MS09-017: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft PowerPoint Viewer 2007: 12 maja 2009

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-017. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę aktualizację zabezpieczeń, na komputerze musi być zainstalowany dodatek Service Pack 1 (SP1) lub dodatek Service Pack 2 (SP2) dla pakietu Microsoft Office 2007.

Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania najnowszego dodatku Service Pack dla pakietu Office 2007, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
949585 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Office 2007 (j. ang.)
Aby uzyskać więcej informacji na temat dodatku Service Pack 2 dla pakietu Office 2007, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
953195 Opis dodatku Service Pack 2 dla pakietu Microsoft Office 2007 i dodatku SP2 dla pakietu językowego pakietu Microsoft Office 2007 (j. ang.)

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania przez użytkownika informacji o plikach daty i godziny są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007

File nameFile versionFile sizeDateTime
Pptview.exe12.0.6502.50002,013,56028-Mar-200914:21
powerpoint2007 powerpoint2k7 ppt2007 ppt2k7 aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi dos 2007 pobierz poprawka office wydajność niezawodność zabezpieczenia stabilność aktualizacja office powerpoint
Właściwości

Identyfikator artykułu: 970059 — ostatni przegląd: 01/16/2015 11:18:05 — zmiana: 1.0

Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007

  • kbnosurvey kbarchive kboffice2007presp2fix kbsurveynew kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbqfe kbexpertiseinter KB970059
Opinia