 • Ta aktualizacja zabezpieczeń nie tworzy pliku dziennika w trakcie instalacji.
 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń nie można jej odinstalować. W przypadku konieczności wycofania tej aktualizacji zaleca się odinstalowanie i ponowne zainstalowanie programu Virtual PC lub Virtual Server. Można to zrobić bez utraty danych zawartych na maszynach wirtualnych.
 • W aplecie Dodaj lub usuń programy nie jest dodawany wpis dla tej aktualizacji.
 • Aby za pomocą wpisów rejestru sprawdzić, czy zainstalowano tę aktualizację zabezpieczeń, należy ustalić, czy klucz rejestru wymieniony w tym biuletynie ma wartość: VSPatcher2. Te wpisy występują także w instalacji, w której nie zainstalowano tej aktualizacji zabezpieczeń. Jednak ten wpis ma inną wartość.
 • W przypadku zainstalowania tej aktualizacji zabezpieczeń pobranej z Centrum pobierania Microsoft nie jest wymuszane ponowne uruchomienie systemu. Jednak ponowne uruchomienie systemu jest konieczne w celu zastosowania zmian związanych ze zaktualizowanym sterownikiem VMM jądra.
INFORMACJE O PLIKACH
Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Virtual PC 2007, wersje 32-bitowe

File NameVersionDateTimeSize
VMM.sys1.1.598.0Date of update installationTime of update installation229,224

Virtual PC 2007, wersje dla komputerów z procesorami x64

File NameVersionDateTimeSize
VMM.sys1.1.598.0Date of update installationTime of update installation294,232

Virtual PC 2007 z dodatkiem Service Pack 1, wersje 32-bitowe

File NameVersionDateTimeSize
VMM.sys1.1.656.0Date of update installationTime of update installation229,224

Virtual PC 2007 z dodatkiem Service Pack 1, wersje dla komputerów z procesorami x64

File NameVersionDateTimeSize
VMM.sys1.1.656.0Date of update installationTime of update installation294,232

Virtual Server 2005 R2 z dodatkiem Service Pack 1, wersje 32-bitowe

File NameVersionDateTimeSize
VMM.sys1.1.656.0Date of update installationTime of update installation229,224

Virtual Server 2005 R2 z dodatkiem Service Pack 1, wersje dla komputerów z procesorami x64

File NameVersionDateTimeSize
VMM.sys1.1.656.0Date of update installationTime of update installation294,232

Virtual Server 2005

File NameVersionDateTimeSize
VMM.sys1.1.465.16Date of update installationTime of update installation1,51,552

Virtual PC 2004 z dodatkiem Service Pack 1, wersje 32-bitowe

File NameVersionDateTimeSize
VMM.sys1.1.465.15Date of update installationTime of update installation145,408
Więcej informacji

Jak ustalić, czy na komputerze jest uruchomiona 32-bitowa, czy 64-bitowa wersja systemu Windows

Jeśli ma pewności, czy jest uruchomiona 32-bitowa, czy 64-bitowa wersja Windows, należy uruchomić program Informacje o systemie (Msinfo32.exe) i odczytać wartość wyświetloną na liście dla elementu Typ systemu. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom lub Rozpocznij wyszukiwanie.
 2. Wpisz ciąg msinfo32.exe, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 3. W programie Informacje o systemie odczytaj wartość dla elementu Typ systemu.
  • W przypadku 32-bitowych wersji systemu Windows element Typ systemu ma wartość Komputer z procesorem x86.
  • W przypadku 64-bitowych wersji systemu Windows element Typ systemu ma wartość Komputer z procesorem x64.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu ustalania, czy na komputerze jest uruchomiona 32-bitowa, czy 64-bitowa wersja systemu Windows, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
827218 Jak ustalić, czy na komputerze jest uruchomiona 32- czy 64-bitowa wersja systemu operacyjnego Windows
aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi DoS TSE WinNT Win2000
Właściwości

Identyfikator artykułu: 969856 — ostatni przegląd: 03/12/2010 16:21:45 — zmiana: 3.0

Microsoft Virtual PC 2007 Service Pack 1, Microsoft Virtual PC 2007, Microsoft Virtual PC 2004 Service Pack 1, Microsoft Virtual Server 2005 R2 Service Pack 1, Microsoft Virtual Server 2005 Enterprise Edition, Microsoft Virtual Server 2005 Standard Edition

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew KB969856
Opinia