Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Opis aktualizacji zabezpieczeń dla oprogramowania Microsoft Visual Studio .NET 2003 z dodatkiem Service Pack 1: 28 lipca 2009

WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-035. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.
Więcej informacji

Wymagania wstępne dotyczące instalowania tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby można było zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń, na komputerze musi być zainstalowany Instalator Windows 3.1 lub nowszy. Aby uzyskać najnowszą wersję Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń zastępuje aktualizację zabezpieczeń KB927696 (MS07-012).

Informacje dotyczące usuwania aktualizacji

Po zainstalowaniu tej aktualizacji można ją odinstalować przy użyciu apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Przełączniki wiersza polecenia tej aktualizacji

Informacje dotyczące różnych przełączników wiersza polecenia obsługiwanych przez tę aktualizację można znaleźć w biuletynie zabezpieczeń MS09-035 oraz w następującej witrynie MSDN w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji na temat Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę MSDN w sieci Web:

Znane problemy

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemów z instalowaniem aktualizacji oprogramowania Microsoft Visual Studio .NET 2003 z dodatkiem Service Pack 1, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  • 939043 Udostępniony plik jest wycofywany po odinstalowaniu uprzednio zainstalowanej aktualizacji jednego wydania lub jednostki SKU z komputera, na którym jest zainstalowanych więcej wydań lub jednostek SKU dowolnej wersji programu Visual Studio
  • 939400 Pliki współdzielone przez dwa wydania programu Visual Studio .NET 2003 z dodatkiem Service Pack 1 lub Visual Studio .NET 2002 z dodatkiem Service Pack 1 są usuwane po odinstalowaniu dodatku Service Pack, który został zainstalowany jako pierwszy
  • 938244 Ta wersja pliku jest przywracana do wersji zainstalowanej przez najnowszy dodatek Service Pack po usunięciu aktualizacji dla programów .NET Framework 1.0, .NET Framework 1.1, Visual Studio .NET 2002 lub Visual Studio .NET 2003
  • 944298 Błąd aktualizacji dla Visual Studio 2005, Visual Studio .NET 2003 lub Visual Studio .NET 2002: The feature you are trying to use is on a network resource that is unavailable (Funkcja, której próbujesz użyć, znajduje się w niedostępnym zasobie sieciowym).
  • 942380 Podczas próby zastosowania poprawki lub aktualizacji wyświetlany jest komunikat o błędzie „Error 9002. Microsoft Visual Studio .NET 2003 Hotfix (KBxxxxxx) cannot be installed because you have one or more hotfixes installed. Remove them and try again”.
  • 974054 Pliki symboli (PDB) nie są zaktualizowane po zainstalowaniu aktualizacji 971090 lub 973830 dla oprogramowania Visual Studio 2005 z dodatkiem Service Pack 1 albo aktualizacji 971089 dla oprogramowania Visual Studio .NET 2003 z dodatkiem Service Pack 1 (j. ang.)

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach daty i godziny są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
File nameFile versionFile sizeDateTime
array_s.cpp9,80114-Jun-200517:25
Atl.lib14,54612-Jul-200900:07
atl71.dll7.10.6101.0106,49612-Jul-200900:07
atl71.dll7.10.6101.090,11212-Jul-200900:07
atl71.dll7.10.6101.090,11212-Jul-200900:07
atl71.dll7.10.6101.0106,49612-Jul-200900:07
atl71.dll7.10.6101.090,11212-Jul-200900:07
atl71.pdb2,076,67212-Jul-200900:07
atl71.pdb2,076,67212-Jul-200900:07
atlcom.h167,81911-Jul-200906:41
atlcomcli.h60,05022-Jul-200901:22
ATLComTime.inl17,74222-Jul-200418:10
atldload.lib51,93612-Jul-200900:31
atlevent.h13,01422-Jan-200420:05
atlhost.h76,37404-May-200419:11
atlmincrt.lib61,93012-Jul-200900:07
atlmincrt.pdb667,64812-Jul-200900:07
atls.lib1,282,96412-Jul-200900:07
atls.pdb1,323,00812-Jul-200900:07
atlsd.lib1,326,98212-Jul-200900:07
atlsd.pdb1,323,00812-Jul-200900:07
atltime.h10,64729-Aug-200323:16
atltime.inl14,77329-Aug-200323:18
bardock.cpp24,69913-Jul-200200:45
dbcore.cpp118,48120-May-200818:33
dlgcore.cpp23,14519-Aug-200219:46
dllinit.cpp22,95602-Nov-200420:46
eafxis.lib329,68612-Jul-200900:32
eafxis.pdb905,21612-Jul-200900:32
eafxisd.lib321,05212-Jul-200900:32
eafxisd.pdb724,99212-Jul-200900:32
filest.cpp9,12111-Sep-200321:30
mfc71d.dll7.10.6101.02,191,36012-Jul-200900:34
MFC71.dll7.10.6101.01,060,86412-Jul-200900:35
mfc71.lib2,580,01012-Jul-200900:35
mfc71.pdb7,220,22412-Jul-200900:35
MFC71CHS.DLL7.10.6101.040,96012-Jul-200900:40
MFC71CHT.DLL7.10.6101.045,05612-Jul-200900:40
mfc71d.lib3,361,06212-Jul-200900:34
MFC71D.MAP2,187,48912-Jul-200900:34
MFC71d.pdb8,473,60012-Jul-200900:34
MFC71DEU.DLL7.10.6101.065,53612-Jul-200900:40
MFC71ENU.DLL7.10.6101.057,34412-Jul-200900:40
MFC71ESP.DLL7.10.6101.061,44012-Jul-200900:40
MFC71FRA.DLL7.10.6101.061,44012-Jul-200900:40
MFC71ITA.DLL7.10.6101.061,44012-Jul-200900:40
MFC71JPN.DLL7.10.6101.049,15212-Jul-200900:40
MFC71KOR.DLL7.10.6101.049,15212-Jul-200900:40
MFC71u.dll7.10.6101.01,053,69612-Jul-200900:51
mfc71u.lib3,348,14012-Jul-200900:37
MFC71U.MAP1,192,90012-Jul-200900:51
mfc71u.pdb10,554,36812-Jul-200900:51
mfc71ud.dll7.10.6101.02,184,70412-Jul-200900:35
mfc71ud.lib4,287,96012-Jul-200900:36
MFC71UD.MAP2,235,78312-Jul-200900:35
mfc71ud.pdb8,514,56012-Jul-200900:35
mfcdload.lib96,24412-Jul-200900:31
mfcs71.lib566,07012-Jul-200900:35
mfcs71.pdb1,929,21612-Jul-200900:35
mfcs71d.lib586,50012-Jul-200900:34
mfcs71d.pdb1,937,40812-Jul-200900:34
mfcs71u.lib492,07012-Jul-200900:43
mfcs71u.pdb1,937,40812-Jul-200900:43
mfcs71ud.lib509,59612-Jul-200900:36
mfcs71ud.pdb1,945,60012-Jul-200900:35
nafxcw.lib17,308,13012-Jul-200900:32
nafxcw.pdb2,125,82412-Jul-200900:32
nafxcwd.lib17,391,73012-Jul-200900:32
nafxcwd.pdb2,142,20812-Jul-200900:32
nafxis.lib143,59812-Jul-200900:32
nafxis.pdb118,78412-Jul-200900:32
nafxisd.lib147,53612-Jul-200900:32
nafxisd.pdb118,78412-Jul-200900:32
objcore.cpp6,07317-Jul-200323:19
occcont.cpp24,32318-Jul-200300:21
occdlg.cpp20,90116-Jul-200422:33
oledlgs1.cpp39,08905-Aug-200423:07
oledobj2.cpp21,66101-Feb-200521:37
olefact.cpp16,80120-Jan-200421:31
olepset.cpp40,43125-Mar-200407:32
olestrm.cpp14,14105-May-200416:48
oleui2.cpp4,15705-Aug-200821:20
statreg.h34,21414-Jul-200420:47
uafxcw.lib17,599,15412-Jul-200900:34
uafxcw.pdb2,125,82412-Jul-200900:33
uafxcwd.lib17,788,98812-Jul-200900:33
uafxcwd.pdb2,142,20812-Jul-200900:33
VC_User_ATL71_RTL_X86_---.msm102,40012-Jul-200908:18
VC_User_MFC71_Loc_RTL_X86_---.msm100,86412-Jul-200908:18
VC_User_MFC71_RTL_X86_---.msm894,46412-Jul-200908:18
winfrm.cpp65,43715-Oct-200416:26
winocc.cpp23,62323-Feb-200500:04
aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi DoS TSE
Właściwości

Identyfikator artykułu: 971089 — ostatni przegląd: 09/03/2009 16:48:05 — zmiana: 2.0

Microsoft Visual Studio .NET 2003 Service Pack 1

  • kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbsurveynew kbfix kbbug atdownload kbexpertisebeginner KB971089
Opinia