Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Opis aktualizacji dotyczącej technologii aktywacji systemu Windows

Jeśli ten artykuł nie zawiera odpowiedzi, której szukasz, kliknij ten przycisk, aby zadać pytanie innym członkom społeczności w witrynie Microsoft Community:

WPROWADZENIE
Dostępna jest aktualizacja składników technologii aktywacji systemu Windows dla systemu Windows 7 dotyczących aktywacji i sprawdzania poprawności.

Technologie aktywacji systemu Windows ułatwiają sprawdzanie oryginalności używanej kopii systemu Windows 7. Ponadto ułatwiają one ochronę przed fałszywym oprogramowaniem. Technologie aktywacji systemu Windows w systemie Windows 7 zawierają składniki dotyczące aktywacji i sprawdzania poprawności, które obejmują funkcje ochrony przed piractwem.
  • Aktywacja to technologia ochrony przed piractwem, której działanie polega na sprawdzaniu klucza produktu używanej kopii systemu Windows 7. Klucz produktu to 25-znakowy kod znajdujący się na etykiecie Certyfikatu Autentyczności lub na etykiecie umowy licencyjnej. Te etykiety są dołączone do każdej oryginalnej kopii systemu Windows. Oryginalnego klucza produktu można używać tylko na tylu komputerach, ile określono w licencji oprogramowania.
  • Sprawdzanie poprawności to proces w trybie online, który umożliwia sprawdzenie, czy kopia systemu Windows 7 zainstalowana na danym komputerze została poprawnie aktywowana oraz czy jest oryginalna.
Więcej informacji

Jak uzyskać pakiet aktualizacji

Ten pakiet aktualizacji jest dostępny za pośrednictwem usługi Windows Update i Centrum pobierania Microsoft.

Windows Update

Ta aktualizacja jest dostępna w witrynie Windows Update w sieci Web:Aby uzyskać tę aktualizację za pośrednictwem usługi Windows Update, należy włączyć na komputerze funkcję Aktualizacje automatyczne. W tym celu należy wykonać następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start, wpisz ciąg Windows Update w polu Wyszukaj programy i pliki, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  2. Kliknij łącze Zmień ustawienia.
  3. W obszarze Aktualizacje ważne wybierz pozycję Zainstaluj aktualizacje automatycznie (zalecane), a następnie kliknij przycisk OK.

Centrum pobierania Microsoft

Następujące pliki zostały udostępnione do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:
Aktualizacja dla systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86 (KB971033)
Plik do pobraniaPobierz teraz pakiet aktualizacji dla systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86.

Aktualizacja dla systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x64 (KB971033)
Plik do pobraniaPobierz teraz pakiet aktualizacji dla systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x64 (KB971033).

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Uwaga Zainstalowanie tej aktualizacji nie wpływa na funkcjonalność systemu operacyjnego.

Więcej informacji o tej aktualizacji

Ta aktualizacja technologii aktywacji systemu Windows pozwala łatwiej wykrywać błędy weryfikacji i oprogramowanie wykorzystujące luki w zabezpieczeniach aktywacji. Umożliwia ona również wykrywanie wszelkich prób modyfikacji ważnych plików systemowych w systemie Windows 7. Niektóre fałszywe kopie systemu Windows mogą zawierać złośliwe oprogramowanie.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji jest sprawdzana poprawność używanej kopii systemu Windows. Ten proces nie wpływa jednak na działanie systemu Windows. Jeśli nie zostaną wykryte błędy sprawdzania poprawności, oprogramowanie wykorzystujące luki w zabezpieczeniach aktywacji ani zmodyfikowane pliki, proces aktualizacji zakończy się bez informowania użytkownika.

Zmodyfikowane pliki
Jeśli w ramach aktualizacji zostanie wykryty zmodyfikowany plik, zostanie podjęta próba jego przywrócenia. Po przywróceniu pliku może być niezbędne ponowne uruchomienie komputera. Jeśli nie będzie można przywrócić zmodyfikowanych plików, nastąpi przekierowanie do strony internetowej z dodatkowymi informacjami.

Błędy sprawdzania poprawności lub oprogramowanie wykorzystujące luki w zabezpieczeniach aktywacji
Błędy sprawdzania poprawności i działanie oprogramowania wykorzystującego luki w zabezpieczeniach aktywacji polegają na próbie pominięcia procesu aktywacji systemu Windows. Te elementy są czasem zawarte w fałszywych kopiach systemu Windows. W przypadku wykrycia błędu sprawdzania poprawności lub oprogramowania wykorzystującego luki w zabezpieczeniach aktywacji nastąpi przekierowanie do strony internetowej z dodatkowymi informacjami umożliwiającymi usunięcie błędu sprawdzania poprawności lub oprogramowania wykorzystującego luki w zabezpieczeniach aktywacji. Po usunięciu błędów sprawdzania poprawności lub oprogramowania wykorzystującego luki w zabezpieczeniach aktywacji może zostać wyświetlony monit o użycie prawidłowego klucza produktu w celu aktywowania systemu Windows 7. Jeśli użytkownik określi, że nie należy w danym momencie usuwać błędu sprawdzania poprawności lub oprogramowania wykorzystującego luki w zabezpieczeniach aktywacji, co pewien czas będą wyświetlane powiadomienia o tym, że używana kopia systemu Windows 7 nie jest oryginalna. Ponadto zostanie udostępnione łącze do dodatkowych informacji w trybie online umożliwiających rozwiązanie problemu.

Przeczytaj zasady zachowania poufności informacji w trybie online

Aby uzyskać więcej informacji o zasadach zachowania poufności informacji dotyczących oryginalnego oprogramowania firmy Microsoft, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Win7 Win 7 WU DLC antipiracy piracy copy mal-ware WAT
Właściwości

Identyfikator artykułu: 971033 — ostatni przegląd: 01/08/2014 19:42:00 — zmiana: 5.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate

  • kbgraphxlink kbexpertisebeginner kbsurveynew kbhowto KB971033
Opinia