Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

MS10-012: Luki w zabezpieczeniach serwera SMB umożliwiają zdalne wykonywanie kodu

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-012. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.
INFORMACJE O PLIKACH
Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemie Windows 2000

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Srv.sys5.0.2195.7365252,59211-Dec-200903:09x86

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla komputerów z procesorami x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Srv.sys5.1.2600.3662352,64031-Dec-200916:14x86SP2SP2GDR
Srv.sys5.1.2600.3662352,64031-Dec-200915:06x86SP2SP2QFE
Srv.sys5.1.2600.5923353,79231-Dec-200916:50x86SP3SP3GDR
Srv.sys5.1.2600.5923353,79201-Jan-201007:58x86SP3SP3QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 lub Windows XP Professional dla komputerów z procesorami x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Srv.sys5.2.3790.4634667,64811-Dec-200918:38x64SP2SP2GDR
Srv.sys5.2.3790.4634670,72011-Dec-200918:34x64SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Srv.sys5.2.3790.4634376,83210-Dec-200915:47x86SP2SP2GDR
Srv.sys5.2.3790.4634377,85610-Dec-200914:39x86SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Srv.sys5.2.3790.46341,146,36811-Dec-200918:35IA-64SP2SP2GDR
Srv.sys5.2.3790.46341,149,95211-Dec-200918:33IA-64SP2SP2QFE

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Srvnet.sys6.0.6000.1697784,99211-Dec-200912:15x86
Srvnet.sys6.0.6000.2117984,99211-Dec-200912:01x86
Srvnet.sys6.0.6001.1838198,30411-Dec-200912:07x86
Srvnet.sys6.0.6001.2258198,81611-Dec-200912:13x86
Srvnet.sys6.0.6002.1816498,81611-Dec-200911:43x86
Srvnet.sys6.0.6002.2228698,81611-Dec-200912:01x86
Srv.sys6.0.6000.16977306,68811-Dec-200912:15x86
Srv.sys6.0.6000.21179307,20011-Dec-200912:01x86
Srv.sys6.0.6001.18381301,56811-Dec-200912:07x86
Srv.sys6.0.6001.22581302,08011-Dec-200912:13x86
Srv.sys6.0.6002.18164302,08011-Dec-200911:43x86
Srv.sys6.0.6002.22286302,08011-Dec-200912:02x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Srvnet.sys6.0.6000.16977118,27211-Dec-200912:31x64
Srvnet.sys6.0.6000.21179118,27211-Dec-200912:26x64
Srvnet.sys6.0.6001.18381141,82411-Dec-200912:26x64
Srvnet.sys6.0.6001.22581140,80011-Dec-200912:31x64
Srvnet.sys6.0.6002.18164142,33611-Dec-200912:03x64
Srvnet.sys6.0.6002.22286142,33611-Dec-200912:07x64
Srv.sys6.0.6000.16977461,82411-Dec-200912:31x64
Srv.sys6.0.6000.21179463,36011-Dec-200912:27x64
Srv.sys6.0.6001.18381464,38411-Dec-200912:26x64
Srv.sys6.0.6001.22581452,09611-Dec-200912:31x64
Srv.sys6.0.6002.18164453,63211-Dec-200912:04x64
Srv.sys6.0.6002.22286453,12011-Dec-200912:07x64

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla komputerów z procesorami IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Srvnet.sys6.0.6001.18381284,67211-Dec-200912:08IA-64
Srvnet.sys6.0.6001.22581286,20811-Dec-200912:16IA-64
Srvnet.sys6.0.6002.18164286,20811-Dec-200911:51IA-64
Srvnet.sys6.0.6002.22286286,20811-Dec-200911:57IA-64
Srv.sys6.0.6001.18381962,56011-Dec-200912:09IA-64
Srv.sys6.0.6001.22581964,09611-Dec-200912:17IA-64
Srv.sys6.0.6002.18164964,60811-Dec-200911:52IA-64
Srv.sys6.0.6002.22286964,60811-Dec-200911:58IA-64

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb971468_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,551
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb971468~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,964
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb971468_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,393
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb971468~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,802
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb971468_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,393
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb971468~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,806
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb971468_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,029
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb971468~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,456
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb971468_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,871
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb971468~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,294
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb971468_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,871
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb971468~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,294
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb971468_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,395
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb971468~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,806
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,357
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,376
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,676
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,703
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,961
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,004
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,411
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,672
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,679
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,710
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,676
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,703
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,010
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_0c2e46788c9b63a8680cd2d17f625e61_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21179_none_d4692db33c90febc.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_0fc50e1aafb734df500c9f250774df61_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21179_none_4d825e1b14ee42ba.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_3086875ad8709d4ee5e7d8b0707d1a3f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18381_none_4aae24de667ea09b.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_46255d6571a0ba842569c87d0cc418c3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18164_none_d84014fd25244497.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_4955e2f007e9493b754d6e37baca500c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22581_none_b6af7fbd64afc161.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_51810910ddeb383b0ae5e9f5b982e548_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18381_none_47054b744a71ea8e.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_61814e93bfb66d9b4e13a0a648d944f5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18164_none_766f7f33bbc9e592.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_626b6a784d625e1fd8011c6fde597734_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22286_none_e7755284da5a0915.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_832b7d0a7089392631e3247cf0ee018b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22286_none_ed20f4ffa3e7bf75.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_a313cfb3d6e8b410cc327d5ae24cb1ba_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22581_none_74373b8beeda2468.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_b65c7766285512878a292c0eaeb1f8bd_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16977_none_75ed9d681f61daee.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_be7031780153bea5fd43d697d7c18340_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16977_none_9be0f876f920cc13.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16977_none_01ab47d21332f233.manifest
File versionNot Applicable
File size3,919
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)17:51
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21179_none_0236bd532c4ef7ed.manifest
File versionNot Applicable
File size3,919
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)17:47
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18381_none_0380b4d01067070b.manifest
File versionNot Applicable
File size4,227
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)18:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22581_none_040a53812984a3fc.manifest
File versionNot Applicable
File size4,227
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)18:07
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18164_none_057fc9540d7a6d79.manifest
File versionNot Applicable
File size4,227
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)15:42
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22286_none_05f5c6db26a677d3.manifest
File versionNot Applicable
File size4,227
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)16:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16977_none_d7cc82f8f97f7351.manifest
File versionNot Applicable
File size4,627
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)17:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21179_none_d857f87a129b790b.manifest
File versionNot Applicable
File size4,627
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)17:42
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18381_none_d9a1eff6f6b38829.manifest
File versionNot Applicable
File size4,627
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)18:17
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22581_none_da2b8ea80fd1251a.manifest
File versionNot Applicable
File size4,627
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)18:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18164_none_dba1047af3c6ee97.manifest
File versionNot Applicable
File size4,627
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)15:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22286_none_dc1702020cf2f8f1.manifest
File versionNot Applicable
File size4,627
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)16:30
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_1ffb7fe0055cb65ea5ee5ec77549ed9f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18164_none_7f1ff4e19174e846.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_2488b864443a4d95948daaf22c5ece30_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21179_none_049847f011fd59f2.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5428293a62b54cedcd0bdb03a1bd6ce7_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16977_none_f708952bb3e1d147.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_558d3d7b23e4a05d5bd2102df3ca3dff_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16977_none_d4a21fe45bd35a87.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_630d2e483c01e3e6321ac6a9b9434940_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22581_none_c64a8c073ccf4389.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_70f97a273865fac9df364b8f863222aa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21179_none_31f7b6a4756aceb9.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7c56523c026c9d606074e99ea31d4aba_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18381_none_e1c7b5365489818b.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_880690c6675c97459d25f52ab514d989_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18164_none_cd2a5156da788797.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_95fd1efa1f51afda226fae39c1a8ff3a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18381_none_8bd5d5792789f6ee.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c7d3d77270f4b1238080ca401fc1f868_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22581_none_23a7ad7cdb382395.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_de45664426569b368c8ad3b64c205838_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22286_none_dc5f2de1899dd204.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f9d039091cc4cc9440dd54b728ac7e78_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22286_none_bd6a3626be551a3c.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16977_none_5dc9e355cb906369.manifest
File versionNot Applicable
File size4,183
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)20:02
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21179_none_5e5558d6e4ac6923.manifest
File versionNot Applicable
File size4,183
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)19:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18381_none_5f9f5053c8c47841.manifest
File versionNot Applicable
File size4,493
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)19:53
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22581_none_6028ef04e1e21532.manifest
File versionNot Applicable
File size4,493
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)19:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18164_none_619e64d7c5d7deaf.manifest
File versionNot Applicable
File size4,493
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)18:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22286_none_6214625edf03e909.manifest
File versionNot Applicable
File size4,493
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)18:26
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16977_none_33eb1e7cb1dce487.manifest
File versionNot Applicable
File size4,891
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21179_none_347693fdcaf8ea41.manifest
File versionNot Applicable
File size4,891
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)19:03
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18381_none_35c08b7aaf10f95f.manifest
File versionNot Applicable
File size4,891
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)19:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22581_none_364a2a2bc82e9650.manifest
File versionNot Applicable
File size4,891
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)19:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18164_none_37bf9ffeac245fcd.manifest
File versionNot Applicable
File size4,891
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)18:30
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22286_none_38359d85c5506a27.manifest
File versionNot Applicable
File size4,891
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)18:22
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb971468_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,567
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb971468~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,988
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb971468_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,407
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb971468~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,824
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb971468_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,407
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb971468~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,828
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb971468_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,051
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb971468~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,486
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb971468_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,891
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb971468~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,322
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb971468_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,891
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb971468~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,322
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb971468_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,409
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb971468~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,828
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,365
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,384
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,688
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,715
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,973
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,016
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,684
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,711
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,689
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,720
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,688
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,715
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,034
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla komputerów z procesorami IA-64

File nameIa64_2b41714f4b10d4d0f1524fd4beadf915_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18164_none_303f4c023819343a.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_40a33f04ee33f0f4ecef67ebb0d782e2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22581_none_73f5dc5e64c4e512.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_5eb442a31ac3ad0192bdde4eefc36ce1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18381_none_ed4150419aea6e14.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_63f83005713bf050de9520d3e8f810d2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18381_none_9f239031d420c0aa.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_71f108b1aa898f4bcdc1a3ef749e328a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22286_none_c2e369c5f9e82adb.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_737825bcaef7ad485147c5279c148ffa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18164_none_423188bcab25e186.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_769bb9c2e9f0c0e3d2206dc80dd2b32c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22286_none_d478c334115df6fd.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_fe707ab257105fa0405f21eda1387202_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22581_none_f8df7870162a228e.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18381_none_038258c610651007.manifest
File versionNot Applicable
File size4,488
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)16:29
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22581_none_040bf7772982acf8.manifest
File versionNot Applicable
File size4,488
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)20:16
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18164_none_05816d4a0d787675.manifest
File versionNot Applicable
File size4,488
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)18:24
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22286_none_05f76ad126a480cf.manifest
File versionNot Applicable
File size4,488
Date (UTC)12-Dec-2009
Time (UTC)05:14
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18381_none_d9a393ecf6b19125.manifest
File versionNot Applicable
File size4,885
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)16:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22581_none_da2d329e0fcf2e16.manifest
File versionNot Applicable
File size4,885
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)20:13
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18164_none_dba2a870f3c4f793.manifest
File versionNot Applicable
File size4,885
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)18:20
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22286_none_dc18a5f80cf101ed.manifest
File versionNot Applicable
File size4,885
Date (UTC)12-Dec-2009
Time (UTC)05:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb971468_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,400
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb971468~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,813
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb971468_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,400
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb971468~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,813
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb971468_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,717
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb971468~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,142
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb971468_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,719
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb971468~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,142
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,516
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,539
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,684
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,715
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,519
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,543
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,696
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,727
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,215
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.1.7600.16xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Srvnet.sys6.1.7600.16481113,66408-Dec-200908:05x86
Srvnet.sys6.1.7600.20591113,66408-Dec-200908:01x86
Srv.sys6.1.7600.16481310,78408-Dec-200908:05x86
Srv.sys6.1.7600.20591310,78408-Dec-200908:01x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Srvnet.sys6.1.7600.16481162,30408-Dec-200908:32x64
Srvnet.sys6.1.7600.20591162,30408-Dec-200908:42x64
Srv.sys6.1.7600.16481464,89608-Dec-200908:32x64
Srv.sys6.1.7600.20591464,89608-Dec-200908:42x64

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Srvnet.sys6.1.7600.16481346,11208-Dec-200907:57IA-64
Srvnet.sys6.1.7600.20591346,11208-Dec-200907:57IA-64
Srv.sys6.1.7600.164811,026,04808-Dec-200907:57IA-64
Srv.sys6.1.7600.205911,026,04808-Dec-200907:57IA-64

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb971468_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,431
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb971468~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,840
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,448
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,467
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,446
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_7c2acd46c280b5fd8e2cd63e9d934a28_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20591_none_8e6d3f985e31cbb8.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_809e4e93feadb9287e783c963676d241_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16481_none_3c41178c167a1738.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_da2f3def4081ff7d82eae0a6d3e32de3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20591_none_b88347014faac168.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_df78c47222f741b0b588cd18b25dd0fb_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16481_none_c37c9d2531b78be8.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16481_none_03a88515717e43f3.manifest
File versionNot Applicable
File size2,552
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)12:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20591_none_042751f48aa3ffae.manifest
File versionNot Applicable
File size2,552
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)12:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16481_none_d9c9c03c57cac511.manifest
File versionNot Applicable
File size3,022
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)11:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20591_none_da488d1b70f080cc.manifest
File versionNot Applicable
File size3,022
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_4116dbfcd607de83a23bebe23429f2b5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20591_none_9312c1900953f8c5.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_71186570082b0d5fbfbd5e3a6e9f09de_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16481_none_901437e1110cdbff.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a2b594ac0963ea246a9a93c5dbdb1ae5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20591_none_2223fa02fffdf8fe.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d0277cfa5f47e76eeb453960de71da8f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16481_none_f58df90c74b4aeb2.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16481_none_5fc7209929dbb529.manifest
File versionNot Applicable
File size2,554
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)13:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20591_none_6045ed78430170e4.manifest
File versionNot Applicable
File size2,554
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)13:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16481_none_35e85bc010283647.manifest
File versionNot Applicable
File size3,026
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)13:20
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20591_none_3667289f294df202.manifest
File versionNot Applicable
File size3,026
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)12:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb971468_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,663
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb971468~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,084
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,674
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,697
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,672
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_6af8bccb9842cf50e7e8c1d458f8f59e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20591_none_e7d6818e6eee16a9.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File nameIa64_a5faf503a27707ded06f6048bb922442_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20591_none_737c9bced2692a31.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f8ff0fb771eb04742853b0d7bfb8aa48_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16481_none_904dd66e125e3e15.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File nameIa64_faffa38d145bc5aba7d08b595220a7bc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16481_none_57881ff2e7af0339.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16481_none_03aa290b717c4cef.manifest
File versionNot Applicable
File size2,553
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)12:36
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20591_none_0428f5ea8aa208aa.manifest
File versionNot Applicable
File size2,553
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)12:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16481_none_d9cb643257c8ce0d.manifest
File versionNot Applicable
File size3,024
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)12:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20591_none_da4a311170ee89c8.manifest
File versionNot Applicable
File size3,024
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)12:53
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb971468_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,655
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb971468~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,072
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,669
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,692
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,667
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi DoS TSE
Właściwości

Identyfikator artykułu: 971468 — ostatni przegląd: 02/15/2010 18:35:42 — zmiana: 1.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Dodatek Service Pack 2 do systemu Windows Vista, Dodatek Service Pack 1 do systemu Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew KB971468
Opinia