Jak zainstalować program Internet Explorer 8

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

970310
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Źródło:Pomoc techniczna firmy Microsoft
SZYBKIE PUBLIKOWANIE
SZYBKIE PUBLIKOWANIE ARTYKUŁÓW DOSTARCZYĆ INFORMACJE POCHODZĄCE BEZPOŚREDNIO Z ORGANIZACJI POMOCY TECHNICZNEJ FIRMY MICROSOFT. INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE JEST TWORZONY W ODPOWIEDZI NOWYCH LUB UNIKATOWYCH TEMATY, LUB JEST UZUPEŁNIENIEM INNYCH INFORMACJI Z BAZY WIEDZY.
Objawy


W tym artykule opisano sposób instalowania programu Internet Explorer 8 w systemie Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista i systemów operacyjnych Windows Server 2008. Ten artykuł zawiera także dodatkowe informacje i łącza do lokalizacji, zainstaluj zainstalować Opcje, funkcje programu Internet Explorer 8 oraz wymagania instalacji 8 IE, dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów.
Przyczyna
Rozwiązanie
Procedury dla użytkowników zaawansowanych
Więcej informacji


Zainstaluj program Internet Explorer 8 na komputerach z systemem Windows Server 2008 i Windows Vista

Aby pobrać i zainstalować program Internet Explorer 8, wykonaj kroki opisane poniżej:

1. Odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Program Windows Internet Explorer 8 dla systemu Windows Vista

2. Kliknij przycisk Pobierz na stronie, aby rozpocząć pobieranie, lub wybierz inny język z listy Zmień język , a następnie kliknij przycisk Przejdź

3. wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby natychmiast rozpocząć proces instalacji, kliknij przycisk Uruchom

Do zapisania pliku na komputerze zainstalować go później, kliknij przycisk Zapisz i przejdź do lokalizacji, w której chcesz zapisać plik, a następnie kliknij dwukrotnie zapisany plik, gdy jest gotowy do zainstalowania

Ważne: Ponowne uruchomienie komputera po zakończeniu instalacji.Ważne: Jeśli instalacji programu Internet Explorer 8.0 w systemie Windows Vista RTM (Non-SP1 lub większa zainstalowanego dodatku Service Pack), zobacz sekcję instalacji programu Internet Explorer 8 na komputerach systemu Windows Vista (bez dodatku SP1) w dalszej części tego artykułuZainstaluj program Internet Explorer 8 na komputerach z systemem Windows Server 2003 i Windows XP

Aby pobrać i zainstalować program Internet Explorer 8, wykonaj kroki opisane poniżej:

1. Odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Program Windows Internet Explorer 8 dla systemu Windows XP2. Kliknij przycisk Pobierz na stronie, aby rozpocząć pobieranie, lub wybierz inny język z listy Zmień język , a następnie kliknij przycisk Przejdź

3. wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby natychmiast rozpocząć proces instalacji, kliknij przycisk Uruchom

Do zapisania pliku na komputerze zainstalować go później, kliknij przycisk Zapisz i przejdź do lokalizacji, w której chcesz zapisać plik, a następnie kliknij dwukrotnie zapisany plik, gdy jest gotowy do zainstalowania

Ważne:Ponowne uruchomienie komputera po zakończeniu instalacji.Instalowanie programu Internet Explorer 8 na komputerach systemu Windows Vista (bez dodatku SP1)

Aby zainstalować program Internet Explorer w Vista RTM najpierw upewnij się, że komputer jest na bieżąco. Aby sprawdzić dostępność aktualizacji, wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz Windows Update, klikając przycisk Start , klikając Wszystkie programy , a następnie klikając polecenie Windows Update

2. w okienku po lewej stronie kliknij przycisk Sprawdź aktualizacje, a następnie zaczekaj, aż system Windows wyszuka najnowsze aktualizacje dla tego komputera

3. Jeśli zostaną znalezione jakiekolwiek aktualizacje, kliknij przycisk Zainstaluj aktualizacje. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź

Uwaga: Zainstaluj wszystkie aktualizacje teraz aby upewnić się, że program Internet Explorer ma wszystkie składniki wymagane do prawidłowej instalacji.

4. Uruchom ponownie komputer po ukończeniu instalacjiWymagania wstępne dotyczące instalacji programu Internet Explorer 8

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących aktualizacji wymagane do zainstalowania programu Internet Explorer 8.0, kliknij następujące łącze w celu wyświetlenia artykułu w witrynie firmy Microsoft w sieci web.

956586 Wymagane aktualizacje oprogramowania dla programu Internet Explorer 8.0 w systemie Windows Vista RTM

Lub

Zainstalować przy użyciu witryny Windows Update systemu Windows Vista Service Pack 1 (SP1) lub kliknij łącze poniżej, aby zainstalować dodatek SP1 z witryny pobierania firmy Microsoft:

Windows Vista, wersje 32-bitowe

Jeśli używasz wersji 32-bitowych systemu Windows Update, kliknij następujące łącze:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=B0C7136D-5EBB-413B-89C9-CB3D06D12674

Windows Vista, wersje 64-bitowe

Jeśli używasz wersji 32-bitowych systemu Windows Update, kliknij następujące łącze:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=874A414B-32B2-41CC-BD8B-D71EDA5EC07CUwaga: Aby zobaczyć, jeśli na komputerze działa 32-bitowy lub 64-bitowego systemu Windows, wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij ikonę System i konserwacja, a następnie kliknij System

2. w ramach systemuzobacz Typ systemu , aby zobaczyć typu systemuInformacje dotyczące pobierania programu Internet Explorer 8

Aby pobrać program Internet Explorer 8, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://www.microsoft.com/Windows/Internet-Explorer/default.aspx

Jeśli używasz wersji wstępnej programu Internet Explorer 8 można także zainstalować program Internet Explorer 8 , za pomocą funkcji Aktualizacje automatyczne, witryny Windows Update lub Microsoft Update.Internet Explorer 8 Rozwiązywanie problemów z instalacją

Jeśli wystąpią problemy podczas instalowania programu Internet Explorer 8, kliknij poniższe łącze, aby wyświetlić artykuł rozwiązywania problemów w witrynie sieci web firmy Microsoft.

949220 Jak rozwiązać problemy z instalacją programu Internet Explorer 8Wymagania systemowe

Program Internet Explorer 8 uruchomiony w dowolnym z następujących systemów operacyjnych:

 • Windows Vista, wersje 32-bitowe

 • Windows Vista, wersje 64-bitowe

 • Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1 (SP 1) lub nowsza wersja

 • Windows XP, wersja 32-bitowa z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) lub nowszym

 • Windows XP Professional, wersja 64-bitowa

 • Windows Server 2003, wersje 32-bitowe z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) lub nowszym

 • Windows Server 2003, wersje 64-bitowe z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) lub nowszym

 • Windows Server 2008, 32-bitowy, lub nowsza wersja

 • Windows Server 2008, 64-bitowy, lub nowsza wersja
Internet Explorer 8 funkcji

Aby uzyskać listę funkcji programu Internet Explorer 8 odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://www.microsoft.com/Windows/Internet-Explorer/Features/overview.aspx?tabid=1&CatID=1Aby uzyskać listę minimalnych wymagań, które musi mieć komputer, aby uruchomić program Internet Explorer 8, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://www.microsoft.com/Windows/Internet-Explorer/support/system-requirements.aspxAby przeczytać informacje o wersji programu Internet Explorer 8, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://msdn.microsoft.com/en-us/dd441788.aspx

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
FIRMA MICROSOFT LUB JEJ DOSTAWCY NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ LUB GWARANCJI O PRZYDATNOŚĆ, WIARYGODNOŚĆ LUB DOKŁADNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W DOKUMENTACH I POKREWNE GRAFIKI OPUBLIKOWANE W TEJ WITRYNIE SIECI WEB ("MATERIAŁY") W JAKIMKOLWIEK CELU. MATERIAŁY MOGĄ ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI TECHNICZNE LUB BŁĘDY TYPOGRAFICZNE I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W DOWOLNYM CZASIE BEZ UPRZEDZENIA.

MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, FIRMA MICROSOFT LUB JEJ DOSTAWCY WYŁĄCZAJĄ I WYKLUCZYĆ WSZELKIE OŚWIADCZENIA, GWARANCJE I WARUNKI CZY WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH, W TYM, ALE NIE OGRANICZA SIĘ DO OŚWIADCZENIA, GWARANCJE I WARUNKI TYTUŁU BEZ NARUSZENIA, ZADOWALAJĄCYM STANIE LUB JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, W ODNIESIENIU DO MATERIAŁÓW.
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 970310 — ostatni przegląd: 03/15/2015 07:03:00 — zmiana: 8.0

 • Windows Internet Explorer 8
 • kbrapidpub kbnomt kbnosurvey kbarchive kbmt KB970310 KbMtpl
Opinia